Artykuły na temat termin wniesienia skargi na czynność komornika

Skarga na czynności komornika – kiedy przysługuje wierzycielowi?

Komornik, mimo że ma wiele kompetencji w postępowaniu egzekucyjnym, nie powinien nadużywać swoich praw. Jeżeli mimo to z powodu jego czynności komuś stała się krzywda, wierzyciel może zastosować taki środek jak skarga na czynności komornika. czytaj dalej