Artykuły na temat zalety programów vendorskich

Programy vendorskie w polskim obrocie gospodarczym

Programy vendorowe (zwane także vendorskimi lub po prostu - vendor leasingiem) są dość innowacyjną usługą, która umożliwia finansowanie poprzez leasing sprzedaży środków trwałych wytwarzanych lub dystrybuowanych przez danego dostawcę. czytaj dalej