Zdaniem eksperta

Zakup towarów przed rozpoczęciem działalności

Zakup towarów przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe Czy zakup towarów przed rozpoczęciem działalności, można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? czytaj dalej

Błędnie wystawiona faktura - i co dalej?

Błędnie wystawiona faktura - jak skorygować? Jakie konsekwencje powoduje błędnie wystawiona faktura sprzedaży oraz czy powinna zostać wystawiona faktura korygująca? czytaj dalej

Zastosowanie zawyżonej stawki VAT przy sprzedaży

Zastosowanie zawyżonej stawki VAT - jak skorygować? Jakie konsekwencje powoduje zastosowanie zawyżonej stawki VAT? Czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej? czytaj dalej

Umowa kupna a obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Umowa kupna a PCC Czy kupując samochód do firmy, którego potwierdzeniem nabycia jest umowa kupna, muszę opłacić jeszcze PCC? czytaj dalej

Etat i działalność - zakończenie umowy o pracę

Zakończenie umowy o pracę i własna działalność a składki ZUS Co dzieje się ze składkami ZUS, w przypadku gdy następuje zakończenie umowy o pracę przy jednoczesnym prowadzeniu firmy? czytaj dalej

Faktura WDT wystawiona po terminie a właściwy kurs

WDT - po jakim kursie przeliczać? Jaki kurs należy zastosować do transakcji WDT wyrażanych w walutach obcych, aby poprawnie je przeliczyć? czytaj dalej

Kara z tytułu uszkodzenia towarów w trakcie transportu a KPiR

Kara z tytułu uszkodzenia towarów a koszt podatkowy Czy kara z tytułu uszkodzenia towarów w transporcie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych? czytaj dalej

Brak zapłaty od klienta a faktura korygująca

Brak zapłaty od klienta a podatek dochodowy Odnotowałem brak zapłaty od klienta. Czy w takim przypadku mogę wystawić fakturę korygującą? czytaj dalej

Jak wykazać w KPiR towary handlowe wniesione aportem do spółki?

Towary handlowe wniesione aportem w KPiR W jaki sposób towary handlowe wniesione aportem do spółki cywilnej powinny zostać ujęte w KPiR? czytaj dalej

Szkolenie BHP w pracy zdalnej - czy jest obowiązkowe?

Szkolenie BHP - kto może przeprowadzić? Czy pracownicy zatrudnieni zdalnie muszą przejść szkolenie BHP? Kto może przeprowadzić takie szkolenie? czytaj dalej