Artykuły na temat czy reklamacja może być korzystna dla firmy

Reklamacja - zagrożenie czy szansa?

Reklamacja przez niektórych sprzedawców traktowana jest jako zło konieczne. Czy to na pewno słuszne podejście? Reklamacja może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. To zależy od Ciebie i od tego, w jaki sposób zostanie rozpatrzona. czytaj dalej