Artykuły na temat jak zaksięgować

KW jako podstawa księgowania w KPiR

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może zdarzyć się sytuacja, kiedy to na potwierdzenie poniesienia danego kosztu przedsiębiorca posiadać będzie jedynie wystawiony przez siebie dokument “Kasa wypłaci” (KW). czytaj dalej

Jak ująć w księdze polisę ubezpieczeniową obejmującą dwa lata podatkowe?

Ewidencjonując wydatki przez księgę przychodów i rozchodów szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki, które dotyczą dwóch lat podatkowych. Jak ująć w księdze polisę ubezpieczeniową obejmującą dwa lata podatkowe? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Kiedy ująć w księdze faktury za energię?

Rozliczanie faktury za energię elektryczną wiąże się z wątpliwościami związanymi z terminem dokonania tego rozliczenia i daty ewidencji w KPiR. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Terminy wpisów w KPIR

Prowadzenie ewidencji VAT ma istotny wpływ na terminy wpisów w księdze przychodów i rozchodów. Należy pamiętać, że do celów VAT niezbędna jest ewidencja VAT zakupu oraz ewidencja VAT sprzedaży. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Dokument księgowy musi posiadać podpis sporządzającego

Paragraf 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, jako dowody księgowe stanowiące podstawę ewidencji wskazuje: czytaj dalej