Artykuły na temat usługi budowlane

2016-09-23

Podatek VAT

Usługi budowlane świadczone na rzecz osób fizycznych - obowiązek podatkowy VAT

Sprawdź, na jakich zasadach powstaje obecnie obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych świadczonych na rzecz osób nieprowadzących działalności. czytaj dalej