Artykuły na temat wykroczenie a przestępstwo skarbowe

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przeczytaj, czym różni się wykroczenie od przestępstwa skarbowego oraz jaka kara może spotkać podatnika za postępowanie niezgodne z przepisami! czytaj dalej

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2013 r.

Za wykroczenie skarbowe uznawany jest tak czyn zabroniony, wskutek którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ile wynoszą kary za wykroczenia? czytaj dalej