Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to zakończenie stosunku pracy z zachowaniem przewidzianego umową bądź Kodeksem pracy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania powodu rozwiązania umowy oraz poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w Sądzie Pracy. Na wniesienie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 7 dni od jego otrzymania. Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. Każda z nich może zaproponować warunki wypowiedzenie umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć. Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument - porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

 • pracownik składa propozycję wypowiedzenie umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje

 • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje

Wypowiedzenie umowy o pracę na wniosek pracownika

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, taki dokument traktowany jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika. Takie wypowiedzenie umowy o pracę powinny zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data

 • dane pracownika

 • dane pracodawcy

 • prośba o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania

 • data i podpis

Co ważne, w przypadku wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron nie ma ograniczeń w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy. Oznacza to, że do jej rozwiązania może dojść:

 • od razu - niezwłocznie

 • za tydzień

 • za miesiąc

 • za pół roku

Do pobrania:

pdf
załącznik w formacie PDF druk do ręcznego wypełnienia
doc
załącznik w formacie DOC edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie