Czy możliwy jest leasing oprogramowania?

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może stanąć przed koniecznością zakupu oprogramowania, którego wartość będzie przekraczała dostępny na ten cel budżet. Jakie ma wówczas możliwości? Może oczywiście starać się o kredyt, wsparcie z unijnych funduszy, jak również wziąć niezbędną aplikację w leasing. Ostatnie rozwiązanie może budzić wiele wątpliwości, jednak w rzeczywistości nie różni się ono bardzo od leasingu samochodu, czy też sprzętu komputerowego.

Leasing wartości niematerialnych i prawnych

Oprogramowanie biznesowe stanowi wartość niematerialną i prawną (zgodnie z prawem cywilnym). Tymczasem przedmiotem umowy leasingu może być jedynie rzecz materialna. W związku z tym, przy zawieraniu umowy należy określić warunki korzystania nie tyle z oprogramowania, co z praw autorskich (licencji) do niego. Pozostałe elementy umowy nie różnią się od standardowych regulacji.

Jej założenie jest identyczne, jak w przypadku środków trwałych - finansujący, a więc leasingodawca przekazuje korzystającemu - leasingobiorcy, prawo do używania określonej w umowie rzeczy, przez określony czas, za wniesieniem odpowiedniej opłaty (w formie rat).

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych pojawia się jednak jedna inna poważna komplikacja w postaci ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wynika ona z faktu, iż bardzo często produkt, jakim jest oprogramowanie sprzedawany jest z licencją umożliwiającą jego użytkowanie tylko przez jedną firmę (leasingodawcę). W związku z tym konieczne jest uzyskanie zgody producenta na udzielenie finansowania w formie leasingu przedmiotów, których dalszą odsprzedaż zastrzega poprzez ograniczoną licencję.

Na polskim rynku dostępnych jest kilka firm leasingujących, które w swojej ofercie posiadają oprogramowania komputerowe.

Poza tym cała procedura ubiegania się o przyznanie leasingu nie różni się niczym od tradycyjnego leasingu samochodu oraz innych środków trwałych - konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami założycielskimi przedsiębiorstwa, udokumentowanie możliwości finansowych i ewentualnie zadeklarowanie wkładu własnego (często nie jest on wymagany).

Co z aktualizacjami oprogramowania?

Nieodłączną cechą oprogramowania jest konieczność jego okresowej aktualizacji. Jak wygląda ta kwestia w przypadku leasingu? Niestety bardzo często leasingodawcy nie zgadzają się na finansowanie aktualizacji, w związku z czym przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że bardzo prawdopodobnie wydatek tego rodzaju będzie musiał ponieść z własnej kieszeni.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Europejskie Zrzeszenie Towarzystw Leasingowych, leasing IT stanowi około 14 proc. operacji leasingowych. W Polsce odsetek tego typu transakcji wynosi 2 proc., jednak przewiduje się wzrost zainteresowania finansowaniem produktów IT za pomocą leasingu. Wynikać to może przede wszystkim z ograniczonego odstępu do funduszy europejskich przeznaczonych na innowacyjność. Leasing systemu IT okazuje się więc bardzo ciekawą alternatywą, choć jeszcze kilka lat temu mało kto decydował się na taki wariant współpracy z dostawcą.