Handel w czasie świąt

W kwestii całkowitego zakazu handlu w niedziele trwają ciągle debaty - z jednej strony zwolennicy, zwracający uwagę na kwestie prorodzinne i religijne, z drugiej - przeciwnicy, obawiający się wzrostu bezrobocia i spadku zysków. Tak więc, kwestia zakazu handlu w niedziele pozostaje nadal nierozwiązana - w przeciwieństwie do zakazu handlu w święta, które dość jasno zostały uregulowane w przepisach.

Za dni wolne od pracy - zgodnie z przepisami Kodeksu pracy - uznaje się niedziele i święta. Zgodnie jednak z przepisami tej samej ustawy, zakaz handlu obowiązuje już wyłącznie podczas ściśle określonych świąt. Niedziele podlegają pod ten zakaz tylko wtedy, kiedy w którąś z nich wypada jedno ze wskazanych przez przepisy ustawy o dniach wolnych świąt - jak np. Wielkanoc.

Święta, w które obowiązuje zakaz handlu, zostały wymienione w Ustawie o dniach wolnych od pracy. I tak, zgodnie z jej przepisami, są to:

 • Nowy Rok (1 stycznia),
 • Święto Trzech Króli (6 stycznia),
 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • Święto Państwowe 1 Maja,
 • Święto Narodowe 3 Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
 • Wszystkich Świętych (1 listopada),
 • Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada),
 • pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (25-26 grudnia).

Jednakże, wskazany zakaz nie oznacza, że wszystkie punkty handlowe będą zamknięte. Wprawdzie osoby, zatrudnione na umowę o pracę, rzeczywiście będą miały dzień wolny, to już właściciela sklepu przepisy nie ograniczają. Może on otworzyć swój punkt handlowy i stanąć za ladą osobiście albo zlecić to osobie, z którą została zawarta umowa cywilnoprawna.

Co istotne, osoby prowadzące sklepy na zasadzie umowy franczyzowej albo agencyjnej często nie tylko mogą, ale muszą otworzyć sklep w dzień wolny od pracy. Jest to związane z wymogami, które zostały wprowadzone do umowy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Celem jest oczywiście zwiększony wręcz w dniach wolnych od pracy utarg. W razie, gdyby franczyzobiorca chciał zrezygnować z takiego zapisu w umowie, może oczywiście zwrócić się z tym do swojego kontrahenta, nie ma jednak prawa skierować do niego bezwzględnego żądania. W tym przypadku wszystko jest uzależnione od decyzji stron.

Co więcej, obecnie w rządzie pojawił się pomysł, aby spod zakazu pracy w niedzielę i święta wyłączyć sektor usług biznesowych. Zdaniem posłów, taka nowelizacja przyciągnęłaby do Polski zagraniczne firmy, które obecnie są zniechęcane koniecznością dawania swoim pracownikom wolnego w określone dni. Aby móc pracować podczas niedziel, stosowana jest ciągła praca zmianowa albo zatrudnienie na umowy cywilnoprawne, na czym tracą zarówno firma, jak i jej pracownicy. Jednakże oponenci zmian wskazują na fakt, iż w ten sposób pracownicy sektora usług biznesowych zostaną pozbawieni możliwości spędzenia okresu świątecznego z rodziną. Zatem, nie jest jeszcze do końca określone, czy wskazane zmiany rzeczywiście mają szansę wejść w życie.