Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura ZW a faktura 0% - jaka jest różnica?

Powszechnie wiadomo, że większość czynności wykonywanych w zakresie działalności gospodarczych jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Podstawowa stawka opodatkowania takim podatkiem wynosi 23%, a w przepisach przewidziano także stawki obniżone - 8%, 5% oraz 0%. Ponadto podatnicy, przy spełnieniu określonych warunków, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warto zauważyć, że chociaż stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT w efekcie dają taki sam skutek - brak kwoty podatku - to jednak oznaczają zupełnie co innego i nie mogą być stosowane zamiennie.

Faktura 0% VAT

Faktura 0% VAT może być wystawiona wyłącznie przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Przed zmianą w 2011 r. stawką wynoszącą 0% opodatkowane były takie produkty i usługi, jak książki, wydawnictwa oraz czasopisma specjalistyczne. W myśl art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 41 ust. 5 i 6 oraz art. 42 tej ustawy. Szczególne przypadki zastosowania omawianej stawki przy sprzedaży towarów i usług są wykazane w art. 83 ww. ustawy, gdzie wśród nich można wymienić m.in.:

  • dostawy - różnego rodzaju statków armatorom morskim, części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich, towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków, towarów do wolnych obszarów celnych, itp,
  • usługi - w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na obszarze portów morskich, usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej, usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, itp,
  • import - środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego, itp.

Z uwagi na wewnątrzwspólnotową dostawę, dotyczącą towarów i usług, w której kontrahent posiada siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej - wymagane jest, aby posiadał aktualny numer VAT-UE, służący tego typu transakcjom.

Co istotne, nawet stosując stawkę 0% VAT dla sprzedaży, podatnik ma obowiązek wykazać opodatkowaną w ten sposób transakcję w deklaracji VAT. Jest ona bowiem nadal traktowana jako sprzedaż opodatkowana, mimo że faktycznie rozliczenie nie wpłynie na wysokość podatku należnego. Oznacza to, że podatnik może ubiegać się o zwrot podatku VAT w przypadku nabycia związanego ze sprzedażą opodatkowaną 0% stawką podatku VAT.

Faktura ZW, czyli faktura w przypadku sprzedaży zwolnionej

Skrót ZW na fakturze oznacza, że dokonywana transakcja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Taki skrót zamieszcza się na fakturze w przypadku transakcji, które w ustawie o VAT określono jako zwolnione. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 2-41, czynności zwolnione z podatku VAT to np.:

  • dostawa - towarów używanych, własnych produktów rolnych, ludzkich organów oraz krwi i osocza, złota NBP itp.,
  • usługi - świadczone przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, transportu sanitarnego, usługi pomocy społecznej, związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, edukacyjne, finansowe, itp.

Jednocześnie należy zawsze brać pod uwagę zastrzeżenia, określone w ust. 2-20 tego artykułu.

Podatnicy, którzy dokonują wyłącznie sprzedaży zwolnionej z opodatkowania, nie są zobowiązani do rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Są oni zobowiązani dokumentować sprzedaż fakturami. Jeżeli przedsiębiorca chce uzupełnić pole dotyczące stawki podatku VAT, stosuje skrót “zw.”. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z przepisami w obligatoryjnych elementach faktury podatnika zwolnionego nie zawarto stawki podatku. Zatem nie jest konieczne zamieszczanie jej na fakturze.