Artykuły na temat osoba współpracująca

Zatrudnienie małżonka w firmie a koszty

Przepisy nie zabraniają zatrudniania małżonków w firmie. Należy jednak w takiej sytuacji zwrócić uwagę na sposób rozliczania małżonka. Sprawdź, jakie konsekwencje na gruncie podatkowym generuje zatrudnienie małżonka w firmie! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Składki ZUS osoby współpracującej a odliczenie od dochodu

Czy składki ZUS osoby współpracującej pomniejszą zaliczkę na podatek dochodowy? czytaj dalej