Artykuły na temat strata podatkowa podatek dochodwoy

Strata z lat ubiegłych - rozliczenie krok po kroku

Zakładający firmę przedsiębiorca optymistycznie patrzy w przyszłość, licząc na zysk - to oczywiste i naturalne. Jednak w rzeczywistości trzeba liczyć się także z możliwością poniesienia straty - każdy własny biznes generuje takie ryzyko. czytaj dalej