Artykuły na temat wyjawienie majątku dłużnika postępowanie egzekucyjne

Czym jest wyjawienie majątku dłużnika?

W postępowaniu egzekucyjnym sąd może zastosować wszelkie dozwolone prawem środki, by doprowadzić do zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Jednym z takich środków jest wyjawienie majątku dłużnika. Kiedy może nastąpić? czytaj dalej