Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

CIT 15% - jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. - co się opłaca?

Z początkiem roku 2017 przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub będący małymi podatnikami (przychody niższe niż 1,2 mln euro) decydując się na prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. mogą wybrać niższą stawkę podatku CIT w wysokości 15%. Czy to się opłaca? Co jest lepsze po zmianach w prawie jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.?

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. - 15% CIT ale podwójne opodatkowanie!

Nie jeden jednoosobowy przedsiębiorca słysząc o obniżeniu stawki CIT do 15% zastanawia się czy nie zrezygnować z obecnej formy prowadzenia działalności na rzecz założenia spółki z o.o. Przy rozważaniach w kwestii jednoosobowa działalność czy spóła z o.o. należy wiedzieć że:

  • 15% CIT - to podatek dochodowy od osób prawnych czyli potocznie mówiąc od zysków spółki, a

  • wypłacając zysk właścicielom ponownie będą oni zobowiązani do odprowadzenia podatku ale już 18% lub 19% w zależności od formy wypłaty.

Dlatego mówi się o tym, że w spółce z o.o. występuje tzw. podwójne opodatkowanie. Zatem już na wstępie widać różnicę gdzie w jednoosobowej działalności mamy opodatkowanie występujące raz a w spółce dwa razy.

Forma prowadzenia działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka z o.o.

Opodatkowanie dochodów z działalności

18%/32% skala podatkowa lub 19% liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

15% CIT

18%/32% skala podatkowa (wynagrodzenie z tytułu etatu) lub 19% (dywidenda)

W jednoosobowej działalności właściciel nigdy nie jest traktowany jak pracownik zatem nie otrzymuje “stałego wynagrodzenia etatowego” - jego zyskiem są zyski uzyskane z działalności od razu. Co ważne nie musi się  rozliczać z pobrania gotówki z konta firmowego. Płaci więc jeden podatek od uzyskanych dochodów (przychody pomniejszone o koszty).

W spółce z o.o. jest inaczej. Właściciel nie może bezpośrednio korzystać od razu z zysków na koncie spółki. Dochody spółki czyli przychody pomniejszone o koszty są opodatkowane CIT np. 15% (jeżeli spełnione są warunki). Chcąc natomiast wypłacić sobie pieniądze musi być w spółce zatrudniony jako pracownik - wówczas otrzymując wypłatę odprowadza od niej 18%/32% (wg skali) lub może wypłacić sobie jako wspólnikowi dywidendę, która będzie opodatkowana 19% stawką podatku ryczłatowego. Zatem bez względu na to jaki wariant wybierze właściciel podatek płacony jest dwa raz - raz od spółki i raz od pobranej ze spółki wypłaty.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze - jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.?

Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z o.o. objawiają się również w formie samego procesu rejestracji jak i prowadzenia księgowości.

Koszty rejestracji

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga nieodpłatnej rejestracji w urzędzie miasta lub gminy CEIDG-1. W przypadku spółki z o.o. rejestracja dokonywana jest w KRS. Jej koszt w formie tradycyjnej wynosi 600 zł  (z wpisem obowiązkowym do MSiG) a w formie elektronicznej 350 zł (z wpisem obowiązkowym do MSiG). Zmiany aktualizacyjne wpisów w CEIDG są nieodpłatne a w KRS będą płatne (ok 350 zł).

Forma i koszty prowadzenia księgowości

Decydując się na spółkę z o.o. konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Ma to swoje wady i zalety. Wadą jest wyższy koszt prowadzenia księgowości i konieczność korzystania z usług biura rachunkowego lub wykwalifikowanej księgowej. Zaletą jest natomiast szczegółowa i przejrzyście prowadzona ewidencja.

W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem nie obejmują przepisy ustawy o rachunkowości w związku z czym księgowość opiera się na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałcie ewidencjonowanym. Zamiast ksiąg rachunkowych prowadzona musi być księga przychodów lub rozchodów (potocznie zwana KPiR), ewidencja przychodów (u ryczałtowców) lub karta podatkowa. Zapisy są na tyle nieskomplikowane, że możliwe jest prowadzenie księgowości samodzielnie  przez przedsiębiorcę, a w przypadku decyzji o korzystaniu z biura rachunkowego koszt prowadzenia jest niższy niż w przypadku pełnych ksiąg rachunkowych.

Ewidencja obrotu gotówki

Spółka z o.o.jest zobowiązana do konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji gotówki. Co ważne wówczas pieniądze jakie otrzymuje się za sprzedaż udokumentowaną fakturą są pieniędzmi spółki a nie jej właściciela. Nie może on zatem swobodnie się nimi posługiwać jak to jest w przypadku jednoosobowej działalności gdzie otrzymana należność za fakturę jest od razu w dyspozycji właściciela. W spółce dopiero w momencie wypłaty wynagrodzenia etatowego lub dywidendy (wypłata ta jest dodatkowo opodatkowana) właściciel może dysponować pieniędzmi jak swoimi.

Odpowiedzialność właściciela za działanie firmy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma wątpliwości, że za działania firmy odpowiada całym swoim majątkiem jej właściciel (a w przypadku wspólności majątkowej również i małżonek) i odpowiedzialności tej co do zasady nie da się ograniczyć. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność ponosi spółka do wysokości swojego majątku (ryzyko ograniczone do wysokości wkładu właściciela) ale nie zawsze. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy bowiem sytuacji w których udowodni się że właściciel/zarządzający przyczynił się do narażenia spółki na stratę. Wówczas nawet wspólnik spółki z o.o. zostanie pociągnięty do odpowiedzialności całym swoim majątkiem.

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. - wybrane wady i zalety

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka z o.o.

wady

zalety

wady

zalety

- odpowiedzialność majątkowa w całości na właścicielu

- jedno opodatkowanie

- podwójne opodatkowanie

- ograniczona odpowiedzialność majątkowa

  - możliwość prowadzenia samodzielnie księgowości - niższe koszty - stosunkowo wyższe koszty prowadzenia księgowości - szczegółowe ewidencje księgowe dostarczające ważne i rzetelne informacje
  - brak konieczności szczegółowej ewidencji gotówki - wypracowany zysk od razu jest zyskiem przedsiębiorcy którym może dysponować - otrzymane z tytułu wystawionych faktur należności stanowią pieniądze firmowe - właściciel nie może nimi dysponować dla celów prywatnych  
  - bezpłatna rejestracja i aktualizacja danych w CEIGD - płatna rejestracja i każdorazowa aktualizacja danych w KRS