Środki trwałe - rozliczenie zniszczenia

Środek trwały uległ uszkodzeniu, a jego naprawa jest nieopłacalna? Musisz dokonać jego likwidacji i usunąć go z ewidencji środków trwałych? Zobacz, jak zaksięgować zniszczenie środka trwałego i jakie wywołuje to skutki podatkowe.

Środki trwałe - likwidacja krok po kroku

Usunięcie zniszczonego środka trwałego to proces, który składa się z dwóch etapów:

 1. Wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych firmy na podstawie dokumentu wewnętrznego “LT- likwidacja środka trwałego”,

 2. Fizycznego usunięcia środka trwałego potwierdzonego protokołem likwidacji środka trwałego.

 Jak widać, zlikwidowanie uszkodzonego środka trwałego wymaga sporządzenia aż dwóch dokumentów.

 

Dokument wewnętrzny “LT- likwidacja środka trwałego” powinien zawierać:

 • numer porządkowy dokumentu,

 • nazwę podmiotu sporządzającego pismo wraz z adresem,

 • datę wystawienia,

 • nazwę likwidowanego środka trwałego,

 • numer porządkowy środka trwałego,

 • przyczynę oraz sposób likwidacji (orzeka komisja likwidacyjna),

 • podpis przedsiębiorcy,

 • podpis upoważnionego pracownika księgowości,

 • podpisy członków komisji likwidacyjnej,

 • inne uwagi.

Komisja likwidacyjna jest wewnętrzną jednostką powołaną w obrębie przedsiębiorstwa. Jeśli mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, to komisja co do zasady składać będzie się tylko z przedsiębiorcy.

Protokół likwidacyjny środka trwałego należy sporządzić w dniu jego fizycznego usunięcia z działalności gospodarczej. Prawidłowo sporządzony protokół likwidacyjny powinien zawierać:

 • numer porządkowy protokołu,

 • datę i miejsce sporządzenia,

 • dane osób sporządzających dokument i uczestniczących w likwidacji,

 • nazwę i numer identyfikacyjny środka trwałego,

 • sposób likwidacji środka trwałego (np. zezłomowanie),

 • nazwę i adres przedsiębiorstwa lub pieczęć firmową,

 • podpisy osób uczestniczących w likwidacji środka trwałego,

 • załączniki (np. potwierdzenie opłaty za zezłomowanie).