0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Każda umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą może zostać rozwiązana. Nie ma znaczenia, jaki to rodzaj umowy, ani na jaki okres została ona zawarta. Jednak od sposobu jej rozwiązania, zależą warunki, jakie należy spełnić, np. okres wypowiedzenia. Może się również zdarzyć tak, że obie strony umowy zgodnie podejmą decyzję o rozwiązaniu zawartej umowy. Pobierz darmowy wzór "rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron".

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron — darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCX!

Do pobrania:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia - wzór.pdf
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia - wzór.doc

Czym jest rozwiązanie umowy?

Wypowiedzenie umowy o pracę to zakończenie stosunku pracy, mogące nastąpić zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy niezależnie od okresu, na jaki umowa została zawarta. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek:

 • wspólnej decyzji pracodawcy i pracownika, czyli na mocy porozumienia stron,
 • wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 • upływu czasu, na który została zawarta,
 • ukończenia pracy, której wykonania dotyczyła zawarta umowa.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą jej stron. Obie strony mogą zaproponować warunki rozwiązania umowy, a druga strona może je przyjąć bądź nie. Istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron:

 1. pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument — porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 2. pracownik składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
 3. pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W przypadku pracownika wypowiedzenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika.

Elementy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, przygotowane przez pracownika powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • swoje dane (imię, nazwisko, adres)
 • dane pracodawcy
 • prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,
 • datę i podpis,

Analogicznie będzie wyglądało wypowiedzenie ze strony pracodawcy.

W przypadku wypowiedzenia na mocy porozumienia nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia, ani stosowania okresów wypowiedzenia. Nie poucza się również pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy, a także nie obowiązują w tym przypadku zasady szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem.

Dodawanie zakończenia umowy o pracę w systemie wFirma

Systemie wFirma umożliwia wygenerowanie rozwiązania umowy. Aby tego dokonać należy dodać zakończenie umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE. 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wFirma

Wówczas wyświetli się okno, w którym uzupełnia się tryb rozwiązania umowy i datę zakończenia stosunku pracy. Po zapisaniu zmian wyświetli się okno HISTORIA ZMIAN WARUNKÓW UMOWY, w którym można wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę poprzez zaznaczenie zakończenia umowy i wybór opcji DRUKUJ. Tak zostanie wybrukowany odpowiedni dokument. Szczegółowo zostało to opisane w artykule: Zakończenie umowy o pracę

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów