Opodatkowanie kartą podatkową a zatrudnienie pracowników na umowę cywilnoprawną

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Podatnicy korzystający z niej posiadają wiele przywilejów i ułatwień, ale również ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg podatkowych, ani składać rocznego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednakże, z drugiej strony istotną barierą przy opodatkowaniu kartą są ograniczenia w kwestii zatrudniania pracowników.

Limit pracowników

Podatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowej nie mogą zatrudniać pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych - czyli umów o dzieło oraz umów zlecenie. Zatrudnienie pracownika na podstawie takiej umowy będzie skutkowało utratą prawa do korzystania z tej formy opodatkowania.

Jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia w przypadku karty podatkowej jest umowa o pracę. Ponadto obowiązuje tu tzw. limit zatrudnienia. Oznacza to, że ilość pracowników jaką może zatrudnić podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest ograniczona. Limit ten wynosi 5 osób, a w określonych rodzajach działalności zmniejszony jest do osób 3.

Wyłączeni z limitu

Do powyższego limitu wlicza się jedynie pracowników zatrudnionych w celu świadczenia przedmiotowych usług. Przykładowo w salonie kosmetycznym, do zatrudniania kosmetyczek będzie obowiązywał limit, gdyż są to pracownicy świadczący usługi przedmiotowe. Do limitu tego nie wlicza się jednakże pracowników zatrudnionych wyłącznie przy:

  • sprzedaży wyrobów,
  • przyjmowaniu zleceń na usługi,
  • utrzymywaniu czystości w zakładzie,
  • prowadzeniu kasy i księgowości,
  • kierowców i konwojentów,

- pod warunkiem, że pracodawca określił na piśmie zakres czynności tych pracowników. Limitem nie jest ograniczone również zatrudnianie uczniów w celu przyuczenia do zawodu.

Nawiązując do przykładowego salonu kosmetycznego, którego właściciel korzysta z opodatkowania kartą, może zatrudnić 5 pracowników świadczących usługi kosmetyczne (kosmetyczki) oraz dowolną ilość pracowników zajmujących się np. utrzymaniem czystości, dostawą towarów i materiałów, czy prowadzeniem kasy oraz rejestracją klientów.