Brak zgłoszenia samochodu w firmie na VAT-26 - jakie konsekwencje?

Przedsiębiorcy oswoili się już ze zmianami w przepisach dotyczącymi samochodu w firmie, które weszły w życie z początkiem kwietnia 2014 roku. Wciąż jednak mogą znaleźć się wśród nich tacy, którzy zapomną o dopełnieniu nowych obowiązków - np. o zgłoszeniu pojazdu na VAT-26. Jakie konsekwencje grożą wówczas przedsiębiorcy? Sprawdź!

Zgłoszenie pojazdu na VAT-26 to obowiązek

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody w firmie. Jednak żeby móc skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności ma miejsce wówczas, gdy:

  • konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne;
  • sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do drugiego ze wskazanych punktów, w celu odliczenia 100% VAT od nabycia pojazdu, paliwa oraz innych wydatków, podatnik musi spełnić następujące warunki:

  • zgłosić pojazd na VAT-26;
  • w sposób jasny i zrozumiały określić (np. w formie regulaminu) zasady użytkowania samochodu;
  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody w firmie, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu VAT, mają obowiązek złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach za pomocą druku VAT-26. Zgodnie z art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT podatnik ma 7 dni, licząc od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami.

Brak zgłoszenia pojazdu na VAT-26 w terminie - skutki

Co ważne, ustawa, która nowelizuje ustawę o VAT, wprowadza również określone zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. Nowością jest tu art. 56a, odnoszący się w sposób bezpośredni do kwestii dotyczących pojazdów i ich zgłaszania w US.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy powinni pilnować terminu złożenia VAT-26, ponieważ jeżeli chcą oni odliczać 100% VAT, ale nie spełnią wskazanego obowiązku w terminie, będą mogli odliczać jedynie 50 proc. kwoty VAT z dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztu. Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczenia VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

 

Przedsiębiorcy, którzy wbrew obowiązkowi nie złożyli do właściwego organu podatkowego VAT-26 albo składają ją po terminie lub podają w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT, podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jeżeli czyn ma mniejszą wagę, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.