Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Od 1 stycznia 2016 roku wzrosły kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Wysokość grożących kar jest związana z wynagrodzeniem minimalnym. W 2016 roku wartość płacy minimalnej wzrosła z 1750 do 1850 zł brutto. Zobacz, jaką karę na nieuczciwego podatnika będzie mógł nałożyć fiskus.

Jeszcze wykroczenie czy już przestępstwo?

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, którego konsekwencją jest narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2016 roku za wykroczenie skarbowe mogą odpowiadać więc ci, którzy narazili państwo na wartość nie wyższą niż 9250 zł (1850 zł x5). 

Ważne!

Kodeks karny skarbowy określa także czyny, które uznawane będą za wykroczenia bez względu na wysokość kwoty uszczuplenia budżetu państwa.

Za przestępstwo skarbowe w 2016 roku uznawany jest czyn, który naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie o wartości przekraczającej 9250 zł.

Czym jest narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej?

Uszczuplenie należności publicznoprawnej jest - mówiąc wprost - zaniżeniem podatku do zapłaty. Czyli zdeklarowaniem/opłaceniem przez podatnika mniejszej należności niż faktycznie wynikająca z transakcji przez niego przeprowadzonych. W praktyce wynikać może ono z:

  • zawyżenia wydatków - ujęcia tych, których w rzeczywistości podmiot nie poniósł;

  • zatajenia przychodów;

  • zastosowania niewłaściwie niskiej stawki podatku VAT przy sprzedaży;

  • nieterminowego opłacania podatków;

  • nieodprowadzania VAT pomimo przekroczenia limitu przychodów pozwalających na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Kary za wykroczenia skarbowe

Kary za wykroczenia skarbowe naliczane są kwotowo. Mogą wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2016 roku najniższa kara za wykroczenie skarbowe wynosi 185 zł, a najwyższa 37 000 zł.

Wysokość kary zależy również od tego, kto i w jakim charakterze ją nakłada (art. 48 KKS). I tak, jeżeli grzywna za wykroczenie skarbowe:

  • jest wymierzona przez sąd wyrokiem w granicach, to może wynieść od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. — od 185 zł do 37.000 zł;

  • jest wymierzona przez sąd w nakazie karnym, to jej wartość waha się w granicach od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. — od 185 zł do 18 500 zł;

  • nakładana jest przez urząd skarbowy mandatem karnym, to może przyjąć wartość od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. — od 185 zł do 3 700 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe

Kary za przestępstwa skarbowe naliczane są w stawkach dziennych. Stawka dzienna musi być wyższa niż jedna trzydziesta płacy minimalnej i niższa niż 400- krotność najniższej stawki dziennej. Najniższa stawka dzienna w 2016 roku wyniesie 61,67 zł, najwyższa zaś 24 666,66 zł. Najniższa kara za przestępstwo skarbowe to 10 stawek dziennych, czyli w 2016 roku jest to 616,70 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku kar za przestępstwa skarbowe, jako kary użyte mogą być także kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Pobierz za darmo wzór oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego z czynnym żalem