Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy składać informację VAT UE?

Kto składa VAT UE

Podatnicy, przeprowadzający w swojej działalności transakcje z kontrahentami unijnymi, muszą dopełnić pewnych formalności. Pierwszą z nich jest zarejestrowanie się w urzędzie jako czynny podatnik VAT UE (nawet w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT). Drugą - składanie informacji VAT UE. Tutaj pojawiają się jednakże pewne wątpliwości - kiedy dokładnie powinno się złożyć taki dokument?

Charakter VAT UE

Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący. Oznacza to, że w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług.

VAT UE to nie to samo co VAT 7

Przedsiębiorcy często zakładają, że do deklaracji VAT UE należy stosować takie zasady, jak podczas składania deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K - muszą być one składane za każdy okres rozliczeniowy, nawet jeżeli są zerowe. O ile w odniesieniu do deklaracji podatkowych rzeczywiście tak jest, to już informacja podsumowująca VAT UE rządzi się nieco innymi prawami.

Kiedy należy składać VAT UE

VAT UE podatnik jest zobowiązany złożyć do urzędu tylko wtedy, kiedy w trakcie okresu rozliczeniowego dokonał:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług.

W takim przypadku obowiązują go terminy - deklaracje składane w tradycyjnej papierowej formie należy w urzędzie złożyć do 15 dnia miesiąca po miesiącu lub kwartale, w którym doszło do którejś z powyższych transakcji. Jeśli natomiast deklaracje składane są drogą elektroniczną, należy je złożyć do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Złożenie VAT UE nie zwalnia z innych obowiązków

Oczywiście złożenie deklaracji VAT UE nie zwalnia podatnika ze złożenia klasycznej VAT-7 czy VAT-7K, w których także wykazywany jest podatek z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Te dokumenty należy składać nawet w przypadku, gdy są zerowe. Niedopełnienie obowiązku przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kwartały (w zależności od sposobu rozliczania) skutkuje usunięciem podatnika z rejestru czynny podatników VAT. Takich następstw nie ma natomiast w przypadku długiego okresu braku deklaracji VAT UE.