Poradnik Przedsiębiorcy

Wskaźnik Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych

2018-10-30

Wskaźniki

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych - 2019

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstałych od 2016 roku. Sprawdź, ile wynoszą i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie podwyższone odsetki od zaległości. czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Od wyrównania świadczenia chorobowego powinna zostać opłacona składka zdrowotna, może się zdarzyć, że pracodawca popełni błąd przy obliczaniu podstawy wymiaru tego świadczenia. Czy musi dokonać korekty? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.
Zobacz odpowiedź eksperta