Poradnik Przedsiębiorcy

Wskaźnik Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych

2018-10-30

Wskaźniki

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych - 2019

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstałych od 2016 roku. Sprawdź, ile wynoszą i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie podwyższone odsetki od zaległości. czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy zakup kasy przed rozpoczęciem działalności mogę zaliczyć do kosztów i odliczyć VAT?
Zobacz odpowiedź eksperta