0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych - 2023

Wielkość tekstu:

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

Kiedy stosować podwyższoną stawkę odsetek?

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym - powstałych od dnia 01.01.2016 r. - w przypadku:

1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
2. korekty deklaracji:

    • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
    • jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;

3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Stawka odsetek podwyższonych od 8 września 2022 roku (aktualne na 2023 rok)

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Czyli od 8 września 2022 roku stawka odsetek podwyższonych wynosi 24,75% (150% z 4-procentowej stawki podstawowej).

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów