0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencje księgowe

Ewidencje księgowe

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego

Umowa najmu to taka, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Czy zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego jest konieczne? Sprawdź!

25 stycznia 2023

Ewidencje księgowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza na pełnych księgach rachunkowych

Wykonywanie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie zawsze wymaga rzetelnego prowadzenia rachunkowości firmowej. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza jest zobowiązana zatem do prowadzenia pełnej księgowości? Odpowiadamy w artykule!

17 stycznia 2023

Ewidencje księgowe

Zawieszenie działalności gospodarczej a odpisy amortyzacyjne

Z różnych przyczyn przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z tym pojawia się pytanie, czy odpisy amortyzacyjne w okresie zawieszenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź!

13 stycznia 2023

Ewidencje księgowe

Likwidacja środka trwałego - ewidencja w księgach rachunkowych

Przedsiębiorca w wyniku utraty przydatności może wycofać z użytkowania dany składnik majątku przedsiębiorstwa. Taki fakt należy odpowiednio zaewidencjonować w księgach rachunkowych. Sprawdź, jak wygląda likwidacja środka trwałego w księgach rachunkowych!

9 stycznia 2023

Ewidencje księgowe

Towary handlowe a zmiana ich przeznaczenia

Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na sprzedaży, dokonując zakupu towarów, ewidencjonuje tę czynność jako koszt. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli towary handlowe zmienią przeznaczenie, przedsiębiorca musi udokumentować ten fakt!

19 grudnia 2022

Ewidencje księgowe

Obowiązki ewidencyjne przy najmie prywatnym a wykaz środków trwałych

Jakie obowiązki ewidencyjne przy najmie prywatnym spoczywają na podatnikach? Czy podatnicy przy najmie prywatnym mają obowiązek prowadzenia wykazu środków trwałych? Czy w przypadku najmu prywatnego koniecznym jest prowadzenie ewidencji przychodów? Zobacz!

20 października 2022

Ewidencje księgowe

Zakup garażu jako wydatek na własne cele mieszkaniowe

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego nabycia możesz uniknąć podatku jeśli środki ze sprzedaży przeznaczysz na cele mieszkaniowe. Czy możemy potraktować zakup garażu jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?

29 września 2022

Ewidencje księgowe

Ewidencja przychodów na ryczałcie - jak powinna wyglądać?

Na czym dokładnie polegają zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i kiedy podatnik może się zdecydować na niego zdecydować? Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów na ryczałcie? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

10 sierpnia 2022

Ewidencje księgowe

Faktura uproszczona – czym jest i jak ją wykazać w JPK V7

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT ściśle określa ustawa o podatku od towarów i usług. W niektórych sytuacjach podatnicy nie muszą wystawiać faktur z pełnymi danymi. Dowiedz się, czym jest oraz jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona!

29 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Czy zakup sejfu stanowi koszt podatkowy w działalności?

Co do zasady za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki, które zostały poniesione w związku z uzyskaniem przychodu. Czy przedsiębiorca może zatem ująć w kosztach firmowych zakup sejfu? Sprawdź, jakie w tym zakresie pojawiają się interpretacje!

28 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - zasady prowadzenia

W sytuacji gdy przedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, mają obowiązek ewidencjonowania tzw. przychodu bezrachunkowego. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej!

27 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Materiały i towary czy może pozostałe wydatki - ewidencja w KPiR

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty związane z działalnością gospodarczą, jednak niekiedy zastanawia się czy zakwalifikować wydatek jako materiały i towary czy może są to pozostałe wydatki. Sprawdź, jak poprawnie ujmować wydatki! Przeczytaj artykuł!

25 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Dowody księgowe jako podstawa zapisów w księdze

Faktura to nie jedyny dokument, który można ująć w KPiR. W rozporządzeniu Ministra Finansów zostały uwzględnione jeszcze inne dowody księgowe, na podstawie których można księgować wydatki. Dowiedz się, jakie są pozostałe rodzaje dowodów księgowych!

19 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Materiały pomocnicze – ewidencja w księdze przychodów i rozchodów

Zastanawiasz się, czym różnią się materiały pomocnicze od podstawowych oraz jak należy je prawidłowo zaksięgować? A może otrzymałeś materiały zanim przysłano fakturę i nie wiesz, czy możesz ująć je w KPiR? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

18 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Sprzedaż gruntu niezabudowanego – jak rozliczyć?

Jak rozliczyć sprzedaż gruntu niezabudowanego? Kiedy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem VAT.

14 lipca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów