Ewidencje księgowe

Ewidencje księgowe

Rejestracja samochodu a wpis pojazdu do ewidencji środków trwałych?

W przypadku zakupu używanego samochodu na użytek firmy, przedsiębiorca ma prawo pozostawić dotychczasowe tablice rejestracyjne. Czy rejestracja samochodu ma wpływ na wpis pojazdu do ewidencji środków trwałych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

19 maja 2022

Ewidencje księgowe

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego

Umowa najmu to taka, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Czy zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego jest konieczne? Sprawdź!

14 maja 2022

Ewidencje księgowe

Zawieszenie działalności gospodarczej a odpisy amortyzacyjne

Z różnych przyczyn przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z tym pojawia się pytanie, czy odpisy amortyzacyjne w okresie zawieszenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź!

12 maja 2022

Ewidencje księgowe

Czy opłaty za przejazd autostradą podlegają 75% limitowi kosztów?

Prowadzenie działalności wydaje się niemożliwe bez posiadania samochodu. Często zdarza się, że w związku z użytkowaniem pojazdu ponoszony jest koszt związany z opłatą autostradową. W jakiej wysokości powinny być rozliczone opłaty za przejazd autostradą?

10 maja 2022

Ewidencje księgowe

Koszty uboczne w księdze podatkowej - co warto wiedzieć?

Koszty uboczne należy rozumieć jako wszelkie wydatki związane z zakupem towarów i materiałów, takie jak koszty transportu, załadunku i wyładunku czy też koszty ubezpieczenia w drodze. Jak prawidłowo ewidencjonować krajowe transakcje w PKPiR? Sprawdź!

6 maja 2022

Ewidencje księgowe

Zakup na raty - rozliczenie i ewidencja w KPiR

Dokonując zakupu, w niektórych sklepach przedsiębiorcy mogą jako sposób finansowania wybrać płatność w systemie ratalnym. Dowiedz się, w jaki sposób należy ująć w KPiR zakup na raty oraz kiedy odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu! Przeczytaj!

6 maja 2022

Ewidencje księgowe

Jak wystawić paragon bez NIP dla zagranicznego kontrahenta?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej rozszerzają zakres dokonywanej sprzedaży o rynki zagraniczne. Jak dokumentować sprzedaż dla nabywców zagranicznych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy można wystawić paragon bez NIP dla zagranicznego kontrahenta!

27 kwietnia 2022

Ewidencje księgowe

Kod MPP w JPK_V7 – wszystko, co musisz wiedzieć

Jak oznaczane są płatności z zastosowaniem MPP w JPK_V7? Kiedy należy stosować MPP? Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy w przypadku każdej faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” konieczne jest stosowanie odpowiedniego oznaczenia w JPK_V7.

21 kwietnia 2022

Ewidencje księgowe

Zerowy PIT – w jakich sytuacjach należy składać deklaracje podatkowe?

Zdarza się, że podatnik mimo uzyskiwanego dochodu nie odprowadził od niego podatku. Czy w takiej sytuacji mamy obowiązek rozliczyć się przed urzędem skarbowym? Sprawdziliśmy, czy zerowy PIT zobowiązuje podatnika do złożenia rocznego zeznania podatkowego!

14 kwietnia 2022

Ewidencje księgowe

Podsumowanie kolumn w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Każdy przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów i rozchodów musi pod koniec roku podatkowego sporządzić roczne podsumowanie kolumn. Jednak, w jaki sposób to zrobić? Sprawdź, od czego jest to zależne. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

8 kwietnia 2022

Ewidencje księgowe

Prywatny majątek wykorzystywany do celów działalności gospodarczej

Czy prywatny majątek może podlegać ewidencji w środkach trwałych? Jak dokonać jego prawidłowej wyceny oraz amortyzacji? Jak postępować w przypadku decyzji o likwidacji bądź wycofaniu majątku prywatnego z przedsiębiorstwa. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

4 kwietnia 2022

Ewidencje księgowe

GTU 12 - oznaczenie usług niematerialnych w JPK V7!

Na skutek wprowadzonych zmian w podatku VAT, podatnicy zobowiązani są do oznaczania wybranych transakcji w strukturze JPK V7. Czym jest GTU 12? Dowiedz się, w jakich sytuacjach czynni podatnicy VAT są zobowiązani do stosowania kodu GTU 12!

31 marca 2022

Ewidencje księgowe

Kod GTU 7 - czego dotyczy i kto jest zobowiązany do jego stosowania?

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK. Podatnicy zobowiązani są do stosowania kodów GTU w przesyłanych plikach JPK. Przeczytaj artykuł i sprawdź czego dokładnie dotyczy kod GTU 7 i kogo obowiązuje obowiązek stosowania?

22 marca 2022

Ewidencje księgowe

Nota księgowa - wzór z omówieniem

Nota księgowa może być stosowana w rozrachunkach z kontrahentami najczęściej w przypadku transakcji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Może ona być podstawą w ewidencji księgowej, jeżeli spełni warunki określone ustawą oraz rozporządzeniem.

22 marca 2022

Ewidencje księgowe

Wyposażenie - wszystko co warto wiedzieć

Wyposażenie to sprzęty, przedmioty i urządzenia, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych. Wydatki poniesione na nabycie wyposażenia mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Przeczytaj i sprawdź!

10 marca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów