Ewidencje księgowe

Ewidencje księgowe

Ewidencja przychodów na ryczałcie - jak powinna wyglądać?

Na czym dokładnie polegają zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i kiedy podatnik może się zdecydować na niego zdecydować? Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów na ryczałcie? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

10 sierpnia 2022

Ewidencje księgowe

Faktura uproszczona – czym jest i jak ją wykazać w JPK V7

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT ściśle określa ustawa o podatku od towarów i usług. W niektórych sytuacjach podatnicy nie muszą wystawiać faktur z pełnymi danymi. Dowiedz się, czym jest oraz jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona!

29 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Czy zakup sejfu stanowi koszt podatkowy w działalności?

Co do zasady za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki, które zostały poniesione w związku z uzyskaniem przychodu. Czy przedsiębiorca może zatem ująć w kosztach firmowych zakup sejfu? Sprawdź, jakie w tym zakresie pojawiają się interpretacje!

28 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - zasady prowadzenia

W sytuacji gdy przedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, mają obowiązek ewidencjonowania tzw. przychodu bezrachunkowego. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej!

27 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Materiały i towary czy może pozostałe wydatki - ewidencja w KPiR

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty związane z działalnością gospodarczą, jednak niekiedy zastanawia się czy zakwalifikować wydatek jako materiały i towary czy może są to pozostałe wydatki. Sprawdź, jak poprawnie ujmować wydatki! Przeczytaj artykuł!

25 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Dowody księgowe jako podstawa zapisów w księdze

Faktura to nie jedyny dokument, który można ująć w KPiR. W rozporządzeniu Ministra Finansów zostały uwzględnione jeszcze inne dowody księgowe, na podstawie których można księgować wydatki. Dowiedz się, jakie są pozostałe rodzaje dowodów księgowych!

19 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Sprzedaż gruntu niezabudowanego – jak rozliczyć?

Jak rozliczyć sprzedaż gruntu niezabudowanego? Kiedy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem VAT.

14 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Zakup wyposażenia z dotacji - rozliczenie

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje z urzędu pracy w ramach wsparcia finansowego przy rozpoczynaniu działalności. Otrzymane środki mogą przeznaczyć na na zakup różnych składników majątkowych. Sprawdź, jak rozliczyć zakup wyposażenia z dotacji.

13 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Działalność usługowa w księgach rachunkowych

Przedsiębiorstwo usługowe zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg ma obowiązek rzetelnego ewidencjonowania zdarzeń, które umożliwiają ocenę sytuacji majątkowo-finansowej. Sprawdź, jak powinna być rozliczana działalność usługowa w księgach rachunkowych!

4 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Sprzedaż zabytkowej nieruchomości a nowe zwolnienie z podatku

Przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w nieruchomości zabytkowe w celu zabezpieczenia kapitału.. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż zabytkowej nieruchomości. Czy w tej sytuacji przychód ze sprzedaży podlega opodatkowania?

1 lipca 2022

Ewidencje księgowe

Duplikat faktury - jak wykazać w ewidencji księgowej?

W sytuacji zniszczenia bądź zaginięcia faktury przedsiębiorca może wystawić duplikat faktury, aby prawidłowo mógł zaksięgować daną operację gospodarczą. Kiedy i jak poprawie wystawić duplikat faktury? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak uniknąć pomyłek!

22 czerwca 2022

Ewidencje księgowe

Wyposażenie - wszystko co warto wiedzieć

Wyposażenie to sprzęty, przedmioty i urządzenia, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych. Wydatki poniesione na nabycie wyposażenia mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Przeczytaj i sprawdź!

27 maja 2022

Ewidencje księgowe

Rejestracja samochodu a wpis pojazdu do ewidencji środków trwałych?

W przypadku zakupu używanego samochodu na użytek firmy, przedsiębiorca ma prawo pozostawić dotychczasowe tablice rejestracyjne. Czy rejestracja samochodu ma wpływ na wpis pojazdu do ewidencji środków trwałych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

19 maja 2022

Ewidencje księgowe

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego

Umowa najmu to taka, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Czy zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego jest konieczne? Sprawdź!

14 maja 2022

Ewidencje księgowe

Zawieszenie działalności gospodarczej a odpisy amortyzacyjne

Z różnych przyczyn przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z tym pojawia się pytanie, czy odpisy amortyzacyjne w okresie zawieszenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź!

12 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów