0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencje księgowe

Ewidencje księgowe

Kod GTU 7 - czego dotyczy i kto jest zobowiązany do jego stosowania?

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK. Podatnicy zobowiązani są do stosowania kodów GTU w przesyłanych plikach JPK. Przeczytaj artykuł i sprawdź czego dokładnie dotyczy kod GTU 7 i kogo obowiązuje obowiązek stosowania?

2 czerwca 2023

Ewidencje księgowe

Sprzedaż gruntu niezabudowanego – jak rozliczyć?

Jak rozliczyć sprzedaż gruntu niezabudowanego? Kiedy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem VAT.

23 maja 2023

Ewidencje księgowe

Korekta deklaracji VIU-DO a Slim VAT 3

Pakiet zmian nazywany "SLIM VAT 3", wprowadza nowe udogodnienia dla przedsiębiorców, w tym w zakresie rozliczania transakcji w ramach VAT OSS jest nim m.in. korekta deklaracji VIU-DO. Dowiedz się o niej więcej!

17 maja 2023

Ewidencje księgowe

Nota księgowa - wzór z omówieniem

Nota księgowa może być stosowana w rozrachunkach z kontrahentami najczęściej w przypadku transakcji niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Może ona być podstawą w ewidencji księgowej, jeżeli spełni warunki określone ustawą oraz rozporządzeniem.

10 maja 2023

Ewidencje księgowe

Wyposażenie - wszystko co warto wiedzieć

Wyposażenie to sprzęty, przedmioty i urządzenia, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych. Wydatki poniesione na nabycie wyposażenia mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Przeczytaj i sprawdź!

28 kwietnia 2023

Ewidencje księgowe

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego w 2023 roku

Umowa najmu to taka, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Czy zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego w 2023 roku jest konieczne? Sprawdź!

24 kwietnia 2023

Ewidencje księgowe

Czy cena na fakturze musi być podana jako wartość brutto czy netto?

W przypadku sprzedaży na dokumentach, które ją potwierdzają należy obowiązkowo umieścić wartość towaru bądź usługi. Cena na fakturze musi być podana w kwocie brutto lub netto. W jakiej wartości ją wyrazić? Czym różni się wartość brutto od netto?

12 kwietnia 2023

Ewidencje księgowe

Odchylenia od cen ewidencyjnych – czym są?

Niektóre jednostki w celu wyceny zapasów towarów i materiałów stosują stałe ceny ewidencyjne. W przypadku, gdy ceny ewidencyjne różnią się od rzeczywistych, powstają odchylenia od cen ewidencyjnych. Sprawdź, w jaki sposób dokonać ich wyliczenia.

5 kwietnia 2023

Ewidencje księgowe

Ewidencja księgowa w projektach unijnych

Wszyscy beneficjenci środków europejskich w ramach prowadzonej ewidencji księgowej zobowiązani są do wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Jak powinna zostać prowadzona ewidencja księgowa w projektach unijnych? Sprawdź!

4 kwietnia 2023

Ewidencje księgowe

Zakup wyposażenia z dotacji - rozliczenie

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje z urzędu pracy w ramach wsparcia finansowego przy rozpoczynaniu działalności. Otrzymane środki mogą przeznaczyć na na zakup różnych składników majątkowych. Sprawdź, jak rozliczyć zakup wyposażenia z dotacji.

4 kwietnia 2023

Ewidencje księgowe

Opłaty za najem mieszkania przy ryczałcie a rozliczenie przychodu

Przy prowadzeniu najmu prywatnego, podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu nie mają możliwości pomniejszać przychodu o koszty. Czy wówczas Opłaty za najem mieszkania przy ryczałcie, ponoszone przez najemce stanowią przychód podatnika? Sprawdź

15 marca 2023

Ewidencje księgowe

Duplikat faktury - jak wykazać w ewidencji księgowej?

W sytuacji zniszczenia bądź zaginięcia faktury przedsiębiorca może wystawić duplikat faktury, aby prawidłowo mógł zaksięgować daną operację gospodarczą. Kiedy i jak poprawie wystawić duplikat faktury? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak uniknąć pomyłek!

14 marca 2023

Ewidencje księgowe

Dokumenty w KSeF - najnowsze zmiany!

Czy wiesz, które dokumenty w KSeF należy wysyłać obowiązkowo? Sprawdź, jak zmienił się katalog dokumentów po konferencji uzgodnieniowej w tym zakresie i dowiedz się od kiedy wystawianie faktur w KSeF będzie obligatoryjne dla wszystkich podatników!

6 marca 2023

Ewidencje księgowe

Jakie są podatkowe skutki świadczenia dla samego siebie?

Prawnie dopuszczalna jest sytuacja, w której osoba fizyczna, pozostając wspólnikiem spółki cywilnej, jednocześnie prowadzi własną indywidualną działalność gospodarczą. Jakie są podatkowe skutki świadczenia dla samego siebie?

3 marca 2023

Ewidencje księgowe

Prowadzenie działalności przez spółkę zagraniczną a ustalenie rezydencji podatkowej

Nie przeciwskazań, aby polski podmiot założył spółkę poza granicami Polski. Jednak w takim przypadku ustalić rezydencję podatkową spółki? Jakie skutki podatkowe wywołuje prowadzenie działalności przez spółkę poza granicami kraju? Odpowiadamy w artykule!

2 marca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów