0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo pracy

Prawo pracy

Minimalny wymiar czasu pracy i wynagrodzenia dla cudzoziemca

Czy zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę są tożsame dla Polaków i cudzoziemców? Dowiedz się więcej na temat tego Jaki jest wymiar czasu pracy i wynagrodzenia dla cudzoziemca oraz kiedy jest on uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

31 maja 2023

Prawo pracy

Odwołanie do sądu pracy

Pracownik wnoszący pozew albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Jak napisać odwołanie o sądu pracy? Sprawdź to!

31 maja 2023

Prawo pracy

Okulary dla pracownika - zwrot kosztów a przychód

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Do takowych należą okulary dla pracownika. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej, na temat obowiązku zapewnienia pracownikom okularów!

30 maja 2023

Prawo pracy

Czy zmiana organizacji czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego?

Umowa o pracę to nic innego jak określone zasady współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Jednak nie każda zmiana wiąże się z konicznością zmian zapisów w umowie. Czy zmiana organizacji czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego? Sprawdź

29 maja 2023

Prawo pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

Osoby niepełnosprawne są tak samo wartościowymi pracownikami jak pozostałe osoby. Dlatego pomimo dodatkowych obowiązków, pracodawca może liczyć na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ile wynosi to dofinansowanie w 2023r? Sprawdź!

29 maja 2023

Prawo pracy

Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych

Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Jakie przepisy należy tu stosować, o czym pamiętać? Czy kontrola trzeźwości pracowników może zwolnić z ochrony danych osobowych? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

26 maja 2023

Prawo pracy

Zwolnienie pracownika z powodu informacji podanej w mediach społecznościowych

Wpisy w internecie dokonywane przez pracowników niejednokrotnie mogą stawiać pracodawcę w złym świetle. Czy jest możliwe zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia z powodu informacji podanej w mediach społecznościowych? Dowiedz się więcej!

26 maja 2023

Prawo pracy

Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć?

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników i więcej, ma obowiązek utworzyć i wprowadzić regulamin pracy. To wewnątrzzakładowy dokument, określający organizację i porządek w firmie. Dowiedz się, co dokładnie powinien zawierać taki dokument.

26 maja 2023

Prawo pracy

Stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w małych firmach

Pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy może wystąpić do związków zawodowych lub reprezentacji pracowników z wnioskiem o stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

25 maja 2023

Prawo pracy

Czy potrzebna jest zgoda na dokonywanie potrąceń?

Czy zgoda na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę może być in blanco? Czy istnieje mechanizm służący ochronie praw pracowniczych, w szczególności prawa do wynagrodzenia? Przeczytaj i dowiedz się więcej w tym temacie!

25 maja 2023

Prawo pracy

Czy praca w godzinach nadliczbowych uznawana jest za nadgodziny?

Wykonywanie pracy poza normalnym czasem pracy można w wyjątkowych sytuacjach uznać za pracę w godzinach nadliczbowych. Przeczytaj artykuł i sprawdź jakie warunki musi spełnić zarówno pracodawca jak i pracownik.

24 maja 2023

Prawo pracy

Choroba pracownika podczas dnia wolnego za pracę w niedzielę i święta

Kodeks pracy przyznaje pracownikom prawo do dni wolnych od pracy w niedziele i święta. W sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w weekend może otrzymać dzień wolny w tygodniu. Jak jest rozliczana choroba pracownika w dniu wolnym? Sprawdź czytając artykuł!

24 maja 2023

Prawo pracy

Umowa o pracę na okres próbny i jej elementy

Nowelizacja Kodeksu pracy z kwietnia 2023 r. wprowadziła zmiany w zasadach zawierania umowy na okres próbny. Okres umowy będzie mógł być wydłużony o okres nieobecności. Przeczytaj i sprawdź, co powinna zawierać umowa o pracę na okres próbny!

24 maja 2023

Prawo pracy

Rezygnacja z wpłat do PPK - deklaracja traci ważność z końcem lutego 2027

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Czy rezygnacja z wpłat do PPK jest konieczna? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat autozapisu PPK!

23 maja 2023

Prawo pracy

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas określony u danego pracodawcy? Jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na określony czas? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

22 maja 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów