Prawo pracy

Prawo pracy

Kiedy pracownik-cudzoziemiec składa oświadczenie o rezydencji podatkowej?

Ustalenie rezydencji podatkowej jest bardzo ważne, bowiem od tego zależy jaką stawkę podatku pobiera się od wynagrodzenia. Kto jest zobowiązany, aby złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej? Jakie elementy powinien zawierać ten dokument? Sprawdź!

6 października 2022

Prawo pracy

Świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy – formalności

Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane ubezpieczonemu po spełnieniu określonych warunków. Czy przedsiębiorca także ma prawo je otrzymać? Sprawdź jakie wymogi trzeba spełniać aby zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy!

6 października 2022

Prawo pracy

Urlop okolicznościowy - wymiar, korzystanie, dokumentowanie

Pracownik, u którego wystąpi ważne wydarzenie rodzinne, np. ślub czy urodzenie dziecka, ma prawo do urlopu okolicznościowego. Za dni wolne z tego tytułu przysługuje wynagrodzenie. Sprawdź, kiedy dokładnie pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy!

6 października 2022

Prawo pracy

Dni wolne na poszukiwanie pracy – wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Czy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę? Od czego zależy limit dni wolnych na poszukiwanie pracy i czy przysługuje za nie wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

5 października 2022

Prawo pracy

Kiedy przysługuje i jak wyliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy ?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy, jeżeli przestój nastąpił z przyczyn niezależnych od pracownika, choć pozostaje w gotowości do pracy i dyspozycji pracodawcy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas przestoju? Przeczytaj i sprawdź!

5 października 2022

Prawo pracy

Praca zdalna – na jakie zmiany powinni być gotowi pracodawcy?

Czy praca zdalna będzie przede wszystkim realizowana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość? Jakie zmiany w przepisach nas czekają w tym zakresie? Czy każdy będzie mógł pracować zdalnie? Sprawdź w artykule!

5 października 2022

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - czy jest możliwe?

Czy umowę terminową można zakończyć wyłącznie z upływem czasu na jaki była zawarta? Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony może być wadliwe? Jakie są okresy wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

5 października 2022

Prawo pracy

Stawienie się pracownika do pracy po chorobie a zakaz rozwiązania umowy o pracę

Jak stanowi kodeks pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny jego nieobecności. Czy w tym przypadku obowiązuje zakaz rozwiązania umowy o pracę? Sprawdź to!

4 października 2022

Prawo pracy

PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?

Oświadczenie PIT-2 powinni złożyć pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Jednak, czy jest to obowiązek, czy ich prawo? Po co składany jest ten dokument? Wszystko na temat PIT-2 w artykule. Koniecznie przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

4 października 2022

Prawo pracy

Kontrola legalności zatrudnienia

Państwowa Inspekcja Pracy w ramach swoich zadań nadzoruje oraz kontroluje przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Kontrola legalności zatrudnienia jest jednym z obszarów często kontrolowanych przez PIP. Dowiedz się więcej!

4 października 2022

Prawo pracy

Temperatura w pracy w porze zimowej

Czy wiesz jaka temperatura w pracy w porze zimowej musi być zapewniona przez pracodawcę? Dotyczy to zarówno pracy w pomieszczeniu, jak i w przypadku pracy na zewnątrz. Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy w porze zimowej!

3 października 2022

Prawo pracy

Niepełnosprawny stażysta – uprawnienia w zakresie czasu pracy

Niepełnosprawny stażysta legitymujący się orzeczeniem zaliczającym go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje na tych samych zasadach co każdy pracownik. Czy jednak posiada dodatkowe uprawnienia? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

3 października 2022

Prawo pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim?

Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim ma prawo bezpośrednio po jego zakończeniu udać się na urlop wypoczynkowy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

3 października 2022

Prawo pracy

Kto i kiedy musi sporządzić protokół powypadkowy?

Wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych, muszą zostać dokładnie przeanalizowane. Do tego służy protokół powypadkowy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na jego temat!

30 września 2022

Prawo pracy

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego - czy to możliwe?

Pracownik, który zgodnie z orzeczeniem lekarza o czasowej niezdolności do pracy przebywa na zwolnieniu, ma możliwość powrotu do pracy przed upływem okresu zwolnienia. Sprawdź, jak powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego wpływa na zasiłek chorobowy!

30 września 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów