Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Prawo pracy

2017-03-29

Prawo pracy

Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownika

Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych według rozporządzenia Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie dokumentów w aktach osobowych, według wytycznych z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Które dokumenty budzą wątpliwość, jeśli chodzi o zasadność umieszczania ich w aktach osobowych? Sprawdź! czytaj dalej
2017-03-28

Prawo pracy

Przedłużenie umowy do dnia porodu w kontekście limitów umów na czas określony

Przedłużenie umowy do dnia porodu a limity umów na czas określony Czy umowa o pracę zawarta na czas określony z kobietą w ciąży będzie przedłużona do dnia porodu i czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony? Przeczytaj i sprawdź, jak przedłużenie umowy do dnia porodu wpływa na limit umów na czas określony! czytaj dalej
2017-03-28

Prawo pracy

Czy pracownikowi przysługuje przerwa na papierosa?

przerwa na papierosa w pracy Czy w którymś akcie prawnym przewidziana jest przerwa na papierosa dla pracownika? Czy przyszły pracodawca może na rozmowie kwalifikacyjnej zapytać pracownika o to, czy pali? Przeczytaj i sprawdź, czy palaczom przysługują jakieś szczególne przywileje! czytaj dalej
2017-03-27

Prawo pracy

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS

 Jakie dofinansowanie do wypoczynku przysługuje pracownikowi z ZFŚS? “Wczasami pod gruszą” bardzo często nazywamy dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, które jest jednym ze świadczeń wypłacanych przez pracodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-03-26

Prawo pracy

Przechowywanie dokumentacji kadrowej w chmurze

W Kodeksie pracy (dalej: k.p.) wymienionych zostało wiele obowiązków, jakie musi spełnić pracodawca. Jednym z nich jest bezwzględny obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. czytaj dalej
2017-03-22

Prawo pracy

Jak prawidłowo ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS?

Dochód pracownika dla celów ZFŚS- ustalanie kryterium Dochód pracownika dla celów ZFŚS powinien zostać przedstawiony w oświadczeniu pracownika, będącym załącznikiem do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego u pracodawcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2017-03-21

Prawo pracy

Student na umowie zlecenie a składki ZUS

Student na umowie zlecenie - z czym się wiąże takie zatrudnienie? Zatrudnianie studentów zwłaszcza w okresie wakacyjnym zyskuje na sile. Czy student na umowie zlecenie jest korzystną formą zatrudniania pracowników? Czy za studentów zawsze trzeba opłacać składki ZUS? Przeczytaj nasz artykuł a znajdziesz odpowiedź! czytaj dalej
2017-03-17

Prawo pracy

Kiedy przysługuje i jak wyliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy ?

Wynagrodzenie za przestój w pracy - jak wyliczyć i kiedy przysługuje? Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy, jeżeli przestój nastąpił z przyczyn niezależnych od pracownika, choć pozostaje w gotowości do pracy i dyspozycji pracodawcy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas przestoju? Sprawdź! czytaj dalej
2017-03-16

Prawo pracy

Telepraca - charakterystyka oraz wprowadzenie jej w zakładzie pracy

Na czym polega telepraca i jakie są warunki jej wykonywania Telepraca polega na wykonywaniu przez pracownika pracy poza zakładem pracy. W przekazywaniu wyników pracy telepracownika wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przeczytaj o tym! czytaj dalej
2017-03-14

Prawo pracy

Kiedy można zastosować kary porządkowe dla pracowników?

Kary porządkowe dla pracowników - kiedy można stosować? Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość ukarania swoich pracowników za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych lub naruszenie dyscypliny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie kary porządkowe i w jakich sytuacjach może zastosować pracodawca! czytaj dalej
2017-03-13

Prawo pracy

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez okres wskazany w Kodeksie pracy. Wynagrodzenie chorobowe z reguły wynosi 80%. Są również przypadki kiedy wynagrodzenie wynosi 100%. Kiedy? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2017-03-10

Prawo pracy

Praca w niedzielę - jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi?

Praca w niedzielę a wynagrodzenie dla pracownika Praca w niedzielę wiąże się z dodatkowymi obowiązkami pracodawcy. Pracownik wykonujący pracę w niedzielę lub święto powinien w zamian otrzymać dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia, jeżeli udzielenie dnia wolnego nie jest możliwe. Przeczytaj o tym! czytaj dalej
2017-03-09

Prawo pracy

Nietrzeźwy pracownik - jak powinien zareagować pracodawca?

Co zrobić, gdy do pracy przyjdzie nietrzeźwy pracownik? Nietrzeźwy pracownik może zostać ukarany za przyjście do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie konsekwencje w stosunku do nietrzeźwego pracownika może wyciągnąć pracodawca! czytaj dalej
2017-03-08

Prawo pracy

Jak ustalić liczbę zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłaty na PFRON?

Obowiązki dokonywania wpłaty na PFRON a liczba zatrudnionych Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągający odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zobowiązani do wpłaty na PFRON. Co to jest i jak się go rozlicza? Dowiedz się! czytaj dalej
2017-03-07

Prawo pracy

Formy zatrudnienia - podobieństwa i różnice

Formy zatrudnienia - podobieństwa i różnice Pracodawca może zatrudnić pracownika, wykorzystując różne formy zatrudnienia. Do najpopularniejszych form należy umowa o pracę, umowy cywilnoprawne czy modne ostatnio samozatrudnienie. Przeczytaj artykuł, w którym opisane są różne formy zatrudnienia! czytaj dalej
2017-03-03

Prawo pracy

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje

Kiedy występuje naruszenie doby pracowniczej ? Kiedy następuje naruszenie doby pracowniczej i jakie są konsekwencje takiego działania? Czy można wydłużyć pracownikowi dobę pracowniczą? Przeczytaj nasz artykuł, poznaj odpowiedzi na te pytania i dowiedz się więcej na temat doby pracowniczej! czytaj dalej
2017-03-02

Prawo pracy

Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Jak ustalić potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy są objęte ochroną przed potrąceniami według odrębnych zasad. Należy więc osobno obliczyć potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i osobno z zasiłku chorobowego. czytaj dalej
2017-03-01

Prawo pracy

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a zaliczka na podatek dochodowy

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a koszty i ulga podatkowa Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje konieczność naliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem tylko jednych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz jednej miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-02-28

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę W roku 2017 zwiększono minimalne wynagrodzenie, z poziomu 1 850 zł brutto do wysokości 2 000 zł brutto. Sprawdź, jakie jeszcze kwoty wzrosły w związku z tą zmianą. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na ten temat więcej! czytaj dalej
2017-02-28

Prawo pracy

Bonusy do wynagrodzenia - pozafinansowe metody motywacji

Bonusy do wynagrodzenia - dodatkowa motywacja parcownicza Wynagrodzenie pieniężne nie jest jedynym sposobem motywowania pracowników. Przyznane bonusy do wynagrodzenia jest jedną z nieekonomicznych metod, mogącą pozytywnie wpłynąć na stosunek pracownika do wykonywanej pracy. Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy pomimo straty w działalności gospodarczej muszę płacić PIT 4 za pracownika?
Zobacz odpowiedź eksperta