Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo pracy

2021-06-10

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki Czym jest wypowiedzenie zmieniające? Jaki jest tryb i forma wypowiedzenia zmieniającego? Kto jest uprawniony do jego złożenia? Jakie muszą wystąpić przesłani do złożenia tego dokumentu? Przeczytaj nasz artykuł i i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania! czytaj dalej
2021-06-10

Prawo pracy

Ochrona związkowców – kiedy się jej nie stosuje?

Ochrona związkowców – kiedy się jej nie stosuje? Ochrona związkowców została uregulowana na gruncie ustawy o związkach zawodowych. Co do zasady pracodawca nie może zwolnić działacza bez zgody związku zawodowego. W jakich przypadkach ta norma nie ma zastosowania? Wyjaśniamy w artykule. czytaj dalej
2021-06-10

Prawo pracy

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu - jakie mogą być konsekwencje? Zmniejszenie wymiaru etatu może zostać wprowadzone na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana wymiaru etatu wywołuje dodatkowe obowiązki spoczywające na pracodawcy. Sprawdź, jakie zmiany należy wprowadzić! czytaj dalej
2021-06-09

Prawo pracy

Powierzenie pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Powierzenie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia Zatrudnianie osób pochodzących z zagranicy jest bardzo popularnym zjawiskiem. Trzeba jednak wiedzieć, jakie formalności niesie za sobą powierzenie pracy cudzoziemcowi. Kiedy nie trzeba uzyskać zezwolenia na pracę? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2021-06-09

Prawo pracy

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Umowy cywilnoprawne charakteryzują się innymi zasadami zawierania niż umowa o pracę. Dokładne zasady regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat umów cywilnoprawnych! czytaj dalej
2021-06-08

Prawo pracy

Wyjątki od limitów umów o pracę na czas określony, które może wykorzystać pracodawca

Wyjątki od limitów umów o pracę na czas określony Zatrudniasz pracowników z umowami na czas określony? Zastanawiasz się, jak długo takie umowy mogą obowiązywać, ile można ich podpisać z jednym pracownikiem oraz czy przepisy uwzględniają wyjątki od limitów umów o pracę na czas określony? Sprawdź! czytaj dalej
2021-06-08

Prawo pracy

Czas pracy pracowników młodocianych - najważniejsze informacje

Czas pracy pracowników młodocianych - najważniejsze informacje We wrześniu 2018 roku na skutek zmiany przepisów został obniżony wiek pracownika młodocianego. Od tego czasu można zatrudniać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Jaki jest czas pracy pracowników młodocianych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-06-08

Prawo pracy

Związki zawodowe w dobie pandemii - co należy wiedzieć

Związki zawodowe w dobie pandemii - co należy wiedzieć Związki zawodowe mają obowiązek reprezentacja swoich członków, a także obrona ich godności, nie tylko zbiorowych, jak i indywidualnych. W przypadku zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy wymagana jest konsultacja z zakładową organizacją związkową. czytaj dalej
2021-06-07

Prawo pracy

Odwołanie decyzji o zwolnieniu ze świadczenia pracy

Odwołanie decyzji o zwolnieniu ze świadczenia pracy przez pracodawcę Nie każdy pracodawca chce, aby pracownik wykonywał pracę w okresie wypowiedzenia. Wtedy może zwolnić pracownika z obowiązku pojawiania się w pracy? Czy można to cofnąć? Sprawdź, jak powinno wyglądać odwołanie decyzji o zwolnieniu ze świadczenia pracy! czytaj dalej
2021-06-07

Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-06-04

Prawo pracy

Kiedy jednostka organizacyjna będąca częścią osoby prawnej może być pracodawcą?

Kiedy jednostka organizacyjna będąca częścią osoby prawnej może być pracodawcą? Aby dany podmiot mógł zatrudniać pracowników musi spełniać określone wymogi. Czy ma na to wpływ forma organizacyjno-prawna? Czy jednostka organizacyjna będąca częścią osoby prawnej może pełnić rolę pracodawcy? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź! czytaj dalej
2021-06-03

Prawo pracy

Prawo do urlopu dla zleceniobiorcy - kiedy ma miejsce?

Prawo do urlopu dla zleceniobiorcy Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło, są obecnie bardzo popularnymi formami zatrudnienia. Podlegają jednak przepisom Kodeksu cywilnego. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy przysługuje prawo do urlopu dla zleceniobiorcy! czytaj dalej
2021-06-02

Prawo pracy

Komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Na jakich warunkach i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Bezrobotny może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówkę, po spełnieniu określonych warunków. Nie przysługuje ona jednak osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, gdy ta opłaca preferencyjne składki ZUS. Przeczytaj! czytaj dalej
2021-06-02

Prawo pracy

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice

Umowa zlecenie a umowa o dzieło Najbardziej charakterystycznymi umowami cywilnoprawnymi są umowa o dzieło i umowa zlecenie. Czy oznacza to, że są do siebie podobne? W jaki sposób możemy je od siebie odróżnić? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się czym charakteryzują te dwie umowy! czytaj dalej
2021-06-02

Prawo pracy

Miejsce wykonywania pracy w umowie

Miejsce wykonywania pracy - jaki adres wskazać? Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę, gdy jest się kierowcą lub innym pracownikiem, który cały czas przemieszcza się z racji wykonywanych obowiązków? Kiedy można mówić o podróży służbowej takiego pracownika? Sprawdź to! czytaj dalej
2021-06-01

Prawo pracy

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie

Praca w niedziele i święta - jaka rekompensata za nią przysługuje? Pracownik, który wykonuje pracę w niedziele i święta powinien otrzymać dzień wolny. W przypadku, jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia. Sprawdź, z czym wiąże się praca w niedziele i święta! czytaj dalej
2021-05-31

Prawo pracy

Nagana dla pracownika - kiedy pracodawca może jej udzielić?

Nagana dla pracownika - kiedy się ją stosuje? Nagana dla pracownika, zaraz obok zwolnienia dyscyplinarnego, jest jedną z najcięższych form karania pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych. Sprawdź, jak prawidłowo napisać karę nagany. Jakich terminów musisz dotrzymać? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-05-31

Prawo pracy

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Czy zasiłek dla bezrobotnych otrzyma każdy przedsiębiorca? Utrata dochodu może dotyczyć nie tylko etatowców, ale również przedsiębiorców. Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w tym przypadku są nieco inne niż u pracowników. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych! czytaj dalej
2021-05-27

Prawo pracy

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje

Naruszenie doby pracowniczej - konsekwencje Czym jest doba pracownicza? Kiedy następuje naruszenie doby pracowniczej i jakie są konsekwencje takiego działania? Czy można wydłużyć pracownikowi dobę pracowniczą? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące doby pracowniczej. czytaj dalej
2021-05-27

Prawo pracy

Fundusze zdefiniowanej daty w PPK

Fundusze zdefiniowanej daty w PPK Fundusze zdefiniowanej daty są związane z wprowadzonymi Pracowniczym Planami Kapitałowymi. Jest to fundusz przeznaczony w celu długoterminowego oszczędzania na emeryturę i wpłaceniu środków po ukończeniu 60 roku życia. Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej