0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo pracy

Prawo pracy

Dokumenty na koniec umowy dla zleceniobiorcy

Kodeks pracy wyraźnie określa jakie dokumenty powinien otrzymać pracownik po zakończeniu zatrudnienia. Jednak jakie dokumenty na koniec umowy dla zleceniobiorcy powinien przygotować zleceniodawca? Czy istnieją wytyczne w tym zakresie? Sprawdź!

28 maja 2024

Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

27 maja 2024

Prawo pracy

Kto i kiedy musi sporządzić protokół powypadkowy?

Wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych, muszą zostać dokładnie przeanalizowane. Do tego służy protokół powypadkowy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na jego temat!

27 maja 2024

Prawo pracy

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy

Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców powoduje, że pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy odrębnie z każdego stosunku pracy. Jeżeli kolejne zatrudnienie miało miejsce w trakcie roku, urlop nalicza się proporcjonalnie. Przeczytaj o tym!

27 maja 2024

Prawo pracy

Koszty pracy zdalnej - kto ponosi i czy można się ich zrzec?

Koszty pracy zdalnej to złożony temat, obejmujący różne wydatki ponoszone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Czy pracownik może się zrzec zwrotu kosztów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat obowiązku pokrycia kosztów pracy zdalnej.

27 maja 2024

Prawo pracy

Aneks do umowy - co można nim zmienić?

Jak najprościej zmienić warunki umowy, czy wystarczy podpisać aneks? Czy bez zgody pracownika na podpisanie takiego aneksu, aneks jest nieważny? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czego pracodawca nie może zmienić przez aneks do umowy!

24 maja 2024

Prawo pracy

Akta osobowe pracownika – jak je prowadzić?

Akta osobowe pracownika są prowadzone przez każdego pracodawcę. Sposób ich gromadzenia i przechowywania jest ściśle określony w Kodeksie pracy. Akta są podzielone na 4 grupy: A, B, C, D i E. Co powinny zawierać poszczególne części akt? Sprawdź!

24 maja 2024

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające - kiedy należy się odprawa?

Czy pracownik, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, będzie miał prawo do odprawy pieniężnej? Jak wypowiedzenie zmieniające wpływa na konieczność jej wypłaty? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania!

23 maja 2024

Prawo pracy

Zatrudnienie pracownika a okres wypowiedzenia - czy to możliwe?

Pracownik, który kończy współpracę z jednym pracodawcą najczęściej szuka lub już ma nową ofertę pracy. Czy możliwe jest zatrudnienie w okresie wypowiedzenia? Nowe zatrudnienie a okres wypowiedzenia - dowiedz się więcej na ten temat!

23 maja 2024

Prawo pracy

Benefit osoby towarzyszącej z PIT i ZUS

Benefity pracownicze należą do świadczeń pozapłacowych, czyli przyznawanych przez firmę niezależnie od przysługującego pracownikom wynagrodzenia za pracę. jak rozliczyć benefit osoby towarzyszącej? Sprawdź w naszym artykule!

23 maja 2024

Prawo pracy

Czas pracy - noce, niedziele i święta a rekompensata

To czy pracujesz w nocy, niedzielę czy święto zależy od przyjętego w zakładzie systemu czasu pracy. Jednak powinieneś wiedzieć, że za taką pracę należy się dodatkowe wynagrodzenie lub dzień wolny. Sprawdź, jak należy rekompensować czas pracy!

23 maja 2024

Prawo pracy

Monitoring w zakładzie pracy – co wolno pracodawcy

Czym jest monitoring w świetle kodeksu pracy? Kiedy można go wprowadzić w firmie? Gdzie pracodawca nie ma prawa ustawić monitoringu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak można wprowadzić monitoring w zakładzie pracy!

22 maja 2024

Prawo pracy

Staż pracy - jakie okresy do niego wliczamy?

Od stażu pracy pracownika zależy między innymi prawo do urlopu wypoczynkowego. Jakie okresy się do niego wliczają? Czy prowadzenie własnej działalności również można do niego zaliczyć? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak określać staż pracy!

22 maja 2024

Prawo pracy

Fałszywy podpis na umowie – co powoduje?

Czy fałszywy podpis na umowie rodzi odpowiedzialność karną podpisującego się cudzym imieniem i nazwiskiem oraz skutkuje nieważnością takiego zobowiązania od samego początku? Przeczytaj nasz artykuł o dowiedz się więcej na ten temat!

21 maja 2024

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy po powrocie z chorobowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby. Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy po powrocie z chorobowego? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej!

21 maja 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów