Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo pracy

2021-09-21

Prawo pracy

Brak informacji o nieobecności pracownika a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Brak informacji o nieobecności pracownika - możliwe konsekwencje Brak informacji o nieobecności pracownika i podanie jej przyczyny może być podstawą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Poznaj stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie zaniechania przez pracownika obowiązku przekazania pracodawcy informacji o nieobecności! czytaj dalej
2021-09-20

Prawo pracy

Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia

Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia Młodociany pracownik to osoba która kontynuuje naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania danej pracy. Jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia? Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-09-20

Prawo pracy

Badania lekarskie pracowników - kiedy są wykonywane?

Badania lekarskie pracowników - kiedy są wykonywane? Przedsiębiorca zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę powinien skierować ich na badania lekarskie. Czasami jednak nie trzeba ich wykonywać. Kiedy? Jaką karę może otrzymać pracodawca za pracownika bez ważnych badań lekarskich? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-17

Prawo pracy

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej - z czym się wiąże?

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej - z czym się wiąże? Czy umowa o dzieło w działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem? Z czym się wiąże podpisanie takiej umowy i jakie wynikają z niej skutki podatkowe? Czy ma ona wpływ na wysokość składek ZUS? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2021-09-17

Prawo pracy

Pracodawca – odszkodowanie za powierzone mienie

Pracodawca – odszkodowanie za powierzone mienie Mienie pracodawcy musi zostać odpowiednio powierzone mienie pracownikowi, wówczas pracownik może ponosić odpowiedzialność za nie. Co jeżeli wyrządzi szkodę na powierzonym mieniu? Przeczytaj i dowiedz się kiedy pracownik musi naprawić szkodę! czytaj dalej
2021-09-16

Prawo pracy

Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć

Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć Delegacje można podzielić na czas samej podróży oraz czas wykonywania zadania. Należy pamiętać, że aby prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika, trzeba wiedzieć, kiedy pracownikowi przysługują nadgodziny w delegacji. Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-09-15

Prawo pracy

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie Osoby młodociane zatrudniane są na innych zasadach niż zwykli pracownicy. Z młodocianym nieposiadającym kwalifikacji zawodowych można zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego. Sprawdź, czy młodociany, który ukończył naukę zawodu, traci zatrudnienie! czytaj dalej
2021-09-15

Prawo pracy

Likwidacja stanowiska pracy - z czym się wiąże?

Likwidacja stanowiska pracy - z czym się wiąże? Jednym z powodów zwolnienia pracowników jest likwidacja stanowiska pracy. Czy wiesz, w jakich przypadkach jest ona dozwolona? Sprawdź, kiedy mamy do czynienia z pozorną likwidacją miejsca pracy. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2021-09-15

Prawo pracy

Świadectwo pracy w formie elektronicznej

Świadectwo pracy w formie elektronicznej Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Czy świadectwo pracy w formie elektronicznej również jest dopuszczalne? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat świadectwa pracy! czytaj dalej
2021-09-14

Prawo pracy

Obowiązkowe maseczki w pracy dla niezaszczepionych

Obowiązkowe maseczki w pracy dla niezaszczepionych Coraz częściej w zakładach pracy słyszy się o dyskryminacji względem osób niezaszczepionych. Czy faktycznie maseczki w pracy dla osób niezaszczepionych to przejaw dyskryminacji? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-09-13

Prawo pracy

Umowa na zastępstwo - co powinna zawierać?

Umowa na zastępstwo - wszystko co warto wiedzieć Umowa na zastępstwo jest zawierana w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko osoby, która z uzasadnionych powodów nie może pracować. Jakie prawa ma taki pracownik? Jak powinna wyglądać taka umowa? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-09-13

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych W roku 2021 minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Od wysokości kwoty wynagrodzenia zależy wysokość świadczeń chorobowych czyli wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków. Sprawdź jaka będzie podstawa tych świadczeń przy wynagrodzeniu minimalnym! czytaj dalej
2021-09-10

Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne z powodu choroby pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne z powodu choroby Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie? Kiedy można wręczyć takiej osobie zwolnienie dyscyplinarne i czy choroba może być powodem do rozwiązania umowy w tym trybie? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2021-09-09

Prawo pracy

Przejęcie zakładu pracy a PPK

Przejęcie zakładu pracy a PPK Przejęcie zakładu pracy lub jego części na podstawie art. 23.1 kp jest związane z licznymi obowiązkami ciążącymi na pracodawcy dokonującym przejęcia firmy. Co wówczas z rozliczeniem PPK? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-09-09

Prawo pracy

Zasiłki dla mam niepracujących oraz inne świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla mam niepracujących Opieka na dzieckiem obejmuje sobą między innymi wymiar finansowy. Co w sytuacji gdy rodziców bezrobotnych nie stać na utrzymanie rodziny? Jakie są dostępne zasiłki dla mam niepracujących oraz z jakich świadczeń mogą korzystać rodziny w potrzebie? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-09

Prawo pracy

Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych To w jaki sposób dojdzie do zakończenia stosunku pracy pracownika ma bardzo istotny wpływ na jego prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na okres wyczekiwania na prawo do świadczeń. Więcej na ten temat w artykule! czytaj dalej
2021-09-08

Prawo pracy

Rozliczenia podatkowe pracowników i ubezpieczenia społeczne po brexicie

Rozliczenia podatkowe pracowników i ubezpieczenia społeczne po brexicie Brexit jako proces prawny polegający na wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej niesie ze sobą zmiany w kontekście ubezpieczeń i rozliczeń podatkowych pracowników. Jak będą wyglądały ubezpieczenia społeczne po brexicie? Przeczytaj! czytaj dalej
2021-09-08

Prawo pracy

W jaki sposób korzystnie wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.?

W jaki sposób korzystnie wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o.? Spółka z o.o. osiągając przychód zobowiązana jest do jego opodatkowania, następnie podatek uiszczają wspólnicy chcąc wypłacić pieniądze ze spółki. Jak można wypłacać wynagrodzenie w spółce z o.o. w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-08

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Urlop wypoczynkowy a okres wypowiedzenia Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Czy w okresie wypowiedzenia, pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, by uniknąć konieczności wypłaty ekwiwalentu? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-07

Prawo pracy

Kiedy i w jakiej formie złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co warto wiedzieć! Przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę dla pracownika, należy ustalić, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia. Następnym krokiem jest wręczenie wypowiedzenia. Dowiedz się, w jakiej formie i kiedy złożyć wypowiedzenie, aby było skuteczne! czytaj dalej