Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo pracy

2020-06-04

Prawo pracy

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Wyliczenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe Jaki wpływ na czas pracy ma wpisany w umowie wymiar etatu? Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Czy za ten czas przysługuje pracownikowi dodatek do wynagrodzenia? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2020-06-03

Prawo pracy

Przychód z umowy o dzieło osoby fizycznej - jak rozliczyć?

Przychód z umowy o dzieło - jak go rozliczyć ? Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych z których osiąga się przychód i należy się z niego rozliczyć. Jak rozliczyć przychód z umowy o dzieło na koniec roku? Przeczytaj, sprawdź jakie są zasady rozliczania tego przychodu w zeznaniu rocznym! czytaj dalej
2020-06-03

Prawo pracy

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – jak działają i jakie obowiązki mają pracodawcy?

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – czym sa i jak one działają? Na jakiej podstawie tworzone są kasy zapomogowo-pożyczkowe w zakładach pracy? Jakie pracodawca posiada obowiązki w przypadku stosowania w firmie takiego rozwiązania? Jakie korzyści mają członkowie takiej kasy? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2020-06-03

Prawo pracy

Umowa na zastępstwo - co powinna zawierać?

Umowa na zastępstwo - wszystko co warto wiedzieć Umowa na zastępstwo jest zawierana w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko osoby, która z uzasadnionych powodów nie może pracować. Jakie prawa ma taki pracownik? Jak powinna wyglądać taka umowa? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-06-02

Prawo pracy

Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie

Wynagrodzenie członka zarządu a podatek i składki ZUS Wynagrodzenie członka zarządu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu w zależności od formy umowy, jaką zostało uregulowane. Dowiedz się, w jaki sposób zatrudnić członka zarządu i jak obliczyć jego wynagrodzenie. Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej
2020-06-01

Prawo pracy

Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych To w jaki sposób dojdzie do zakończenia stosunku pracy pracownika ma bardzo istotny wpływ na jego prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na okres wyczekiwania na prawo do świadczeń. Więcej na ten temat w artykule! czytaj dalej
2020-06-01

Prawo pracy

Opodatkowanie wpłat do PPK w kontekście przychodu pracownika

Opodatkowanie wpłat do PPK a przychód pracowniczy Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jaka jest wysokość składek opłacanych w ramach tego programu? Czy opodatkowanie wpłat do PPK jest obowiązkowe? Przeczytaj i dowiedz się kiedy powstaje przychód u pracownika z tytułu dokonanych wpłat! czytaj dalej
2020-05-29

Prawo pracy

Formy zatrudnienia - podobieństwa i różnice

Formy zatrudnienia - podobieństwa i różnice Pracodawca może zatrudnić pracownika, wykorzystując różne formy zatrudnienia. Do najpopularniejszych form należy umowa o pracę, umowy cywilnoprawne czy modne ostatnio samozatrudnienie. Przeczytaj artykuł, w którym opisane są różne formy zatrudnienia! czytaj dalej
2020-05-28

Prawo pracy

Kiedy i w jakiej formie złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę - kiedy należy złożyć? Przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę dla pracownika, należy ustalić, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia. Następnym krokiem jest wręczenie wypowiedzenia. Dowiedz się, w jakiej formie i kiedy złożyć wypowiedzenie, aby było skuteczne! czytaj dalej
2020-05-28

Prawo pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy?

Wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy - jak dokonać obliczeń? Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe na przełomie miesięcy? Czy istnieją przepisy regulujące to zagadnienie? Przeczytaj! czytaj dalej
2020-05-28

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Urlop wypoczynkowy  w okresie wypowiedzenia Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Czy w okresie wypowiedzenia, pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, by uniknąć konieczności wypłaty ekwiwalentu? Sprawdź! czytaj dalej
2020-05-27

Prawo pracy

Wypłata wynagrodzenia zawyżonego pracownikowi a potrącenia

Wypłata wynagrodzenia zawyżonego a potrącenia pracownicze Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń od wynagrodzeń pracowniczych w z góry ustalonych przypadkach. Czy wypłata wynagrodzenia zawyżonego pracownikowi może podlegać zwrotowi? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2020-05-26

Prawo pracy

Umowa na czas nieokreślony czyli nowy limit w praktyce

Umowa na czas nieokreślony a nowe limity umów terminowych Już od kilku lat obowiązują nowe przepisy dotyczące zawierania umów terminowych. Zmienił się okres ich wypowiedzenia oraz zostały ustalone limity co do ich zawierania. Czy czwarta umowa będzie to już umowa na czas nieokreślony? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-05-26

Prawo pracy

Wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banków a ochrona danych osobowych

Wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banków a RODO Pracownik ubiegający się o kredyt składa wniosek do banku o jego udzielenie, a bank prosi o wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracodawcę danej osoby – sprawdź, czy wydanie takiego zaświadczenia przez pracodawcę łamie przepisy o RODO! czytaj dalej
2020-05-25

Prawo pracy

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło)

Umowa zlecenie a pozostałe formy zatrudnienia pracowników Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Czym się charakteryzuje? Jakie są jej wady i zalety? Czym różni się od umowy o pracę i umowy o dzieło oraz jakie są zasady oskładkowania umowy zlecenie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2020-05-25

Prawo pracy

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy?

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy? Gdy w zakładzie zdarzy się wypadek przy pracy, wówczas prawodawca ma obowiązki z tym związane. Co należ w tej sytuacji zrobić? Czy należy powołać zespół powypadkowy? Jak ustala się jego przyczyny? Przeczytaj i dowiedz się w postępowaniu w razie wypadku! czytaj dalej
2020-05-22

Prawo pracy

Czym jest choroba zawodowa i z czym się wiąże?

Czym jest choroba zawodowa i z czym się wiąże? Istnieje grupa zawodów, które są w podwyższonej grupie ryzyka, których dotyka choroba zawodowa. Jaka jest definicja choroby zawodowej? Z czym się wiąże dla pracownika i dla pracodawcy? Jakie działania należy podjąć aby zminimalizować ryzyko? Sprawdź! czytaj dalej
2020-05-22

Prawo pracy

Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia

Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia Pracownikowi pracującemu na nadgodziny w wolną sobotę należy się dzień wolny. W szczególnych przypadkach praca w sobotę może być zrekompensowana pracownikowi w formie pieniężnej. Dowiedz się, jak liczyć wynagrodzenie za nadgodziny w sobotę! czytaj dalej
2020-05-21

Prawo pracy

Aneks do umowy - co można nim zmienić?

Aneks do umowy - co można nim zmienić? Jak najprościej zmienić warunki umowy, czy wystarczy podpisać aneks? Czy bez zgoda pracownika na podpisanie takiego aneksu, aneks jest nieważny? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czego pracodawca nie może zmienić przez aneks do umowy! czytaj dalej
2020-05-21

Prawo pracy

Rozliczenie wynagrodzeń przy zwolnieniu z ZUS za okres epidemii

Rozliczenie wynagrodzeń przy zwolnieniu z ZUS Zarówno samozatrudnieni, jak i firmy zatrudniające do 49 pracowników mogą liczyć na umorzenie składek ZUS w okresie epidemii. Jak wygląda rozliczenie wynagrodzeń przy zwolnieniu z ZUS? Czy sposób wyliczenia podatku za pracownika uległ zmianie? Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Jakie dokumenty do ZUSu ma obowiązek złożyć pracodawca chcący zgłosić swoją pracownicę rozpoczynającą urlop macierzyński przed porodem? Nasz ekspert odpowiada. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!
Zobacz odpowiedź eksperta