Prawo pracy

Prawo pracy

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych - obowiązujące ograniczenia

W niektórych przypadkach przy rozwiązaniu umowy o pracę konieczna jest wypłata dodatkowych świadczeń dla pracownika. W jakiej wysokości powinna zostać wypłacona odprawa z tytułu zwolnień grupowych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

26 maja 2022

Prawo pracy

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło)

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Czym się charakteryzuje? Jakie są jej wady i zalety? Czym różni się od umowy o pracę i umowy o dzieło oraz jakie są zasady oskładkowania umowy zlecenie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

26 maja 2022

Prawo pracy

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu może zostać wprowadzone na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana wymiaru etatu wywołuje dodatkowe obowiązki spoczywające na pracodawcy. Sprawdź, jakie zmiany należy wprowadzić!

26 maja 2022

Prawo pracy

Nieobecność pracownika a zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej stanowi ostatni etap postępowania w przedmiocie nałożenia sankcji. Czy nieobecność pracownika wpływa na obowiązek jego sporządzenia przez pracodawcę? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź.

26 maja 2022

Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne wysłane pocztą - kiedy kończy się stosunek pracy?

Bywają sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest przekazać wypowiedzenie pracownikowi drogą pocztową, nawet jeśli jest to zwolnienie dyscyplinarne. Jak jednak w takim wypadku określić datę zakończenia stosunku pracy? Na to pytanie odpowiadamy w artykule!

25 maja 2022

Prawo pracy

Naruszenie obowiązków pracowniczych a rozwiązanie umowy o pracę

Podczas stosunku pracy może mieć miejsce naruszenie obowiązków pracowniczych, skutkiem czego pracodawca ma możliwość rozwiązać umowę z pracownikiem. Jakie przesłanki nalezy spełnić aby było to możliwe? Co należy rozumieć przez naruszenie obowiązków?

25 maja 2022

Prawo pracy

Praca w niedziele - jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi?

Praca w niedziele wiąże się z dodatkowymi obowiązkami pracodawcy. Pracownik wykonujący pracę w niedzielę lub święto powinien w zamian otrzymać dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia, jeżeli udzielenie dnia wolnego nie jest możliwe. Przeczytaj o tym!

25 maja 2022

Prawo pracy

Nadużycie prawa przez stronę stosunku pracy – jak się przed nim bronić?

Kodeksu pracy, określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Co w przypadku kiedy powstanie nadużycie prawa przez stronę stosunku pracy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat klauzuli generalnych oraz nadużyć prawa!

24 maja 2022

Prawo pracy

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Czy umowy zlecenie dla osób, które nie uzyskują przychodów wyższych od obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia powinny być oskładkowane? Czy zatrudnienie studenta na umowę zlecenie w dalszym ciągu jest korzystne? Sprawdź!

24 maja 2022

Prawo pracy

Zakaz konkurencji wynikający z przepisów pozakodeksowych

Pracodawcy często nie życzą sobie, aby ich pracownicy prowadzili działalność konkurencyjną po zakończeniu umowy. Zakaz konkurencji może obowiązywać nie tylko zatrudnionych, ale i inne podmioty. Gdzie można znaleźć regulacje na ten temat? Sprawdź!

23 maja 2022

Prawo pracy

Przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie - jak wyliczyć wynagrodzenie?

Czy pracownikowi, który przepracował dzień pracy i przedstawi pracodawcy zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie za przepracowany czas, za chorobę? Dowiedz się jak przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie wpływa na wypłatę!

23 maja 2022

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające a czasowe oddelegowanie do innej pracy

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę i czym się ono różni od wypowiedzenia zmieniającego? Jakie może nieść ze sobą skutki wypowiedzenie zmieniające? Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające a kiedy oddelegowanie pracownika do innej pracy? Sprawdź!

20 maja 2022

Prawo pracy

Likwidacja stanowiska pracy a konieczność wypłacenia odprawy

Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze oznacza konieczność wypłacenia odprawy. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie czynniki determinują wypłacenie odprawy, w jakiej wysokości się należy i w jaki sposób ją obliczać. Przeczytaj artykuł!

20 maja 2022

Prawo pracy

Czy możliwy jest niepełny etat w systemie równoważnym?

Czy możliwy jest niepełny etat w systemie równoważnym czasu pracy? Co na ten temat mówią przepisy Kodeksu pracy? Jakich zasad należy przestrzegać? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł. Przeczytaj i poznaj odpowiedzi!

20 maja 2022

Prawo pracy

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez okres wskazany w Kodeksie pracy. Wynagrodzenie chorobowe z reguły wynosi 80%. Są również przypadki kiedy wynagrodzenie wynosi 100%. Kiedy? Przeczytaj i sprawdź!

20 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów