Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Kadrowy

2021-09-22

Prawo pracy

Dodatek za godziny nocne a wynagrodzenie urlopowe

Dodatek za godziny nocne w wynagrodzeniu urlopowym Czy wypłacony dodatek za godziny nocne ma wpływ na wysokość wynagrodzenia urlopowego pracownika? Owszem ma - tak więc jak należy poprawnie obliczyć wysokość wynagrodzenia urlopowego z uwzględnieniem składników zmiennych wynagrodzenia? Sprawdź sam! czytaj dalej
2021-09-22

Prawo pracy

Przestępstwa i wykroczenia pracodawcy

Przestępstwa i wykroczenia pracodawcy Kodeks Pracy określa jakie działania pracodawcy mogą zostać zakwalifikowane jako wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Za wykroczenia pracodawca może zostać ukarany karą. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie są wykroczenia pracodawcy! czytaj dalej
2021-09-22

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a zmiana decyzji pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a zmiana decyzji pracownika Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza, że zarówno pracownik jak i pracodawca, zgadzają się na zakończenie współpracy na zasadach innych niż określonych w ustawie. Co jeśli pracownik zmieni zdanie? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Wynagrodzenie chorobowe a składki ZUS

Wynagrodzenie chorobowe a składki ZUS Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zaś nie ujmuje się już składek społecznych. Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się, jak obliczane są składki na wynagrodzenie chorobowe a składki ZUS i jakie występują różnice. czytaj dalej

Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego W jakich przypadkach do podstawy świadczenia chorobowego pracownika wliczamy premię wypłaconą w czasie jego absencji chorobowej? Jak wpływa premia uznaniowa na podstawę wymiary świadczenia chorobowego? Przeczytaj o tym! czytaj dalej
2021-09-21

Prawo pracy

Brak informacji o nieobecności pracownika a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Brak informacji o nieobecności pracownika - możliwe konsekwencje Brak informacji o nieobecności pracownika i podanie jej przyczyny może być podstawą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Poznaj stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie zaniechania przez pracownika obowiązku przekazania pracodawcy informacji o nieobecności! czytaj dalej

Dziedziczenie składek ZUS - jak się odbywa?

Dziedziczenie składek ZUS - jak się odbywa? Po śmierci osoby ubezpieczonej składki jakie zostały zebrane na jej koncie należą się najbliższym członkom rodziny. Jak wygląda dziedziczenie składek ZUS? Czy trzeba dopełnić formalności aby otrzymać wypłatę środków? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2021-09-20

Prawo pracy

Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia

Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia Młodociany pracownik to osoba która kontynuuje naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania danej pracy. Jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia? Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-09-20

Prawo pracy

Badania lekarskie pracowników - kiedy są wykonywane?

Badania lekarskie pracowników - kiedy są wykonywane? Przedsiębiorca zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę powinien skierować ich na badania lekarskie. Czasami jednak nie trzeba ich wykonywać. Kiedy? Jaką karę może otrzymać pracodawca za pracownika bez ważnych badań lekarskich? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-17

Prawo pracy

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej - z czym się wiąże?

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej - z czym się wiąże? Czy umowa o dzieło w działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem? Z czym się wiąże podpisanie takiej umowy i jakie wynikają z niej skutki podatkowe? Czy ma ona wpływ na wysokość składek ZUS? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2021-09-17

Prawo pracy

Pracodawca – odszkodowanie za powierzone mienie

Pracodawca – odszkodowanie za powierzone mienie Mienie pracodawcy musi zostać odpowiednio powierzone mienie pracownikowi, wówczas pracownik może ponosić odpowiedzialność za nie. Co jeżeli wyrządzi szkodę na powierzonym mieniu? Przeczytaj i dowiedz się kiedy pracownik musi naprawić szkodę! czytaj dalej

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego Zastanawiasz się, jakie konsekwencje niesie za sobą urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego? Czy grozi Ci jego przerwanie albo zawieszenie? Czy otrzymasz zasiłek macierzyński? Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule! czytaj dalej

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy na etacie

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy na etacie Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą jednocześnie być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jak rozliczyć niezdolność do pracy w tym przypadku? Jakie składki ZUS chorującego przedsiębiorcy na etacie są obowiązkowe? Sprawdź! czytaj dalej

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego należy do obowiązków płatnika składek, czyli do pracodawcy lub samego przedsiębiorcy, jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jak należy to zrobić? Dowiedz się z naszego artykułu! czytaj dalej
2021-09-16

Prawo pracy

Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć

Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć Delegacje można podzielić na czas samej podróży oraz czas wykonywania zadania. Należy pamiętać, że aby prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika, trzeba wiedzieć, kiedy pracownikowi przysługują nadgodziny w delegacji. Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-09-15

Prawo pracy

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie

Młodociany, który ukończył naukę zawodu a zatrudnienie Osoby młodociane zatrudniane są na innych zasadach niż zwykli pracownicy. Z młodocianym nieposiadającym kwalifikacji zawodowych można zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego. Sprawdź, czy młodociany, który ukończył naukę zawodu, traci zatrudnienie! czytaj dalej
2021-09-15

Prawo pracy

Likwidacja stanowiska pracy - z czym się wiąże?

Likwidacja stanowiska pracy - z czym się wiąże? Jednym z powodów zwolnienia pracowników jest likwidacja stanowiska pracy. Czy wiesz, w jakich przypadkach jest ona dozwolona? Sprawdź, kiedy mamy do czynienia z pozorną likwidacją miejsca pracy. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2021-09-15

Prawo pracy

Świadectwo pracy w formie elektronicznej

Świadectwo pracy w formie elektronicznej Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Czy świadectwo pracy w formie elektronicznej również jest dopuszczalne? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat świadectwa pracy! czytaj dalej

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co warto wiedzieć?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co warto wiedzieć? Wypadek w drodze do pracy lub z pracy nie jest traktowany jako tożsamy z wypadkiem przy pracy. Kiedy podczas podróży pracownik ulegnie nieszczęśliwej sytuacji, możliwe jest uzyskanie z tego tytułu świadczeń w ramach ubezpieczenia. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2021-09-14

Prawo pracy

Obowiązkowe maseczki w pracy dla niezaszczepionych

Obowiązkowe maseczki w pracy dla niezaszczepionych Coraz częściej w zakładach pracy słyszy się o dyskryminacji względem osób niezaszczepionych. Czy faktycznie maseczki w pracy dla osób niezaszczepionych to przejaw dyskryminacji? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej