Serwis Kadrowy

Ubezpieczenie ZUS

Czy pracownik prowadzący działalność na zwolnieniu lekarskim zostanie pozbawiony zasiłku?

Co może zrobić pracodawca, kiedy dowie się że pracownik, któremu orzeczono niezdolność do pracy tak naprawdę wykonuje pracę zarobkową? Jakie konsekwencje poniesie pracownik prowadzący działalność na zwolnieniu lekarskim? Przeczytaj!

17 maja 2022

Prawo pracy

Czy odmowa wykonania pracy jest możliwa?

Zgodnie z kodeksem umowa o pracę powinna być wykonywana pod kierownictwem w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Co jednak w przypadku kiedy pracownik stwierdza, że warunki są nieodpowiednie? Czy odmowa wykonania pracy jest możliwa? Sprawdź to!

17 maja 2022

Urlopy i inne

"Wczasy pod gruszą" i inne świadczenia socjalne - na jakich zasadach są wypłacane?

Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, mają obowiązek założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia socjalne przyznawane są w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej bądź życiowej. Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej!

16 maja 2022

Urlopy i inne

Jak udokumentować urlop okolicznościowy zgodnie z RODO?

Urlop okolicznościowy jest udzielany pracownikom tylko w szczególnych przypadkach. Czy we wniosku konieczne jest podanie powodu chęci skorzystania z tego uprawnienia. Jak dokumentować urlop okolicznościowy zgodnie z RODO? Przeczytaj!

16 maja 2022

Prawo pracy

Ogólne przepisy bhp – nowelizacja unijna

Zmiany w przepisach ogólnych bhp wynikają z konieczności wdrożenia – w ramach krajowego porządku prawnego – postanowień prawa unijnego. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej jak zmieniły się przepisy BHP oraz od kiedy nowe przepisy obowiązują!

16 maja 2022

Ubezpieczenie ZUS

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - wszystko co warto wiedzieć

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolne. Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego pozwala na uzyskanie przez przedsiębiorcę m.in. zasiłku chorobowego. Sprawdź, jak dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego!

16 maja 2022

Prawo pracy

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy w firmie?

W artykule 135 Kodeksu pracy został opisany równoważny system czasu pracy, który może być stosowany, jeżeli uzasadnione jest to rodzajem pracy lub jej organizacją. Czym się charakteryzuje równoważny system pracy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

16 maja 2022

Ubezpieczenie ZUS

Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jest kluczowe, aby mieć dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Przez Nowy Polski Ład składka zdrowotna przedsiębiorców znacznie wzrośnie oraz nie będzie już możliwości odliczenia jej od podatku. Dowiedz się więcej!

15 maja 2022

Prawo pracy

Okres wypowiedzenia - ustalenie jego daty początkowej i końcowej

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest szczegółowo wyznaczony w przepisach prawa pracy. Poprawne ustalenie daty upływu okresu wypowiedzenia ma duże znaczenie. Przeczytaj, od czego zależy jego długość i jak ustalić dzień jego rozpoczęcia i zakończenia!

14 maja 2022

Ubezpieczenie ZUS

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym

Osoba, pobierająca świadczenie przedemerytalne, ma możliwość zarobkowania. Jednak przychody podlegające oskładkowaniu muszą mieścić się w limitach ustalonych przez ZUS. Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym bez tajemnic! Zobacz w naszym artykule!

13 maja 2022

Prawo pracy

Godziny nadliczbowe osoby pracującej na część etatu

Czy niepełnoetatowcowi przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe? Jak ustalić ponadwymiarowe godziny pracy przy zawarciu umowy? Odpowiedzi na te pytanie zostaną przedstawione w niniejszym artykule. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

13 maja 2022

Prawo pracy

Jak ustalić urlop młodocianego po pierwszym roku nauki?

Zgodnie z art. 205 Kodeksu pracy młodociany pracownik uzyskuje prawo do do urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Jak ustalić urlop młodocianego po roku nauk? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

13 maja 2022

Ubezpieczenie ZUS

Kiedy powinien zostać wypłacony zasiłek chorobowy?

Czym jest okres wyczekiwania i ile on trwa? Komu przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia? jakie jest okres wypłaty zasiłku chorobowego? Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule!

13 maja 2022

Prawo pracy

PIT-0 dla seniorów, czyli ulga dla pracowników w wieku emerytalnym

Ulga PIT-0 dla seniorów Jest przeznaczona dla osób, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego zdecydują się na pozostanie na rynku pracy, rezygnując jednocześnie z pobierania emerytury lub renty rodzinnej. Sprawdź na czym polega!

13 maja 2022

Prawo pracy

Czy umowa o pracę na czas określony może być dłuższa niż 33 miesiące?

Umowa o pracę na czas określony nie może być zawarta na bardzo długi czas. Istnieją ograniczenia w tym zakresie. przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat umów oraz czy umowa o pracę na czas określony może być dłuższa niż 33 miesiące? Wyjaśniamy!

12 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów