Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Kadrowy

2021-06-14

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Czy umowę terminową można zakończyć wyłącznie z upływem czasu na jaki była zawarta? Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony może być wadliwe? Jakie są okresy wypowiedzenia ? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-06-14

Prawo pracy

Jak ustalić wynagrodzenie zasadnicze pracownika?

Jak ustalić wynagrodzenie zasadnicze pracownika? Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jaka powinna być jego kwota? Czym różni się od wynagrodzenia minimalnego? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak ustalić jego wartość! czytaj dalej
2021-06-14

Prawo pracy

Umowa na zastępstwo a zatrudnienie dwóch osób na zastępstwo jednego nieobecnego pracownika

Umowa na zastępstwo - zatrudnienie dwóch osób za jednego pracownika Umowa na zastępstwo cechuje się m.in. mniejszą trwałością zatrudnienia. Czy w celu zastępstwa jednego pracownika można przyjąć jednego albo dwóch pracowników? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat umowy na zastepstwo! czytaj dalej

Wypadek przy pracy rolniczej - jakie uprawnienia ma rolnik?

Wypadek przy pracy rolniczej - jakie uprawnienia ma rolnik? Wypadki zdarzają się wszędzie, szczególnie podczas wykonywania pracy. Może zdarzyć się także wypadek przy pracy rolniczej. Jakie uprawnienia w takiej sytuacji ma rolnik? Jak zgłosić takie zdarzenie? Odpowiadamy w naszym artykule. Przeczytaj! czytaj dalej

Komu i jak długo przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Komu i jak długo przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Nie wszystkim przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Komu zatem się należy i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać do niego prawo? Jak długo można z niego korzystać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Wypowiedzenie umowy o pracę przekazane droga elektroniczną Wypowiedzenie umowy o pracę może być zawarte między stronami w różny sposób. Obecnie w dobie internetu, coraz częściej wykorzystuje się również w tym celu drogę elektroniczną. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-06-10

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki Czym jest wypowiedzenie zmieniające? Jaki jest tryb i forma wypowiedzenia zmieniającego? Kto jest uprawniony do jego złożenia? Jakie muszą wystąpić przesłani do złożenia tego dokumentu? Przeczytaj nasz artykuł i i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania! czytaj dalej
2021-06-10

Prawo pracy

Ochrona związkowców – kiedy się jej nie stosuje?

Ochrona związkowców – kiedy się jej nie stosuje? Ochrona związkowców została uregulowana na gruncie ustawy o związkach zawodowych. Co do zasady pracodawca nie może zwolnić działacza bez zgody związku zawodowego. W jakich przypadkach ta norma nie ma zastosowania? Wyjaśniamy w artykule. czytaj dalej
2021-06-10

Prawo pracy

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu - jakie mogą być konsekwencje? Zmniejszenie wymiaru etatu może zostać wprowadzone na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana wymiaru etatu wywołuje dodatkowe obowiązki spoczywające na pracodawcy. Sprawdź, jakie zmiany należy wprowadzić! czytaj dalej
2021-06-09

Prawo pracy

Powierzenie pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Powierzenie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia Zatrudnianie osób pochodzących z zagranicy jest bardzo popularnym zjawiskiem. Trzeba jednak wiedzieć, jakie formalności niesie za sobą powierzenie pracy cudzoziemcowi. Kiedy nie trzeba uzyskać zezwolenia na pracę? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2021-06-09

Prawo pracy

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Umowy cywilnoprawne charakteryzują się innymi zasadami zawierania niż umowa o pracę. Dokładne zasady regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat umów cywilnoprawnych! czytaj dalej

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć Elektroniczne zwolnienia lekarskie to już fakt. Chory pracownik nie musi więc fizycznie pojawić się w zakładzie pracy, aby dostarczyć L4. W jaki sposób są wystawiane elektroniczne zwolnienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat e-zwolnień! czytaj dalej
2021-06-08

Prawo pracy

Wyjątki od limitów umów o pracę na czas określony, które może wykorzystać pracodawca

Wyjątki od limitów umów o pracę na czas określony Zatrudniasz pracowników z umowami na czas określony? Zastanawiasz się, jak długo takie umowy mogą obowiązywać, ile można ich podpisać z jednym pracownikiem oraz czy przepisy uwzględniają wyjątki od limitów umów o pracę na czas określony? Sprawdź! czytaj dalej
2021-06-08

BHP w firmie

Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?

Wypadek przy pracy zleceniobiorcy w pierwszym dniu pracy Do jakich ubezpieczeń należy obowiązkowo zgłosić zleceniobiorcę? Czy wypadek przy pracy zleceniobiorcy w pierwszym dniu pracy jest podstawą do przyznania poszkodowanemu prawa zasiłku z ZUS-u? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2021-06-08

Prawo pracy

Czas pracy pracowników młodocianych - najważniejsze informacje

Czas pracy pracowników młodocianych - najważniejsze informacje We wrześniu 2018 roku na skutek zmiany przepisów został obniżony wiek pracownika młodocianego. Od tego czasu można zatrudniać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Jaki jest czas pracy pracowników młodocianych? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-06-08

Prawo pracy

Związki zawodowe w dobie pandemii - co należy wiedzieć

Związki zawodowe w dobie pandemii - co należy wiedzieć Związki zawodowe mają obowiązek reprezentacja swoich członków, a także obrona ich godności, nie tylko zbiorowych, jak i indywidualnych. W przypadku zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy wymagana jest konsultacja z zakładową organizacją związkową. czytaj dalej
2021-06-07

Urlopy i inne

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli - kiedy można skorzystać?

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli - ile trwa? Przywilejem, z którego mogą skorzystać nauczyciele jest urlop dla poratowania zdrowia. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby z tego urlopu skorzystać? Jak długo trwa urlop dla poratowania zdrowia i komu się należy? Więcej w artykule! czytaj dalej
2021-06-07

Prawo pracy

Odwołanie decyzji o zwolnieniu ze świadczenia pracy

Odwołanie decyzji o zwolnieniu ze świadczenia pracy przez pracodawcę Nie każdy pracodawca chce, aby pracownik wykonywał pracę w okresie wypowiedzenia. Wtedy może zwolnić pracownika z obowiązku pojawiania się w pracy? Czy można to cofnąć? Sprawdź, jak powinno wyglądać odwołanie decyzji o zwolnieniu ze świadczenia pracy! czytaj dalej
2021-06-07

Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-06-04

Urlopy i inne

Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Wczasy pod gruszą – kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać? Pracodawca w ramach działalności socjalnej może wypłacać liczne świadczenia np. wczasy pod gruszą. Czym są wczasy pod gruszą? Czy każdy pracownik może uzyskać to dofinansowanie i ile ono wynosi? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej