Serwis Kadrowy

Prawo pracy

Krajowy Plan Odbudowy a obowiązki pracodawcy

W związku z wdrażaniem zmian wymuszonych przez Krajowy Plan Odbudowy pracodawcy muszą liczyć się z wieloma reformami również w zakresie prawa pracy jak i ubezpieczeń. Jakie to zmiany? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz sie więcej na ten temat!

7 października 2022

Urlopy i inne

Urlop wychowawczy – cofnięcie wniosku o obniżenie wymiaru etatu

Jakie posiada prawa pracownik powracający z urlopu wychowawczego? Czy można wnioskować o obniżenie etatu po urlopie wychowawczym? Czy cofnięcie wniosku o obniżenie wymiaru etatu jest możliwe? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

7 października 2022

Ubezpieczenie ZUS

Zerowa podstawa wymiaru składek zobowiązuje do składania raportów

Płatnicy składek bardzo często są wzywani przez ZUS do złożenia korekt dokumentacji rozliczeniowej obejmującej m.in. sporządzenie imiennych raportów miesięcznych. Dowiedz się, czy zerowa podstawa wymiaru składek zobowiązuje do składania raportów!

7 października 2022

Prawo pracy

Wybór przedstawiciela pracowników

Kiedy wybór przedstawiciela pracowników jest konieczny? Jak wybór takiej osoby powinien przebiegać? Jakie zagadnienia wymagają konsultacji z przedstawicielem pracowników? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

7 października 2022

Ubezpieczenie ZUS

Choroba pracownika - wskazówki dla pracodawcy

Choroba pracownika wiąże się z pewnymi obowiązkami, które należą zarówno do pracownika jak i pracodawcy. Jakich formalności trzeba dokonać gdy pracownik choruje? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat rozliczenia absencji pracownika!

6 października 2022

Prawo pracy

Kiedy pracownik-cudzoziemiec składa oświadczenie o rezydencji podatkowej?

Ustalenie rezydencji podatkowej jest bardzo ważne, bowiem od tego zależy jaką stawkę podatku pobiera się od wynagrodzenia. Kto jest zobowiązany, aby złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej? Jakie elementy powinien zawierać ten dokument? Sprawdź!

6 października 2022

Urlopy i inne

Ruchomy czas pracy w systemie podstawowym

Sposoby wprowadzenia rozkładów ruchomego czasu pracy wymagają współpracy obu stron stosunku pracy. Co to dokładnie oznacza? Na czym polega ruchomy czas pracy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat ruchomego czasu pracy w firmie!

6 października 2022

Prawo pracy

Świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy – formalności

Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane ubezpieczonemu po spełnieniu określonych warunków. Czy przedsiębiorca także ma prawo je otrzymać? Sprawdź jakie wymogi trzeba spełniać aby zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy!

6 października 2022

Prawo pracy

Urlop okolicznościowy - wymiar, korzystanie, dokumentowanie

Pracownik, u którego wystąpi ważne wydarzenie rodzinne, np. ślub czy urodzenie dziecka, ma prawo do urlopu okolicznościowego. Za dni wolne z tego tytułu przysługuje wynagrodzenie. Sprawdź, kiedy dokładnie pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy!

6 października 2022

Prawo pracy

Dni wolne na poszukiwanie pracy – wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Czy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę? Od czego zależy limit dni wolnych na poszukiwanie pracy i czy przysługuje za nie wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

5 października 2022

Prawo pracy

Kiedy przysługuje i jak wyliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy ?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy, jeżeli przestój nastąpił z przyczyn niezależnych od pracownika, choć pozostaje w gotowości do pracy i dyspozycji pracodawcy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas przestoju? Przeczytaj i sprawdź!

5 października 2022

Prawo pracy

Praca zdalna – na jakie zmiany powinni być gotowi pracodawcy?

Czy praca zdalna będzie przede wszystkim realizowana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość? Jakie zmiany w przepisach nas czekają w tym zakresie? Czy każdy będzie mógł pracować zdalnie? Sprawdź w artykule!

5 października 2022

Ubezpieczenie ZUS

Jak obronić umowę o dzieło przed ZUS-em i nie płacić od niej składek?

Umowy zlecenie i umowy o dzieło są często brane pod lupę podczas kontroli ZUS. Aby nie zostały oskładkowane kluczowe jest podanie odpowiedniego przedmiotu w umowie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak obronić umowę o dzieło przed ZUS-em.

5 października 2022

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - czy jest możliwe?

Czy umowę terminową można zakończyć wyłącznie z upływem czasu na jaki była zawarta? Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony może być wadliwe? Jakie są okresy wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

5 października 2022

Prawo pracy

Stawienie się pracownika do pracy po chorobie a zakaz rozwiązania umowy o pracę

Jak stanowi kodeks pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny jego nieobecności. Czy w tym przypadku obowiązuje zakaz rozwiązania umowy o pracę? Sprawdź to!

4 października 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów