0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Serwis Kadrowy

Prawo pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy zastosować współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok. Przeczytaj, jak ustalić jego wysokość, gdy pracodawca musi wypłacić należności za urlop zaległy oraz bieżący!

27 stycznia 2023

Prawo pracy

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – kim są i co wynika z takiego statusu?

Jedną z form przeciwdziałania bezrobociu, dzięki której łatwiej o aktywizację zawodową, jest uzyskanie statusu osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kim jest osoba posiadająca status osoby w szczególnej sytuacji? Co daje ten status? Wyjaśniamy!

27 stycznia 2023

Prawo pracy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

Pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki związane z zatrudnieniem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!

27 stycznia 2023

Prawo pracy

Przedłużenie umowy do dnia porodu w kontekście limitów umów na czas określony

Czy umowa o pracę zawarta na czas określony z kobietą w ciąży będzie przedłużona do dnia porodu i czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony? Przeczytaj i sprawdź, jak przedłużenie umowy do dnia porodu wpływa na limit umów na czas określony!

27 stycznia 2023

Ubezpieczenie ZUS

Jak wypełnić tryb rozwiązania umowy oraz kody podstawy prawnej w ZWUA?

We wzorze deklaracji dotyczącej wyrejestrowania z ubezpieczeń jest dodana część dotycząca rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. Jakie dane się tam podaje? Co oznaczają kody podstawy prawnej w ZWUA? Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

27 stycznia 2023

Prawo pracy

Jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram czasu pracy i na jaki okres powinien być sporządzony?

Harmonogram czasu pracy sporządzany jest przez pracodawcę, a następnie przekazywany pracownikowi, tak by ten mógł się z nim zapoznać. Z jakim wyprzedzeniem oraz na jaki okres pracodawca powinien przygotować harmonogram czasu pracy? Wyjaśniamy!

26 stycznia 2023

Prawo pracy

Kto nie może pracować w nadgodzinach - jak regulują to przepisy?

Przepisy prawa ograniczają w pewnym stopniu możliwość powierzenia pracy w nadgodzinach. Kiedy dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych? Czy funkcjonują pewne ograniczenia w tym zakresie? Kto nie może pracować w nadgodzinach? Dowiedz się!

26 stycznia 2023

Prawo pracy

Mobbing - co to jest i jak można go rozpoznać?

Mobbing jest określeniem znanym zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Nie wszyscy jednak potrafią jednoznacznie określić, co ono oznacza. Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej i sprawdź, jak rozpoznać to zjawisko w środowisku zawodowym!

26 stycznia 2023

Ubezpieczenie ZUS

Fundusz Pracy - wszystko co powinieneś wiedzieć

Przedsiębiorco, czy zastanawiałeś się kiedyś w jakim celu opłaca się składki na Fundusz Pracy oraz za kogo opłacane są składki na FP? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach jesteś zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP!

26 stycznia 2023

Prawo pracy

Czas pracy kadry kierowniczej a dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny

Pracownikowi, który wykonywał swoją pracę ponad obowiązujące go godziny pracy, pracodawca powinien naliczyć dodatkowe wynagrodzenie lub udzielić mu czasu wolnego od pracy. Czas pracy kadry kierowniczej jednak wymyka się tym przepisom? Przeczytaj!

26 stycznia 2023

Prawo pracy

Jak ustalić wynagrodzenie za nadgodziny?

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny. Jeśli nie jest możliwe udzielenie go pracownikowi w okresie rozliczeniowym, to oprócz zwykłej pensji przysługuje również odpowiedni dodatek. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny!

26 stycznia 2023

Prawo pracy

PPK, czyli nowy system oszczędzania dla pracowników

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Czy są one obowiązkowe i czy każdy pracodawca musi je wdrożyć w swojej firmie? Czym jest autozapis PPK? Ko może zrezygnować z oszczędzania? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o PPK!

25 stycznia 2023

Prawo pracy

Zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika niepełnoetatowego

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę dotyczy każdej osoby, również pracowników niepełnoetatowych. Dowiedz się, jakie są obowiązki w zakresie zajęcia komorniczego oraz jak wygląda zajęcie komornicze pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy!

25 stycznia 2023

Obowiązki pracownika

Czy pracodawca może wprowadzić zakaz używania telefonu w pracy?

Niewiele osób w dzisiejszych czasach potrafi całkowicie obejść się bez telefonu, który towarzyszy nam przez większość czasu. Zakaz używania telefonu w pracy - czy jest to możliwe i zgodne z prawem? Czy pracodawca może wprowadzić taki przepis? Wyjaśniamy!

25 stycznia 2023

Ubezpieczenie ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za pośrednictwem płatnika

Osoba ubezpieczona, która miała wypadek w pracy lub stwierdzono u niej chorobę zawodową może starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Kiedy jest to możliwe i jakie warunki należy spełnić? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

25 stycznia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów