BHP w firmie

BHP w firmie

Książeczka sanepidowska - wszystko, co warto o niej wiedzieć

Osoby, które w swojej pracy mają kontakt z żywnością, mają obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań oraz wyrobienia książeczki sanepidowskiej. W jakich sytuacjach potrzebna jest książeczka sanepidowska? Dowiedz się więcej o badaniach sanepidowskich!

22 czerwca 2022

BHP w firmie

Utrudnianie kontroli inspekcji pracy oraz inspekcji sanitarnej – konsekwencje

Każdy pracodawca musi liczyć się z tym, że w jego firmie może pojawić się kontrola z inspekcji pracy lub inspekcji sanitarnej. Utrudnianie kontroli generuje szereg konsekwencji prawnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co grozi przedsiębiorcy!

14 czerwca 2022

BHP w firmie

Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze

Skierowanie na badania lekarskie jest niezbędne, by przychodnia medycyny pracy przeprowadziła badania profilaktyczne pracownika. Dowiedz się, jakie informację należy podać w skierowaniu poza obejmowanym stanowiskiem oraz jego czynnikami szkodliwymi.

14 czerwca 2022

BHP w firmie

Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy

Nawet w sytuacji przestrzegania przepisów BHP może dojść do wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić procedurę zgłoszenia tego wypadku. Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy - czy jest możliwe?

8 czerwca 2022

BHP w firmie

Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?

Do jakich ubezpieczeń należy obowiązkowo zgłosić zleceniobiorcę? Czy wypadek przy pracy zleceniobiorcy w pierwszym dniu pracy jest podstawą do przyznania poszkodowanemu prawa zasiłku z ZUS-u? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule!

19 maja 2022

BHP w firmie

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy dla pracowników? Kiedy powinien odbyć się instruktaż, w jakiej formie i jak długo powinien on trwać? Jakie przepisy regulują przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

12 maja 2022

BHP w firmie

Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika (substancje chemiczne, czynniki rakotwórcze i mutagenne)

Pracodawcy zatrudniający przy pracach w narażeniu na substancje chemiczne lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są zobligowani do podjęcia działań. Poznaj czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika!

2 maja 2022

BHP w firmie

Badania lekarskie po chorobie a kilka miejsc pracy

Pracownik, który choruje przez co najmniej 30 dni zobowiązany jest do wykonania badań lekarskich. Co w sytuacji kiedy pracownik pracuje u kilku pracodawców? Czy badania lekarskie po chorobie należy wykonać dla każdego pracodawcy oddzielnie? Sprawdź!

26 kwietnia 2022

BHP w firmie

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości należy do prac szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W czasie wykonywania tych prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Kto może wykonywać pracę na wysokości? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

14 kwietnia 2022

BHP w firmie

Protokół powypadkowy – kto i jak powinien go sporządzić?

Jakie zdarzenie określić mianem wypadku przy pracy, a jakie wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy? Kiedy i jak należy sporządzić protokół powypadkowy? Kto jest odpowiedzialny za powołanie zespołu powypadkowego? Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w tekście!

12 kwietnia 2022

BHP w firmie

Czy wiesz jakie są podstawowe zasady BHP w biurze?

Przestrzeganie przepisów bhp w biurze powinno być tak samo ważne jak w innych miejscach pracy. Często jednak są bagatelizowane, a warunki pracy nie spełniają określonych wymagań. Przeczytaj i dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom!

12 kwietnia 2022

BHP w firmie

Czynniki biologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika

W drugiej części cyklu opisane są czynniki biologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracowników. Jakie występują czynniki biologiczne i jakie w związku z tym obowiązki ma pracodawca? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

29 marca 2022

BHP w firmie

Czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika

Jeśli w zakładzie pracy występują czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika, pracodawca ma obowiązek ustalić stopień ich szkodliwości oraz poinformować o tym pracowników. Przeczytaj o tym!

28 marca 2022

BHP w firmie

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne, jeżeli pracownik chorował przez okres dłuższy niż 30 dni. Zatrudniony, który nie podda się badaniom kontrolnym nie może rozpocząć pracy. Przeczytaj o tym i dowiedz się więcej!

24 lutego 2022

BHP w firmie

Kiedy konieczne jest odsunięcie od pracy w razie zagrożenia życia lub zdrowia?

Kto podejmuje decyzję o tym, że w danej chwili jest wymagane odsunięcie od pracy w razie zagrożenia życia lub zdrowia? Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie? W artykule znajdziesz odpowiedź na te i inne pytania. Przeczytaj!

1 lutego 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów