Poradnik Przedsiębiorcy

Transakcje zagraniczne

Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem a obowiązek podatkowy

Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem - rozliczenie VAT Prowadząc działalność gospodarczą, polscy przedsiębiorcy często dokonują zakupu towarów od kontrahentów z UE. Czy wiesz, jak powinna zostać rozliczona faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT? Sprawdź! czytaj dalej

Faktura eksportowa - wszystko co warto wiedzieć

Faktura eksportowa - co powinna zawierać? Eksport towarów jest sprzedażą towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale - po spełnieniu określonych warunków - korzysta z opodatkowania stawką 0%. Czy wiesz, co powinna zawierać faktura eksportowa? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Funkcjonowanie magazynu call-of stock od stycznia 2020 roku

Funkcjonowanie magazynu call-of stock - jakie zmiany od 2020 roku? Zmiany ustawy o VAT obejmujące handel transgraniczny mają na celu wdrożenie ułatwień i zasad korzystania z magazynów konsygnacyjnych wyodrębnionych przez polskich podatników VAT UE. Poznaj funkcjonowanie magazynu call-of stock obowiązujące od 2020 roku! czytaj dalej

Import towarów a oznaczenia w pliku JPK_V7

Import towarów a oznaczenia w  JPK_V7 Import towarów ma miejsce, gdy następuje przywóz towaru z kraju poza Unii Europejskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jakie oznaczenia należy stosować przy imporcie towarów w pliku JPK_V7? Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Import usług a podatnik zwolniony z VAT

Import usług u nievatowca W celu zwiększania konkurencyjności na rynku wielu przedsiębiorców decyduje się import usług z zagranicy. W przypadku czynnych podatników VAT nie ma problemu z rozliczeniem transakcji. Co w przypadku gdy importu dokonuje podatnik zwolniony z VAT? Sprawdź! czytaj dalej

Czy numer VAT UE jest niezbędny przy WNT?

Numer VAT UE - kiedy jest niezbędny? Aby dana transakcja stanowiła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy spełnić określone warunki. Jednym z nich jest numer VAT UE posiadany przez obie strony transakcji. Czy brak rejestracji do VAT UE wyklucza możliwość rozliczenia WNT? Sprawdź! czytaj dalej

Jak opodatkować usługi elektroniczne dla klienta w USA?

Usługi elektroniczne - jak prawidłowo opodatkować? Przedsiębiorcy świadczący usługi elektroniczne muszą zwracać szczególną uwagę na moment i miejsce opodatkowania takich usług. Dowiedz się, jak we właściwy sposób należy ująć usługi elektroniczne w rejestrze sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT-7/7K! czytaj dalej

Import usług - rozliczenie na gruncie podatku od towarów i usług

Import usług - charakterystyka Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z usług świadczonych przez zagraniczne podmioty. Czy wiesz, kiedy ma miejsce import usług oraz w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję na gruncie podatku VAT? czytaj dalej

Utrata stawki 0% przy WDT vs. swoboda decyzyjności Naczelnika Urzędu Skarbowego

Utrata stawki 0% przy WDT a Naczelnik US WDT, czyli Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru to eksport na terenie państw Unii Europejskiej. Transakcja WNT może być opodatkowana stawką 0%. Czy jest możliwa utrata stawki 0% przy WDT? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Transakcje z Wielką Brytanią – zmiana z WDT na eksport towarów

Transakcje z Wielką Brytanią - WDT czy eksport? Po Brexicie transakcje z Wielką Brytanią zmieniły swój charakter. Dostawa towarów do tego kraju nie jest już wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) tylko eksportem towarów. Dowiedz się co wiąże się z tą zmianą i jak rozliczać takie transakcje! czytaj dalej

WDT – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

WDT - warunki Przedsiębiorco chciałbyś poszerzyć swój rynek zbytu o rynki krajów europejskich? Czy wiesz, kiedy występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Sprawdź, jakich warunków formalnych należy dopełnić przy WDT! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Rozliczenie podatku od dochodów z zagranicy a unikanie podwójnego opodatkowania dochodu

Rozliczenie podatku od dochodów z zagranicy Rozliczenie podatku od dochodów z zagranicy, które zostały uzyskane z kraju bez zawartej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Dowiedz się z artykułu, jak polski podatnik ma rozliczyć dane dochody w podatkach dochodowych na terytorium RP. czytaj dalej

Transfer środków pieniężnych na zagraniczny rachunek bankowy a podatek

Transfer środków pieniężnych na zagraniczny rachunek bankowy Gromadzenie oszczędności na zagranicznych kontach bankowych jest popularnym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach. Jednak czy transfer środków pieniężnych na zagraniczny rachunek bankowy oznacza powstanie obowiązku podatkowego? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Sprzedaż do UE - wszystko co warto wiedzieć

Sprzedaż do UE - podatkowe rozliczenie transakcji Sprzedaż do UE dla wielu przedsiębiorców może być szansą na zwiększenie dochodów firmy. Czy wiesz, kiedy i w jaki sposób należy zarejestrować się do VAT UE? Czy wiesz, jaką stawkę podatku należy wybrać i jak udokumentować transakcje zagraniczne? Sprawdź! czytaj dalej

Eksport - stawka VAT 0% a procedura wywozu

eksport - kiedy stawka VAT 0% Eksport to wywóz towarów z terytorium Polski poza obszar celny, czyli poza terytorium UE. Jaką stawkę VAT powinno się stosować przy eksporcie? Oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zastosować stawkę 0% VAT? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Eksport towarów - stawka VAT a brak dokumentów celnych

Eksport towarów - stawka VAT a brak dokumentów celnych Przy prowadzeniu działalności gospodarczej istotną sprawą jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. To jednak może nie być takie proste przy eksporcie towarów, w szczególności gdy brak dokumentów celnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Eksport usług poza Unię Europejską - warto wiedzieć

Eksport usług - rozliczenie podatkowe Przedsiębiorcy w celu zwiększenia swoich zysków poszerzają obszar swojego działania o kraje spoza Unii Europejskiej. Czy wiesz, w jaki sposób należy rozliczyć eksport usług poza Unię Europejską? Dowiedz się, jak właściwie udokumentować takie transakcje! czytaj dalej

Sprzedaż towarów na targach w UE a podatek VAT

Sprzedaż towarów na targach w UE Czy przy sprzedaży towarów na targach w państwach UE na rzecz osób prywatnych dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Sprawdź, jak rozliczyć sprzedaż towarów na targach w UE dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej! czytaj dalej

Import usług zwolnionych z VAT w deklaracji VAT i JPK_V7

Import usług od kontrahenta z UE Nabyłeś usługę od kontrahenta z zagranicy, która w kraju podlega pod zwolnienie przedmiotowe z VAT? Dowiedz się, czy import usług zwolnionych z VAT należy wykazać w JPK V7, a jeśli tak, to jak prawidłowo to zrobić! Odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Brak potwierdzenia wywozu towaru w ramach WDT w świetle ustawy o VAT

Brak potwierdzenia wywozu towaru a rozliczenie VAT Brak potwierdzenia wywozu towaru przy WDT nie jest jednoznaczny z obowiązkiem opodatkowania transakcji krajową stawką VAT w momencie wystawienia faktury. Dowiedz się, w jakim terminie trzeba skompletować dokumenty aby zastosować preferencyjną stawkę 0%! czytaj dalej