0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Windykacja

Windykacja

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji z powodu utraty zdolności do czynności prawnych

Jeżeli firma ma problemy finansowe, urząd skarbowy może podjąć kroki prawne i rozpocząć procedurę egzekucyjną. Czy ogłoszenie upadłości to jedyne wyjście? Okazuje się, że nie! Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Sprawdź!

27 lutego 2024

Windykacja

Niewydanie paragonu fiskalnego - czy można otrzymać mandat?

Paragon fiskalny jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji. Sprzedawca ma obowiązek wystawić paragon fiskalny do każdej sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach. Sprawdź, jakie są konsekwencje za niewydanie paragonu fiskalnego?

16 lutego 2024

Windykacja

Zmiana wierzyciela i dłużnika - kiedy może nastąpić?

Wierzyciel oraz dłużnik nie zawsze posiadają wystarczającą wiedzę o rożnych instytucjach. Jedną z nich jest przelew wierzytelności, dzięki któremu może zajść zmiana wierzyciela i dłużnika. Jakie warunki należy wówczas spełnić? Sprawdź!

13 lutego 2024

Windykacja

Zarząd przymusowy na przedsiębiorstwie a nieuczciwi dłużnicy

Zarząd przymusowy na przedsiębiorstwie to zabezpieczenie, które może zostać zastosowane na rzecz wierzyciela, aby zabezpieczyć roszczenia pieniężne. Czy wiesz, że polega on na odebraniu dłużnikowi praw do zarządzania firmą przy jej dalszym prowadzeniu?

19 stycznia 2024

Windykacja

Uproszczona egzekucja z nieruchomości – kiedy jest możliwa?

Sama procedura egzekucyjna jest skomplikowana, natomiast uproszczona egzekucja z nieruchomości może być korzystnym rozwiązaniem dla wierzyciela, który chce odzyskać pieniądze od dłużnika w jak najkrótszym czasie. Kiedy jednak jest możliwa? Sprawdź!

18 stycznia 2024

Windykacja

Czy firma musi korzystać z Krajowego Rejestru Długów (KRD)?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu w KRS albo CEIDG. Niektóre przypadki dopuszczają prowadzenie działalności nierejestrowanej. Czy przedsiębiorca może wówczas figurować w KRD? Sprawdź!

20 grudnia 2023

Windykacja

Obrona dłużnika przed egzekucją - czy jest możliwa?

Dłużnik, przeciwko któremu wytoczona jest egzekucja może przede wszystkim kwestionować procesowe uchybienia organu egzekucyjnego. Dłużnik ma możliwość podjęcia obrony w drodze powództw przeciw egzekucyjnych. Na czym polega obrona dłużnika przed egzekucją?

14 grudnia 2023

Windykacja

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej – najważniejsze informacje

Omawiamy co podlega i co nie podlega opłacie skarbowej, kto powinien ją uregulować i kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli ten obowiązek dotyczy Ciebie, dowiesz się jaki jest sposób zapłaty i jak wygląda jej ewentualny zwrot.

7 listopada 2023

Windykacja

Uchylenie klauzuli wykonalności a odzyskanie zapłaconego długu

Może okazać się po czasie, że prowadzone postępowanie egzekucyjne było wadliwe i wówczas w takiej sytuacji może nastąpić uchylenie klauzuli wykonalności. Czy w takiej sytuacji dłużnik może żądać odzyskania zapłaconego przez siebie długu? Wyjaśniamy!

4 października 2023

Windykacja

Zwolnienie z długu - jak przebiega i kiedy może mieć miejsce?

Zwolnienie z długu to instytucja prawa cywilnego, w wyniku której wierzyciel zrzeka się wierzytelności, a dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku jej spłaty. Czy wiesz jak wygląda zwolnienie z długu w przypadku dłużników solidarnych? Wyjaśniamy w artykule!

12 września 2023

Windykacja

Zmiana wierzyciela lub dłużnika zobowiązania - jakie są sposoby?

Zmiana wierzyciela lub dłużnika odbywa się na sposoby regulowane przez Kodeks cywilny. Taka zmiana rzutuje na przelew wierzytelności, prawa wierzyciela oraz kwestii związanej z przejęciem długu. Dowiedz się więcej na ten temat czytając artykuł!

21 sierpnia 2023

Windykacja

Restrukturyzacja - jakie skutki dla dłużnika i wierzyciela

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zapewnienie ochrony przedsiębiorstwa przed upadłością poprzez przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Sprawdź w artykule, jak restrukturyzacja wypłynie na dłużnika i wierzyciela!

17 sierpnia 2023

Windykacja

Skarga na czynności komornika – czym jest i kiedy przysługuje?

Czym jest skarga na czynności komornika? W jakich przypadkach można ją złożyć? Jakie są warunki formalne takiej skargi oraz co w przypadku gdy sąd odrzuci nasze zażalenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie masz prawa względem egzekucji komorniczych.

27 lipca 2023

Windykacja

Przepadek przedmiotów z przestępstwa skarbowego

W celu niedopuszczenia, aby skazany za przestępstwo skarbowe po dobyciu kary mógł korzystać ze środków pozyskanych w sposób nielegalny wprowadzono przepadek. Na czym polega przepadek przedmiotów z przestępstwa? Co stanowi przepadek? Sprawdź!

21 lipca 2023

Windykacja

Depozyt sądowy a złożenie przedmiotu świadczenia

Czy wiesz, na czym polega depozyt sądowy? W jakich przypadkach dłużnik może złożyć do depozytu przedmiot świadczenia, kiedy i co można złożyć do depozytu oraz jak wygląda postępowanie depozytowe? Czy można zażądać zwrotu depozytu sądowego? Sprawdź!

26 czerwca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów