Windykacja

Windykacja

Ustawa o wsparciu kredytobiorców – co zawiera?

Postępująca inflacja oraz podwyżka stóp procentowych negatywnie odbijają się na finansach każdego kredytobiorcy. Jednak Rząd wychodzi naprzeciw kredytobiorcom oferując im wsparcie, jakie wskazuje ustawa o wsparciu kredytobiorców! O jakim wsparciu mowa?

20 września 2022

Windykacja

Konsekwencje za nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności

Przedsiębiorcy narażeni są na brak otrzymania należności od swoich kontrahentów. Czy mogą oni jednak wydłużyć termin płatności? Czy wydłużenie terminów może być nieuzasadnione? Sprawdź, kiedy wydłużanie terminów płatności nie jest zgodne z przepisami!

19 września 2022

Windykacja

Dział spadku - kto ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe?

Kto ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego? Czy przyjmując spadek dziedziczony jest również dług? Jak wygląda odpowiedzialność za długi, gdy ma miejsce dział spadku? Odpowiedzialność za długi spadkowe przed i po dziale spadku - to warto wiedzieć!

22 sierpnia 2022

Windykacja

Długi przedsiębiorcy – jak przed nimi zabezpieczyć rodzinę?

W przypadku braku spłaty zobowiązań przez przedsiębiorcę jego działalność popadnie w długi. Czy długi przedsiębiorcy przechodzą na rodzinę? Czy rodzina będzie zobowiązana do spłaty długów przedsiębiorcy? Sprawdź, jak przed długami zabezpieczyć rodzinę!

20 lipca 2022

Windykacja

Jak naliczać 40 Euro rekompensaty za opóźnienie w płatności

Prowadzisz własną działalność i masz problem ze ściąganiem należności? Możesz ubiegać się o 40 euro rekompensaty z tytułu zwłoki w płatnościach kontrahentów! Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kiedy przysługuje rekompensata i jak ją przeliczać!

28 czerwca 2022

Windykacja

Ochrona windykacyjna i negatoryjna – czym się różnią?

Sposobem na naruszenie prawa własności jest, w zależności od sposobu jej naruszenia, ochrona windykacyjna i negatoryjna? Czym są oba rozwiązania? Czym się od siebie różnią? Kto ma prawo do skorzystania z nich? Przeczytaj artykuł i uzyskaj odpowiedź!

22 czerwca 2022

Windykacja

Odmowa rozłożenia długu na raty - warunki formalne

Coraz częściej zdarza się, że dłużnik ma trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Czy wierzyciel ma obowiązek rozlożyć wierzytelności na raty dłużnikowi? Czy może jednak nastąpić z jego strony odmowa rozłożenia długu na raty? Odpowiadamy w artykule!

15 czerwca 2022

Windykacja

Odpowiedzialność za długi spadkowe po stronie zapisobiercy

W przypadku dziedziczenia spadku może okazać się, że długi stanowią jego znaczoną część. Pojawia się zatem wątpliwość jaka zatem występuje odpowiedzialność za długi spadkowe po stronie zapisobiercy windykacyjnego oraz spadkobiercy? Odpowiadamy w artykule!

19 maja 2022

Windykacja

Co może stanowić zastaw rejestrowy?

Odmianą zwykłego zastawu jest zastaw rejestrowy, który stanowi zabezpieczenie spłaty wierzytelności rzeczy ruchomych. Co może stanowić zastaw rejestrowy? Czym w ogóle jest zastaw rejestrowy? Co może być obciążone zastawem? Odpowiadamy w artykule!

30 marca 2022

Windykacja

Jakie konsekwencje niesie opóźnienie w spełnieniu świadczenia?

Co do zasady kontrahenci w zawieranych umowach wskazują termin, w jakim należy wykonać przedmiot danej umowy. Co jeśli termin ten nie zostanie zachowany? Jakie konsekwencje niesie opóźnienie w spełnieniu świadczenia? Na pytania odpowiadamy w artykule!

29 marca 2022

Windykacja

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia przez komornika

Sporo osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Jeśli mają długi, może mieć miejsce zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia przez komornika. Dotyczy ono 100% wynagrodzenia. Można jednak zmniejszyć to zajęcie o połowę. Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

29 marca 2022

Windykacja

Czynność opisu i oszacowania nieruchomości przez komornika

Egzekucja z nieruchomości stanowi metodę dochodzenia należności dla wierzyciela. Po przeprowadzeniu zajęcia nieruchomości komornik przystępuje do dokonania jej opisu i oszacowania. Czynność opisu i oszacowania nieruchomości - poznaj termin oraz zasady!

11 marca 2022

Windykacja

Badanie przedawnienia roszczenia przez komornika - czy jest obowiązkowe?

W prawie cywilnym istnieje instytucja przedawnienia roszczenia, która ma służyć ograniczeniu dochodzenia roszczeń po upływie określonego czasu. Czy badanie przedawnienia roszczenia przez komornika jest obowiązkowe? Jakie obowiązują terminy przedawnienia?

9 marca 2022

Windykacja

Poręczyciel - kim jest i kiedy się go ustanawia?

W sytuacji, w której dłużnik otrzymuje świadczenie pieniężne a występuje podejrzenie, że nie będzie on zdolny do spłaty zobowiązania ma on prawo ustanowić poręczyciela. Kim jest poręczyciel oraz kto może nim być? Na pytanie odpowiadamy w artykule!

22 lutego 2022

Windykacja

Porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania – jak prawidłowo przygotować?

W przypadku, kiedy dłużnik unika opłacania zaciągniętych zobowiązań na rzecz wierzyciela możliwe jest zastosowanie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania. W artykule przedstawiamy, jak prawidłowo przygotować porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania!

12 stycznia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów