Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Umowa o dzieło a składki ZUS za pracownika

Umowa o dzieło - prawa i obowiązki pracodawcy Czy umowa o dzieło wiąże się z koniecznością zgłoszenia wykonawcy do ubezpieczeń w ZUS? Ekspert odpowiada! czytaj dalej

Elektroniczne akta osobowe - czy papierowe teczki już nie są potrzebne?

Jak prowadzić elektroniczne akta osobowe Jak prowadzić elektroniczne akta osobowe pracowników? Przez jaki okres przechowywać takie dokumenty? Przekonaj się! czytaj dalej

Świadczenia przedemerytalne – kto może z nich skorzystać?

świadczenia przedemerytalne Prawo do świadczeń przedemerytalnych uzyska tylko ta osoba, która spełnia odpowiednie warunki zarówno wspólne, jak i indywidualne. Kto może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy - czy jest wymagana? Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla każdego pracownika odrębnie. Na jej podstawie wyliczane są wynagrodzenia. Czy dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy również jest ona wymagana? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy Czym jest Fundusz pracy? Czy za każdego pracownika należy go opłacać? Przez jaki okres oraz w jakich przypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy za pracownika? Przeczytaj i dowiedz się więcej w tym temacie! czytaj dalej

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy?

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy? Czy wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy powinno zostać obliczone i wykazane na liście płac? czytaj dalej

Szkolenie BHP w razie ponownego zatrudnienia pracownika

Szkolenie BHP po ponownym zatrudnieniu pracownika Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP dla ponownie zatrudnianego pracownika? Nasz ekspert odpowiada! czytaj dalej

Wynagrodzenie pracownika, który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy - czy może stanowić koszt?

Wynagrodzenie pracownika który na wypowiedzeniu nie świadczy pracy Przeczytaj i sprawdź, czy wynagrodzenie pracownika, który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy, może stanowić koszt! czytaj dalej

Obowiązek opłacania zaliczek na PIT-4R za zatrudnionego pracownika

PIT-4 za pracownika a strata z działalności Czy przedsiębiorca zawsze ma obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R za pracownika? Ekspert wyjaśnia! czytaj dalej

Zasiłek chorobowy a składki ZUS opłacane od podwyższonej podstawy

Zasiłek chorobowy a podwyższona podstawa składek ZUS Czy przedsiębiorca otrzymujący zasiłek chorobowy może dokonać korekty DRA, jeśli opłaca składki od podwyższonej podstawy? Sprawdź! czytaj dalej

Kiedy w raporcie ZUS pracownika należy zastosować kod 30 00?

Kiedy w raporcie ZUS pracownika stosujemy kod 30 00? Czy po zakończeniu umowy z pracownikiem zawsze należy zastosować kod 30 00 w raporcie RCA? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży a prawa pracownicy

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży - czy jest możliwe? Czy rozwiązanie umowy w trakcie ciąży pracownicy jest zgodne z przepisami prawa pracy? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Wypadek przy pracy a brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Wypadek przy pracy - brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Czy wypadek przy pracy osoby niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu daje prawo do ubiegania się o zasiłek z ZUS? Sprawdź to! czytaj dalej

Zmiana stanowiska a szkolenie stanowiskowe BHP

Zmiana stanowiska w firmie a szkolenie stanowiskowe BHP Szkolenie stanowiskowe BHP ma na celu zdobycie przez pracownika wiedzy i umiejętności dotyczących danego stanowiska pracy. Czy zmiana stanowiska powoduje konieczność przeprowadzenia nowego instruktażu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za osobę bezrobotną, która ma powyżej 50 lat

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika? Sprawdź! czytaj dalej

Założenie profilu informacyjnego ZUS

Założenie profilu informacyjnego - jak tego dokonać Czy założenie profilu informacyjnego przez Internet wymaga dodatkowej wizyty przedsiebiorcy w ZUS? czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a zasiłek macierzyński Jeśli przed spodziewanym porodem kończy się termin umowy o pracę, czy nadal należy się zasiłek macierzyński? Sprawdź! czytaj dalej

Wypłacone ekwiwalenty podlegają zwolnieniu z PIT?

Wypłacone ekwiwalenty a zwolnienie z PIT Czy wypłacone ekwiwalenty z tytułu korzystania przez pracownika ze sprzętu prywatnego powinny zostać opodatkowane? czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - osoba współpracująca

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - osoba współpracująca Dowiedz się, jak powinna zostać zgłoszona do ZUS osoba współpracująca, jeżeli wcześniej zgłoszono ją do ZUS jako członka rodziny! czytaj dalej

Przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

Jaki jest termin na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS? Czy limit dni na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS uwzględnia wyłącznie ustawowe dni wolne od pracy? Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy przy wystawianiu faktury płatnej gotówką muszę wystawiać dokument KP czy nie jest to konieczne?
Zobacz odpowiedź eksperta