Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Czy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy?

Urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy W jakim przypadku pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy? Nasz ekspert odpowiada! czytaj dalej

Brak zastępstwa za pracownika na zwolnieniu lekarskim – czy chory ma obowiązek wykonać swoją pracę?

Brak zastępstwa za pracownika  a odpowiedzialność za wykonanie pracy Brak zastępstwa za pracownika na zwolnieniu lekarskim może być dużym problemem, sprawdź czym może to skutkować! czytaj dalej

Ślub z pracownikiem – ile wynoszą składki ZUS za osobę współpracującą?

Ślub z pracownikiem a składki ZUS za osobę współpracującą W jaki sposób należy rozliczać składki ZUS za osobę współpracującą? Odpowiada nasz ekspert. czytaj dalej

Umowa o dzieło a składki ZUS za pracownika

Umowa o dzieło - prawa i obowiązki pracodawcy Czy umowa o dzieło wiąże się z koniecznością zgłoszenia wykonawcy do ubezpieczeń w ZUS? Ekspert odpowiada! czytaj dalej

Elektroniczne akta osobowe - czy papierowe teczki już nie są potrzebne?

Jak prowadzić elektroniczne akta osobowe Jak prowadzić elektroniczne akta osobowe pracowników? Przez jaki okres przechowywać takie dokumenty? Przekonaj się! czytaj dalej

Świadczenia przedemerytalne – kto może z nich skorzystać?

świadczenia przedemerytalne Prawo do świadczeń przedemerytalnych uzyska tylko ta osoba, która spełnia odpowiednie warunki zarówno wspólne, jak i indywidualne. Kto może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy - czy jest wymagana? Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla każdego pracownika odrębnie. Na jej podstawie wyliczane są wynagrodzenia. Czy dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy również jest ona wymagana? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy Czym jest Fundusz pracy? Czy za każdego pracownika należy go opłacać? Przez jaki okres oraz w jakich przypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy za pracownika? Przeczytaj i dowiedz się więcej w tym temacie! czytaj dalej

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy?

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy? Czy wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy powinno zostać obliczone i wykazane na liście płac? czytaj dalej

Szkolenie BHP w razie ponownego zatrudnienia pracownika

Szkolenie BHP po ponownym zatrudnieniu pracownika Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP dla ponownie zatrudnianego pracownika? Nasz ekspert odpowiada! czytaj dalej

Wynagrodzenie pracownika, który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy - czy może stanowić koszt?

Wynagrodzenie pracownika który na wypowiedzeniu nie świadczy pracy Przeczytaj i sprawdź, czy wynagrodzenie pracownika, który w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy, może stanowić koszt! czytaj dalej

Obowiązek opłacania zaliczek na PIT-4R za zatrudnionego pracownika

PIT-4 za pracownika a strata z działalności Czy przedsiębiorca zawsze ma obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R za pracownika? Ekspert wyjaśnia! czytaj dalej

Zasiłek chorobowy a składki ZUS opłacane od podwyższonej podstawy

Zasiłek chorobowy a podwyższona podstawa składek ZUS Czy przedsiębiorca otrzymujący zasiłek chorobowy może dokonać korekty DRA, jeśli opłaca składki od podwyższonej podstawy? Sprawdź! czytaj dalej

Kiedy w raporcie ZUS pracownika należy zastosować kod 30 00?

Kiedy w raporcie ZUS pracownika stosujemy kod 30 00? Czy po zakończeniu umowy z pracownikiem zawsze należy zastosować kod 30 00 w raporcie RCA? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży a prawa pracownicy

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży - czy jest możliwe? Czy rozwiązanie umowy w trakcie ciąży pracownicy jest zgodne z przepisami prawa pracy? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Wypadek przy pracy a brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Wypadek przy pracy - brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Czy wypadek przy pracy osoby niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu daje prawo do ubiegania się o zasiłek z ZUS? Sprawdź to! czytaj dalej

Zmiana stanowiska a szkolenie stanowiskowe BHP

Zmiana stanowiska w firmie a szkolenie stanowiskowe BHP Szkolenie stanowiskowe BHP ma na celu zdobycie przez pracownika wiedzy i umiejętności dotyczących danego stanowiska pracy. Czy zmiana stanowiska powoduje konieczność przeprowadzenia nowego instruktażu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za osobę bezrobotną, która ma powyżej 50 lat

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika? Sprawdź! czytaj dalej

Założenie profilu informacyjnego ZUS

Założenie profilu informacyjnego - jak tego dokonać Czy założenie profilu informacyjnego przez Internet wymaga dodatkowej wizyty przedsiebiorcy w ZUS? czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a zasiłek macierzyński Jeśli przed spodziewanym porodem kończy się termin umowy o pracę, czy nadal należy się zasiłek macierzyński? Sprawdź! czytaj dalej