0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Zakaz umowy wiązanej przy kredycie hipotecznym a praktyki banków

Kredytodawca nie może uzależniać udzielenia kredytu hipotecznego od zawarcia przez kredytobiorcę dodatkowych produktów lub usług finansowych. Dowiedz się z artykułu, czy zakaz umowy wiązanej przy kredycie hipotecznym jest w pełni respektowany przez banki?

29 września 2023

Prawo gospodarcze

Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Treść księgi wieczystej powinna odpowiadać rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości. Co jeśli występuje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Jakie zastosowanie ma w tym zakresie rękojmia wiary publicznej? Sprawdź!

27 września 2023

Prawo gospodarcze

Outsourcing IT - czy to pułapka? Jak zawrzeć dobrą umowę?

Outsourcing IT to przeniesienie niektórych lub wszystkich zadań informatycznych do zewnętrznej firmy. Pozwala to na skupienie się na głównym obszarze działalności firmy i tym samym obniżenie kosztów. Co należy o nim wiedzieć? Omawiamy w naszym artykule!

27 września 2023

Prawo gospodarcze

Przedawnienie zobowiązania a przerwanie biegu terminu

Roszczenia majątkowe mogą ulegać przedawnieniu. Osoba, od której żąda się spełnienia świadczenia pieniężnego może powołać się na przedawnienie zobowiązania. Czy można przerwać bieg terminu przedawnienia? Na czym polega jego zawieszenie? Wyjaśniamy!

27 września 2023

Prawo gospodarcze

Beneficjent rzeczywisty - kim jest i jaka jest jego rola?

Prowadzenie firmy może wymagać dodatkowych obowiązków, jak wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W tym rejestrze należy wskazać osobę - jaką jest beneficjent rzeczywisty, która sprawuje rzeczywistą kontrolę nad przedsiębiorstwem.

26 września 2023

Prawo gospodarcze

Koszty zastępstwa procesowego - kto je reguluje i ile wynoszą w 2023 roku?

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego to drażliwy temat. Strona przegrywająca nie chce ich ponosić, a wygrywająca uważa, że stawki są zbyt niskie. Ile koszty zastępstwa procesowego wynoszą w 2023 roku? Sprawdziliśmy i omówiliśmy w naszym artykule!

26 września 2023

Prawo gospodarcze

Gwarancja i rękojmia w umowie IT a prawa z nich wynikające

W umowie IT, zarówno gwarancja, jak i rękojmia zapewniają nabywcy określone prawa w przypadku stwierdzenia wady usługi. W związku z tym, dowiedz się więcej z artykułu, czym skutkuje gwarancja i rękojmia w umowie IT!

25 września 2023

Prawo gospodarcze

Kary umowne w umowach IT - co warto wiedzieć?

Czego mogą dotyczyć kary umowne w umowach IT? Jaki jest ich sens? Jak są określane tego rodzaju kary i jak je konstruować? Co oznacza, że kara umowna ma funkcję odszkodowawczą? Na te wszystkie pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule. Sprawdź!

25 września 2023

Prawo gospodarcze

Cesja wierzytelności - kiedy nie można jej dokonać?

Cesja wierzytelności, czyli przeniesienie wierzytelności na inny podmiot, jest czynnością cywilnoprawną, która podlega ogólnym zasadom prawa cywilnego. Jak przebiega cesja? Kiedy nie będzie ona możliwa? Omawiamy w naszym artykule!

22 września 2023

Prawo gospodarcze

Likwidacja fundacji - jak skutecznie ją przeprowadzić?

Fundacja może zostać rozwiązana, gdy spełniony zostanie jeden z dwóch warunków: osiągnięcie celów statutowych lub wyczerpanie się majątku. Jak ją przeprowadzić i o czym należy pamiętać? Omawiamy w naszym artykule!

21 września 2023

Prawo gospodarcze

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – jakie postanowienia powinna zawierać?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ma za zadanie zabezpieczać interesy stron w związku z planowanym przeniesieniem własności nieruchomości. Umowa ta określa podstawowe warunki przyszłej umowy sprzedaży. Jakie postanowienia powinna ona zawierać?

20 września 2023

Prawo gospodarcze

Wniosek restrukturyzacyjny - jakie powinien zawierać elementy?

Restrukturyzacja to szansa dla firmy na uniknięcie ogłoszenia upadłości. Aby ją wykorzystać, należy złożyć wniosek restrukturyzacyjny. Czy wiesz, jakie elementy powinien zawierać taki wniosek restrukturyzacyjny? Kiedy można go złożyć? Wyjaśniamy!

20 września 2023

Prawo gospodarcze

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - wszystko co musisz wiedzieć!

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone w przypadku pojawienia się przeszkody, która uniemożliwia lub utrudnia jego prowadzenie. W jaki sposób przebiega zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Dowiedz się z naszego artykułu!

19 września 2023

Prawo gospodarcze

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę - kiedy jest możliwe?

Specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczność zawierania różnych umów. Niekiedy przedsiębiorca może wyrazić chęć zakończenia danego zobowiązania przed czasem. Sprawdź, kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę!

19 września 2023

Prawo gospodarcze

Opłata reprograficzna - czym jest i kiedy masz obowiązek ją płacić?

Opłata reprograficzna jest pobierana za możliwość kopiowania i reprodukowania materiałów chronionych prawem autorskim. Jest to forma wynagrodzenia dla twórców, wykonawców i producentów. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy ta opłata dotyczy i Ciebie!

15 września 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów