Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Dialog konkurencyjny – na czym polega?

Dialog konkurencyjny – na czym polega? Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Na czym polega dialog konkurencyjny? Odpowiadamy! czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - pomoc czy przeszkoda?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jak może przeszkodzić przedsiębiorcy przy kupnie nieruchomości? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz inwestycji celu publicznego. Sprawdź, jak może przeszkodzić przedsiębiorcy przy kupnie nieruchomości! czytaj dalej

Czy możliwa jest wypłata premii przy częściowym spełnieniu warunku zawartego w regulaminie premiowym?

Czy możliwa jest wypłata premii przy częściowym spełnieniu warunku zawartego w regulaminie premiowym? Premia to składnik wynagrodzenia pracownika, który może się zmieniać w zależności od wykonanej pracy oraz spełnienia warunków określonych w regulaminie premiowym. Czy możliwa jest częściowa wypłata premii? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Umowa dystrybucyjna - podstawowe informacje

Czym jest umowa dystrybucyjna? Umowa dystrybucyjna zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami, a dokładniej pomiędzy dostawcą a dystrybutorem. Jak zawierać takie umowy, z czego powinny się składać i na jakie rodzaje się je dzieli? Przeczytaj i dowiedz się więcej o umowie dystrybucyjnej! czytaj dalej

Funkcja publiczna a działalność gospodarcza

Funkcja publiczna a działalność gospodarcza Funkcja publiczna nie posiada konkretnej definicji w systemie prawnym. Warto jednak zaznaczyć, że nie każda osoba osoba publiczna będzie uznana za osobę pełniącą funkcję publiczną. Czy osoba pełniąca funkcję publiczną może prowadzić działalności? Sprawdź! czytaj dalej

Upadłość konsumencka – egzekucja należności pracownika

Upadłość konsumencka - czym jest? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które są niewypłacalne. Co w przypadku należności pracownika, który ogłosił upadłość konsumencką? Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Niepobranie przez notariusza podatku - konsekwencje

Niepobranie przez notariusza podatku - konsekwencje Niepobranie przez notariusza podatku niesie za sobą konsekwencje. Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonanej w formie aktu notarialnego darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia lub ustanowienia prawa własności. Sprawdź! czytaj dalej

Pełnomocnik do podpisywania deklaracji - kto nim może zostać?

pełnomocnik do podpisywania deklaracji Pełnomocnik do podpisywania deklaracji to osoba fizyczna, która ma upoważnienie do działania w imieniu mocodawcy. Czy pełnomocnik ma możliwość składania e-deklaracji na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz różnego rodzaju zeznań? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Apelacja cywilna a zarzuty jakie można podnieść

apelacja cywilna W polskim prawie przewidziane są środki zaskarżania wyroków wydanych w postępowaniach procesowych oraz od postanowień kończących postępowanie nieprocesowe. Apelacja cywilna jest jednym z tych środków! Jakie zarzuty można podnieść w apelacji cywilnej? czytaj dalej

Likwidowanie barier administracyjnych i prawnych – nowe rozwiązania prawne już w przygotowaniu

Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych Powstał Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który ma zajmować się pracą nad rozwiązaniami w celu opracowania i wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców i obywateli. Przeczytaj i sprawdź czego mają dotyczyć planowane zmiany! czytaj dalej

Ryzyko zawodowe – obowiązki pracodawcy w zakresie oceny i dokumentowania

ryzyko zawodowe Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom stanowisko zgodnie z zasadami BHP. W przypadku niektórych stanowisk występuje ryzyko zawodowe. W artykule przedstawiamy, jakie obowiązki w zakresie oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego ma pracodawca! czytaj dalej

Likwidacja spółki z o.o. – kolejność podejmowanych czynności

Likwidacja spółki z o.o. - jak postępować? Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z szeregiem czynności, które należy wykonać aby zakończyć działalność i wykreślić ją z rejestru KRS. Co należy uczynić? W jakiej kolejności? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak przebiega likwidacja spółki! czytaj dalej

Odsetki umowne i ustawowe – poznaj różnice

odsetki Zapewne każdy wie czym są odsetki, pojawiają się jednak wątpliwości, kiedy można je wprowadzić do powstałego zobowiązania pomiędzy stronami. W artykule omawiamy różnice pomiędzy odsetkami ustawowymi a umownymi wraz ze wskazaniem kiedy można ich żądać! czytaj dalej

Umowa inwestycyjna - czym jest?

umowa inwestycyjna Prowadząc działalność gospodarczą nawiązuje się różne kontrakty w zależności o rodzaju prowadzonej firmy. Umowa inwestycyjna jest jedną z umów wykorzystywaną w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Przedstawiamy czym jest umowa inwestycyjna i jaką treść zawiera! czytaj dalej

Skarga pauliańska – co i jak trzeba wykazać przed sądem?

skarga pauliańska Dłużnicy nie chcąc spłacać zaciągniętych długów wyzbywają się majątku działając przy tym na swoją niekorzyść. Jak wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń? Poznaj, komu przysługuje skarga pauliańska oraz jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń! czytaj dalej

Prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu - czy potrzebna zgoda właściciela?

Prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu - jakie warunki spełnić? Czy prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu niesie konieczność zgłoszenia tego faktu właścicielowi lokalu? Czy konieczne jest posiadanie tytułu prawnego? Przeczytaj, jakie warunki należy spełnić by prowadzić działalność w wynajmowanym lokalu? czytaj dalej

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – co należy wiedzieć?

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę Na czym polega oświadczenie o rozwiązanie umowy o pracę? Kiedy istnieje obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę? Dlaczego likwidacja stanowiska pracy nie jest wystarczającą przyczyną wypowiedzenia? Sprawdź i przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Art. 5 Kodeksu cywilnego, czyli ostatnia deska ratunku w sądzie

art. 5 kodeksu cywilnego Jak postąpić w przypadku naruszenia zasady współżycia społecznego, do jakich przepisów odwołać się w postępowaniu sądowym? Pomocy w tym zakresie może okazać się art. 5 Kodeksu Cywilnego. O czym mówi przepis i jak skutecznie zastosować go w praktyce? czytaj dalej

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności - jak zgłosić?

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - zgłoszenie działalności Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą zastanawiają się jak prawidłowo zgłosić dodatkowe miejsce prowadzenia działalności? Czy może się ono znajdować poza granicami kraju? Czy jego wskazanie powoduje jakiekolwiek obowiązki podatkowe? czytaj dalej

Eksmisja w czasie pandemii COVID-19 - kiedy jest dozwolona?

Eksmisja w czasie pandemii COVID-19 Eksmisja w czasie pandemii jest niemal niemożliwa w przypadku umów o najem okazjonalny i instytucjonalny. Występują jednak wyjątki na jakiej podstawie eksmisja została wydana. Wynajmujesz mieszkanie? Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu! czytaj dalej