Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Umowa dożywocia - skutki podatkowe rozwiązania i zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Umowa dożywocia a skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych Umowa dożywocia wymaga zobowiązania się właściciela nieruchomości do przeniesienia jej własności na nabywcę, który w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie. Sprawdź, czym skutkuje jej rozwiązanie! czytaj dalej

Nowe regulacje dla przedsiębiorców rynku medycznego

Nowe regulacje dla przedsiębiorców rynku medycznego Parlament Europejski nałożył nowe regulacje dla przedsiębiorców rynku medycznego! Co się zmienia? Czym jest UDI i EUDAMED? Sprawdź! Odpowiadamy w tym artykule! Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat nowych obowiązków obejmujących branżę medyczną! czytaj dalej

Doręczenia elektroniczne - poznaj najważniejsze aspekty

doręczenia elektroniczne Cyfryzacja większości obszarów w sferze gospodarczej jest zauważalna niemalże na każdym kroku. Cyfryzacji doczekały się także uregulowane ustawą doręczenia elektroniczne. Przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z e-doręczeniami na gruncie przepisów! czytaj dalej

Dowód z opinii biegłego w praktyce sądów pracy

Dowód z opinii biegłego - kiedy sąd pracy może go dopuścić? W procesie karnym dowód z opinii biegłego przeprowadza się wówczas gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie znaczenie ma dowód z opinii biegłego w praktyce sądów pracy! czytaj dalej

Zabezpieczenie roszczenia w chwili złożenia pozwu do sądu a wniosek

Zabezpieczenie roszczenia w chwili złożenia pozwu do sądu a wniosek Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają zabezpieczenie roszczenia albo przed złożeniem pozwu, albo też zabezpieczenie roszczenia już w chwili złożenia pozwu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat zabezpieczania roszczeń! czytaj dalej

Kto może reprezentować firmę w zależności od jej formy prawnej?

kto może reprezentować firmę W zależności od prowadzonej formy prawnej działalności możemy ustanowić pełnomocnika, który będzie nas reprezentował w sprawach związanych z działalnością. W artykule przedstawiamy, kto może reprezentować firmę w zależności od posiadanej formy prawnej? czytaj dalej

Kto może podejmować decyzje dotyczące działania firmy?

Decyzje dotyczące działania firmy - kto może je podejmować? Założenie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji. Nieraz nasuwa się pytanie kto jest uprawniony do podejmowania danych decyzji. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat i dowiedz się kto może podejmować decyzje dotyczące działania firmy? Odpowiadamy! czytaj dalej

Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków

klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków - zastosowanie Zdarzenia takie jak epidemie czy kryzys gospodarczy wskazuje się jako podstawę do zastosowania klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków. Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło przyrodnicze, jak i społeczne. Poznaj bliżej jej zastosowanie! czytaj dalej

Co warto wiedzieć o postępowaniu w sprawach gospodarczych?

Postępowanie w sprawach gospodarczych - jakie reguły rządzą tym postanowieniem? Sprawy gospodarcze rozpatrywane są w postępowaniu odrębnym. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia sprawy zaliczane do tego sektora. Postępowanie w sprawach gospodarczych - co warto o nim wiedzieć? Sprawdź! czytaj dalej

Tytuł prawny do lokalu w CEIDG - czy jest obowiązkowy?

tytuł prawny do lokalu w ceidg Rejestrując działalność przedsiębiorca może zdecydować się na wskazanie miejsca prowadzenia działalności, należy zatem pamiętać, że jest on zobowiązany posiadać tytuł prawny do lokalu w CEIDG. Jakie formy tytułów prawnych są dopuszczalne? Sprawdziliśmy! czytaj dalej

Czy intercyza zawsze chroni przed długami małżonka-przedsiębiorcy?

intercyza Wstępując w związek małżeński, małżonkowie musza podjąć decyzje o ustroju jaki będzie panował w ich związku - wspólność czy rozdzielność majątkowa. W artykule przedstawiamy na przykładach czy intercyza zawsze chroni przed długami małżonka-przedsiębiorcy! czytaj dalej

Czym jest umowa inwestycyjna? Warto wiedzieć

umowa inwestycyjna Podejmując się na prowadzenie danego przedsięwzięcia możemy być zobowiązanymi do zawarcia umowy inwestycyjnej. Przy zawieraniu tego typu umowy warto pamiętać o elementach jakie powinna zawierać. Poznaj zatem warunki jakie musi spełnić umowa inwestycyjna! czytaj dalej

Odpowiedzialność przedsiębiorcy przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Odpowiedzialność przedsiębiorcy przy jednoosobowej działalności gospodarczej Prowadzenie JDG wiąże się z wieloma zaletami, np. małym kosztem założenia firmy. Warto jednak zwrócić uwagę na odpowiedzialność przedsiębiorcy przy jednoosobowej działalności. Jaka jest? Czym różni się od np. spółki cywilnej? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

tajemnica przedsiębiorstwa Podstawową cechą zamówień publicznych jest jawność ich postępowania, czy jednak wszystkie informacje w zakresie podmiotów realizujących zamówienia muszą być ujawnione? Sprawdź, czy tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona w zamówieniach publicznych! czytaj dalej

Umowa o współdziałanie – co należy wiedzieć?

Umowa o współdziałanie - podstawowe informacje Umowa o współdziałanie wiąże się z korzyściami dla podatnika, jak np. możliwością zminimalizowania ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie. Umowę zawiera się z Szefem Administracji Skarbowej. Sprawdź, jak to zrobić! czytaj dalej

Zamówienia in-house – czym są i jakie zasady ich dotyczą?

zamówienia in-house Wśród rodzajów zamówień publicznych można wyszczególnić zamówienia publiczne in-house, które składane są w szczególnym trybie "z wolnej ręki". W artykule przedstawiamy zamówienia in-house w świetle przepisów obowiązującego prawa zamówień publicznych! czytaj dalej

Porozumienie podatkowe – co należy wiedzieć?

Porozumienie podatkowe – co należy wiedzieć? Porozumienie podatkowe ma zachęcać największych podatników do wnioskowania do organów podatkowych o wyrażenie opinii w kwestii zgodności działania podatnika z przepisami jeszcze przed podjęciem przez niego danego działania. Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej

Audyt podatkowy – nowa instytucja w prawie podatkowym

Audyt podatkowy – nowa instytucja w prawie podatkowym Audyt podatkowy jest nową instytucją prawa podatkowego dotyczącą największych przedsiębiorców. Na czym polega audyt podatkowy przeprowadzany zgodnie z umową o współdziałanie? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej

Zakład pracy chronionej - zwolnienia podatkowe Zakład pracy chronionej to status, którego uzyskanie wymaga spełnienia kilku warunków. Uzyskanie tego statusu wiąże się z korzyściami, takimi jak ulgi podatkowe. Poznaj rodzaje zwolnień podatkowych dla zakładu pracy chronionej! czytaj dalej

Konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy - co się z nim dzieje?

Konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy Czy konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy zostanie automatycznie zamknięte wraz z jego śmiercią? Co jeśli przedsiębiorca był wspólnikiem? Przeczytaj artykuł i dowiedz się co stanie się z rachunkami bankowymi przedsiębiorcy w razie jego śmierci! czytaj dalej