0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator odsetek ustawowych

Wielkość tekstu:

Kalkulator odsetek ustawowych a data zapłaty

Kalkulator odsetek ustawowych pozwala na określenie wysokości należnych odsetek od zaległych zobowiązań. Aby odpowiednio dokonać obliczeń, należy uwzględnić rzeczywisty termin zapłaty, konkretną datę, na którą mają zostać wyliczone odsetki, a także kwotę zaległego zobowiązania. Kalkulator uwzględnia wysokość odsetek ustawowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych
Odsetki

Jak działa kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie?

Kalkulator odsetek ustawowych oblicza należne odsetki od zaległych zobowiązań. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten przenoszony jest na pierwszy następny dzień roboczy niebędący ustawowo wolnym od pracy. Natomiast jeżeli termin ten przypada na inny dzień wolny od pracy, tak jak sobota, nie jest on przesuwany. Odsetki od zobowiązań naliczane są za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po określonym pierwotnie terminie zapłaty.

Odsetki ustawowe obecnie wynoszą 7% w skali roku. Wysokość tą określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Aby odpowiednio wyliczyć kwotę należnych odsetek ustawowych, należy podać:

  • kwotę zaległego zobowiązania,
  • termin, do którego należało uiścić zobowiązaną kwotę,
  • datę dnia, na który mają zostać wyliczone odsetki.

Przykład 1.
Dłużnik otrzymał fakturę na kwotę 10 000 zł, wystawioną w dniu 01.02.2016 r. z terminem płatności do dnia 16 lutego 2016 r. Zapłaty dokonał w dniu 30 marca 2016 r. W takim wypadku, jako termin należności należy wprowadzić wyznaczony na fakturze termin zapłaty oraz wprowadzić datę dokonania płatności. Po wpisaniu tych danych do kalkulatora i obliczeniu odsetek kwota do zapłaty wyniesie 82,47 zł.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów