Poradnik Przedsiębiorcy

Środki trwałe

Amortyzacja telefonu komórkowego - którą metodę wybrać?

Kiedy możliwa jest amortyzacja telefonu komórkowego? Niemal każdy przedsiębiorca prowadząc firmę korzysta z telefonu komórkowego. Czy wiesz, jak powinna poprawnie przebiegać amortyzacja telefonu komórkowego? Czy w ogóle powinno się jej dokonywać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Amortyzacja degresywna środków trwałych

Amortyzacja degresywna środków trwałych Środki trwałe podlegają amortyzacji. Jedną z podstawowych metod amortyzacji jest metoda liniowa. Przepisy dopuszczają niekiedy stosowanie innych metod amortyzacji. Sprawdź, czym charakteryzuje się amortyzacja degresywna? czytaj dalej

Wszystko o wartościach niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne - co warto wiedzieć? Wartości niematerialne i prawne, w skrócie: WNIP to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o określonym okresie ekonomicznej użyteczności dla potrzeb jednostki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Środek trwały a może zwykły wydatek - ujęcie wydatków w KPiR!

Środek trwały a może wydatek? Czy wiesz, jak ujmować zakupione składniki majątku - jako środek trwały czy wyposażenie? Środkami trwałymi są składniki majątku kompletne i zdatne do użytku o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Pozostałe wydatki ujmowane są bezpośrednio w kosztach! czytaj dalej

Stawka amortyzacji po zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy

Stawka amortyzacji po zmianie przeznaczenia lokalu Budynki to środki trwałe, które podlegają amortyzacji. Jaka obowiązywać będzie stawka amortyzacji po zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy? Przeczytaj artykuł i sprawdź zasady ustalania stawek amortyzacyjnych w przypadku budynków. czytaj dalej

Rozliczenie sprzedaży środków trwałych a zawieszenie działalności

Rozliczenie sprzedaży środków trwałych w czasie zawieszenia działalności Pomimo zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo do wykonywania niektórych czynności związanych z firmą. Jednym z nich jest sprzedaż składników majątku. Dowiedz się, co się z tym wiąże i jak powinno wyglądać rozliczenie sprzedaży środków trwałych! czytaj dalej

Amortyzacja środków trwałych w czasie zawieszenia działalności w związku z COVID-19

Amortyzacja środków trwałych w czasie zawieszenia działalności Czy amortyzacja środków trwałych w czasie zawieszenia działalności w związku z COVID-19 umożliwia zaliczenia ich wartości w kosztach podatkowych? Zawieszenie działalności gospodarczej z powodu wprowadzonych obostrzeń -sprawdź zasady jakie obowiązują! czytaj dalej

Trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania - konsekwencje podatkowe

Trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania - rozliczenie Prowadząc działalność może zdarzyć się , że z jakiegoś powodu następuje trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania. Jak takie zdarzenie wpływa na odpisy amortyzacyjne? Czy częściowe wyłączenie środka trwałego wywołuje takie same skutki podatkowe? czytaj dalej

Zakup bazy danych – czy jest środkiem trwałym?

Zakup bazy danych Przedsiębiorca ponoszący określony wydatek jest zainteresowany ujęciem wydatku w kosztach podatkowych. Kwestia ta może dotyczyć nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sprawdź, do której grupy zaliczyć zakup bazy danych! czytaj dalej

Zakup wyposażenia do środka trwałego w budowie - rozliczenie

Zakup wyposażenia do środka trwałego w budowie Zakup wyposażenia do środka trwałego w budowie wymaga odpowiedniego rozliczenia na gruncie PIT. Sprawdź, w jaki sposób przedsiębiorca powinien ujmować wydatki poniesione na zakup wyposażenia do budowanego środka trwałego w zależności od kilku czynników! czytaj dalej

Ujęcie w księgach nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego

ulepszenie obcego środka trwałego Nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego wymagają odpowiedniego ujęcia w księgach. Na czym polega ulepszenie środka trwałego? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w tym przypadku? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak rozliczyć takie zdarzenie! czytaj dalej

Wymiana środka trwałego na nowy w okresie gwarancji – jak amortyzować?

Wymiana środka trwałego na nowy Zakup środka trwałego wiąże się z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych w oparciu o wartość początkową zakupionego składnika. Dowiedz się, w jaki sposób wymiana środka trwałego na nowy w okresie gwarancji wpływa na odpisy amortyzacyjne! czytaj dalej

Amortyzacja budynków - jaką stawkę mogą zastosować podatnicy?

Amortyzacja budynków Amortyzacja budynków jako jeden z najcenniejszych składników majątku przedsiębiorstwa. Sprawdź jakiej stawce amortyzacyjnej podlega? Czy w przypadku amortyzacji tego rodzaju środka trwałego podatnik może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji? czytaj dalej

Inwestycje w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym - rozliczenie Poniosłeś nakłady na obce środki trwałe? Sprawdź, czym są inwestycje w obcym środku trwałym oraz dowiedz się jak ustalić jej wartość początkową i jaką metodę amortyzacji zastosować. Przeczytaj, jak należy dokonać jej sprzedaży i likwidacji. czytaj dalej

Amortyzacja samochodu osobowego na 3 sposoby

Amortyzacja samochodu osobowego - dostępne metody amortyzacji Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej ze znanych metod amortyzacji. Amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać według: metody liniowej, indywidualnej i jednorazowej. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - prawidłowe rozliczenie

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - konsekwencje Sam fakt przekazania środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje konsekwencji na gruncie PIT. Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do VAT. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinno prawidłowo przebiegać wycofanie środka trwałego na cele prywatne! czytaj dalej

Obniżenie stawki amortyzacji - czy jest optymalizacją podatkową?

obniżenie stawki amortyzacji Obniżenie stawki amortyzacji jako dozwolone działanie przedsiębiorcy w celu wygenerowania większego kosztu! Sprawdź Jakie środki trwałe podlegają amortyzacji, na czym polega obniżenie odpisu amortyzacyjnego oraz w jakim terminie można tego dokonać! czytaj dalej

Likwidacja środka trwałego nieumorzonego a koszty podatkowe

Likwidacja środka trwałego a powstanie kosztu Środki trwałe rozliczane są w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Zdarza się czasem, że przedsiębiorca dokonuje likwidacji środków trwałych, zanim zostaną całkowicie zamortyzowane. Dowiedz się, czym jest likwidacja środka trwałego! czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych wytwarzających towary do walki z koronawirusem

jednorazowa amortyzacja środka trwałego nabywanego w celu produkcji towarów do walki z COVID-19 W celu zwalczania epidemii koronawirusa zostało wprowadzonych wiele nowych regulacji prawnych. Dowiedz się na czym polega jedna z nich - jednorazowa amortyzacja środków trwałych zakupionych w celu wytworzenia towarów niezbędnych do walki z COVID-19! czytaj dalej

Sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności - rozliczenie

Sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czy możliwa jest sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności? Jak ją udokumentować? Dowiedz się więcej na ten temat czytając nasz artykuł! czytaj dalej