Poradnik Przedsiębiorcy

Środki trwałe

Środki trwałe stanowiące współwłasność małżeńską

Środki trwałe stanowiące współwłasność - jak rozliczać? Wykorzystujesz w firmie składniki majątku będące współwłasnością małżeńską? Jednak czy takie rzeczy mogą stanowić środek trwały firmy? Dowiedz się, czytając nasz artykuł, jak środki trwałe stanowiące współwłasność małżeńską należy wycenić i rozliczyć! czytaj dalej

Sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności - ujęcie

Sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czy możliwa jest sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności? Jak ją udokumentować? Dowiedz się więcej na ten temat czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Remanent likwidacyjny a środki trwałe

Remanent likwidacyjny a środki trwałe Remanent likwidacyjny należy sporządzić w przypadku likwidacji działalności gospodarczej! Jak w takim przypadku ująć w nim środki trwałe? Jakie skutki na gruncie VAT wywołuje likwidacja działalności? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej w tym temacie! czytaj dalej

Środki trwałe - wszystko co warto wiedzieć

Środki trwałe - co warto wiedzieć Przedsiębiorco, czy wiesz czym są środki trwałe oraz jakie są różnice między nimi a wartościami niematerialnymi i prawnymi. Czy wiesz, jakie są dostępne metody amortyzacji? Sprawdź, odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja maszyn i urządzeń

Jednorazowa amortyzacja maszyn i urządzeń Jednorazowa amortyzacja jest korzystną metodą optymalizacji podatkowej. Pozwala ona na uzyskanie wysokich kosztów podatkowych, które wpłyną na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Jakie są zasady skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? czytaj dalej

Kto nie ma prawa do korzystania z jednorazowej amortyzacji - pomocy de minimis?

De minimis a jednorazowa amortyzacjs Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis przysługuje początkującym przedsiębiorcom oraz małym podatnikom. Podatnik sam decyduje o jej zastosowaniu, bez konieczności oczekiwania na zgodę organu skarbowego. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Amortyzacja budynku firmowego - kiedy możliwe jest rozpoczęcie?

Amortyzacja budynku firmowego - kiedy rozpocząć? Powszechnym zjawiskiem jest wykorzystywanie nieruchomości przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwa była amortyzacja budynku firmowego? Odpowiedź na pytanie znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Amortyzacja nowych środków trwałych - przykłady Przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego fabrycznych środków trwałych. Jakie przedmioty można zaliczyć do klasyfikacji KŚT, a które podlegają wykluczeniu? Przeczytaj, jak wygląda amortyzacja nowych środków trwałych! czytaj dalej

Wartość początkowa środka trwałego a prowizja bankowa

Wartość początkowa środka trwałego a prowizja bankowa Przedsiębiorco, zakupiłeś środek trwały na kredyt? Czy wiesz, w jaki sposób powinna być ustalona wartość początkowa środka trwałego? Sprawdź, czy prowizja bankowa zwiększa jego wartość może stanowić koszt podatkowy. Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Amortyzacja środka trwałego - czy jest możliwa zmiana metody?

Amortyzacja środka trwałego - czy można zmienić? Amortyzacja środka trwałego może zachodzić różnymi metodami, m.in. liniową, degresywną czy jednorazową. Czy jest możliwa zmiana metody amortyzacji środka trwałego w przedsiębiorstwie? Sprawdź czy możesz zmienić metodę amortyzacji środka trwałego! czytaj dalej

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Wycofanie środka trwałego a podatek VAT Wycofanie środka trwałego na cele prywatne powoduje skutki nie tylko w formie sporządzenia właściwej dokumentacji, ale także skutki na gruncie podatku VAT i PIT. Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy i jaki podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego! czytaj dalej

Kradzież środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo - jak rozliczyć?

Kradzież środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo - jak rozliczyć? Każdy przedsiębiorca jest narażony na ryzyko kradzieży swojego majątku. Co się stanie, gdy nastąpi kradzież środka trwałego, który był zamortyzowany jednorazowo? Czy strata może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Sprzedaż nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych

Sprzedaż nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych Nieruchomość może zostać ujęta przez podatnika w ewidencji środków trwałych, co pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Co się stanie, gdy nastąpi sprzedaż nieruchomości nie będącej w ewidencji środków trwałych? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Stawka amortyzacyjna pawilonu handlowego

Stawka amortyzacyjna pawilonu handlowego Amortyzacja jest systematycznym odliczaniem kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne, której podlegają również środki trwałe. Sprawdź czytając artykuł, jaka jest właściwa klasyfikacja oraz jaka powinna być stawka amortyzacyjna pawilonu handlowego! czytaj dalej

Amortyzacja mebli o wartości 10 000 złotych

Amortyzacja mebli a KŚT Przedsiębiorca, który zakupił do firmy meble o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł ma prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji lub amortyzować je w czasie. Sprawdź, jak powinna przebiegać amortyzacja mebli o wartości 10 000 zł oraz powyżej tej kwoty! czytaj dalej

Amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo - kiedy jest możliwa?

Jak przebiega amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo? Przedsiębiorco, wykonujesz prace sezonowe do których wykorzystujesz środki trwałe? Dowiedz się, czy amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo może być odliczana przez cały rok czy tylko w okresie jego użytkowania! Odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Niezamortyzowana wartość inwestycji jako koszt

Niezamortyzowana wartość inwestycji jako koszt Wynajem lokalu często wiąże się z podjęciem prac adaptacyjnych do własnych potrzeb. Koszty z tym związane traktowane są jako inwestycja w obcy środek trwały podlegające amortyzacji. Czy niezamortyzowana wartość inwestycji również jest kosztem? Sprawdź! czytaj dalej

Używanie prywatnego samochodu zleceniobiorcy do celów firmowych

Jak rozliczyć używanie prywatnego samochodu zleceniobiorcy do celów firmowych? Przedsiębiorcy pełniąc swoje codzienne obowiązki niejednokrotnie porozumiewają się ze swoimi pracownikami w kwestii pomocy w realizacji zamówień. Sprawdź, w jaki sposób dokonać rozliczenia, kiedy ma miejsce używanie prywatnego samochodu zleceniobiorcy! czytaj dalej

Zakup zwierząt wykorzystywanych do prowadzenia działalności a koszty

Czy zakup zwierząt wykorzystywanych do prowadzenia działalności można ująć w kosztach uzyskania przychodu? W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podatnicy mogą wykorzystywać różne składniki. Przeczytaj i dowiedz się, czy zakup zwierząt wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu! czytaj dalej

Używanie firmowego majątku przez kontrahentów - skutki podatkowe

Używanie firmowego majątku przez kontrahentów a skutki VAT W celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów, firmy często nawiązują współpracę, w ramach których użyczają wyposażenia, aby eksponować towary. Jakie skutki podatkowe powstają, jeśli zachodzi używanie firmowego majątku przez kontrahentów? Przeczytaj! czytaj dalej