Obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika

Badania psychotechniczne – kto musi je wykonać?

W jakim celu przeprowadza się badania psychotechniczne? Kiedy pracownik powinien zostać na takie badania skierowany? Co jaki czas należy wykonywać okresowe psychotesty? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wyglądają badania psychotechniczne kierowców!

10 maja 2022

Obowiązki pracownika

Niedziela wolna od pracy raz na cztery tygodnie

Pracodawca musi pamiętać o ty, że raz na cztery tygodnie musi być zapewniona pracownikowi jedna niedziela wolna od pracy. Co w sytuacji, gdy taki obowiązek nie zostanie dopełniony? Jak rekompensować pracę w niedzielę? Przeczytaj i dowiedz się!

6 maja 2022

Obowiązki pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Wypowiedzenie umowy o pracę może być zawarte między stronami w różny sposób. Obecnie w dobie internetu, coraz częściej wykorzystuje się również w tym celu drogę elektroniczną. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

5 maja 2022

Obowiązki pracownika

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

Jak wygląda rejestracja bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy? Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy? Kiedy można taki statu utracić? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

28 kwietnia 2022

Obowiązki pracownika

Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego - konsekwencje

Pracodawca podczas kontroli ustala, czy pracownik w okresie niezdolności do pracy nie wykonuje innej pracy lub czy nie załatwia w tym czasie spraw osobistych. Co w przypadku, gdy ma miejsce nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego? Dowiedz się!

28 kwietnia 2022

Obowiązki pracownika

Czy można zatrudnić pracownika jeśli wymiar czasu pracy przekracza 1 etat?

Zatrudnienie danej osoby u tego samego pracodawcy w łącznym wymiarze czasu pracy przekraczającym 1 etat jest dopuszczalne jednak tylko w określonych przypadkach. Kiedy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 1 etatu? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

20 kwietnia 2022

Obowiązki pracownika

Badania wstępne do pracy - podstawowe zagadnienia

Badania wstępne do pracy wykonywane są na koszt pracodawcy przed podjęciem pracy. Dowiedz się, kogo obowiązują wstępne badania, a kto nie musi ich wykonywać? Jakie informacje powinno zawierać skierowanie na badania medycyny pracy? Przeczytaj!

20 kwietnia 2022

Obowiązki pracownika

Rodzinny kapitał opiekuńczy – co należy wiedzieć?

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie? Kto go może otrzymać? Jakie dokumenty należy wypełnić i w jakim terminie? Przeczytaj i dowiedz się jak można otrzymać takie świadczenie!

5 kwietnia 2022

Obowiązki pracownika

System i rozkład czasu pracy - jak wybrać najlepszy?

W przepisach możemy znaleźć wiele systemów czasu pracy. Na co zwracać uwagę, aby wybrać ten najlepiej dopasowany do toku pracy w firmie? Dlaczego odpowiedni rozkład czasu pracy jest tak istotny? W artykule znajdziesz charakterystykę każdego z systemów!

1 kwietnia 2022

Obowiązki pracownika

Żądanie wypłaty premii uznaniowej - kiedy jest zasadne?

Przyznawanie nagród pieniężnych pracownikom zwykle zależy od dobrej woli prawodawcy. Czy zakład pracy musi zgodzić się na żądanie wypłaty premii uznaniowej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się kiedy takie roszczenie jest uzasadnione!

30 marca 2022

Obowiązki pracownika

Dokumentacja w zakresie ewidencji czasu pracy - jak ją prowadzić?

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, to jeden z głównych obowiązków pracodawcy. Dotyczy to nie tylko akt osobowych, ale i dokumentów dotyczących czasu pracy. W jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja w zakresie ewidencji czasu pracy?

23 marca 2022

Obowiązki pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na urlopie macierzyńskim

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak ta sytuacja wygląda gdy pracownik przebywa na macierzyńskim? Jak są obowiązki pracodawcy w tym zakresie? Sprawdź w artykule!

18 marca 2022

Obowiązki pracownika

Czy wliczanie umowy o naukę zawodu do limitu umów na czas określony jest prawidłowe?

Zawieranie umów z pracownikami młodymi, celem zdobycia przez nich wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu jest uregulowane w przepisach. Czy prawidłowe jest wliczanie umowy o naukę zawodu do limitu umów na czas określony? Przeczytaj i dowiedz się!

9 marca 2022

Obowiązki pracownika

Zatajenie wcześniejszego zwolnienia dyscyplinarnego przed obecnym pracodawcą

Czy zatajenie wcześniejszego zwolnienia dyscyplinarnego może być karane przez aktualnego pracodawcę. Kiedy i czy w ogóle pracodawca musi otrzymać informacje na ten temat? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź na to i inne pytania!

2 marca 2022

Obowiązki pracownika

Czy niskie kwalifikacje pracownika stanowią podstawę do uznania umowy o pracę za pozorną?

Przyjęcie kandydata do pracy wiąże się ze spełnieniem przez niego określonych wymagań. Czy zatrudnienie osoby, która nie wpisuje się w te wytyczne świadczy o pozorności umowy? Sprawdź, kiedy niskie kwalifikacje pracownika mogą budzić podejrzenia ZUS!

1 marca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów