0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika

Czy pracodawca może wprowadzić zakaz używania telefonu w pracy?

Niewiele osób w dzisiejszych czasach potrafi całkowicie obejść się bez telefonu, który towarzyszy nam przez większość czasu. Zakaz używania telefonu w pracy - czy jest to możliwe i zgodne z prawem? Czy pracodawca może wprowadzić taki przepis? Wyjaśniamy!

25 stycznia 2023

Obowiązki pracownika

Zwrot odprawy w przypadku przywrócenia do pracy

Odprawa pieniężna wypłacana jest zwolnionemu pracownikowi. Może zdarzyć się, że zostanie on przywrócony do pracy. Czy w takim wypadku zobligowany jest do jej zwrotu? Zwrot odprawy po przywróceniu do pracy - dowiedz się więcej czytając artykuł!

23 stycznia 2023

Obowiązki pracownika

Kopiowanie poufnych danych przez pracownika a tajemnica przedsiębiorstwa

Pracownik oprócz określonego zakresu wykonywanej pracy, ma także inne obowiązki, również te dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i zachowania poufności. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Jakie czyny można uznać za jej naruszenie? Więcej w artykule!

13 stycznia 2023

Obowiązki pracownika

Wydawanie wiz krajowych obywatelom Białorusi i Ukrainy przebywającym w Polsce

Szczególnemu trybowi podlega wydawanie wiz krajowych obywatelom Białorusi i Ukrainy przebywającym w Polsce. Na czym konkretnie polega to prawo? Kto i w jaki sposób może starać się o wizę krajową, a także do kogo należy złożyć wniosek. Przeczytaj więcej!

4 stycznia 2023

Obowiązki pracownika

Czy krytyka wobec pracodawcy jest dopuszczalna?

Krytyka wobec pracodawcy przez pracownika może posłużyć ulepszeniu działań funkcjonowania firmy. Jednak przekroczenie granicy i nadużywanie krytyki bez merytorycznego uzasadnienia może prowadzić do konfliktów. Dowiedz się jakie granice są dopuszczalne!

3 stycznia 2023

Obowiązki pracownika

Opodatkowanie emerytury z zagranicy

Osoba na emeryturze może uzyskiwać dochody z tytułu wcześniej wykonywanej pracy za granicą. Dowiedz się czy w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dla ustalenia miejsca opodatkowania emerytury z zagranicy ważne są postanowienia właściwej umowy!

29 grudnia 2022

Obowiązki pracownika

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30. roku życia

Sytuacja na rynku pracy bywa zmienna i często osoby nie mogą znaleźć zatrudnienia. Na czym polega aktywizacja zawodowa bezrobotnych? Przeczytaj i poznaj szczególne instrumenty służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30. roku życia!

15 grudnia 2022

Obowiązki pracownika

Badania okresowe pracownika - konsekwencje nie stawienia się

Według Kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek odbyć badania okresowe określające jego zdolność do pracy. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania wstępne, kontrolne i okresowe. Co w przypadku kiedy pracownik nie stawi się na badania?

2 grudnia 2022

Obowiązki pracownika

Kara pieniężna a wypłata wynagrodzenia - najważniejsze informacje

Za jakie przewinienia przyznawana jest kara pieniężna? Czy określone są zasady według których przyznawana jest kara pieniężna? Sprawdź w naszym artykule czy kara pieniężna może zostać potrącona z wynagrodzenia i czy możliwe jest złożenie sprzeciwu!

18 listopada 2022

Obowiązki pracownika

Wynagrodzenie pod stołem - konsekwencje podatkowe

Częstą praktyką oszczędnych pracodawców jest unikanie opodatkowania wynagrodzeń ich pracowników. Jednak płacone wynagrodzenie pod stołem jest dochodem dla pracownika, które należy zgłosić do US. Jakie są konsekwencje stosowania tego rozwiązania? Sprawdź!

16 listopada 2022

Obowiązki pracownika

Czy za wyłudzenie świadczeń z funduszu socjalnego grozi odpowiedzialność karna?

Działanie pracownika polegające na świadomym przekazaniu fałszywych danych w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa. Czy za wyłudzenie świadczeń z funduszu socjalnego grozi odpowiedzialność karna? Sprawdź!

9 listopada 2022

Obowiązki pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Wypowiedzenie umowy o pracę może być zawarte między stronami w różny sposób. Obecnie w dobie internetu, coraz częściej wykorzystuje się również w tym celu drogę elektroniczną. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

31 października 2022

Obowiązki pracownika

Rozliczenie z pracodawcą po ustaniu stosunku pracy (samochód, telefon, laptop)

Czym jest mienie powierzone? Czy pracownik odpowiada materialnie za mienie powierzone mu w trakcie realizacji pracy? Jak wygląda rozliczenie z pracodawcą po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

24 października 2022

Obowiązki pracownika

Składanie fałszywych oświadczeń przez pracownika

Zakład pracy przyjmuje wiele dokumentów pracowniczych. Część z nich stanowią oświadczenia. Czy należy weryfikować czy są one zgodne z prawdą? Czy za składanie fałszywych oświadczeń przez pracownika grożą jakiekolwiek kary? Przeczytaj!

24 października 2022

Obowiązki pracownika

Czy zastępstwo zleceniobiorcy jest zgodne z prawem?

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Zazwyczaj zlecenia realizowane jest przez zleceniobiorcę, ale czy zastępstwo zleceniobiorcy jest możliwe? A jeżeli tak, to na jakich warunkach i zasadach? Przeczytaj i sprawdź!

19 października 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów