0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

Wypowiedzenie umowy o pracę może być zawarte między stronami w różny sposób. Obecnie w dobie internetu, coraz częściej wykorzystuje się również w tym celu drogę elektroniczną. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

8 kwietnia 2024

Obowiązki pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika

Za co w firmie pracownik ponosi odpowiedzialność materialną? Jakie są rodzaje odpowiedzialności pracowniczej? Sprawdź, czy odpowiedzialność materialna pracownika wymaga podpisania stosownego oświadczenia i co w sytuacji, gdy pracownik go nie podpisze!

25 marca 2024

Obowiązki pracownika

Badania okresowe pracownika - konsekwencje nie stawienia się

Według Kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek odbyć badania okresowe określające jego zdolność do pracy. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania wstępne, kontrolne i okresowe. Co w przypadku kiedy pracownik nie stawi się na badania?

20 marca 2024

Obowiązki pracownika

Elastyczna organizacja czasu pracy a formalności pracownika

Elastyczna organizacja czasu pracy to rozwiązanie, które daje pracownikowi możliwość dostosowania godzin pracy do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Może to być np. skrócenie wymiaru czasu pracy lub praca zdalna. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź!

13 grudnia 2023

Obowiązki pracownika

Naruszenie doby pracowniczej - pojęcie, konsekwencje jej złamania

Naruszenie doby pracowniczej to sytuacja, w której pracownik rozpoczyna pracę w kolejnej dobie przed upływem doby od momentu rozpoczęcia czasu pracy w dobie poprzedzającej. Może to zostać ujęte jako przekroczenie doby pracowniczej. Wyjaśniamy!

11 grudnia 2023

Obowiązki pracownika

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą a organizacja pracy

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą to rozwiązanie, które pozwala pracownikom na połączenie opieki nad dzieckiem z kontynuacją kariery zawodowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak można skorzystać z tego rozwiązania!

29 listopada 2023

Obowiązki pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na urlopie macierzyńskim

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak ta sytuacja wygląda gdy pracownik przebywa na macierzyńskim? Jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie? Sprawdź w artykule!

31 października 2023

Obowiązki pracownika

Nieobecność w pracy - jak ją usprawiedliwić

Nieobecność w pracy może zdarzyć się każdemu. Ważne jednak aby pracownik podał pracodawcy powód swojej absencji. W przeciwnym razie będzie ona potraktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

25 października 2023

Obowiązki pracownika

Jednodniowa umowa zlecenie a obowiązki pracodawcy

Okres trwania umowy zawsze ustalany jest pomiędzy stronami. W przepisach nie znajdziemy ograniczeń w tym zakresie. Jak powinna być rozliczana jednodniowa umowa zlecenie? Czy konieczne jest zgłoszenie takiej osoby do ZUS-u? Sprawdź!

18 października 2023

Obowiązki pracownika

Czy wliczanie umowy o naukę zawodu do limitu umów na czas określony jest prawidłowe?

Zawieranie umów z pracownikami młodymi, celem zdobycia przez nich wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu jest uregulowane w przepisach. Czy prawidłowe jest wliczanie umowy o naukę zawodu do limitu umów na czas określony? Przeczytaj i dowiedz się!

16 października 2023

Obowiązki pracownika

Wynagrodzenie pod stołem - konsekwencje podatkowe

Częstą praktyką oszczędnych pracodawców jest unikanie opodatkowania wynagrodzeń ich pracowników. Jednak płacone wynagrodzenie pod stołem jest dochodem dla pracownika, które należy zgłosić do US. Jakie są konsekwencje stosowania tego rozwiązania? Sprawdź!

11 października 2023

Obowiązki pracownika

Sąd – choroba pracownika a kontakt z pracodawcą

Choroba pracownika a kontakt z pracodawcą. Czy takowy jest w ogóle możliwy? Czy choroba pracownika zwalania go z kontaktu i współpracy z przełożonym lub pracownikami? Jakie stanowisko w tym zakresie przyjmują wyroki sądowe? Przeczytaj nasz artykuł!

25 września 2023

Obowiązki pracownika

Czy zastępstwo zleceniobiorcy jest zgodne z prawem?

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Zazwyczaj zlecenia realizowane jest przez zleceniobiorcę, ale czy zastępstwo zleceniobiorcy jest możliwe? A jeżeli tak, to na jakich warunkach i zasadach? Przeczytaj i sprawdź!

12 września 2023

Obowiązki pracownika

Żądanie wypłaty premii uznaniowej - kiedy jest zasadne?

Przyznawanie nagród pieniężnych pracownikom zwykle zależy od dobrej woli prawodawcy. Czy zakład pracy musi zgodzić się na żądanie wypłaty premii uznaniowej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się kiedy takie roszczenie jest uzasadnione!

12 września 2023

Obowiązki pracownika

Obligatoryjne przedłużenie urlopu rodzicielskiego

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Czy w tym przypadku następuje przedłużenie urlopu rodzicielskiego? Sprawdź!

1 września 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów