Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Deklaracja VAT-UE - kiedy należy ją składać do urzędu skarbowego?

Deklaracja VAT-UE zerowa Przedsiębiorcy dokonujący niektóre transakcje zagraniczne są zobowiązani do rejestracji VAT-UE. Czy powinna zostać złożona do urzędu skarbowego deklaracja VAT-UE zerowa oraz do kiedy należy składać tą deklarację? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Czy podatnicy powinni oznaczyć sprzedaż samochodu GTU 7 w nowym JPK V7?

sprzedaż samochodu GTU Czy w sytuacji, gdy dokonana zostaje sprzedaż samochodu GTU 7 jest kodem, który obowiązuje podatników? czytaj dalej

Kary umowne związane z COVID-19 – czy mogą być kosztem

Kary umowne związane z COVID-19 Otrzymałam karę umowną w związku dostarczeniem wadliwego towaru. Czy kary umowne związane z COVID-19 mogą być kosztem? czytaj dalej

Limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności

limit zwolnienia z vat W jaki sposób powinnam obliczyć limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku? czytaj dalej

Faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego a odliczenie podatku VAT

Faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego - księgowanie Czy faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego uprawnia mnie do odliczenia VAT w późniejszym terminie? czytaj dalej

Księgowanie faktury na przełomie roku - jak poprawnie ująć w KPiR?

księgowanie faktury na przełomie roku Jak odbywa się księgowanie faktury na przełomie roku, gdzie data sprzedaży przypada na rok ubiegły, natomiast otrzymania na rok bieżący? czytaj dalej

Karty upominkowe - rozliczenie na gruncie podatku VAT i podatku dochodowego

Karty upominkowe - rozliczenie sprzedaży w podatku VAT i dochodowym Czy wydawane karty upominkowe klientom powodują powstanie obowiązku podatkowego w VAT i przychodu w podatku dochodowym? czytaj dalej

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem a przekroczenie progu podatkowego

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem - kiedy możliwe? Czy możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem po przekroczeniu limitu progu podatkowego 85 528 zł i jak tego dokonać? czytaj dalej

VAT kwartalny – kto może rozliczać się kwartalnie w 2021 roku

VAT kwartalny Czy w związku ze zmianą przepisów nie będę mógł stosować VAT kwartalny w stosunku do rozliczeń z tytułu podatku VAT? czytaj dalej

Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne

Zmiana sposobu rozliczeń Kiedy możliwa jest zmiana sposobu rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznych na kwartalne? czytaj dalej

Wspólne rozliczenie PIT a różne adresy zamieszkania

Wspólne rozliczenie PIT - kwestie formalne Czy małżonkowie, którzy podlegają pod różne urzędy skarbowe mogą sporządzić wspólne rozliczenie PIT? czytaj dalej

Przelew na konto spoza wykazu podatników VAT – jakie konsekwencje?

Przelew na konto spoza wykazu podatników VAT - konsekwencje podatkowe Co w sytuacji, gdy wykonano przelew na konto spoza wykazu podatników VAT? Czy wywołuje to konsekwencje podatkowe? czytaj dalej

Faktura w walucie obcej w transakcji krajowej a prawo odliczenia VAT

Faktura w walucie obcej - czy można odliczyć VAT? Czy faktura w walucie obcej wystawiona przy transakcji krajowej może być podstawą do dokonania zapisów? czytaj dalej

Niedobory w towarze a korekta odliczonego podatku VAT

Niedobory w towarze a VAT Czy w sytuacji, gdy w trakcie sporządzania remanentu wykryte zostały niedobory w towarze obowiązuje mnie korekta VAT? czytaj dalej

Kto musi składać JPK czyli Jednolite Pliki Kontrolne?

Kto musi składać JPK - Jednolity Plik Kontrolny Kto musi składać JPK - przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie elektronicznej, czy wszystkie osoby prowadzące działalność? czytaj dalej

Faktura bez podania numeru NIP dla klientów prywatnych

Faktura bez podania numeru NIP klienta indywidualnego Czy w przypadku rozliczeń z osobami indywidualnymi dokumentem sprzedaży może być faktura bez podania numeru NIP klienta? czytaj dalej

Zmiana formy opodatkowania po założeniu działalności

Zmiana formy opodatkowania - kwestie formalne Czy możliwa jest zmiana formy opodatkowania po założeniu działalności ale przed osiągnięciem pierwszego przychodu? czytaj dalej

Faktura za kampanię reklamową a odliczenie podatku VAT

Faktura za kampanię reklamową - czy można ją odliczyć od podatku VAT? Czy otrzymana faktura za kampanię reklamową jest podstawą do odliczenia podatku VAT w działalności opodatkowanej? czytaj dalej

Obowiązek złożenia deklaracji VAT zastąpiony JPK_V7

Obowiązek złożenia deklaracji VAT - terminy W jakim terminie mam obowiązek złożenia deklaracji VAT, czy może pliku JPK_V7 w urzędzie skarbowym jeżeli dopiero dokonałam rejestracji do VAT? czytaj dalej

Zmiana miejsca zamieszkania a właściwy urząd skarbowy

Zmiana miejsca zamieszkania a urząd skarbowy Gdzie należy złożyć zeznanie roczne za rok poprzedni jeżeli w bieżącym roku nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania? czytaj dalej