Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Zamówienia in-house – czym są i jakie zasady ich dotyczą?

zamówienia in-house Wśród rodzajów zamówień publicznych można wyszczególnić zamówienia publiczne in-house, które składane są w szczególnym trybie "z wolnej ręki". W artykule przedstawiamy zamówienia in-house w świetle przepisów obowiązującego prawa zamówień publicznych! czytaj dalej
2021-09-20

Prawo spółek

Dziedziczenie w spółce jawnej a zwolnienie z podatku

Dziedziczenie w spółce jawnej - czy zapłacę podatek od spadków i darowizn Zgodnie z obowiązującymi w Polsce prawem, dziedziczenie może odbywać się w oparciu o zasady ustawowe, określone w Kodeksie cywilnym lub sporządzony przez spadkodawcę przed śmiercią testament. Czy dziedziczenie w spółce jawnej jest zwolnione z podatku? czytaj dalej

Porozumienie podatkowe – co należy wiedzieć?

Porozumienie podatkowe – co należy wiedzieć? Porozumienie podatkowe ma zachęcać największych podatników do wnioskowania do organów podatkowych o wyrażenie opinii w kwestii zgodności działania podatnika z przepisami jeszcze przed podjęciem przez niego danego działania. Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej

Znak towarowy - wprowadzające w błąd oznakowanie produktów

Znak towarowy wprowadzający w błąd Jaki znak towarowy może wprowadzać konsumenta w błąd i jaka przysługuje ochrona w związku z takimi naruszeniami? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Audyt podatkowy – nowa instytucja w prawie podatkowym

Audyt podatkowy – nowa instytucja w prawie podatkowym Audyt podatkowy jest nową instytucją prawa podatkowego dotyczącą największych przedsiębiorców. Na czym polega audyt podatkowy przeprowadzany zgodnie z umową o współdziałanie? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej

Zakład pracy chronionej - zwolnienia podatkowe Zakład pracy chronionej to status, którego uzyskanie wymaga spełnienia kilku warunków. Uzyskanie tego statusu wiąże się z korzyściami, takimi jak ulgi podatkowe. Poznaj rodzaje zwolnień podatkowych dla zakładu pracy chronionej! czytaj dalej

Konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy - co się z nim dzieje?

Konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy Czy konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy zostanie automatycznie zamknięte wraz z jego śmiercią? Co jeśli przedsiębiorca był wspólnikiem? Przeczytaj artykuł i dowiedz się co stanie się z rachunkami bankowymi przedsiębiorcy w razie jego śmierci! czytaj dalej

Wyrok zaoczny w postępowaniu sądowym – co to takiego?

Wyrok zaoczny – co to takiego? Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają możliwość wydania w określonych przypadkach wyroku zaocznego. Czym jest wyrok zaoczny? Czy zawsze można go wydać? jak zweryfikować prawidłowość jego wydania? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Tajemnica zawodowa radcy prawnego i adwokata

Tajemnica zawodowa radcy prawnego i adwokata Jednym z praw, a zarazem obowiązków, adwokatów i radców prawnych, jest zachowanie tajemnicy zawodowej – nieujawnianie osobom trzecim okoliczności, które są określane jako tajemnica zawodowa. Przeczytaj i dowiedz się na czym polega z przykładami! czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 2021 W myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to zamknięty krąg podmiotów wyznaczonych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą. Sprawdź, kogo obowiązuje ustawa i o jakich obowiązkach mowa. czytaj dalej

Kara umowna - zastrzeganie i egzekwowanie

kara umowna a odszkodowanie Kara umowna bywa problematycznym tematem. Można ją wprowadzić zgodnie z zasadą swobody umów, ale czy zawsze jest to dowolne? Istnieją liczne przykłady kar, które mogą być zastosowane w umowach między przedsiębiorcami oraz z udziałem konsumentów. czytaj dalej

Zastaw rejestrowy – jak prawidłowo uzupełnić wniosek?

Zastaw rejestrowy – jak prawidłowo uzupełnić wniosek? Zastaw rejestrowy jest to ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych. W jaki sposób wypełnić wniosek o zastaw rejestrowy? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Restrukturyzacja przedsiębiorcy

Restrukturyzacja to inaczej proces naprawczy polegający na przywróceniu rentowności i płynności finansowej podmiotowi gospodarczemu. Wyróżniamy kilka rodzajów restrukturyzacji - miękką, postępowanie o zatwierdzenie układu czy postępowanie sanacyjne. czytaj dalej

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - co musisz wiedzieć

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej Czym różni się postępowanie w sprawach własności intelektualnej od postępowania cywilnego? Jakie sprawy mają charakter spraw własności intelektualnej? Jakie sądy je rozpoznają? O tym i o zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego przeczytasz w artykule! czytaj dalej

Najem okazjonalny a tytuł prawny do lokalu

Najem okazjonalny a tytuł prawny do lokalu Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaki tytuł prawny należy mieć do lokalu, aby móc zawierać umowę na najem okazjonalny. czytaj dalej

Mandaty karne skarbowe - omówienie w praktyce

Mandaty karne skarbowe w praktyce Podatnicy, którzy dokonują czynu zabronionego np. złożenia terminowego deklaracji mogą być narażeni na negatywne konsekwencje. Bowiem w takiej sytuacji mogą być wystawiane mandaty karne skarbowe. Dowiedz się, ile wynosi maksymalny mandat karny-skarbowy. czytaj dalej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – co warto wiedzieć?

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to jeden ze sposobów zakończenie postępowania. Na unieważnienie postępowania zamawiający może sobie pozwolić w kilku przypadkach. Poznaj zasady związane z unieważnieniem postępowania! czytaj dalej

Jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy procesu budowlanego?

Jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy procesu budowlanego? Rozpoczynasz budowę nieruchomości? Nie wiesz jakie osoby biorą udział w procesie budowlanym? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź kim są uczestnicy procesu budowlanego oraz jakie mają prawa i obowiązki. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Jak wdrożyć w firmie procedury AML?

Procedury AML - jak wdrożyć je w firmie? Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu w obrocie i literaturze oznaczane jest enigmatycznym skrótem AML. Są to procedury, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego oraz powszechnego. Procedury AML - jak je wdrożyć? czytaj dalej

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – co warto wiedzieć?

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – co warto wiedzieć? Prawo zamówień publicznych przewiduje uprawnienie wykonawcy do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w określonych przypadkach. Gdzie i w jakim terminie wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej