Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Serwis Prawny

Prokura w spółce - krótka charakterystyka

Prokura w spółce - czym jest Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorców jest prokura. Jej zakres jest szerszy niż pełnomocnictwo ogólne. Czy wiesz, czym jeszcze się różnią? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest prokura w spółce i nie tylko. czytaj dalej
2017-05-24

Prawo spółek

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - kompendium wiedzy

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - czy jest wymagana? Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej zasadniczo nie jest wymagana, jednakże w niektórych sytuacjach musi ona zostać powołana. Czy wiesz, kiedy ten organ musi zostać powołany oraz jak tego dokonać? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Umowy zawierane za granicą a podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa zawarta za granicą Podatek od czynności cywilnoprawnych występuje w sytuacjach, w których dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca takie umowy podpisuje poza granicami kraju. Dowiedz się, czy w tej sytuacji należy opłacić PCC! czytaj dalej
2017-04-27

Prawo spółek

Zmiana statusu wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej

Zmiana statusu wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej Zmiana statusu wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej jest możliwa w obie strony - komplementariusz może stać się akcjonariuszem, a akcjonariusz komplementariuszem. Sprawdź, jakie są sposoby zmiany składu osobowego w spółce komandytowo-akcyjnej! czytaj dalej
2017-04-26

Prawo spółek

Prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej

Prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej - na czym polega Prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej jest uregulowane przez ogólne zasady, zgodnie z którymi to komplementariusze sprawują zarząd w spółce. Od tej zasady występują jednak liczne odstąpienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-04-25

Prawo spółek

Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej cz.1

Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej zostały uregulowane przez ustawodawcę w taki sposób, by zagwarantować pewność obrotu gospodarczego. Sprawdź, czy postanowienia statutu spółki muszą być zgodne z tymi regulacjami. czytaj dalej
2017-04-25

Ochrona danych

Prawo do przenoszenia danych osobowych a obowiązki administratorów

Prawo do przenoszenia danych osobowych - RODO Wraz z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych będzie obowiązywać tzw. prawo do przenoszenia danych osobowych. Przeczytaj i dowiedz się, kto może skorzystać z tego uprawnienia i jakie obowiązki zostaną nałożone na administratorów danych! czytaj dalej
2017-04-25

Prawo spółek

Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej cz.2

Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej - najważniejsze informacje Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej uregulowana została w Kodeksie spółek handlowych. Dotyczy to głównie skutków działania akcjonariusza w imieniu spółki. Dowiedz się więcej w tym temacie czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Utwór inspirowany a utwór zależny - granica między inspiracją a plagiatem?

Utwór inspirowany - czym się charakteryzuje? Różnica pomiędzy inspiracją a opracowaniem cudzego utworu jest dość niewyraźna. Dodatkową trudność dostarcza brak legalnej definicji inspiracji stosowanej w wykładni prawa. Czym więc jest utwór inspirowany a czym opracowanie? Dowiedz się z artykułu. czytaj dalej

Dozwolony użytek w reklamie - czym jest i jak funkcjonuje?

Dozwolony użytek w reklamie - na czym polega? Reklama powinna trafiać do określonej grupy odbiorców, dlatego niezwykle skutecznym sposobem jest użycie cytatów z dzieł kultury szczególnie jej bliskich. Czy to możliwe? Czym jest dozwolony użytek w reklamie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-04-13

Prawo spółek

Rozwiązanie spółki jawnej - kiedy występuje?

Rozwiązanie spółki jawnej - przyczyny Wystąpienie określonych zdarzeń powoduje rozwiązanie spółki jawnej. Co do zasady wiąże się to ze wszczęciem postępowania likwidacyjnego, jednak wspólnicy w umowie spółki mogą uzgodnić również inny sposób jej rozwiązania. Sprawdź! W artykule wyjaśniamy. czytaj dalej
2017-04-12

Prawo spółek

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej - najważniejsze informacje

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej - opodatkowanie Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej jest procesem, który wymaga nie tylko podpisania sporządzonego w formie aktu notarialnego statutu spółki, ale także złożenia przez wspólników oświadczeń oraz zgłoszenia spółki do rejestru. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Ochrona koncepcji kampanii reklamowej

Ochrona koncepcji kampanii reklamowej w Polsce Jak wiadomo, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie chronią idei. Co jednak w przypadku pomysłu na kampanię reklamową? W jaki sposób można się ustrzec plagiatu? Jak wygląda ochrona koncepcji kampanii reklamowej w Polsce? czytaj dalej
2017-04-11

Windykacja

Kompensata wzajemnych zobowiązań i należności

Kompensata wzajemnych zobowiązań - podstawowe informacje Jesteś dłużnikiem swojego wierzyciela? Kompensata wzajemnych zobowiązań jest rozwiązaniem dla Ciebie! Dowiedz się, jak skutecznie umorzyć swoje zobowiązania, nawet, jeśli Twoja firma ma problemy z płynnością finansową! czytaj dalej
2017-04-04

Prawo spółek

Jakie koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Założenie spółki z o.o. związane jest z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością! czytaj dalej
2017-03-24

Ochrona danych

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe i ich identyfikacja Które dane będą zakwalifikowane do danych osobowych? Czy wynagrodzenie jest daną osobową? Kiedy PESEL, adres zamieszkania czy NIP są dana osobową? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak identyfikować dane osobowe! czytaj dalej

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - koszty Odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny jest przywilejem konsumenta, chroniącym jego interes ze względu na niemożność zapoznania się z oferowanymi przez profesjonalistę produktami czy usługami. Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Patent na program komputerowy

Patent na program komputerowy a ochrona własności intelektualnej Prawo ochrony własności przemysłowej cały czas jest nowelizowane i dostosowywane do potrzeb rynkowych. Istnieje jednak luka prawna, która nie została uregulowana. Chodzi o patent na program komputerowy. Jak chronić swoją własność intelektualną w IT? czytaj dalej

Opisowe znaki towarowe - jak je zarejestrować?

Opisowe znaki towarowe - rejestracja Opisowe znaki towarowe zwane też jako ogólnoinformacyjne są trudne do chronienia, jeśli chodzi o rejestrację w Urzędzie Patentowym. Tyczy się to zakazu monopolizacji pewnych słów i użycia nazwy jedynej w swoim rodzaju, opisującej produkt czy usługę. czytaj dalej

Postępowanie cywilne najczęstsze sprawy

Postępowanie cywilne procesowe Postępowanie cywilne jest to rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego opiekuńczego oraz prawa pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie statystycznie sprawy są najczęściej rozpatrywane w postępowaniu cywilnym! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
W jaki sposób zewidencjonować przekazanie towaru handlowego na cele prywatne, niezwiązane z działalnością?
Zobacz odpowiedź eksperta