Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Serwis Prawny

2017-04-26

Prawo spółek

Zmiana statusu wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej

Zmiana statusu wspólników w spółce Zmiana statusu wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej jest możliwa w obie strony - komplementariusz może stać się akcjonariuszem, a akcjonariusz komplementariuszem. Sprawdź, jakie są sposoby zmiany składu osobowego w spółce komandytowo-akcyjnej! czytaj dalej
2017-04-26

Prawo spółek

Prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej

Prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej - na czym polega Prowadzenie spraw w spółce komandytowo-akcyjnej jest uregulowane przez ogólne zasady, zgodnie z którymi to komplementariusze sprawują zarząd w spółce. Od tej zasady występują jednak liczne odstąpienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-04-25

Prawo spółek

Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej cz.1

Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej zostały uregulowane przez ustawodawcę w taki sposób, by zagwarantować pewność obrotu gospodarczego. Sprawdź, czy postanowienia statutu spółki muszą być zgodne z tymi regulacjami. czytaj dalej
2017-04-25

Prawo spółek

Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej cz.2

Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej - najważniejsze informacje Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej uregulowana została w Kodeksie spółek handlowych. Dotyczy to głównie skutków działania akcjonariusza w imieniu spółki. Dowiedz się więcej w tym temacie czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Utwór inspirowany a utwór zależny - granica między inspiracją a plagiatem?

Utwór inspirowany - czym się charakteryzuje? Różnica pomiędzy inspiracją a opracowaniem cudzego utworu jest dość niewyraźna. Dodatkową trudność dostarcza brak legalnej definicji inspiracji stosowanej w wykładni prawa. Czym więc jest utwór inspirowany a czym opracowanie? Dowiedz się z artykułu. czytaj dalej

Dozwolony użytek w reklamie - czym jest i jak funkcjonuje?

Dozwolony użytek w reklamie - na czym polega? Reklama powinna trafiać do określonej grupy odbiorców, dlatego niezwykle skutecznym sposobem jest użycie cytatów z dzieł kultury szczególnie jej bliskich. Czy to możliwe? Czym jest dozwolony użytek w reklamie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-04-13

Prawo spółek

Rozwiązanie spółki jawnej - kiedy występuje?

Rozwiązanie spółki jawnej - przyczyny Wystąpienie określonych zdarzeń powoduje rozwiązanie spółki jawnej. Co do zasady wiąże się to ze wszczęciem postępowania likwidacyjnego, jednak wspólnicy w umowie spółki mogą uzgodnić również inny sposób jej rozwiązania. Sprawdź! W artykule wyjaśniamy. czytaj dalej
2017-04-12

Prawo spółek

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej - najważniejsze informacje

Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej - opodatkowanie Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej jest procesem, który wymaga nie tylko podpisania sporządzonego w formie aktu notarialnego statutu spółki, ale także złożenia przez wspólników oświadczeń oraz zgłoszenia spółki do rejestru. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Ochrona koncepcji kampanii reklamowej

Ochrona koncepcji kampanii reklamowej w Polsce Jak wiadomo, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie chronią idei. Co jednak w przypadku pomysłu na kampanię reklamową? W jaki sposób można się ustrzec plagiatu? Jak wygląda ochrona koncepcji kampanii reklamowej w Polsce? czytaj dalej
2017-04-11

Windykacja

Kompensata wzajemnych zobowiązań i należności

Kompensata wzajemnych zobowiązań - podstawowe informacje Jesteś dłużnikiem swojego wierzyciela? Kompensata wzajemnych zobowiązań jest rozwiązaniem dla Ciebie! Dowiedz się, jak skutecznie umorzyć swoje zobowiązania, nawet, jeśli Twoja firma ma problemy z płynnością finansową! czytaj dalej
2017-04-04

Prawo spółek

Jakie koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Założenie spółki z o.o. związane jest z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością! czytaj dalej
2017-03-24

Ochrona danych

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe i ich identyfikacja Które dane będą zakwalifikowane do danych osobowych? Czy wynagrodzenie jest daną osobową? Kiedy PESEL, adres zamieszkania czy NIP są dana osobową? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak identyfikować dane osobowe! czytaj dalej

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - koszty Odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny jest przywilejem konsumenta, chroniącym jego interes ze względu na niemożność zapoznania się z oferowanymi przez profesjonalistę produktami czy usługami. Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Patent na program komputerowy

Patent na program komputerowy a ochrona własności intelektualnej Prawo ochrony własności przemysłowej cały czas jest nowelizowane i dostosowywane do potrzeb rynkowych. Istnieje jednak luka prawna, która nie została uregulowana. Chodzi o patent na program komputerowy. Jak chronić swoją własność intelektualną w IT? czytaj dalej

Opisowe znaki towarowe - jak je zarejestrować?

Opisowe znaki towarowe - rejestracja Opisowe znaki towarowe zwane też jako ogólnoinformacyjne są trudne do chronienia, jeśli chodzi o rejestrację w Urzędzie Patentowym. Tyczy się to zakazu monopolizacji pewnych słów i użycia nazwy jedynej w swoim rodzaju, opisującej produkt czy usługę. czytaj dalej

Postępowanie cywilne najczęstsze sprawy

Postępowanie cywilne procesowe Postępowanie cywilne jest to rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego opiekuńczego oraz prawa pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie statystycznie sprawy są najczęściej rozpatrywane w postępowaniu cywilnym! czytaj dalej

Oddział przedsiębiorstwa, filia, przedstawicielstwo - czym się różnią?

Oddział przedsiębiorstwa, filia a przedstawicielstwo Oddział przedsiębiorstwa, przedstawicielstwo i filia przedsiębiorstwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego to nie synonimy. Czym dokładnie różnią się te pojęcia? Jak powinno się ich prawidłowo używać? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły! czytaj dalej

Konkurs w social media - jak go zorganizować zgodnie z prawem?

Jak zorganizować konkurs w social media Konkurs w social media jest dobrą metodą na rozpromowanie przedsiębiorstwa lub marki. Przygotowując go, należy jednak pamiętać, by warunki i sam sposób przeprowadzania były zgodne z przepisami prawa. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Oferta handlowa - czym jest i z czego powinna się składać?

Czym jest oferta handlowa Wydawałoby się, że każdy przedsiębiorca wie, jak powinna wyglądać oferta handlowa, jakie musi zawierać elementy i jakie wywołuje skutki prawne. Nie zawsze jest to jednak takie oczywiste. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak poprawnie skonstruować ofertę! czytaj dalej

Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej

Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Niektóre sektory rynku są odgórnie regulowane, a zdobycie koncesji nie jest proste i podlega szczególnym obostrzeniom. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się czym jest kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej i jak zdobyć koncesję! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy opinie w sklepie internetowym są zgodne z prawem? Czy obejmuje je ochrona danych osobowych?
Zobacz odpowiedź eksperta