Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej - warto wiedzieć

pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Osoby posiadające status osoby bezrobotnej mają prawo do skorzystania z różnych działań pomocy państwa, co ma wpływać pozytywnie na podjęcie w przyszłości pracy przez bezrobotnego. Co w przypadku gdy następuje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej? czytaj dalej

Interpretacja podatkowa - rodzaje, klasyfikacja i zastosowanie

interpretacja podatkowa - rodzaje Interpretacja podatkowa jest wydawana przez organy podatkowe i ma na celu pomóc podatnikom w stosowaniu przepisów podatkowych. Jak można sklasyfikować interpretacje i czy po złożeniu wniosku możliwe jest uzyskanie odmowy? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Kara umowna – jakie ma zastosowania w umowach cywilnych?

Kara umowna – jakie ma zastosowania w umowach cywilnych? Kara umowna jest rodzajem odszkodowania w przypadku, gdy jedna ze stron kontraktu nie wykona zobowiązania lub wykona je nienależycie. Jaki charakter może mieć kara umowna? Kiedy kara umowna ulega przedawnieniu? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Odpowiedzialność notariuszy – na jakich zasadach odpowiada notariusz?

Odpowiedzialność notariuszy Odpowiedzialność notariuszy jest uregulowana przepisami Prawa o notariacie. Ile wynosi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej notariusza? Jakie rodzaje kar dyscyplinarnych są przewidziane za przewinienia w sferze obowiązków notarialnych? Sprawdź! czytaj dalej

Klasyfikacja szkolenia kierowców jako koszt uzyskania przychodu zawodowego kierowcy

Szkolenia kierowców Czy szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, umożliwiające zmniejszenie ilości punktów karnych można wliczyć jako koszt uzyskania przychodu? Kto może przeprowadzać takie szkolenia? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-02-25

Ochrona danych

Marka sklepu internetowego - jak ją skutecznie chronić?

marka sklepu internetowego Czym jest marka sklepu internetowego i w jaki sposób ją chronić? W jaki sposób zarejestrować swój znak towarowy w urzędzie patentowym? Kiedy mówimy o naruszeniu marki sklepu? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z podatku dochodowego

Środki z PUP Każdy przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność gospodarczą może starać się o otrzymanie na ten cel środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Czy środki z PUP są zwolnione z podatku dochodowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2020-02-24

Prawo spółek

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o.

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o. Czym jest absolutorium i kto go udziela? Czy wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu może głosować we własnej sprawie? Co powinna zawierać uchwała udzielająca absolutorium? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Wycena nieruchomości przy sprzedaży a kwestionowanie jej wysokości przez organ podatkowy

Wycena nieruchomości przy sprzedaży dokonana przez podatnika Jeżeli wartości sprzedawanej nieruchomości zostanie zaniżona organ podatkowy może wszcząć postępowanie i zakwestionować wartość ustaloną przez podatnika, określając nowy wymiar podatku. Co zrobić wycena nieruchomości przy sprzedaży zostanie podważona? czytaj dalej

Syndyk a zwolnienia grupowe w świetle upadłości

syndyk a zwolnienia grupowe Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa związane jest z utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy upadłości przedsiębiorstwa rolę pracodawcy może przejąć syndyk. Czy syndyk może zwolnić pracowników? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Restauracja bez dzieci – czy to przejaw dyskryminacji?

Restauracja bez dzieci – czy to przejaw dyskryminacji? Czy odmowa wstępu do restauracji rodzinie z dziećmi może być uznana za przejaw dyskryminacji? Co może zrobić restaurator w przypadku gdy dziecko spowoduje szkodę? Restauracja bez dzieci - przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Korupcja gospodarcza – czym objawia się korupcja w sektorze prywatnym?

Korupcja gospodarcza – czym objawia się korupcja w sektorze prywatnym? Czym jest korupcja gospodarcza? Kiedy mam do czynienia z korupcją gospodarczą w sektorze prywatnym? Jakie zachowania są uznawane za czyn przestępny? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej na ten temat i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Upadłość a świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

świadczenie przedemerytalne W jakich sytuacjach przedsiębiorcy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Spełnienie jakich kryteriów jest niezbędne, aby świadczenie otrzymać? Czy upadłość prowadzonej działalności jest jednym z nich? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Władza rodzicielska po rozwodzie - rozstrzygnięcie w sprawach dziecka

Władza rodzicielska po rozwodzie Jak wygląda władza rodzicielska po rozwodzie jeżeli nie zostanie ona odebrana żadnemu z rodziców? Kiedy rodzice muszą dojść do porozumienia? Czym są istotne sprawy dziecka? Przeczytaj nasz artykuł, dowiedz się więcej i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2020-02-18

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych przez ZUS

Przetwarzanie danych osobowych przez ZUS Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych. Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych przez ZUS? Jakie są obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z RODO? Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu! czytaj dalej

Rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych Praca, która jest wykonywana przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jakie występują rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych? Przeczytaj nasz artykuł i znajdź odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie pracownika a obowiązek ponownego zatrudnienia

tymczasowe aresztowanie pracownika Co do zasady, pracownika i pracodawce łączy stosunek pracy oparty o umowę o pracę. Jakie skutki może wywołać tymczasowe aresztowanie pracownika? Czy pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Obraźliwe wpisy na forach internetowych pod adresem przedsiębiorcy

Obraźliwe wpisy na forach internetowych Nieuzasadniona krytyka oraz obraźliwe wpisy na forach internetowych pod adresem przedsiębiorcy mogą szkodliwie wpłynąć na jego firmę. Czy zawsze możliwe jest określenie autora wpisów na forach? Jakie są konsekwencje takiego działania? Sprawdź! czytaj dalej

Intercyza a prowadzenie własnej firmy - warto wiedzieć

Intercyza a prowadzenie własnej firmy Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, która co do zasady ma za zadanie zabezpieczenie małżonków przed egzekucją długów. Jednak czy zawsze tak się dzieje? Intercyza a prowadzenie własnej firmy - przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-02-13

Ochrona danych

Najczęściej popełniane błędy RODO - jakie występują?

Najczęściej popełniane błędy RODO Przepisy rozporządzenia RODO obejmują działaniem wszystkie podmioty, które przechowują oraz przetwarzają dane osobowe osób fizycznych. Jakie są najczęściej popełniane błędy RODO? Jak prawidłowo chronić dane osobowe? Więcej dowiesz się z artykułu! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy po powrocie do kraju możliwa jest reklamacja towaru kupionego za granicą, który okazał się wadliwy?
Zobacz odpowiedź eksperta