0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Serwis Prawny

Prawa autorskie

Dodatkowe prawo ochronne – czym jest i jak je uzyskać?

Każdy produkt leczniczy, który został opatentowany w Polsce, może być objęty tzw. dodatkowym prawem ochronnym. Czym jest dodatkowe prawo ochronne oraz jak wygląda procedura uzyskania dodatkowego prawa ochronnego? Odpowiadamy w artykule!

27 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Postępowanie układowe – jakie są jego skutki dla dłużnika?

Postępowanie układowe w odróżnieniu od reszty procedur jest przeznaczone dla dłużników posiadających znaczną grupę tzw. wierzytelności spornych. Wątpliwości budzi, fakt - jakie skutki dla dłużnika ma otwarcie postępowania oraz samo postępowanie! Sprawdź!

27 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Czym skutkuje bezskuteczność czynności prawnych?

Postępowanie sanacyjne jako procedura restrukturyzacyjna daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań naprawczych i zawarcie układu z wierzycielami. Jednym z zabezpieczeń w postępowania jest bezskuteczność czynności prawnych! Jaki jest jej cel?

26 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Czy telefony od windykatora można uznać za nękanie?

Praca windykatora wymaga regularnego przypominania dłużnikom o ich zaległościach. W niektórych przypadkach działania windykatorów mogą być jednak zakwalifikowane jako bezprawne. Sprawdźmy, czy dłużnik może uznać telefony od windykatora za nękanie!

25 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Darowizna otrzymana przez małżonka – czy wchodzi do majątku wspólnego?

Czy wiesz, że małżonkowie mogą przekazywać sobie darowizny? Przedmiot darowizny może wejść albo do majątku wspólnego, albo do majątku odrębnego małżonków. Sprawdź, kiedy zatem darowizna otrzymana przez małżonka wchodzi do majątku wspólnego!

25 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – kiedy sąd wyda takie postanowienie?

Postępowanie restrukturyzacyjne polega na podejmowaniu przez dłużnika oraz jego przedstawiciela procesowego kroków zmierzających do zawarcia ugody z wierzycielami. Czy wiesz, kiedy ma miejsce umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego? Odpowiadamy

25 stycznia 2023

Windykacja

Postępowanie egzekucyjne - jakie prawa ma dłużnik?

Czy wiesz, w jakich sytuacjach może mieć miejsce postępowanie egzekucyjne? Na jakich zasadach odbywa się zajęcie egzekucyjne oraz jakie prawa ma w takiej sytuacji dłużnik? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj prawa, które przysługują dłużnikowi!

25 stycznia 2023

Windykacja

Egzekucja z ruchomości – jakie dobra może zająć komornik?

Czy wiesz, kiedy miejsce ma egzekucja komornicza? Na jakich zasadach odbywa się zajęcie egzekucyjne oraz jakie prawa ma komornik? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, co może zostać zajęte przez komornika, gdy miejsce ma egzekucja z ruchomości!

25 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność serwisów www za treści na forum

Administrator serwisu internetowego w określonych okolicznościach może odpowiadać za treść wpisów na forum. Jaka jest odpowiedzialność serwisów www za treści na forum? Czy administrator musi monitorować forum pod kątem naruszeń?

24 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej – czy da się ją ograniczyć?

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej określoną w Kodeksie cywilnym w przepisach art. 860 i nast. Watpliwości budzi jednak odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej? W jakim stopniu ponoszą ją wspólnicy? Odpowiadamy w artykule!

24 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Niegodność dziedziczenia – czym jest i jakie są jej skutki?

Niegodność dziedziczenia to instytucja prawa spadkowego, która ma za zadanie ochronę spadku, a także testamentu przed spadkobiercą. Jakie zatem muszą zostać spełnione przesłanki, aby miała miejsce niegodność dziedziczenia? Odpowiadamy w artykule!

23 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji - czy jest możliwe?

Prowadzisz spółkę jawną lecz planujesz dokonać jej rozwiązania? Masz wątpliwości, czy możliwe jest rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji? W artykule przeanalizujemy, czy postępowanie likwidacyjne jest fakultatywnym sposobem zakończenia spółki!

23 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Towary luksusowe a obowiązek zapłaty akcyzy

Towary luksusowe to potoczna nazwa na towary opodatkowane podatkiem akcyzowym. Niektóre z nich to zwykłe produkty codziennego użytku. Czy wiesz, na czym polega podatek akcyzowy i kto go opłaca? Przeczytaj, które towary są objęte podatkiem akcyzowym!

23 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Opłata adiacencka – co należy o niej wiedzieć?

Podział nieruchomości oraz scalenie i podział nieruchomości mogą powodować wzrost ich wartości rynkowej a to może skutkować obowiązkiem zapłaty opłaty adiacenkiej. Czy wiesz zatem, czym jest opłata adiacencka oraz kto ma obowiązek jej zapłaty? Sprawdź!

20 stycznia 2023

Prawo gospodarcze

Spółka dominująca i spółka zależna – kiedy występuje zależność kapitałowa?

Przedsiębiorstwa globalne, o wielkim znaczeniu gospodarczym, rzadko kiedy stanowią podmioty w całości niezależne. Czy wiesz zatem, czym jest spółka dominująca i spółka zależna? Sprawdź, kiedy pomiędzy tymi podmiotami dochodzi do zależności kapitałowej!

20 stycznia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów