Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Utrzymywania czystości na chodniku przy nieruchomości – czyj to obowiązek?

Utrzymywania czystości na chodniku Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania czystości na chodniku przy nieruchomości. Dowiedz się poniżej, jakie konsekwencje wiążą się z nieutrzymywaniem porządku na chodniku? czytaj dalej

Zaniżenie wartości odszkodowania za wywłaszczenie pod budowę drogi

Zaniżenie wartości odszkodowania za wywłaszczenie pod budowę drogi W sytuacji wywłaszczenia może dojść do zaniżenia wartości odszkodowania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak ustala się wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod budowę drogi? Zaniżenie wartości odszkodowania - jak bronić się przed jego zaniżeniem? czytaj dalej

Wykupiłeś domenę internetową, ale czy jesteś jej właścicielem? Dlaczego warto i jak chronić domenę z prawnego punktu widzenia?

Domena internetowa Obecnie dla firmy bardzo ważna jest jej strona internetowa. Niestety wiąże się z tym wiele możliwych zagrożeń. Od kogo można wykupić domenę? Czym jest Cyberwildcatting? Przeczytaj i sprawdź w jaki sposób powinna być chroniona domena internetowa. czytaj dalej

Elektroniczne prawo jazdy – zawsze pod ręką

Elektroniczne prawo jazdy Elektroniczne prawo jazdy to krok w stronę cyfryzacji w naszym życiu, co wynika z projektu ustawy prawo o ruchu drogowym! Brak posiadania dokumentu fizycznie pozwala kierowcom nie martwić się o mandat, ponieważ zostanie sprawdzony w sposób elektroniczny! czytaj dalej

Podział zamówień publicznych na części w nowej ustawie PZP

Podział zamówień publicznych Podział zamówień publicznych na części, w formie uregulowanych w nowym prawie zamówień publicznych – powstanie możliwości brania udziału również w dużych i zaawansowanych projektach jako współwykonawcy. Dowiedz się, jakie są zasady podziału zamówienia? czytaj dalej

Jakie są skutki prawne za wystawianie fałszywych faktur?

Wystawianie fałszywych faktur - jakie kary? Wystawianie fałszywych faktur przez przedsiębiorcę, na podstawie których sporządzane są deklaracje podatkowe w celu rozliczenia się z fiskusem podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności. Przeczytaj i dowiedz się więcej co grozi za te czyny! czytaj dalej

Sprzedaż nieruchomości – jakie dokumenty należy zgromadzić przed wizytą u notariusza?

Sprzedaż nieruchomości – jakie dokumenty należy zgromadzić przed wizytą u notariusza? Do sprzedaży mieszkania, domu i działki konieczna jest wizyta u notariusza. Jak się do niej przygotować i jakie dokumenty należy zgromadzić, aby sprzedaż nieruchomości poszła szybko i sprawnie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-04-09

Prawo spółek

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak rozliczyć?

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak prawidłowo rozliczyć? Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest przychodem dla osoby pełniącej tę funkcję w radzie nadzorczej spółki, natomiast dla spółki jest kosztem uzyskania przychodu. Jak prawidłowo rozliczyć wypłacone wynagrodzenie? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Prawo do ponaglenia a obowiązek organów do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki

prawo do ponaglenia Obowiązkiem organów administracji publicznej jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co zrobić kiedy organ w trakcie postępowania popadnie w bezczynność lub przewlekłość ? W artykule przedstawiamy prawo do ponaglenia organów administracji publicznej. czytaj dalej

Nowelizacja Prawa budowlanego – co nowego?

Nowelizacja prawa budowlanego Nowelizacja prawa budowlanego została doprecyzowana przez rząd. Gruntowe zmiany, które zaszły w prawie mają na celu ułatwić formalności w branży budowlanej. Przeczytaj i sprawdź, jakie zmiany weszły w życie ze zmianami w przepisach prawa budowlanego! czytaj dalej

Nowelizacja przepisów związanych z COVID-19

Nowelizacja przepisów związanych z COVID-19 W styczniu 2021 roku nastąpiła nowelizacja przepisów związanych z COVID-19. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie nowe obowiązki oraz uprawnienia wprowadzono dla przedsiębiorców, kogo dokładnie one dotyczą oraz kiedy zmiany wchodzą w życie! czytaj dalej

Rozszerzenie wspólności małżeńskiej - na czym polega?

Rozszerzenie wspólności małżeńskiej Jak wpływa na kwestie podatkowe objęcie wspólnością małżeńską składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej? Dowiedz się na czym polega rozszerzenie wspólności małżeńskiej i czy przyczynia się ono do powstania przychodu podatkowego. czytaj dalej

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - na czym polega?

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela W każdym zawodzie istotną kwestią jest odpowiedzialność za powierzone zadania. Nauczyciele muszą zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela? Jakie rodzaje kar wyróżnia Karta nauczyciela? Sprawdź! czytaj dalej

Jak rozumieć i chronić prawa autorskie w Internecie

Prawa autorskie w Internecie W sieci niekiedy ciężko określić , które działania należy interpretować jako łamanie praw autorskich. W jaki sposób kształtują się prawa autorskie w Internecie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak można legalnie przyzwolić na korzystanie z utworu. czytaj dalej

Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych - to warto wiedzieć!

Wartość przedmiotu sporu Sprawy sądowe wiążą się ze złożeniem pozwu. Pismo musi zawierać niezbędne elementy. Wśród nich można wymienić wartość przedmiotu sporu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym ona jest i w jaki sposób należy ją określić w sprawie pracowniczej. czytaj dalej

Zmiana przeznaczenia lokalu a podatek od nieruchomości

Zmiana przeznaczenia lokalu a podatek od nieruchomości Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania podatku od nieruchomości. Jaką stawkę należy zastosować? Od czego jest ona zależna i kiedy należy ją zmienić? Zmiana przeznaczenia lokalu a podatek od nieruchomości - przeczytaj co warto wiedzieć! czytaj dalej
2021-03-29

Prawo spółek

Zmiana organów do reprezentacji spółki prawa handlowego

Zmiana organów do reprezentacji spółki prawa handlowego Zmiana organów do reprezentacji spółki prawa handlowego może zajść w każdej chwili. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co zrobić gdy dochodzi do takiej zmiany w trakcie postępowania sądowego i jakie może to mieć skutki oraz wpływ na taką sytuację! czytaj dalej

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w dobie pandemii

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe W okresie pandemii wiele firm ma trudności finansowe. Dla części z nich jedynym rozwiązaniem jest proces restrukturyzacyjny lub upadłościowy. Ustawodawca postanowił je uprościć. Sprawdź jak wyglądają postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. czytaj dalej
2021-03-26

Prawo spółek

Zmiana umowy spółki cywilnej - czy powoduje konieczność zapłaty PCC?

Zmiana umowy spółki cywilnej Czy zmiana umowy spółki cywilnej powoduje konieczność zapłaty PCC? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy w związku ze zmianą stosunku udziałów w zyskach i stratach spółki cywilnej wspólnik ma obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych! czytaj dalej

Import towarów, czy przedsiębiorca będzie musiał ponosić dodatkowe koszty – projektowane zmiany

import towarów Import towarów wiąże się nie tylko z kosztami, ale także z procedurami postępowania na gruncie prawa. Obecnie trwają pracę nad projektem zmian. Przeczytaj artykuł i dowiedź się, jakie zmiany przewiduje ustawodawca w związku z importem towarów! czytaj dalej