Serwis Prawny

Prawa autorskie

Na czym polega obciążenie patentu i jakie ma formy?

Patent ma za zadanie ochronę wynalazku. Pateny może być zbywalny oraz dziedziczony. Obciążenie patentu może spełniać rolę zabezpieczenia oraz zostać wykorzystane przy zastawach. Sprawdź, na czym polega obciążenie patentu. Wyjaśniamy!

16 maja 2022

Prawo gospodarcze

Układ w upadłości na nowych zasadach od 2020 roku – oddłużanie firmy w trakcie upadłości konsumenckiej

Czy jest szansa na wyjście z problemów dla firmy w trakcie upadłości? Rozwiązaniem może być układ w upadłości, który pozwoli na spłatę zobowiązań przedsiębiorstwa. W jaki sposób stworzyć układ w upadłości? Przeczytaj i dowiedz się!

15 maja 2022

Ochrona danych

Zaświadczenie o niekaralności - jak je uzyskać i ile kosztuje?

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez Internet, listownie lub składając formularz w punkcie informacyjnym. Wydawane jest “od ręki”. Kosztuje 20 zł lub 30 zł. Jest potrzebne np. przy kandydowaniu na niektóre stanowiska.

14 maja 2022

Prawo gospodarcze

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - jak to zrobić?

Po spłacie kredytu czy pożyczki powinno nastąpić wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wymaga to jednak kilku formalności, uzyskania zgody banku (wierzyciela), wypełnienia formularza i uiszczenia opłaty. Wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić.

14 maja 2022

Prawo gospodarcze

Wspólność majątkowa czy rozdzielność – co wybrać prowadząc firmę?

Prowadzenie firmy wiąże się z zagrożeniami, w tym wpadnięciem w wir długów. Wielu przedsiębiorców uważa, że ich to nie dotyczy, a przekonanie to może okazać się zgubne dla majątku małżeńskiego. Wspólność majątkowa czy rozdzielność – co wybrać? Sprawdź!

13 maja 2022

Prawo gospodarcze

Umowy adhezyjne - charakterystyka i zastosowanie

Umowy adhezyjne są jednostronnym kształtowaniem zobowiązania i regulowane są przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym. Czym są umowy adhezyjne? W jakich okolicznościach mają one zastosowanie? Kto najczęściej je stosuje? Odpowiadamy w artykule!

12 maja 2022

Prawo gospodarcze

Działalność ubezpieczeniowa - charakterystyka i ograniczenia

Działalność ubezpieczeniowa należy do działalności szczególnie regulowanych, dlatego też nie każdy podmiot może ją wykonywać. Dowiedz się, kto zatem ma prawo rozpocząć działalność ubezpieczeniową oraz jakie ograniczenia występują w jej zakresie!

11 maja 2022

Prawa autorskie

Dozwolony użytek chronionych utworów

Dozwolony użytek jest kompromisem pomiędzy interesami właściciela autorskich praw majątkowych a interesami społeczeństwa. Jak korzystać z utworów i nie naruszać praw autorskich? Sprawdź, kiedy dozwolony użytek będzie darmowy, a kiedy odpłatny!

10 maja 2022

Prawa autorskie

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Prawa twórcy do danego utworu to tzw. prawa autorskie. Prawa te dzieli się na dwie kategorie: majątkowe oraz osobiste. Prawa te można przenieść. Wyjaśniamy czym jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz jaką treść powinna zawierać.

9 maja 2022

Prawo gospodarcze

Zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie

Posiadając odpady które podlegają przetworzeniu należy mieć na uwadze wymogi formalne, jakim jest zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie. Sprawdź, jak je uzyskać, jaka jest jego treść oraz jaki jest czas obowiązywania takiego zwolnienia!

6 maja 2022

Prawo gospodarcze

Sprzedaż gruntu w trakcie dzierżawy - o czym należy pamiętać?

Czy sprzedaż gruntu w trakcie dzierżawy jest możliwa? Jak zmiana właściciela wpłynie na zawartą umowę? Przeczytaj i dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach może dojść do sprzedaży wydzierżawionej nieruchomości oraz jakie koszty się z tym wiążą.

6 maja 2022

Prawo gospodarcze

Nieuczciwa konkurencja w sprzedaży produktów rolnych i spożywczych

Zakazane są praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na czym polega nieuczciwa konkurencja w sprzedaży produktów rolnych i spożywczych!

5 maja 2022

Ochrona danych

Bezpieczeństwo płatności online - jak je zachować?

Dostawca płatności zobowiązany jest stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i zabezpieczenia danych. Czy oznacza to bezpieczeństwo płatności online? Jak je zachować? Więcej w tym temacie piszemy w naszym artykule. Sprawdź!

4 maja 2022

Prawo gospodarcze

W jakiej formie prawnej możliwe jest zatrudnienie małżonka? Sprawdź!

Rozwijając firmę przedsiębiorcy decydują się na zatrudnianie pracowników. Wiele rozważa możliwość zatrudnienia członków rodziny, w tym małżonka. Czy takie zatrudnienie jest możliwe? Jeżeli, tak to w jakiej formie prawnej możliwe jest zatrudnienie małżonka

4 maja 2022

Prawo gospodarcze

Wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Wraz z początkiem roku weszły życie zmiany dotyczące zamówień publicznych. Zmiany te dotyczą między innymi wysokości progów unijnych, średniego kursu oraz podstaw wykluczenia wykonawców. Sprawdź, wysokość progów unijnych w zamówieniach publicznych!

2 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów