Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Nieważność czynności prawnej - kiedy się ją stwierdza?

Nieważność czynności prawnej - kiedy występuje? Nieważność czynności prawnej może zachodzić z różnych powodów. Występuje wtedy, gdy dana czynność prawna łamie przepisy prawa bądź też, gdy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Z artykułu dowiesz się jakie są cechy i skutki nieważności! czytaj dalej

Konwencja MLI o unikaniu podwójnego opodatkowania a rozliczenie podatku

Konwencja MLI - jakie skutki dla podatnika? Konwencja MLI ma na celu zapobieganie sytuacjom uchylenia się od opodatkowania i przenoszenia zysków przez podatników. Zakłada zastąpienie metody wyłączenia z progresją metodą proporcjonalnego odliczenia. Co to oznacza w praktyce dla podatnika? czytaj dalej

Karuzela podatkowa, czyli kto bierze udział w przestępstwie podatkowym

Karuzela podatkowa - przestępstwo podatkowe Karuzela podatkowa to sposób przestępców na wyłudzanie wysokich kwot podatku VAT. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaki jest mechanizm działania karuzeli podatkowej oraz czy nie jesteś narażony na nieświadomy udział w podatkowym przestępstwie! czytaj dalej

Wniosek o zabezpieczenie – znaczenie dla przedsiębiorców

Wniosek o zabezpieczenie w procesie cywilnym Aby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom toczącego się postępowania cywilnego, strona postępowania może złożyć wniosek o zabezpieczenie. Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca, by sąd udzielił stronie zabezpieczenia? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Czym jest zastaw rejestrowy i jak zabezpiecza wierzytelności? 

Zastaw rejestrowy - czym jest? Zastaw rejestrowy to odmiana zastawu zwykłego i jest sposobem na zabezpieczenie wierzytelności. W jaki sposób ustanawiany jest zastaw rejestrowy i co może być jego przedmiotem? Gdzie można złożyć wniosek o wpis zastawu? Dowiedz się z naszego artykułu! czytaj dalej

Program łagodzenia kar - procedury UOKIK

Program łagodzenia kar - na czym polega? Program łagodzenia kar, czyli inaczej "leniency" kierowany jest do przedsiębiorców, którzy naruszyli reguły konkurencji. W jaki sposób przystąpić do programu? Co zyskuje przedsiębiorca uczestnicząc w programie? Dowiedz się z naszego artykułu! czytaj dalej

Przedawnienie - rewolucyjne zmiany w praktyce

Przedawnienie - ile wynosi? W jaki sposób oblicza się przedawnienie roszczeń? Jakie skutki dla przedsiębiorców i kontrahentów ma skrócenie terminów przedawnienia? Skąd dowiedzieć się, kiedy upływa koniec terminu przedawnienia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa – porównanie

Kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa w firmie Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa są to zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi dwa postępowania kontrolne, którym może zostać poddany podatnik. Czym się różnią? Jaki jest czas trwania kontroli? Więcej dowiesz się z artykułu! czytaj dalej

Karta Praw Podatnika - najważniejsze informacje

Karta Praw Podatnika - zmiany Karta Praw Podatnika ma na celu uporządkowanie praw i obowiązków obu stron postępowania podatkowego, zarówno podatnika jak i organów podatkowych. Jakie postanowienia zawiera ustawa o Karcie Praw Podatnika? Jakie wprowadza zmiany? Sprawdź w artykule! czytaj dalej
2019-08-05

Ochrona danych

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

Naruszenie przepisów RODO - jakie są kary? Naruszenie przepisów RODO może nieść za sobą prócz administracyjnej kary finansowej konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej oraz cywilnoprawnej. Kto nakłada karę na przedsiębiorcę? Jaka może być jej wysokość? Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej

Wadium w przetargach publicznych - jaka jest jego rola?

Wadium - jaka jest jego rola? Wadium jest to określona kwota pieniężna, która wpłacana jest na rzecz zamawiającego przez wykonawców na poczet dotrzymania warunków umowy przetargowej. Jakie wyróżnia się formy wadium? Jaką rolę pełni w przetargach publicznych? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Na czym polega i czym się charakteryzuje działalność sezonowa?

Działalność sezonowa - rejestracja Działalność sezonowa ogranicza się do prowadzenia firmy przez określoną część roku i może polegać np. na sprzedaży lodów, dekoracji świątecznych itd. Podczas prowadzenia takiej działalności należy regulować w pierwszym sezonie jedynie składki zdrowotne! czytaj dalej

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki Wypowiedzenie umowy pożyczki to zażądanie przez pożyczkodawcę zwrotu udzielonej pożyczki. Wypowiedzenie umowy pożyczki jest możliwe, co do zasady, tylko w przypadku umów pożyczek zawartych na czas nieokreślony. Kiedy jeszcze jest ono możliwe? czytaj dalej

Kontrola UOKIK a prawa przedsiębiorcy

Kontrola UOKIK - kiedy może się odbyć? Kontrola UOKIK zostaje wszczęta, gdy Urząd podejrzewa przedsiębiorcę o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów bądź postępowanie niezgodnie z zasadami ochrony konkurencji. Jak wygląda kontrola? Kto może ją przeprowadzić? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej
2019-07-31

Prawo spółek

Przeniesienie spółki w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przeniesienie spółki - jakie są zasady Przeniesienie spółki na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nazywane jest inaczej przekształceniem transgranicznym. Przeniesienie polskich spółek możliwe jest dzięki Traktatowi o funkcjonowaniu UE. Jak proces ten wygląda w praktyce? Sprawdź! czytaj dalej

Ustawa o jawności życia publicznego – co oznacza dla przedsiębiorców?

Ustawa o jawności życia publicznego - co reguluje? Ustawa o jawności życia publicznego ma na celu podjęcie aktywnych działań antykorupcyjnych. Jakie kwestie reguluje projekt ustawy? Czym jest instytucja sygnalisty i kto nadaje danej osobie taki status? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Czym jest i kogo dotyczy renta planistyczna?

Renta planistyczna - czym jest? Renta planistyczna jest opłatą, którą powinien uiścić właściciel nieruchomości w momencie jej zbywania, wówczas gdy na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania wartość nieruchomości wzrosła. Ile wynosi opłata planistyczna? Sprawdź! czytaj dalej

Podział administracyjny Polski - jak wygląda?

Podział administracyjny Polski - jak wygląda? Podział terytorialny kraju zmieniał się w okresie powojennym wielokrotnie. Wkrótce może się okazać, że obowiązujący od 1999 trójstopniowy podział władzy również nie będzie wystarczający. Jaki jest podział administracyjny Polski i na czym polega? Sprawdź! czytaj dalej

Urlop dla poratowania zdrowia - kto i kiedy może z niego skorzystać?

Urlop dla poratowania zdrowia - kto może z niego skorzystać? Roczny urlop dla poratowania zdrowia mogą wykorzystać nauczyciele, którzy spełniają kilka warunków. Jeśli złożą wniosek poparty orzeczeniem lekarskim, dyrektor szkoły musi im takiego urlopu udzielić. W okresie urlopu otrzymują wynagrodzenie. czytaj dalej
2019-07-25

Prawo spółek

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej 

Zobowiązania spółki komandytowej - kto odpowiada? Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że musi mieć co najmniej dwóch wspólników - komplementariusza oraz komandytariusza. Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej? Jaki jest zakres odpowiedzialności wspólników? Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Gdzie zgłosić zmianę firmowego rachunku bankowego jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?
Zobacz odpowiedź eksperta