Serwis Prawny

Prawo spółek

Ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Planujesz rozpocząć prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Masz wątpliwości ile kosztuje założenie spółki z o.o. przed notariusem a ile przez internet? Nie wiesz kto ponosi koszty założenia? Na te pytania odpowiadamy w artykule!

6 października 2022

Prawo spółek

Odpowiedzialność w spółce partnerskiej

Spółka partnerska jest spółką osobową zgodnie z prawem handlowym. W artykule skupimy się na odpowiedzialności wspólnika. Jaka występuje odpowiedzialność w spółce partnerskiej? Czy każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za pozostałych wspólników?

5 października 2022

Prawo spółek

Na czym polega dysponowanie majątkiem spółki z o.o.?

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków. Jednym z obowiązków jest dysponowanie majątkiem spółki z o.o. W artykule przedstawiamy, czym jest majątek spółki z o.o. oraz na czym polega dysponowanie nim!

4 października 2022

Prawo spółek

Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna w ostatnich latach cieszyła się sporym zainteresowaniem. Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna? Dla kogo jest spółka komandytowo-akcyjna oraz kto może ją utworzyć? Na zadane pytania odpowiadamy w artykule!

3 października 2022

Windykacja

Jakie skutki podatkowe ma konwersja wierzytelności na kapitał?

Konwersja wierzytelności została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Czy wiesz na czym ona polega? W artykule przeanalizujemy, czy konwersja wierzytelności na kapitał może stanowić wkład niepieniężny oraz czy zdarzenie to podlega opodatkowaniu PCC. Sprawdź!

30 września 2022

Prawo gospodarcze

Odrzucenie oferty - czym może być spowodowane?

Czym dokładnie jest oferta i jakie są przesłanki do jej odrzucenia przez zamawiającego? Jakie skutki powoduje odrzucenie oferty? W jakiej formie powinna być sporządzona oferta i co powinna zawierać? Wszystko co warto wiedzieć na temat oferty w artykule!

30 września 2022

Prawo gospodarcze

Separacja – jakie są skutki jej orzeczenia?

Czy wiesz, że separacja pełni funkcję pojednawczą? Jakie jednak przesłanki muszą być spełnione, aby sąd orzekł separację? Jakie są skutki separacji dla małżonków? O tym, kiedy orzeka się separację oraz jakie skutki ona wywołuje odpowiadamy w artykule!

29 września 2022

Prawo gospodarcze

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Co do zasady, jeśli przedsiębiorca spełni warunki to ma on prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto mieć jednak na uwadze, że prawo to może zostać odebrane. W artykule przedstawiamy, kiedy możliwy jest zakaz prowadzenia działalności!

28 września 2022

Prawo gospodarcze

Czy możliwe jest zasiedzenie przedsiębiorstwa?

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności rzeczy ruchomych lub nieruchomości. W artykule skupimy się na kwestii zasiedzenia w kontekście prowadzonego przedsiębiorstwa. Sprawdziliśmy zatem, czy możliwe jest zasiedzenie przedsiębiorstwa!

28 września 2022

Prawo gospodarcze

Ubezpieczenie OC przedsiębiorców – czy warto się ubezpieczać?

Prowadząc działalność gospodarczą jednym z wymogów może być ubezpieczenie OC. W przypadku jakich działalności ubezpieczenie OC przedsiębiorców jest obowiązkowe? Jaką wówczas odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca? Na pytania odpowiadamy w artykule!

27 września 2022

Prawo gospodarcze

Zatrudnienie księgowego - obowiązek czy prawo wyboru?

Czy zatrudnienie księgowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest niezbędne? Jakie są zadania księgowego w firmie? Czy istnieje prawny obowiązek zatrudniania księgowego? Kto może być zatrudniony jako księgowy? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

26 września 2022

Prawo spółek

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej

Czy wiesz, czym jest instytucja wyłączenia wspólnika lub akcjonariusza ze spółki? Co warto wiedzieć o takim rodzaju wyłączenia? Jak przebiega wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej? Odpowiadamy w artykule!

23 września 2022

Ochrona danych

Zakup bazy klientów a obowiązek informacyjny

Znaną od wielu lat praktyką jest nabywanie nowych klientów poprzez zakup bazy klientów. Warto zatem zwrócić uwagę na kwestie formalne i aspekty prawne zakupu baz danych. W artykule przedstawiamy co warto wiedzieć o aspektach prawnych zakupu bazy klientów!

22 września 2022

Prawo spółek

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną na rzecz spółki

W kompetencji zarządu znajdują się sprawy niezastrzeżone przepisami dla innych organów. Pojawia się pytanie, w jakim zakresie odpowiada członek zarządu względem spółki? Czy odpowiedzialność członka zarządu obejmuje szkodę wyrządzoną na rzecz spółki?

21 września 2022

Prawo gospodarcze

Współwłasność łączna i współwłasność ułamkowa – co je odróżnia?

Na czym polega współwłasność i kiedy powstaje? Jakie są różnice pomiędzy współwłasnością w częściach ułamkowych a współwłasnością łączną? Współwłasność a sposób dysponowania i rozporządzania przedmiotem współwłasności - wszystko co powinieneś wiedzieć!

21 września 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów