Serwis Prawny

Prawo gospodarcze

Ubezpieczenie OC przedsiębiorców – czy warto się ubezpieczać?

Prowadząc działalność gospodarczą jednym z wymogów może być ubezpieczenie OC. W przypadku jakich działalności ubezpieczenie OC przedsiębiorców jest obowiązkowe? Jaką wówczas odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca? Na pytania odpowiadamy w artykule!

27 września 2022

Prawo gospodarcze

Zatrudnienie księgowego - obowiązek czy prawo wyboru?

Czy zatrudnienie księgowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest niezbędne? Jakie są zadania księgowego w firmie? Czy istnieje prawny obowiązek zatrudniania księgowego? Kto może być zatrudniony jako księgowy? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

26 września 2022

Prawo spółek

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej

Czy wiesz, czym jest instytucja wyłączenia wspólnika lub akcjonariusza ze spółki? Co warto wiedzieć o takim rodzaju wyłączenia? Jak przebiega wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej? Odpowiadamy w artykule!

23 września 2022

Ochrona danych

Zakup bazy klientów a obowiązek informacyjny

Znaną od wielu lat praktyką jest nabywanie nowych klientów poprzez zakup bazy klientów. Warto zatem zwrócić uwagę na kwestie formalne i aspekty prawne zakupu baz danych. W artykule przedstawiamy co warto wiedzieć o aspektach prawnych zakupu bazy klientów!

22 września 2022

Prawo spółek

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną na rzecz spółki

W kompetencji zarządu znajdują się sprawy niezastrzeżone przepisami dla innych organów. Pojawia się pytanie, w jakim zakresie odpowiada członek zarządu względem spółki? Czy odpowiedzialność członka zarządu obejmuje szkodę wyrządzoną na rzecz spółki?

21 września 2022

Prawo gospodarcze

Współwłasność łączna i współwłasność ułamkowa – co je odróżnia?

Na czym polega współwłasność i kiedy powstaje? Jakie są różnice pomiędzy współwłasnością w częściach ułamkowych a współwłasnością łączną? Współwłasność a sposób dysponowania i rozporządzania przedmiotem współwłasności - wszystko co powinieneś wiedzieć!

21 września 2022

Ochrona danych

Kradzież danych – jak się przed nią chronić podczas wyjazdów służbowych i pracy zdalnej?

Ryzyko utraty danych znacząco wzrasta podczas pracy zdalnej lub podróży służbowej. Jak ochronić się przed cyberatakiem? Co zrobić, aby nie utracić danych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak postępować, aby nie dotknęła Cię kradzież danych!

20 września 2022

Windykacja

Ustawa o wsparciu kredytobiorców – co zawiera?

Postępująca inflacja oraz podwyżka stóp procentowych negatywnie odbijają się na finansach każdego kredytobiorcy. Jednak Rząd wychodzi naprzeciw kredytobiorcom oferując im wsparcie, jakie wskazuje ustawa o wsparciu kredytobiorców! O jakim wsparciu mowa?

20 września 2022

Windykacja

Konsekwencje za nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności

Przedsiębiorcy narażeni są na brak otrzymania należności od swoich kontrahentów. Czy mogą oni jednak wydłużyć termin płatności? Czy wydłużenie terminów może być nieuzasadnione? Sprawdź, kiedy wydłużanie terminów płatności nie jest zgodne z przepisami!

19 września 2022

Prawo gospodarcze

Odmowa przyznania koncesji a odwołanie od decyzji

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga spełnienia odpowiednich warunków oraz uzyskania stosownych pozwoleń i koncesji. Jakie kroki należy jednak podjąć, jeśli nastąpi odmowa przyznania koncesji? Czy możliwe jest odwołanie od decyzji? Sprawdź!

16 września 2022

Prawo spółek

Uchwała o podziale zysku – jak podzielić zysk w spółce?

Przez kogo powinna być podjęta uchwała o podziale zysku w spółce? Jak prawidłowo podzielić zysk w spółce? Kiedy trzeba podjąć uchwałę o podziale zysku? Czy możliwa jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

15 września 2022

Prawo gospodarcze

Przekazanie przedsiębiorstwa członkowi rodziny

Czy przedsiębiorca może przekazać działalność swojej córce, synowi lub innemu członkowi rodziny? Jakie skutki prawne oraz podatkowe rodzi przekazanie? W artykule omawiamy kwestie formalne, jakie obejmują przekazanie przedsiębiorstwa członkowi rodziny.

14 września 2022

Prawo spółek

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – wzór z omówieniem

Podmioty, które zobowiązane są sporządzać sprawozdanie finansowe mają obowiązek je zatwierdzić. Kto odpowiedzialny jest za zatwierdzenie sprawozdania? Jak powinna wyglądać uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? Odpowiadamy w artykule!

14 września 2022

Prawa konsumenta

Odbiór mieszkania od dewelopera z inżynierem - czy warto?

Odbiór mieszkania od dewelopera to bardzo istotna kwestia. Sprawdź dlaczego warto przeprowadzić odbiór inwestycji wraz z inżynierem oraz jakie moga być konsekwencje źle przeprowadzonego odbioru.

12 września 2022

Ochrona danych

Zgubienie dowodu osobistego - gdzie i jak zgłosić?

Zgubienie dowodu osobistego i innych dokumentów należy jak najszybciej zgłosić. Należy je również zastrzec, pozwoli to uniknąć problemów na wypadek, gdyby trafiły one do oszustów. Gdzie i jak zastrzec dokumenty? Czy wystarczy wizyta na Policji? Sprawdź!

12 września 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów