Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Eksmisja w czasie pandemii COVID-19 - kiedy jest dozwolona?

Eksmisja w czasie pandemii COVID-19 Eksmisja w czasie pandemii jest niemal niemożliwa w przypadku umów o najem okazjonalny i instytucjonalny. Występują jednak wyjątki na jakiej podstawie eksmisja została wydana. Wynajmujesz mieszkanie? Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu! czytaj dalej

Zatory płatnicze a pierwsze decyzje UOKiK

zatory płatnicze Czym są zatory płatnicze? Czy decyzje UOKiK ws. zatorów płatniczych są ostateczne? Kto może zgłosić zator płatniczy i nieuczciwego przedsiębiorcę do UOKiK? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak przeciwdziałać utracie płynności finansowej swojej firmy! czytaj dalej

Skarga kasacyjna do NSA - najważniejsze informacje!

Skarga kasacyjna do NSA– najważniejsze informacje Skarga kasacyjna jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym. Przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Kto może wnieść skargę kasacyjną do NSA? Sprawdź! czytaj dalej
2021-06-10

Prawo spółek

Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby – obowiązki

Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby – obowiązki Czym się różni zmiana adresu spółki od zmiany siedziby spółki? Jakie czynności należy podjąć przy dokonywaniu zmian? Kto i kiedy może podjąć uchwałę zmieniając adres spółki czy siedzibę spółki. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Skarga do WSA – kiedy przysługuje i jak ją wnieść?

WSA - skarga Skargę do WSA można złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu. Jednak w przypadku bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania sytuacja wygląda inaczej. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-06-10

Ochrona danych

Czas na aktualizację RODO

Aktualizacja RODO Niepostrzeżenie minęło już 3 lata od wprowadzenia Rozporządzenia dotyczącego RODO. Aby przedsiębiorcy przetwarzali dane zgodne z obowiązującymi przepisami należy przystąpić do aktualizacji stosowanych procedur. Zapoznaj się z artykułem i sprawdź! czytaj dalej
2021-06-09

Prawo spółek

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej Co powinna określać uchwała o emisji akcji w nowej spółce akcyjnej? Kto ma prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji? Kto zgłasza emisję akcji i jakie należy spełniać warunki? Sprawdź, jak wygląda emisja akcji w prostej spółce akcyjnej! czytaj dalej

Czy można zwrócić bilety lotnicze kupione przez Internet?

Bilety lotnicze kupione przez internet a prawo konsumenta Czy bilety lotnicze kupione przez internet podlegają procedurze odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, czy można je zwrócić i otrzymać zwrot zakupu biletu? Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie za spóźniony lub odwołany lot? Przeczytaj! czytaj dalej
2021-06-08

Ochrona danych

RODO a adres e-mail - czy zawsze jest chronioną daną osobową?

RODO Czym jest RODO? Jaki jest główny cel ochrony danych osobowych? Jak należy chronić swoje dane osobowe? Kiedy e-mail nie jest chroniony przez RODO? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w artykule przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-06-07

Prawo spółek

Akcje w prostej spółce akcyjnej

Akcje w prostej spółce Jakie są rodzaje akcji w nowej spółce akcyjnej oraz jakie zasady związane są z obrotem tymi akcjami? Kiedy następuje wpis do rejestru akcjonariuszy? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co należy wiedzieć o akcjach w prostej spółce akcyjnej! czytaj dalej

Czy szef może monitorować samochód służbowy pracownika?

Monitoring GPS Monitoring GPS w samochodzie służbowym w czasie pełnienia obowiązków służbowych jest regulowany w kodeksie pracy. W przypadku umów cywilno-prawnych kwestię tę określa kodeks cywilny. Dowiedz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w obu przypadkach. czytaj dalej

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – kiedy odpowiadają za szkody?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - czym się zajmuje? Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją zakładów ubezpieczeń, która na terytorium Polski prowadzi ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC. Czy zajmuje się ta organizacja i w jakich wypadkach odpowiada za szkody? Sprawdź! czytaj dalej

Tarcza prawna, czyli kolejne zmiany w prawie!

Tarcza prawna i zmiany w prawie już wkrótce! Tarcza prawna to nowy projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach Polskiego Ładu. Jakie zmiany szykuje dla nas ustawodawca? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jakie są pierwsze założenia Tarczy prawnej! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych

odpowiedzialność odszkodowawcza Wyrządzenie szkody na rzecz osoby trzeciej obliguje sprawcę do naprawienia szkody. Niekiedy jednak popełnienie czynu niedozwolonego powoduje konsekwencje na gruncie Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach występuje odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy? czytaj dalej
2021-05-28

Prawo spółek

Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę a odpowiedzialność za długi

Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę a odpowiedzialność za dotychczasowe długi Prowadząc działalność można ponosić korzyści majątkowe i straty. Czy przekształcenie spółki w inną może uchronić nas przed odpowiedzialnością za długi? W artykule opisujemy jak to wygląda, gdy następuje przekształcenie spółki cywilnej! Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Często mylone pojęcia prawne – co oznaczają?

pojęcia prawne Niektóre pojęcia prawne są do siebie bardzo podobne, wydawałoby się, że nawet takie same. Natomiast patrząc ze strony prawnej mają one inne znaczenia. Niestety często niektóre pojęcia prawne są mylone bądź błędnie wykorzystywane jako zamienniki. czytaj dalej
2021-05-27

Prawo spółek

Odpowiedzialność cywilnoprawna w prostej spółce akcyjnej - na jakich zasadach?

odpowiedzialność cywilnoprawna w prostej spółce akcyjnej Prosta spółka akcyjna jest to nowy, trzeci rodzaj spółki kapitałowej, który zostanie wprowadzony polskiego systemu prawnego. Członkowie zarządu powinni wiedzieć jaka jest odpowiedzialność cywilnoprawna w prostej spółce akcyjnej. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online?

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online? Zgromadzenie wspólników jest organem odpowiedzialnym za podejmowanie najbardziej kluczowych decyzji w spółce. Czy w związku z dużą odpowiedzialnością może odbywać się zdalnie? Jak wówczas działa? Odpowiadamy na te inne pytania w naszym artkule! czytaj dalej

Najem instytucjonalny - korzystny dla przedsiębiorców?

Najem instytucjonalny - korzystny dla przedsiębiorców? Najem instytucjonalny jest formą umowy zbliżoną do najmu okazjonalnego. Umowa najmu instytucjonalnego jest zawierana na czas oznaczony, powinna określać wysokość czynszu. Jakie korzyści daje najem instytucjonalny wynajmującemu i najemcy? Sprawdź! czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych w sprzedaży konsumenckiej

Przetwarzanie danych osobowych w sprzedaży konsumenckiej Przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę podlega regulacjom RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych kupujących. Przeczytaj jak powinno wyglądać przetwarzanie danych osobowych przy sprzedaży konsumenckiej! Jakie procedury należy przestrzegać? czytaj dalej