Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Prawny

Ugoda w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako nowy instrument prawny od 1 stycznia 2020 r.

ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów Złożyłeś skargę do UOKIK i nie zgadzasz się z wydaną decyzją? Co należy zrobić w przypadku, gdy decyzja prezesa UOKIK jest niekorzystna? Sprawdź, ugoda w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako nowy instrument prawny czytaj dalej

Skarga nadzwyczajna – nowy środek zaskarżenia

Skarga nadzwyczajna Od orzeczeń, które w sposób rażący naruszają prawo i wolność człowieka, przysługuje wniesienie skargi nadzwyczajnej. Jakie podmioty są uprawnione, aby ją wnieść i kiedy można to zrobić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest skarga nadzwyczajna! czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń pracowniczych do kwoty 20 tysięcy - nowelizacja przepisów

Dochodzenie roszczeń pracowniczych Czy dochodzenie roszczeń pracowniczych wymaga składania pozwu na urzędowym formularzu? Jakie zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja przepisów? Sprawdź, jakie dane powinno zawierać każde pismo procesowe w celu dochodzenia roszczeń pracowniczych! czytaj dalej

Zakup nieruchomości od syndyka – czy warto?

Zakup nieruchomości od syndyka Często zdarza się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wystawieniem majątku przedsiębiorstw na sprzedaż przez syndyka. Czy zakup nieruchomości od syndyka jest ryzykowny? Sprawdź jak wygląda procedura nabycia takiej nieruchomości! czytaj dalej

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku Proces spadkowy może przebiegać szybko, bez komplikacji, jeśli spadkobiercy wyrażą zgodną wolę dziedziczenie. Bywa jednak, że dziedziczenie rozstrzygane jest na drodze sądowej. Kiedy następuje stwierdzenie nabycia spadku oraz działu spadku? Sprawdź! czytaj dalej
2020-01-14

Prawo spółek

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - możliwe?

przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności będzie miał istotne znaczenie dla wielu kwestii. Wraz z rozwojem, wielu przedsiębiorców prowadzących działalność we własnym imieniu, decyduje się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie Zabezpieczenie wierzytelności może odbyć się przez przeniesienie własności rzeczy z dłużnika na wierzyciela z zaznaczeniem, że rzecz ta wróci do dłużnika w momencie spłaty wierzytelności. Dowiedz się czym dokładnie jest przewłaszczenie na zabezpieczenie! czytaj dalej

Cofanie liczników – jakie kary dla zlecającego, a jakie dla wykonawcy?

Cofanie liczników Ustawodawca wprowadził do przepisów Kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa - ingerencja w drogomierz pojazdu. Jaki jest główny cel nowelizacji? Jaki wymiar kary grozi za cofanie liczników dla zlecającego oraz dla wykonawcy? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Nieważność postępowania cywilnego – przyczyny i skutki

Nieważność postępowania cywilnego Nieważność postępowania cywilnego może zostać wskazana w postępowaniu, w toku którego zostały wykryte błędy. Jakie mogą być przyczyny, które powodują nieważności postępowania? Jakie są ich skutki dla stron procesu? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Uciążliwa działalność gospodarcza sąsiada - co zrobić?

Uciążliwa działalność gospodarcza Sąsiedzi, którzy prowadzą hałaśliwą działalność gospodarczą na terenie swojej nieruchomości mogą być bardzo uciążliwi dla pozostałych sąsiadów. Czy uciążliwa działalność gospodarcza może być traktowana jako wykroczenie? Sprawdź, jak jej przeciwdziałać! czytaj dalej

Nierzetelnie wykonany remont - co zrobić?

Nierzetelnie wykonany remont Planując remont często decydujemy się na skorzystanie z firmy zewnętrznej. Jednak nie zawsze trafiamy na rzetelnego wykonawcę. Co zrobić w momencie nieprawidłowo przeprowadzonego remontu? Czy można dobiegać roszczeń za nierzetelnie wykonany remont? czytaj dalej

Biała lista podatników VAT – czym jest i jakie dane zawiera?

biała lista podatników Dowiedz się, czym jest biała lista podatników VAT. Sprawdź jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do przepisów. Od kiedy możesz je ponieść? Jak możesz się przed nimi ratować? W naszym artykule tłumaczymy niejasności dotyczące tego zagadnienia. czytaj dalej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem zaskarżania w postępowaniu cywilnym. Kiedy można wnieść skargę kasacyjną oraz kto może to zrobić? Z jakich elementów powinna się składać skarga oraz jakie są jej postawy? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna - kto może skorzystać?

Bezpłatna pomoc prawna Uczestnictwo w sprawie sądowej wiąże się z nawiązaniem współpracy z adwokatem bądź radcą prawnym. Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna? Jakie kryteria trzeba spełnić żeby taką pomoc uzyskać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zawieszenie działalności gospodarczej - co się z tym wiąże?

Zawieszenie działalności gospodarczej - jak uniknąć? Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może napotkać na problemy związane z płynnością finansową. Czy w takiej sytuacji zawieszenie działalności gospodarczej to dobre rozwiązanie? Jak pokonać problemy finansowe? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Układ w upadłości – umowa z nadzorcą układu

Układ w upadłości - jak wygląda procedura? Każde przedsiębiorstwo działające na rynku narażone jest na ryzyko niewypłacalności. Kiedy przedsiębiorca powinien ogłosić upadłość firmy? Czy w momencie poprawy kondycji finansowej firmy można zawrzeć układ z wierzycielami? Czym jest układ w upadłości? czytaj dalej

Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją

Otwarcie postępowania upadłościowego Zabezpieczeniem majątku niewypłacalnego dłużnika może odbyć się poprzez otwarcie postępowania upadłościowego. W jaki sposób otwarcie postępowania chroni dłużnika przed egzekucją z majątku? Sprawdź czym różni się postępowanie restrukturyzacyjne od sanacji. czytaj dalej

Zawody prawnicze a zakaz reklamy - dowiedz się więcej!

Zawody prawnicze a zakaz reklamy - sprawdź! Zawody prawnicze są zaliczane do zawodów zaufania publicznego i obowiązuje je bezwzględny zakaz reklamowy. Kwestię reklamy w każdym z tych zawodów regulują kodeksy etyki. Zawody prawnicze a zakaz reklamy - przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ - możliwe?

Rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ - sprawdź! Informacje zawarte w treści ogłoszenia o zamówienie publiczne nie powinny wykluczać się nawzajem z tymi, które znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Czy mogą wystąpić rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ? czytaj dalej

Przekształcenie użytkowania wieczystego a skutki dla przedsiębiorcy

Przekształcenie użytkowania wieczystego a przedsiębiorca Prawo użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2019 roku zostało przekształcone w pełne prawo własności. W artykule odpowiadamy co podlega przekształceniu oraz jak przekształcenie użytkowania wieczystego wpływa na przedsiębiorców! Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Otrzymałem fałszywe wezwania do rejestracji w GIODO, co w takiej sytuacji powinienem zrobić?
Zobacz odpowiedź eksperta