0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawa autorskie

Prawa autorskie

Programy SAAS – dlaczego nie ma do nich licencji?

Licencja to oświadczenie w formie umowy cywilnoprawnej, które wskazuje na udostępnienie dzieła przez twórcę osobie użytkującej. Korzystanie z niektórych programów komputerowych nie wymaga licencjonowania, np. jeśli chodzi o programy SAAS. Sprawdź, czym są

1 marca 2023

Prawa autorskie

Patent - na czym polega i co można opatentować?

Prawo do patentu przysługuje jego twórcy. Ochrona patentowa zastrzega prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Przeczytaj w artykule na czym polega patent, w jaki sposób można go uzyskać, jak długo trwa i ile kosztuje!

13 lutego 2023

Prawa autorskie

Dodatkowe prawo ochronne – czym jest i jak je uzyskać?

Każdy produkt leczniczy, który został opatentowany w Polsce, może być objęty tzw. dodatkowym prawem ochronnym. Czym jest dodatkowe prawo ochronne oraz jak wygląda procedura uzyskania dodatkowego prawa ochronnego? Odpowiadamy w artykule!

27 stycznia 2023

Prawa autorskie

Kopiowanie produktu – kiedy mamy z nim do czynienia?

Podróbka, falsyfikat, a może inspiracja lub replika - inaczej mówiąc kopiowanie produktu. To działanie, które może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Warto mieć zatem na uwadze, kiedy ma miejsce kopiowanie produktu oraz co się z tym wiąże!

4 stycznia 2023

Prawa autorskie

Ochrona programu komputerowego – jak chroni je polskie prawo?

Aktualnie firmy tworzące portale internetowe, programy i aplikacje przeznaczone na komputery i smartfony potrafią zarabiać miliardy dolarów. Warto mieć jednak świadomość, jaka jest ochrona programu komputerowego gwarantowana przez polskie prawo! Sprawdź!

30 grudnia 2022

Prawa autorskie

Jednolity Sąd Patentowy – kompetencje, struktura, odpowiedzialność

Czy wiesz czym zajmuje się Jednolity Sąd Patentowy? Jakie ma on kompetencje, strukturę oraz odpowiedzialność? Jakie skutki prawne wywoła uzyskanie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz zgodnie z jakim prawem będzie on orzekany? Odpowiadamy!

16 grudnia 2022

Prawa autorskie

Licencja wyłączna a licencja niewyłączna – co je różni?

Czy wiesz, czym różni się licencja wyłączna i licencja niewyłączna? Dowiedz się, kiedy wykorzystuje się konkretny rodzaj licencji oraz która z nich wymaga sporządzenia umowy w formie pisemnej. Sprawdź, co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej!

14 grudnia 2022

Prawa autorskie

Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w spółce

Wspólnicy spółki z o.o. wyrażają swoją wolę i podejmują decyzję w drodze uchwał. Czy uchwała może zostać unieważniona? W jakich sytuacjach może mieć miejsce stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.? Odpowiadamy w artykule!

24 listopada 2022

Prawa autorskie

Kiedy występuje odpowiedzialność za plagiat?

W razie kradzieży cudzego utworu twórcy przysługują roszczenia i uprawnienia określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mowa wówczas o plagiacie. Czym jest plagiat? Kiedy występuje odpowiedzialność za plagiat? Odpowiadamy w artykule!

28 października 2022

Prawa autorskie

Licencja przymusowa na wynalazek - warto wiedzieć

Przepisy prawne regulują zasady licencjonowania praw do wynalazku i znaku towarowego. Jakie wyróżniamy szczególne rodzaje licencji oraz czym jest licencja przymusowa na wynalazek? Odpowiadamy! Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

20 czerwca 2022

Prawa autorskie

Nadruk na koszulce a naruszenie praw autorskich innych twórców

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego to przejaw działalności twórczej o indywidulanym charakterze. Nadruk na koszulce to bez wątpienia przejaw kreatywności który ma charakter indywidulany. Czy takie nadruki podlegają ochronie prawnoautorskiej? Sprawdź!

25 maja 2022

Prawa autorskie

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Dowiedz się, w jakich przypadkach przysługuje pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy?

18 maja 2022

Prawa autorskie

Na czym polega obciążenie patentu i jakie ma formy?

Patent ma za zadanie ochronę wynalazku. Pateny może być zbywalny oraz dziedziczony. Obciążenie patentu może spełniać rolę zabezpieczenia oraz zostać wykorzystane przy zastawach. Sprawdź, na czym polega obciążenie patentu. Wyjaśniamy!

17 maja 2022

Prawa autorskie

Dozwolony użytek chronionych utworów

Dozwolony użytek jest kompromisem pomiędzy interesami właściciela autorskich praw majątkowych a interesami społeczeństwa. Jak korzystać z utworów i nie naruszać praw autorskich? Sprawdź, kiedy dozwolony użytek będzie darmowy, a kiedy odpłatny!

11 maja 2022

Prawa autorskie

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Prawa twórcy do danego utworu to tzw. prawa autorskie. Prawa te dzieli się na dwie kategorie: majątkowe oraz osobiste. Prawa te można przenieść. Wyjaśniamy czym jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz jaką treść powinna zawierać.

25 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów