Prawa autorskie

Prawa autorskie

Licencja przymusowa na wynalazek - warto wiedzieć

Przepisy prawne regulują zasady licencjonowania praw do wynalazku i znaku towarowego. Jakie wyróżniamy szczególne rodzaje licencji oraz czym jest licencja przymusowa na wynalazek? Odpowiadamy! Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

20 czerwca 2022

Prawa autorskie

Nadruk na koszulce a naruszenie praw autorskich innych twórców

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego to przejaw działalności twórczej o indywidulanym charakterze. Nadruk na koszulce to bez wątpienia przejaw kreatywności który ma charakter indywidulany. Czy takie nadruki podlegają ochronie prawnoautorskiej? Sprawdź!

24 maja 2022

Prawa autorskie

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Dowiedz się, w jakich przypadkach przysługuje pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy?

17 maja 2022

Prawa autorskie

Na czym polega obciążenie patentu i jakie ma formy?

Patent ma za zadanie ochronę wynalazku. Pateny może być zbywalny oraz dziedziczony. Obciążenie patentu może spełniać rolę zabezpieczenia oraz zostać wykorzystane przy zastawach. Sprawdź, na czym polega obciążenie patentu. Wyjaśniamy!

16 maja 2022

Prawa autorskie

Dozwolony użytek chronionych utworów

Dozwolony użytek jest kompromisem pomiędzy interesami właściciela autorskich praw majątkowych a interesami społeczeństwa. Jak korzystać z utworów i nie naruszać praw autorskich? Sprawdź, kiedy dozwolony użytek będzie darmowy, a kiedy odpłatny!

10 maja 2022

Prawa autorskie

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Prawa twórcy do danego utworu to tzw. prawa autorskie. Prawa te dzieli się na dwie kategorie: majątkowe oraz osobiste. Prawa te można przenieść. Wyjaśniamy czym jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz jaką treść powinna zawierać.

9 maja 2022

Prawa autorskie

Rodzaje licencji

Umowa licencyjna upoważnia innych do korzystania z utworu autora na ustalonych w umownie zasadach. W polskim prawie wyróżniamy różne rodzaje licencji. Do najbardziej znanych zaliczamy licencje wyłączne oraz licencje niewyłączne. Dowiedz się więcej!

29 marca 2022

Prawa autorskie

Kto może uzyskać prawo do patentu lub wzoru użytkowego?

Prawo do patentu lub wzoru użytkowego przysługuje jego twórcy. Jest to o tyle ważne, iż pozostanie twórcą danego wynalazku nie oznacza, że jest on w pełni chroniony przed działaniami innych osób. Należy przejść przez odpowiednią procedurę. Zobacz jaką!

23 lutego 2022

Prawa autorskie

50% koszty uzyskania przychodów a prawa autorskie

Przy korzystaniu z praw autorskich lub ich sprzedaży, stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów ryczałtowych wpływa na obniżenie podatku dochodowego. Przeczytaj tekst i dowiedz się więcej, kto i kiedy może korzystać z 50% kosztów!

22 lutego 2022

Prawa autorskie

Pełnomocnik a czynności których nie można mu powierzyć

Pełnomocnik jest osobą fizyczną, który reprezentuje swojego mocodawcę, czyli osobę, która wyraziła na to zgodę w postaci oświadczenia woli. Zakres pełnomocnictwa nie jest jednak nieograniczony. Sprawdź, jakich czynności nie można powierzyć pełnomocnikowi!

27 stycznia 2022

Prawa autorskie

Czym jest licencja open source?

Korzystanie z dzieł pod ochroną prawną, które zostały zamieszczone w internecie odbywa się pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty lub bezpłatnie. Licencja open source pozwala na bezpłatne korzystanie z utworu tj. programu lub aplikacji komputerowej.

28 grudnia 2021

Prawa autorskie

Znak towarowy - wprowadzające w błąd oznakowanie produktów

Jaki znak towarowy może wprowadzać konsumenta w błąd i jaka przysługuje ochrona w związku z takimi naruszeniami? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

16 września 2021

Prawa autorskie

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - co musisz wiedzieć

Czym różni się postępowanie w sprawach własności intelektualnej od postępowania cywilnego? Jakie sprawy mają charakter spraw własności intelektualnej? Jakie sądy je rozpoznają? O tym i o zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego przeczytasz w artykule!

8 września 2021

Prawa autorskie

Wykorzystanie czyjegoś artykułu na swojej stronie internetowej a prawo

Wykorzystanie czyjegoś artykułu na swojej stronie internetowej może być niezgodne z prawem. Jednak co w sytuacji, gdy się nim inspirujemy bądź chcemy użyć fragmentu jako cytat? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak postępować zgodnie z prawem autorskim!

5 maja 2021

Prawa autorskie

50-procentowe koszty uzyskania przychodu - co w przypadku odmowy ich zastosowania?

Fiskus może odmówić twórcy zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, gdy utwór nie należy do kategorii dzieł objętych tym prawem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej kiedy 50-procentowe koszty uzyskania przychodu mogą być zastosowane!

27 kwietnia 2021

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów