Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Księgowy

Dowody księgowe - czy stanowią podstawę zapisów w księgach rachunkowych?

Dowody księgowe - czy stanowią podstawa zapisów w księgach rachunkowych? Dowody księgowe, stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych, zostały wskazane w przepisach ustawy o rachunkowości. Jakie dokumenty mogą stanowić podstawę zapisów w księgach? Co powinny one zawierać? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Niewpisanie środków trwałych do ewidencji - jakie ma konsekwencje?

niewpisanie środków trwałych do ewidencji Składniki majątku, które są związane z wykonywaną działalnością, powinny być ujęte w ewidencji środków trwałych. Wykorzystywanie ich w działalności niesie obowiązek jej prowadzenia. Niewpisanie środków trwałych do ewidencji - jakie są tego konsekwencje? czytaj dalej

Kontrasygnata głównego księgowego - kiedy taki podpis jest niezbędny?

kontrasygnata głównego księgowego Kontrasygnata głównego księgowego jest dowodem wstępnej kontroli, potwierdzającym zgodność zaistniałych operacji gospodarczych. Weryfikowana jest również kompletność i rzetelność dokumentów księgowych. Przeczytaj o kontrasygnacie głównego księgowego! czytaj dalej

Koszty kwalifikowane a refundacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw

koszty kwalifikowane Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na działalność gospodarczo-rozwojową? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zakup nowych części do komputera a ulepszenie środka trwałego

zakup nowych części do komputera a ulepszenie środka trwałego Wraz z postępem technologicznym przedsiębiorcy udoskonalają sprzęt służący im w firmie. W jaki sposób ująć zakup nowych części do komputera wraz ze sprzedażą starych części w KPiR? Jaka jest różnica między remontem a ulepszeniem środka trwałego? Sprawdź! czytaj dalej

Ewidencja samodzielnie złożonego komputera w kosztach podatkowych

ewidencja samodzielnie złożonego komputera w kosztach podatkowych To, w jaki sposób odbywa się ewidencja samodzielnie złożonego komputera, zależy od tego, czy części zostały nabyte w całości na firmę, czy częściowo na firmę i prywatnie, czy w całości prywatnie. Dowiedz się, jak przebiega ten proces! czytaj dalej

Koszty uzyskania przychodów w CIT - najważniejsze informacje

koszty uzyskania przychodów w CIT Koszty uzyskania przychodów sprawiają, że podatek do zapłaty jest niższy. Jednak przedsiębiorcy często mają problem z odpowiednią klasyfikacją poniesionych wydatków. W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów w CIT? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Koszty uboczne w księdze podatkowej - co warto wiedzieć?

koszty uboczne w księdze podatkowej Koszty uboczne należy rozumieć jako wszelkie wydatki związane z zakupem towarów i materiałów, takie jak koszty transportu, załadunku i wyładunku czy też koszty ubezpieczenia w drodze. Jak prawidłowo ewidencjonować krajowe transakcje w PKPiR? Sprawdź! czytaj dalej

Rozliczenia międzyokresowe kosztów - najważniejsze informacje

rozliczenia międzyokresowe kosztów - rmk Zgodnie ze wskazanymi w ustawie o rachunkowości zasadami, podmioty prowadzące pełne księgi stosują rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dowiedz się, jak rozliczane są koszty w czasie wraz z zastosowaniem czynnych oraz biernych RMK. Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Zawieszenie działalności - krok po kroku

Zawieszenie działalności - ważne informacje Przedsiębiorca może zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej z różnych powodów. Jakich formalności należy dokonać, aby zawieszenie było skuteczne? Dowiedz się, na jaki okres można zawiesić działalność i jak tego dokonać krok po kroku! czytaj dalej

Zdalne rozliczanie podatków – czy jest to możliwe?

zdalne rozliczanie podatków W związku z apelem rządu w stronę obywateli aby zostać w domu, przedsiębiorcy mają wątpliwość czy wszystkie rozliczenia związane ze swoją firmą są w stanie wykonać ze swojego domu. Czy zdalne rozliczenie podatków jest możliwe? Omawiamy w naszym artykule! czytaj dalej

Kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym

kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym obowiązek posiadania Czy wiesz, że kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym jest obowiązkowa dla szczególnych grup sprzedawców? Wielu przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Sprawdź! czytaj dalej

Schemat podatkowy - na czym polega i kogo dotyczy raportowanie?

schemat podatkowy - na czym polega raportowanie Schemat podatkowy i związany z nim obowiązek raportowania to stosunkowo nowy mechanizm mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Na czym polega i kogo dotyczy obowiązek raportowania schematów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em

nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em Rozliczenie zagranicznych transakcji często bywa skomplikowane i zależy od wielu czynników. Czy nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em zalicza się do WNT? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Kody CN na fakturze – czy są konieczne?

kody cn na fakturze czy są obowiązkowe W związku z wprowadzeniem matrycy stawek VAT wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy należy zawrzeć kody CN na fakturze sprzedaży. W artykule wyjaśniamy kwestię związaną z umieszczaniem kodów CN na fakturach – przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej. czytaj dalej

Należności licencyjne uzyskiwane za granicą – sposób rozliczenia

należności licencyjne uzyskiwane za granicą Należności licencyjne są często uzyskiwane przez polskich podatników w ramach wynagrodzenia otrzymywanego za granicą. Jak rozliczyć tak otrzymane wynagrodzenie na gruncie podatku dochodowego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Co zawiera część deklaracyjna JPK? - nowa struktura JPK_VAT!

co zawiera część deklaracyjna jpk nowa struktura Ministerstwo Finansów wprowadza kolejne zmiany dla podatników na gruncie podatkowym. Tym razem przygotowana została nowa struktura JPK z deklaracją, składająca się z dwóch części. Sprawdź, co zawiera część deklaracyjna JPK V7M / V7K. Przeczytaj artykuł! czytaj dalej

JPK V7M struktura spowoduje likwidację deklaracji VAT

jpk v7m struktura Ministerstwo Finansów wprowadza kolejne zmiany dla podatników. W tym przypadku wiążą się one z obowiązkiem składania nowego JPK_VAT z deklaracją. JPK V7M struktura – dowiedz się z artykułu, jak będzie wyglądać struktura oraz od kiedy należy ją sporządzać! czytaj dalej

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K

nowa struktura jpk vat z deklaracją – jpk v7m oraz jpk v7k Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K - będzie nie lada wyzwaniem dla podatników, bowiem będzie ona bardziej szczegółowa niż aktualny plik JPK_VAT. Dowiedz się z artykułu, jak będzie wyglądać nowa struktura JPK_VAT z deklaracją VAT! czytaj dalej

Polisa OC i AC a sprzedaż samochodu firmowego

polisa oc i ac a sprzedaż samochodu Polisa OC i AC w działalności gospodarczej stanowi koszt podatkowy. Czy w przypadku sprzedaży samochodu firmowego, niewykorzystana polisa stanowi przychód z działalności gospodarczej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
W jakiej kolumnie ksiegi przychodów i rozchodów ujmuje się koszty związane z wynagrodzeniami? Przeczytaj i dowiedz się!
Zobacz odpowiedź eksperta