0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Serwis Księgowy

Sprawozdawczość

Rachunek uproszczony a faktura - jakie są między nimi różnice?

Dokumentowanie czynności dokonanych w ramach działalności gospodarczej to obowiązek przedsiębiorcy. Sprawdź, kiedy faktura i rachunek uproszczony powinny być wystawione przez przedsiębiorcę i jakie są różnice między nimi! Szczegóły w artykule!

29 maja 2023

Kasy rejestrujące

Sprzedaż firmowych samochodów a kasa fiskalna

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych należy dokumentować na kasie fiskalnej. Sprawdź, czy sprzedaż firmowych samochodów na rzecz tej grupy odbiorców również należy zewidencjonować na kasie!

29 maja 2023

Księgowość firm

Koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu - warto wiedzieć

Przedsiębiorcy w Polsce często decydują się na prowadzenie działalności w wynajmowanym lokalu lub własnym mieszkaniu. Dowiedz się, czy koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu i ujęte w KPiR!

29 maja 2023

Księgowość firm

Zakup paliwa za granicą a koszt uzyskania przychodów w działalności

Zakupiłeś paliwo za granicą i zastanawiasz się, jak rozliczyć taką transakcję? Czy do zaksięgowania wydatku wystarczy jedynie posiadany paragon, czy może trzeba wykonać dodatkowe formalności? Przeczytaj i sprawdź, jak zaksięgować zakup paliwa za granicą!

26 maja 2023

Środki trwałe

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna przedsiębiorcy

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna ta zależność budzi wiele wątpliwości wśród osób prowadzących działalność. W artykule przeanalizujemy, czy sprzedając pojazd przychód uwzględniany jest przy ustalaniu podstawy wyliczenia składki! Sprawdź!

26 maja 2023

Księgowość firm

Wycofanie samochodu firmowego z działalności gospodarczej

Wielu przedsiębiorców posiada w firmie samochody osobowe stanowiące środek trwały w firmie. Jednak zdarza się, że w późniejszym czasie decydują się na wycofanie samochodu firmowego z działalności. Sprawdź, jak rozliczyć takie zdarzenie w PIT i VAT!

26 maja 2023

Księgowość firm

Pozostałe koszty operacyjne - warto wiedzieć

Pozostałe koszty operacyjne to koszty niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Przeczytaj artykuł i sprawdź, co zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych oraz jak prawidłowo przeksięgować je na rachunek zysków i strat!

26 maja 2023

Sprawozdawczość

Podmioty powiązane w JPK V7 z oznaczeniem TP – cz. I

Plik JPK V7 wprowadza dodatkowe obowiązki ewidencyjne. Dotyczą one także podmiotów powiązanych. Czym jest symbol TP? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jaki sposób należy wykazywać podmioty powiązane w JPK V7, zgodnie z obwiązującymi przepisami!

25 maja 2023

Środki trwałe

Nabycie w drodze spadku a wartość początkowa środka trwałego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą nabyć majątek firmowy w drodze dziedziczenia. Czy nabycie w drodze spadku środka trwałego zezwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych? Jak wycenić taki składnik majątku? Wyjaśniamy w artykule!

24 maja 2023

Środki trwałe

Amortyzacja laptopa - czyli jak jej dokonać?

Jednym z podstawowych składników majątku wykorzystywanym w prowadzeniu działalności gospodarczej jest laptop. Jak prawidłowo ująć zakup laptopa w KPiR? Jak powinna wyglądać amortyzacja laptopa i jaką metodę wybrać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

24 maja 2023

Księgowość firm

Informacja o podstawie zwolnienia nie zawsze wymagana na fakturze

Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług mogą dokumentować sprzedaż fakturami, a nie rachunkami. Sprawdź, czy informacja o podstawie zwolnienia z VAT na fakturze zawsze jest obowiązkowa? Dowiedz się, kiedy podstawa zwolnienia nie jest konieczna!

24 maja 2023

Środki trwałe

Rower elektryczny w działalności gospodarczej

Głównym środkiem transportu w ramach działalności jest samochód osobowy. Coraz więcej przedsiębiorców przesiada się jednak na rowery. Pojawia się zatem wątpliwość, czy można zakupić rower elektryczny w działalności gospodarczej? Odpowiadamy w artykule!

23 maja 2023

Ewidencje księgowe

Sprzedaż gruntu niezabudowanego – jak rozliczyć?

Jak rozliczyć sprzedaż gruntu niezabudowanego? Kiedy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem VAT.

23 maja 2023

Księgowość firm

Zaliczka w podzielonej płatności - czy to w ogóle możliwe?

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności budzi nadal wiele wątpliwości wśród podatników. Jedną z niejasności jest zaliczka w podzielonej płatności. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy kontrahent może dokonać wpłaty zaliczki poprzez komunikat przelewu?

23 maja 2023

Księgowość firm

Ewidencja w KPiR przychodów i kosztów podatkowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą prowadzenia rachunkowości. Na jej podstawie obliczany jest dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ewidencja w KPiR, aby prawidłowo rozliczyć się z US!

23 maja 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów