Prawo spółek

Prawo spółek

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej

Czy wiesz, czym jest instytucja wyłączenia wspólnika lub akcjonariusza ze spółki? Co warto wiedzieć o takim rodzaju wyłączenia? Jak przebiega wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej? Odpowiadamy w artykule!

23 września 2022

Prawo spółek

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną na rzecz spółki

W kompetencji zarządu znajdują się sprawy niezastrzeżone przepisami dla innych organów. Pojawia się pytanie, w jakim zakresie odpowiada członek zarządu względem spółki? Czy odpowiedzialność członka zarządu obejmuje szkodę wyrządzoną na rzecz spółki?

21 września 2022

Prawo spółek

Uchwała o podziale zysku – jak podzielić zysk w spółce?

Przez kogo powinna być podjęta uchwała o podziale zysku w spółce? Jak prawidłowo podzielić zysk w spółce? Kiedy trzeba podjąć uchwałę o podziale zysku? Czy możliwa jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

15 września 2022

Prawo spółek

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – wzór z omówieniem

Podmioty, które zobowiązane są sporządzać sprawozdanie finansowe mają obowiązek je zatwierdzić. Kto odpowiedzialny jest za zatwierdzenie sprawozdania? Jak powinna wyglądać uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? Odpowiadamy w artykule!

14 września 2022

Prawo spółek

Prawo głosu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy wiesz jakie możliwości wspólnikowi daje prawo głosu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Na czym polega wykonanie prawa głosu w spółce? Czy wspólnik ma możliwość przekazać prawo głosu? W artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty!

5 września 2022

Prawo spółek

Czy zadłużony wspólnik to wspólne ryzyko?

Czy zadłużony wspólnik może stanowić niebezpieczeństwo dla spółki i pozostałych wspólników? Jaka jest odpowiedzialność wspólnika w zależności od formy prowadzonej spółki? Czym jest skarga pauliańska i kiedy ma zastosowanie? Odpowiedzi w artykule!

17 sierpnia 2022

Prawo spółek

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak rozliczyć?

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest przychodem dla osoby pełniącej tę funkcję w radzie nadzorczej spółki, natomiast dla spółki jest kosztem uzyskania przychodu. Jak prawidłowo rozliczyć wypłacone wynagrodzenie? Dowiedz się więcej!

17 sierpnia 2022

Prawo spółek

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a podatki

Czy wiesz, że każda spółka kapitałowa może ingerować w wartość kapitału zakładowego? Dowiedz się, kiedy niesie to za sobą zmiany umów oraz czy podwyższenie kapitału zakładowego zawsze wiąże się z dodatkowymi formalnościami i podatkiem PCC?

12 sierpnia 2022

Prawo spółek

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w spółce

Czy wiesz na czym polega umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz jakie mogą być kryteria oceny ofert partnerów prywatnych przez partnera publicznego? Przeczytaj w naszym artykule o partnerstwie publiczno-prywatnym w formie spółki.

11 sierpnia 2022

Prawo spółek

Akcje założycielskie – uprawnienie dla każdego wspólnika

Prosta spółka akcyjna jest nowym rodzajem spółki kapitałowej, niemniej jest wybierana przez przedsiębiorców. Jednym z uprawnień każdego wspólnika w prostej spółce akcyjnej są akcje założycielskie. Czym są akcje założycielskie? Odpowiadamy w artykule!

22 lipca 2022

Prawo spółek

Jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy coraz częściej na skutek ciągle zmieniających się regulacji decydują się na spółki kapitałowe. Czy spółka kapitałowa może być prowadzona w formie jednoosobowej? Sprawdźmy zatem, czy możliwa jest jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna!

21 lipca 2022

Prawo spółek

Reprezentacja spółki z o.o. - jakie są skutki błędnej reprezentacji?

Niewłaściwa reprezentacja spółki z o.o. niesie za sobą negatywne skutki. Członkowie zarządu dopowiadają za postępowania sprzeczne z interesem spółki, po czym ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody. Sprawdź, jakie skutki niosą złe decyzje zarządu!

20 lipca 2022

Prawo spółek

W jaki sposób ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu?

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność spoczywa na członkach powołanego zarządu. Czy można ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu? Jakie warunki należy spełnić aby było to możliwe? Odpowiadamy w artykule!

14 lipca 2022

Prawo spółek

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały - warto wiedzieć

W funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd pełni kluczową rolę. Jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację na zewnątrz. Jak rozliczyć zatem wynagrodzenie członka zarządu? Sprawdź!

6 lipca 2022

Prawo spółek

Nabycie nieruchomości przez spółkę od członka zarządu - czy jest możliwe?

W praktyce spółka, która posiada osobowość prawną może wchodzić w posiadanie praw i zaciągać obowiązki. Czy spółka może nabywać obowiązki? Czy nabycie nieruchomości przez spółkę od członka zarządu jest możliwe? Jak rozliczyć taki zakup? Sprawdź!

27 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów