Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo spółek

2021-11-26

Prawo spółek

Odpowiedzialność członka zarządu po rezygnacji

odpowiedzialność członka zarządu Zarząd spółki bez względu na jego wielkość oraz to, jakiej spółki dotyczy posiada identyczny zakres odpowiedzialności za sprawy związane z tym podmiotem. Czy w przypadku rezygnacji odpowiedzialność członka zarządu nadal występuje? W artykule odpowiadamy! czytaj dalej
2021-11-04

Prawo spółek

Zaskarżenie uchwały spółki kapitałowej do sądu – najważniejsze informacje

zaskarżenie uchwały spółki Działalności prowadzone w formie spółek kapitałowych kluczowe decyzje podejmują za pośrednictwem uchwał. Czy uchwałę można unieważnić na drodze postępowanie sądowego? W artykule przedstawiamy kiedy zaskarżenie uchwały spółki kapitałowej jest możliwe! czytaj dalej
2021-11-03

Prawo spółek

Wniosek o upadłość – najważniejsze informacje i wzór wniosku dłużnika

wniosek o upadłość Spółka w przypadku niewypłacalności zobowiązana jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Jakie dane powinien zawierać wniosek o upadłość? W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wniosku wraz z jego wzorem do pobrania! czytaj dalej
2021-11-02

Prawo spółek

Oddział a przedstawicielstwo spółki - czym się różni?

oddział a przedstawicielstwo spółki Zgodnie z KSH każda spółka podlegająca pod regulacje wspomnianego aktu prawnego zobowiązania jest posiadać siedzibą główną, w której mieści. Możemy także rozróżnić oddział i przedstawicielstwo. Czy oddział a przedstawicielstwo spółki się różnią? Sprawdź! czytaj dalej
2021-10-13

Prawo spółek

Jak zgłosić adresy członków spółki do KRS?

jak zgłosić adresy członków spółki do KRS Podmioty regulowane przez kodeks spółek handlowych zobowiązane są posiadać aktualne dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedną z informacji, jaka musi widnieć w KRS jest adres do doręczeń. W artykule przedstawiamy, jak zgłosić adresy członków spółki do KRS? czytaj dalej
2021-10-07

Prawo spółek

Sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

sprawozdania o terminach zapłaty Podatnicy CIT a także grupy kapitałowe w celu zabezpieczenia terminów w transakcjach handlowych zobowiązani są sporządzać sprawozdania o terminach zapłaty. Czym jest sprawozdanie o terminach zapłaty oraz jakie elementy musi zawierać? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2021-10-06

Prawo spółek

Odmowa rejestracji spółki w KRS - co należy zrobić?

Co robić, gdy ma miejsce odmowa rejestracji spółki w KRS? Rejestracja spółki w KRS jest warunkiem koniecznym do tego, aby podmiot ten mógł skutecznie nabywać prawa oraz by spółka ta była legalna. Co jeśli podmiot dostanie odmowę? Sprawdź co robić, gdy nastąpi odmowa rejestracji spółki! czytaj dalej
2021-10-05

Prawo spółek

Sprzedaż udziałów – forma, konstrukcja umowy, zasady opodatkowania

sprzedaż udziałów Każdy ze wspólników spółki regulowanej przez KSH posiada swoje udziały. Zdarza się, że wspólnik podejmuje decyzję o zbyciu swojej części udziałów, jak nalezy wówczas postąpić? W artykule przedstawiamy, jak powinna być udokumentowana sprzedaż udziałów! czytaj dalej
2021-09-27

Prawo spółek

Czym jest spółka S24?

Spółka S24 - co to znaczy i jak ją powołać? Spółka S24 to inaczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana w trybie elektronicznym, przez co nie wymaga wizyty w kancelarii notarialnej oraz zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji w formie papierowej. Sprawdź, jak powołać spółkę S24. czytaj dalej
2021-09-20

Prawo spółek

Dziedziczenie w spółce jawnej a zwolnienie z podatku

Dziedziczenie w spółce jawnej - czy zapłacę podatek od spadków i darowizn Zgodnie z obowiązującymi w Polsce prawem, dziedziczenie może odbywać się w oparciu o zasady ustawowe, określone w Kodeksie cywilnym lub sporządzony przez spadkodawcę przed śmiercią testament. Czy dziedziczenie w spółce jawnej jest zwolnione z podatku? czytaj dalej
2021-08-25

Prawo spółek

Rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej

rada dyrektorów Na skutek zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, utworzono podstawy prawne do założenia prostej spółki akcyjnej (P.S.A.). Jak powinna być prowadzona rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-08-17

Prawo spółek

Organy w prostej spółce akcyjnej – co należy wiedzieć?

Organy w prostej spółce akcyjnej – co należy wiedzieć? Czym jest prosta spółka akcyjna? Jakie kompetencje mają organy w prostej spółce akcyjnej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się co należy wiedzieć o nowej spółce oraz czym jest nowy rodzaj organu, czyli Rada dyrektorów! Sprawdź, czym się zajmuje! czytaj dalej
2021-08-03

Prawo spółek

E-sprawozdanie – kto je podpisuje i w jaki sposób?

e-sprawozdanie Podmioty prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe. Obecnie jedyną formą złożenia sprawozdanie jest e-sprawozdanie. Kto ma uprawnienia do podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego? czytaj dalej
2021-07-29

Prawo spółek

Warunkowa umowa o zakazie konkurencji – czy jest możliwa?

Warunkowa umowa o zakazie konkurencji – czy jest możliwa? Spora część umów cywilnoprawnych jest zawierana pod określonym warunkiem lub z wyznaczeniem konkretnego terminu. Pracodawcy zabezpieczają się przed ewentualna konkurencją. Czym jest warunkowa umowa o zakazie konkurencji? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
2021-07-13

Prawo spółek

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez Komornika Sądowego

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez Komornika Sądowego Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Poza dłużnikiem informowany jest również pracodawca. Sprawdź, z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć gdy następuję zajęcie wynagrodzenia pracownika przez Komornika Sądowego! czytaj dalej
2021-07-09

Prawo spółek

Wpis do KRS konstytutywny a deklaratoryjny na przykładach

wpis do krs Założenie spółki handlowej możliwe jest, jeśli zrobimy wpis do KRS. W trakcie trwania działalności, niektóre czynności wymagają ponownego złożenia wniosku. Przedstawiamy na przykładach, kiedy należy złożyć wpis deklaratoryjny a kiedy konstytutywny! czytaj dalej
2021-07-08

Prawo spółek

Organy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – rodzaje i kompetencje

Organy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek kapitałowych regulowaną KSH. Podmiot reprezentowany jest przez wewnętrzne organy. W artykule przedstawiamy, jakiego rodzaju kompetencje mają organy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. czytaj dalej
2021-07-05

Prawo spółek

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

walne zgromadzenie Z dniem 1 lipca br. weszły w życie nowe regulacje w Kodeksie spółek handlowych, które to wprowadziły nowy rodzaj spółki - prosta spółka akcyjna. W artykule przedstawiamy, jak będzie wyglądać walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej! czytaj dalej
2021-07-02

Prawo spółek

Dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z o.o. – kiedy możliwe i co trzeba udowodnić?

dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z o.o. Z zasady członek zarządu spółki z.o.o. nie odpowiada za nieuregulowane zobowiązania i długi spółki. Czy rzeczywiście jest on bezkarny? Przeczytaj artykuł i sprawdź kiedy prawo pozwala na dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z.o.o.! czytaj dalej
2021-06-28

Prawo spółek

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z.o.o.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. może nastąpić wskutek zaistnienia wielu różnych zdarzeń. Jakie są to zdarzenia oraz jakie konsekwencje mogą powstać z tego tytułu? Odpowiadamy! Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej