Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo spółek

2018-04-26

Prawo spółek

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak rozliczyć?

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak rozliczyć? Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest przychodem dla osoby pełniącej tę funkcję w radzie nadzorczej spółki, natomiast dla spółki jest kosztem uzyskania przychodu. Jak prawidłowo rozliczyć wypłacone wynagrodzenie? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-04-24

Prawo spółek

Kapitał i wkład w spółce komandytowo-akcyjnej (cz.10)

Kapitał i wkład w spółce komandytowo-akcyjnej W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa kapitały: kapitał zakładowy i kapitał podstawowy, na który wkład wnoszą wspólnicy w zależności od swojego statusu. Jaki powinien być kapitał i wkład w spółce komandytowo-akcyjnej? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej
2018-04-19

Prawo spółek

Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej (cz. 9)

Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej jest organem uchwałodawczym, który działa na zasadach zbliżonych do funkcjonowania tego organu w spółce akcyjnej, z pewnymi zmianami. Kiedy jest zwoływane i jak są podejmowane uchwały? Przeczytaj! czytaj dalej
2018-04-12

Prawo spółek

Dane przedsiębiorcy w pismach firmowych i umowach

Dane przedsiębiorcy w pismach i umowach Nieodłącznym elementem działania firmy, która chce osiągać zyski, jest tworzenie pism handlowych, ofert czy kontakty z klientem. W dokumentach należy podać określone przez ustawę dane - jakie są obowiązkowe dane przedsiębiorcy w pismach? czytaj dalej
2018-04-10

Prawo spółek

Rezygnacja jedynego członka zarządu z funkcji

Rezygnacja jedynego członka zarządu z funkcji Rezygnacja jedynego członka zarządu z funkcji była przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu uchwały Sąd wskazuje, że taka osoba może złożyć rezygnację sama sobie. Jaką formę powinna mieć rezygnacja? Dowiedz się więcej czytając artykuł! czytaj dalej
2018-04-09

Prawo spółek

Reklamacja przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Reklamacja przy sprzedaży między przedsiębiorcami Reklamacja przysługuje każdemu konsumentowi, który kupił dany towar lub usługę. Ponadto takie prawo przysługuje przedsiębiorcom, gdy dokonują transakcje między sobą. Jakie więc są różnice w reklamacji między konsumentem i sprzedawcą a przedsiębiorcami. czytaj dalej
2018-03-27

Prawo spółek

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową – podatek PCC

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową Przedsiębiorcy mają możliwość zmiany formy prowadzonej działalności. Jednak przed zmianą należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat zmiany rodzaju spółki - czy przekształcenie spółki kapitałowej w osobowe podlega podatkowi PCC? czytaj dalej
2018-03-05

Prawo spółek

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej jest problematyczne ze względu na formę umowy spółki. Ponieważ przepisy na tym gruncie były różnie interpretowane, stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Najwyższy. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-03-02

Prawo spółek

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Sp. z o.o. - co warto wiedzieć?

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy spółki. Decyduje on o sprawach najistotniejszych w spółce. Jeśli występują zdarzenia wymagające nagłej decyzji wszystkich wspólników spółki, powoływane jest wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. czytaj dalej
2018-03-01

Prawo spółek

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - kompendium wiedzy

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - czy jest wymagana? Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej zasadniczo nie jest wymagana, jednakże w niektórych sytuacjach musi ona zostać powołana. Czy wiesz, kiedy ten organ musi zostać powołany oraz jak tego dokonać? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2018-02-09

Prawo spółek

Członek zarządu a umowa o pracę

Członek zarządu a umowa o pracę - wątpliwości Prowadzenie spółki może się wiązać z wyborem członka zarządu. Członek zarządu może, ale nie musi być pracownikiem spółki. Zatrudnianie takich osób w firmie jest częstą praktyką. Dowiedz się więcej w temacie członek zarządu a umowa o pracę! czytaj dalej
2018-01-31

Prawo spółek

Kapitał zapasowy - czym jest i do czego służy firmie?

Kapitał zapasowy w spółkach Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego spółki, przeznaczonym na pokrycie ewentualnych strat finansowych, czyli służy stabilizacji działalności przedsiębiorstwa. Przeczytaj tekst, by dowiedzieć się więcej o kapitale zapasowym. czytaj dalej
2018-01-29

Prawo spółek

Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.

Prawo kontroli wspólnika - co warto wiedzieć Co do zasady, prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o. jest nieograniczone. Jednak wspólnicy powinni pamiętać, że nie należy go nadużywać. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co w przypadku nadużycia prawa przez wspólnika. czytaj dalej
2018-01-25

Prawo spółek

Zgoda osoby trzeciej - jak wpływa na ważność umowy?

Zgoda osoby trzeciej a czynności prawne W niektórych przypadkach do podpisania umowy konieczna jest zgoda osoby trzeciej. Zgoda ta może wynikać bezpośrednio z prawa lub też z uzgodnień stron. Sprawdź, jak na ważność umowy wpływa udzielanie takiej zgody! Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2018-01-10

Prawo spółek

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi Stanowisko w zarządzie spółki z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. może dotyczyć zobowiązań wobec wierzycieli, wspólników czy też samej spółki. Sprawdź jaki jest jej zakres! czytaj dalej
2018-01-05

Prawo spółek

Rodzaje spółek w Polsce - wszystko co warto wiedzieć

Rodzaje spółek - jak dokonać wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej Polskie prawo przewiduje możliwość założenia sześciu rodzajów spółek. Od cywilnych począwszy, a na akcyjnych skończywszy. Sprawdź, jakie rodzaje spółek są najodpowiedniejsze w danych rodzajach działalności! Odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2018-01-04

Prawo spółek

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego - sprawdź Pewna grupa podatników zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego właściwym organom. Jest ono rzetelnym źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawdź jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego. czytaj dalej
2017-12-28

Prawo spółek

Krajowy Rejestr Sądowy - wpis do KRS - kto podlega?

Wpis do KRS - czym jest? Rozpoczęcie niektórych działalności wiąże się z dopełnieniem wielu obowiązków formalnych, wpis do KRS jest jednym z nich. Kto podlega wpisowi do KRS oraz jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązku rejestrowego? Dowiedz się czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2017-12-22

Prawo spółek

Spółka komandytowa - charakter prawny spółki i statut wspólników

Spółka komandytowa - a wspólnicy Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego, w której wspólnicy występują jako komplementariusze lub komandytariusze. Pierwsi z nich zarządzają spółką, drudzy zaopatrują ją w kapitał niezbędny do prowadzenia działalności. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2017-12-22

Prawo spółek

Spółka komandytowa - majątek spółki

Spółka komandytowa - odpowiedzialność wspólników Spółka komandytowa jest spółką, w której komplementariusze odpowiadają za zobowiązania bez ograniczeń, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona. W tym drugim przypadku decydujące znaczenie ma wysokość sumy komandytowej. Dowiedz się więcej! czytaj dalej