0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo spółek

Prawo spółek

Wymogi o niekaralności dla członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów

Czy członkiem zarządu, rady nadzorczej lub prokurentem może być każdy? Czy istnieją wymogi o niekaralności dla kandydatów na wymienione stanowiska? Czy można skrócić ewentualny zakaz? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule!

22 maja 2023

Prawo spółek

Kapitał zakładowy spółki z o.o. i wpłaty przez internet

Kapitał zakładowy spółki jest niezbędny do jej założenia, a jego minimalną wysokość określa Kodeks spółek handlowych. Przepisy umożliwiają również podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub utworzenie nowych.

18 maja 2023

Prawo spółek

Zajęcie udziałów w spółce z o.o. – czy można dokonać ich sprzedaży?

Jakie ograniczenia przy zbyciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wyniknąć z ich zajęcia? Czy zajęcie udziałów w postępowaniu egzekucyjnym uniemożliwia taką sprzedaż? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

17 maja 2023

Prawo spółek

Wpis do rejestru sądowego – kto, co i kiedy powinien zgłosić do KRS-u?

Krajowy Rejestr Sądowy jest jednym z najważniejszych rejestrów prowadzonych w Polsce. Istnieje szereg podmiotów, które chcąc działać w Polsce, muszą uzyskać w pierwszej kolejności wpis do rejestru sądowego, a następnie na bieżąco go aktualizować.

16 maja 2023

Prawo spółek

Łączenie się spółek przez przejęcie - kiedy jest możliwe?

Łączenie się spółek jest uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przepisami łączenie się spółek jest możliwe poprzez przejęcie lub zawiązanie nowej spółki. Nie możliwe jest dokonanie połączenia ze spółką w likwidacji oraz upadłości.

15 maja 2023

Prawo spółek

Spółka cywilna a umowa i majątek spółki

Spółka cywilna jest umową osób fizycznych podlegającą regulacjom przede wszystkim Kodeksu cywilnego. Jak dokonać rejestracji umowy spółki cywilnej oraz jaką formę może przybrać wkład wniesiony przez wspólników? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

5 maja 2023

Prawo spółek

Przenoszenie decyzji administracyjnych na inne podmioty

Przekształcenie działalności polega na zmianie formy prawnej dotychczasowej działalności bez konieczności jej likwidacji. Czy przenoszenie decyzji administracyjnych na inne podmioty w tym koncesji oraz zezwoleń jest dozwolone? Co z sukcesją uniwersalną?

28 kwietnia 2023

Prawo spółek

Zasady wynagradzania członków zarządu - najważniejsze informacje

Rada nadzorcza i zarząd to organy występujące w spółkach prawa handlowego. Członkowie tych organów zwykle otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie. Czy pełnienie funkcji członka zarządu musi być odpłatne? Jakie są zasady wynagradzania członków zarządu?

25 kwietnia 2023

Prawo spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - poznaj jej zalety i wady!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ta forma prawna posiada wiele zalet i wad. Sprawdź, czy prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. jest dla Ciebie!

21 kwietnia 2023

Prawo spółek

Posiedzenie i głosowanie online w spółkach prawa handlowego

Posiedzenie i głosowanie dokonywane przez zarząd, radę nadzorczą, a także wspólników spółki prawa handlowego jest niezbędne do jej właściwego funkcjonowania. Pandemia COVID-19 spowodowała wdrożenie przepisów umożliwiających zwoływanie zgromadzeń online.

20 kwietnia 2023

Prawo spółek

Uchwały wspólników w Kodeksie spółek handlowych

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały wspólników mogą być skierowane w stronę konkretnego wspólnika. W takiej sytuacji należy zweryfikować czy wspólnik, w stronę którego skierowana jest uchwała, może wziąć udział w głosowaniu i oddać ważny głos!

19 kwietnia 2023

Prawo spółek

Spółka jawna - jakie posiada wady i zalety?

Instytucja spółki jawnej regulowana jest Kodeksem spółek handlowych. Spółka jawna to spółka osobowa, która posiada liczne zalety, jak i wady. W niektórych przypadkach może okazać się jednak atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej.

19 kwietnia 2023

Prawo spółek

Wykreślenie spółki z rejestru - jak przebiega procedura?

Spółki prawa handlowego podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykreślenie spółki z rejestru także wymaga wpisu w KRS. Czy wiesz, jak wygląda i kiedy ma miejsce wykreślenie spółki z KRS? Wyjaśniamy krok po kroku, jak dokonać wykreślenia!

17 kwietnia 2023

Prawo spółek

Kapitał zapasowy - czym jest i do czego służy firmie?

Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego spółki, przeznaczonym na pokrycie ewentualnych strat finansowych, czyli służy stabilizacji działalności przedsiębiorstwa. Przeczytaj tekst, by dowiedzieć się więcej o kapitale zapasowym.

14 kwietnia 2023

Prawo spółek

Zbycie udziałów w spółce z o.o. - jak wygląda?

Spółki kapitałowe mogą zmieniać swój skład osobowy poprzez sprzedaż udziałów przez wspólników. Jak przebiega taki proces, jakie są sposoby oraz konsekwencje dla wszystkich wspólników? W artykule omawiamy, jak wygląda zbycie udziałów w spółce z o.o.!

12 kwietnia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów