Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo spółek

2020-05-25

Prawo spółek

W jaki sposób przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego firmy?

W jaki sposób przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego firmy? Kapitał zakładowy jest fundamentem i niezbędnym elementem każdej spółki z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Przepisy KSH regulują minimalną wysokość oraz sposób na podwyższenie kapitału zakładowego. Przeczytaj i sprawdź, jak można tego dokonać! czytaj dalej
2020-05-14

Prawo spółek

Podział zysku w spółce - zasady dotyczące podziału dywidendy

Podział zysku w spółce Kodeks spółek handlowych jasno określa zasady regulujące prawo i procedurę podziału osiągniętego zysku w spółkach. Przeczytaj i dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić podział zysku w spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. czytaj dalej
2020-05-11

Prawo spółek

Udział w zgromadzeniu wspólników w formie online a KSH

Udział w zgromadzeniu wspólników w formie online Czy walne zgromadzenie przy udziale środków komunikacji elektronicznej jest możliwe? Przeczytaj i dowiedz się, kiedy zarząd może przeprowadzić zgromadzenie w takiej formie oraz czy udział w zgromadzeniu wspólników w formie online jest zgodny z KSH. czytaj dalej
2020-04-22

Prawo spółek

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania w spółce z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania Na czym polega odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.? Kiedy członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej? Dowiedz się, jakie są podstawy oraz warunki do przypisania solidarnej odpowiedzialności! czytaj dalej
2020-04-10

Prawo spółek

Rodzaje spółek w Polsce - wszystko co warto wiedzieć

Rodzaje spółek - kapitał zakładowy Czym różnią się poszczególne rodzaje spółek? Jakie są zasady zakładania spółek w Polsce? Przeczytaj artykuł i dowiedz się najważniejszych informacji o występujących w Polsce rodzajach spółek oraz poznaj zasady ich tworzenia! czytaj dalej
2020-04-06

Prawo spółek

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - możliwe?

przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności będzie miał istotne znaczenie dla wielu kwestii. Wraz z rozwojem, wielu przedsiębiorców prowadzących działalność we własnym imieniu, decyduje się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. czytaj dalej
2020-04-03

Prawo spółek

Uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – kto i jak może to zrobić?

uchylenie uchwały wspólników spółki Jeżeli uchwała udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest sprzeczna z umową podmiotu lub dobrymi obyczajami i jednocześnie godzi w interesy spółki to możliwe jest złożenie pozwu o uchylenie uchwały wspólników spółki. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-03-31

Prawo spółek

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały - warto wiedzieć

wynagrodzenie członka zarządu W funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd pełni kluczową rolę. Jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację na zewnątrz. Jak rozliczyć zatem wynagrodzenie członka zarządu? Sprawdź! czytaj dalej
2020-03-25

Prawo spółek

Założenie spółki z o.o. - co warto wiedzieć?

założenie spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub kilka osób. Jak wygląda założenie spółki z o.o.? Ile kosztuje założenie spółki z. o.o. i czy można zrobić to przez internet? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-03-24

Prawo spółek

Odpowiedzialność spółki dzielonej - czy jest możliwa?

odpowiedzialność spółki dzielonej Kwestie związane z odpowiedzialnością wspólników są regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych. W jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność spółki dzielonej? Czym jest odpowiedzialność solidarna? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-03-19

Prawo spółek

Reprezentacja spółki - kto jest do tego uprawniony?

Reprezentacja spółki - kto ma do tego prawo? Od rodzaju spółki kapitałowej zależne jest to jaką posiada osobowość prawną. Fakt ten oznacza, że powinny być one reprezentowane przez określone osoby. Reprezentacja spółki - kto może się tego podjąć? Przeczytaj i dowiedź się więcej na omawiany temat! czytaj dalej
2020-03-11

Prawo spółek

Wstąpienie współmałżonka do spółki a zapis w umowie

wstąpienie współmałżonka do spółki Jedną z form prowadzenia spółek kapitałowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawidłowo sporządzona umowa spółki zawiera wszystkie problematyczne kwestie. Czy wstąpienie współmałżonka do spółki powinno zostać zapisane w umowie? Sprawdź! czytaj dalej
2020-03-10

Prawo spółek

Przekształcanie spółek handlowych – wpis KRS

przekształcanie spółek handlowych Przedsiębiorcy prowadząc spółki handlowe mają możliwość wybrać jedną z sześciu form organizacyjnych. Co do zasady pierwszy wybór może ulec zmianie. Jak następuje przekształcanie spółek handlowych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-03-10

Prawo spółek

Ogłoszenie upadłości - na jakich podstawach może nastąpić?

Ogłoszenie upadłości Czym jest upadłość oraz jakie należy spełnić podstawy, żeby wniosek o ogłoszenie upadłości był zasadny? czy członkowie zarządów spółek ponoszą odpowiedzialność za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2020-03-09

Prawo spółek

Wypłata dywidendy a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wypłata dywidendy w spółce z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnictwo w spółce wiąże się z licznymi obowiązkami, ale gwarantuje również określone prawa. Kiedy wspólnikowi przysługuje wypłata dywidendy? Sprawdź! czytaj dalej
2020-03-09

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – proponowane zmiany w prawie

prosta spółka akcyjna proponowane zmiany w prawie Prosta spółka akcyjna to nowy podmiot, który od 2021 roku ma dołączyć do grona spółek kapitałowych. Jaki jest cel i kto może stworzyć prostą spółkę akcyjną? Jakim opodatkowaniem zostanie ona objęta? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-02-24

Prawo spółek

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o.

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o. Czym jest absolutorium i kto go udziela? Czy wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu może głosować we własnej sprawie? Co powinna zawierać uchwała udzielająca absolutorium? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2020-02-12

Prawo spółek

Forma prawna działalności gospodarczej - wszystkie rodzaje

Forma prawna działalności gospodarczej Zakładając działalność, należy wybrać formę prawną firmy. Wśród najbardziej popularnych wyróżnia się jednoosobową działalność, spółkę cywilną, spółkę z o.o. oraz akcyjną. Dowiedz się, jakie wady i zalety ma każda forma prawna działalności gospodarczej. czytaj dalej
2020-01-29

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – nowy podmiot w Kodeksie spółek handlowych

prosta spółka akcyjna Od marca 2021 w obrocie gospodarczy pojawi się nowy typ spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna. Z nowej regulacji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca. Czym dokładnie będzie charakteryzować się prosta spółka akcyjna? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
2020-01-22

Prawo spółek

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową - procedura

przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową Proces zmiany formy prawnej spółki uregulowany został w Kodeksie spółek handlowych. Jakie dokumenty niezbędne są, gdy występuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową? Czy przekształcenie powoduje przerwanie działalności? Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Gdzie zgłosić zmianę firmowego rachunku bankowego jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?
Zobacz odpowiedź eksperta