Prawo spółek

Prawo spółek

Złożenie e-wniosku do KRS w 6 krokach

Złożenie wniosku do KRS w formie papierowej jest niemożliwe. Przeniesienie tej procedury do wersji elektronicznej znacząco przyśpieszyło proces rejestracji. czy wiesz, jak przebiega złożenie e-wniosku do KRS? Poznaj 6 najważniejszych kroków!

29 kwietnia 2022

Prawo spółek

Zawieranie umów w imieniu spółki – kto może tego dokonać?

Czy wiesz, jak udzielić pełnomocnictwa ogólnego i szczególnego w spółce? Dowiedz się czym jest prokura. Sprawdź, jak wygląda zawieranie umów w imieniu spółki i jakie są konsekwencje za brak odpowiedniego upoważnienia w tym celu!

27 kwietnia 2022

Prawo spółek

Zarząd w spółce z o.o. – jak prawidłowo powołać i odwołać jego członków?

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jej najważniejszym organem, pełni rolę reprezentatywną. Zarząd w spółce z o.o. nie jest stały a wspólnicy mogą dowolnie powoływać i odwoływać członków. Jakie wymogi stawiane są członkom zarządu?

31 marca 2022

Prawo spółek

Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby – obowiązki

Czym się różni zmiana adresu spółki od zmiany siedziby spółki? Jakie czynności należy podjąć przy dokonywaniu zmian? Kto i kiedy może podjąć uchwałę zmieniając adres spółki czy siedzibę spółki. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

17 marca 2022

Prawo spółek

Prawa wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej

Prowadząc działalność w formie spółki cywilnej właścicielami majątku działalności są wspólnicy. Czy wystąpienie wspólnika ze spółki ma wpływ na majątek działalności? Jakie są prawa wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej? Sprawdź!

9 marca 2022

Prawo spółek

Korzyści założenia prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna funkcjonuje stosunkowo niedługo, niemniej wielu podatników decyduje się na jej założenie. O czym warto wiedzieć decydując się na ten rodzaj spółki? Czy występują korzyści założenia prostej spółki akcyjnej? Odpowiadamy w artykule!

7 marca 2022

Prawo spółek

Spółka z o.o. a niedopełnienie obowiązku wykreślenia członka zarządu z KRS

Spółka z o.o. to forma prawna działalności, która w celu prawidłowego funkcjonowania musi mieć powołanych członków zarządu. Co w sytuacji, gdy w spółce tej wyniknie niedopełnienie obowiązku wykreślenia członka zarządu z KRS? Przeczytaj nasz artykuł!

4 marca 2022

Prawo spółek

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości - odpowiedzialność karna

W przypadku gdy spółka staje się niewypłacalna, jej wspólnicy zobowiązani są złożyć wniosek o upadłość. Dane we wniosku powinny być zgodne ze stanem faktycznym za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi odpowiedzialność karna

2 marca 2022

Prawo spółek

Brak organów osoby prawnej a ustanowienie kuratora

W sytuacji, gdy osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu, sąd ustanawia dla niej kuratora. Ma on na celu ochronę interesów kontrahentów. Czym skutkuje brak organów osoby prawnej? Przeczytaj!

24 lutego 2022

Prawo spółek

Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nowym podmiotem w polskim porządku prawnym. Kapitał akcyjny potrzebny na start nie będzie wynosił 1000 zł, a symboliczną kwotę 1 zł. Czym cechuje się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej? Sprawdźmy!

22 lutego 2022

Prawo spółek

Jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Poznaj procedurę!

Co do zasady prosta spółka akcyjna nie może wejść na giełdę. Czy można jednak ominąć te procedury? Jak się okazuje jest taka możliwość! W artykule przedstawiamy, jak wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę. Poznaj procedurę ominięcia zakazu!

18 lutego 2022

Prawo spółek

Kiedy spółka jest cudzoziemcem

Polskie prawo umożliwia cudzoziemcom prowadzenie działalności gospodarczej, dzięki czemu obcokrajowcy pod pewnymi warunkami mają możliwość tworzenia spółek prawa handlowego. Co to za warunki? Kiedy spółka jest cudzoziemcem? Wyjaśniamy w artykule

17 lutego 2022

Prawo spółek

Fuzja spółek – jak wygląda wymiana udziałów w spółce z o.o.?

Decyzja o połączeniu się dwóch spółek jest częstym zjawiskiem zachodzącym między przedsiębiorstwami. Fuzja, może przynieść znaczne korzyści po obu stronach w postaci chociażby optymalizacji przychodów. W artykule tłumaczymy jak przebiega fuzja spółek!

16 lutego 2022

Prawo spółek

Zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS – jakie przygotować załączniki?

Prowadząc spółkę handlową przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian do KRS, w tym również zmiany wspólnika. Kiedy należy zgłosić taką zmianę? Jakie informacje należy podać? Zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS – sprawdź, co musisz wiedzieć!

15 lutego 2022

Prawo spółek

Brak absolutorium dla zarządu – co oznacza?

Absolutorium jest aktem prawnym w spółce, za pomocą którego członkom zarządu przyznaje się uznanie do wykonywania obowiązków. Jakie konsekwencje ma brak absolutorium dla zarządu? Kiedy może dojść do nieprzyznania absolutorium dla zarządu? Odpowiadamy!

15 lutego 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów