Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo spółek

2020-02-24

Prawo spółek

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o.

Absolutorium udzielone zarządowi spółki z o.o. Czym jest absolutorium i kto go udziela? Czy wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu może głosować we własnej sprawie? Co powinna zawierać uchwała udzielająca absolutorium? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2020-02-12

Prawo spółek

Forma prawna działalności gospodarczej - wszystkie rodzaje

Forma prawna działalności gospodarczej - jaka najlepsza? Zakładając działalność, należy wybrać formę prawną firmy. Wśród najbardziej popularnych wyróżnia się jednoosobową działalność, spółkę cywilną, spółkę z o.o. oraz akcyjną. Dowiedz się, jakie wady i zalety ma każda forma prawna działalności gospodarczej. czytaj dalej
2020-02-07

Prawo spółek

Rodzaje spółek w Polsce - wszystko co warto wiedzieć

Rodzaje spółek - jak dokonać wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej Czym różnią się poszczególne rodzaje spółek? Jakie są zasady zakładania spółek w Polsce? Przeczytaj artykuł i dowiedz się najważniejszych informacji o występujących w Polsce rodzajach spółek oraz poznaj zasady ich tworzenia! czytaj dalej
2020-01-29

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – nowy podmiot w Kodeksie spółek handlowych

prosta spółka akcyjna Od marca 2021 w obrocie gospodarczy pojawi się nowy typ spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna. Z nowej regulacji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca. Czym dokładnie będzie charakteryzować się prosta spółka akcyjna? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
2020-01-22

Prawo spółek

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową - procedura

przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową Proces zmiany formy prawnej spółki uregulowany został w Kodeksie spółek handlowych. Jakie dokumenty niezbędne są, gdy występuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową? Czy przekształcenie powoduje przerwanie działalności? Sprawdź! czytaj dalej
2020-01-20

Prawo spółek

Udzielenie zabezpieczenia przy dochodzeniu należności z transakcji handlowych

udzielenie zabezpieczenia Transakcja handlowa jest umową, która dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług. Czy jest możliwe udzielenie zabezpieczenia podmiotowi dochodzącemu należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej i na jakich warunkach? Sprawdź, nowości w przepisach! czytaj dalej
2020-01-14

Prawo spółek

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - możliwe?

przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności będzie miał istotne znaczenie dla wielu kwestii. Wraz z rozwojem, wielu przedsiębiorców prowadzących działalność we własnym imieniu, decyduje się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. czytaj dalej
2019-12-16

Prawo spółek

Przekształcenie spółki cywilnej a jednoosobowa działalność gospodarcza

Przekształcenie spółki cywilnej - możliwe? Czy w sytuacji, gdy spółkę cywilną tworzyło dwóch wspólników i jeden z nich zdecydował się odejść, drugi może kontynuować działalność? Czy możliwe jest przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-10-07

Prawo spółek

Powołanie członka zarządu - wzór uchwały

Powołanie członka zarządu - jak wygląda proces? W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zasadniczą funkcję pełni zarząd, który jest organem wykonawczym. Powołanie członka zarządu dokonywane jest na podstawie uchwały wspólników spółki. W naszym artykule znajdziesz darmowy wzór uchwały do pobrania! czytaj dalej
2019-07-31

Prawo spółek

Przeniesienie spółki w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przeniesienie spółki - jakie są zasady Przeniesienie spółki na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nazywane jest inaczej przekształceniem transgranicznym. Przeniesienie polskich spółek możliwe jest dzięki Traktatowi o funkcjonowaniu UE. Jak proces ten wygląda w praktyce? Sprawdź! czytaj dalej
2019-07-25

Prawo spółek

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej 

Zobowiązania spółki komandytowej - kto odpowiada? Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że musi mieć co najmniej dwóch wspólników - komplementariusza oraz komandytariusza. Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej? Jaki jest zakres odpowiedzialności wspólników? Sprawdź! czytaj dalej
2019-06-26

Prawo spółek

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi Stanowisko w zarządzie spółki z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. może dotyczyć zobowiązań wobec wierzycieli, wspólników czy też samej spółki. Sprawdź jaki jest jej zakres! czytaj dalej
2019-06-18

Prawo spółek

Czy możliwa jest likwidacja zadłużonej spółki z o.o.?

Likwidacja zadłużonej spółki - czy jest możliwa? Warunkiem likwidacji spółki z o.o. jest spłacenie przez nią zaciągniętych zobowiązań. Zdarza się jednak, że zobowiązania ciążące na spółce są przedawnione. Czy taki podmiot można wykreślić z rejestru? Czy likwidacja zadłużonej spółki jest możliwa? czytaj dalej
2019-06-17

Prawo spółek

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w praktyce

Zarząd sukcesyjny - kiedy jest ustanawiany? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem został ustanowiony w polskim prawie, aby ułatwić prowadzenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy. W jaki sposób można ustanowić zarząd sukcesyjny i jak długo może on trwać? czytaj dalej
2019-06-14

Prawo spółek

Która forma prawna działalności gospodarczej jest najlepsza?

Forma prawna działalności gospodarczej - jaka najlepsza? Chcąc założyć firmę, przyszły przedsiębiorca zastanawia się, która forma prawna działalności gospodarczej jest najlepsza, którą wybrać? Każda forma ma ma swoje wady i zalety. Poznaj je wszystkie i dokonaj optymalnego wyboru. Przeczytaj artykuł! czytaj dalej
2019-06-11

Prawo spółek

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak rozliczyć?

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - jak rozliczyć? Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest przychodem dla osoby pełniącej tę funkcję w radzie nadzorczej spółki, natomiast dla spółki jest kosztem uzyskania przychodu. Jak prawidłowo rozliczyć wypłacone wynagrodzenie? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-06-05

Prawo spółek

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. - jak ją złożyć?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną, która jest skuteczna w momencie przekazania oświadczenia o rezygnacji do spółki. W jakiej formie powinno być złożone oświadczenie o rezygnacji? Jakie są jej skutki? czytaj dalej
2019-06-03

Prawo spółek

Jakie mogą być popełniane błędy przy rejestracji spółki z o.o.?

Błędy przy rejestracji spółki - jakie wyróżniamy? Przy rejestracji spółki ważną rzeczą jest zebranie wszystkich dokumentów oraz skrupulatne wypełnienie formularzy. Należy również spełniać wymogi prawne podczas jej zakładania. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy rejestracji spółki z o.o.? czytaj dalej
2019-05-30

Prawo spółek

Spółka cywilna - dziedziczenie udziałów

Spółka cywilna - dziedziczenie Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jest umową, która stanowi podstawę do działalności wspólników, którzy dążą do wspólnego celu. Czy udziały w spółce cywilnej są dziedziczne? Co się dzieje w przypadku śmierci jednego ze wspólników? czytaj dalej
2019-05-28

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – rewolucja w świecie spółek?

Prosta spółka akcyjna - nowy typ spółki Prosta spółka akcyjna ma być nowym rodzajem spółki kapitałowej. Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej ma być znacznym ułatwieniem w szczególności dla start-upów. Czym dokładnie ma się charakteryzować i jak funkcjonować prosta spółka akcyjna? czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Kto ponosi odpowiedzialność za przesyłkę, która została uszkodzona w trakcie transportu? Kurier, czy sprzedawca?
Zobacz odpowiedź eksperta