Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulatory

Kalkulator wynagrodzeń 2021 - brutto netto
Poznaj pełne koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. Przelicz wynagrodzenie netto do brutto i od brutto do netto, aby zobaczyć ile zapłacisz składek i podatku. Sprawdź jak działa kalkulator wynagrodzeń na rok 2021!
Zobacz
Kalkulator umowa zlecenie
Wykorzystaj nasz kalkulator umowa zlecenie. Wylicz wartość netto oraz wysokość składek i podatku. Kalkulator w łatwy pozwoli przeliczyć koszty zatrudnienia pracownika w różnych sytuacjach. Skorzystaj i dowiedz się ile zapłacisz zleceniobiorcy!
Zobacz
Kalkulator umów o dzieło
Kalkulator umów o dzieło oblicza wszystkie składniki obciążeń jak i kwotę netto oraz brutto. Nasz kalkulator umożliwi Ci dokonanie wyliczeń z uwzględnieniem zryczałtowanego podatku dochodowego, kosztów uzyskania przychodu 20% i 50%.
Zobacz
Kalkulator amortyzacji
Sprawdź nasz kalkulator amortyzacji, wylicza odpisy amortyzacyjne metodą liniową i degresywną
Zobacz
Kalkulator formy opodatkowania
Porównanie zasad ogólnych z ryczałtem ewidencjonowanym
Zobacz
Kalkulator odsetek ustawowych
Odsetki od zaległych zobowiązań według przepisów
Zobacz
Kalkulator VAT - wypróbuj jak działa!
Kalkulator VAT przelicza podaną kwotę w uwzględnieniem wybranej stawki VAT. Wylicza kwotę brutto lub netto. Otrzymałeś fakturę VAT w walucie obcej z błędnie wykazanym podatkiem VAT ? Wypróbuj, obliczając poprawną wartość podatku za pomocą kalkulatora VAT!
Zobacz
Kalkulator odsetek podatkowych
Odsetki należne od zaległości podatkowych
Zobacz
Kalkulator kilometrówki
Koszty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów firmowych
Zobacz
Kalkulator amortyzacji metodą liniową
Wylicza odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych
Zobacz
Kalkulator odsetek bankowych
Szacunkowy zysk z lokat i rachunków oszczędnościowych
Zobacz
Kalkulator limitów na kasę fiskalną
Sprawdź obowiązujący Cię limit na kasę fiskalną
Zobacz
Kalkulator kosztów sądowych
Wylicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych
Zobacz
Kalkulator odsetek umownych
Wylicza kwoty odsetek ustawowych
Zobacz
Kalkulator ryczałtów samochodowych
Oblicza kwotę należności do zwrotu za dany miesiąc
Zobacz
Kalkulator walutowy
Przelicza określone kwoty wg najnowszych kursów walut
Zobacz