Kalkulatory dla biznesu

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 - porównaj brutto netto

Wyliczaj wynagrodzenia netto, brutto. Poznaj pełne koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę.

Pokaż

Kalkulator umowa zlecenie

Ustal wynagrodzenie netto - brutto - całkowity koszt zatrudnienia zleceniodawcy. Wylicz wysokość składek i podatku od umowy zlecenie.

Pokaż

Kalkulator umów o dzieło

Wylicz wynagrodzenie dziełobiorcy m.in.: z uwzględnieniem zryczałtowanego podatku dochodowego, kosztów uzyskania przychodu 20% i 50%.

Pokaż

Kalkulator VAT

Ustal wartość netto, podatku VAT oraz wartości brutto z zastosowaniem wybranej stawki VAT.

Pokaż

Kalkulator odsetek ustawowych

Odsetki od zaległych zobowiązań według przepisów

Pokaż

Kalkulator formy opodatkowania

Porównanie zasad ogólnych z ryczałtem ewidencjonowanym

Pokaż

Kalkulator odsetek podatkowych

Odsetki należne od zaległości podatkowych

Pokaż

Kalkulator amortyzacji

Sprawdź nasz kalkulator amortyzacji, wylicza odpisy amortyzacyjne metodą liniową i degresywną

Pokaż

Kalkulator odsetek bankowych

Szacunkowy zysk z lokat i rachunków oszczędnościowych

Pokaż

Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Wylicza odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych

Pokaż

Kalkulator kosztów sądowych

Wylicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych

Pokaż

Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Sprawdź obowiązujący Cię limit na kasę fiskalną

Pokaż

Kalkulator kilometrówki

Koszty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów firmowych

Pokaż

Kalkulator odsetek umownych

Wylicza kwoty odsetek ustawowych

Pokaż

Kalkulator walutowy

Przelicza określone kwoty wg najnowszych kursów walut

Pokaż

Kalkulator ryczałtów samochodowych

Oblicza kwotę należności do zwrotu za dany miesiąc

Pokaż

Maj 2022
27
Piątek
 • Dzień ustawowo wolny od pracy
 • PIT 36
 • PIT 36L
 • Dzień ustawowo wolny od pracy
 • ZUS (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
 • Podatek dochodowy
 • PIT 4
 • PIT 8A
 • ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, kamandytowe, komandytowo-akcyjne)
 • VAT 7
 • VAT UE (elektroniczna)
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów