0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulatory dla biznesu

Kalkulator wynagrodzeń 2024 - porównaj brutto netto

Wyliczaj wynagrodzenia netto, brutto. Poznaj pełne koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. Sprawdź kalkulator wynagrodzeń...

Pokaż

Kalkulator umowa zlecenie 2024

Ustal wynagrodzenie netto - brutto - całkowity koszt zatrudnienia zleceniodawcy. Kalkulator umowa zlecenie wyliczy wysokość składek i podatk...

Pokaż

Kalkulator umów o dzieło 2024

Kalkulator umów o dzieło wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy. Wylicz wynagrodzeni...

Pokaż

Kalkulator VAT Brutto / Netto

Ustal wartość netto, podatku VAT oraz wartości brutto z zastosowaniem wybranej stawki VAT.

Pokaż

Kalkulator odsetek ustawowych

Odsetki od zaległych zobowiązań według przepisów

Pokaż

Kalkulator formy opodatkowania

Porównanie zasad ogólnych z ryczałtem ewidencjonowanym

Pokaż

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Zobowiązanie podatkowe nie zapłacone w terminie? Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych, wyliczy należne odsetki za Ciebie!

Pokaż

Kalkulator amortyzacji

Sprawdź nasz kalkulator amortyzacji, wylicza odpisy amortyzacyjne metodą liniową i degresywną

Pokaż

Kalkulator odsetek bankowych

Szacunkowy zysk z lokat i rachunków oszczędnościowych

Pokaż

Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Wylicza odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych

Pokaż

Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Sprawdź obowiązujący Cię limit na kasę fiskalną

Pokaż

Kalkulator kosztów sądowych

Wylicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych

Pokaż

Kalkulator kilometrówki

Koszty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów firmowych

Pokaż

Kalkulator odsetek umownych

Wylicza kwoty odsetek ustawowych

Pokaż

Kalkulator ryczałtów samochodowych

Oblicza kwotę należności do zwrotu za dany miesiąc

Pokaż

Kalkulator walutowy

Przelicza określone kwoty wg najnowszych kursów walut

Pokaż

Kalkulator składki zdrowotnej

Oblicz wysokość składki zdrowotnej z działalności gospodarczej dla każdej z form opodatkowania.

Pokaż

Marzec 2024
04
Poniedziałek
  • ZUS (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
  • Podatek dochodowy
  • PIT 4
  • PIT 8A
  • ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, kamandytowe, komandytowo-akcyjne)
  • VAT 7
  • VAT UE (elektroniczna)
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów