Poradnik Przedsiębiorcy

Ordynacja podatkowa

Połączenie spółek a korygowanie błędnych danych w fakturach

Połączenie spółek a wystawianie faktur w okresie łączenia Połączenie spółek polega na przejęciu innej spółki lub na zawiązaniu nowej, na którą przechodzi majątek łączących się spółek. Działanie to ma na celu np. poprawę sytuacji finansowej lub zwiększenie zasięgu działalności. Jak wygląda takie łączenie? Zobacz! czytaj dalej

Mały podatnik VAT i PIT a zgłoszenie do urzędu skarbowego

mały podatnik vat i pit Mały podatnik VAT i PIT to wiele preferencji dla podatników. Kiedy podatnik ma status małego podatnika? Jakie warunki należy spełnić, aby móc z tego skorzystać i z czym się wiąże utrata tego statusu? Odpowiadamy na te pytania w artykule! czytaj dalej

Nabycie sprawdzające – nowe narzędzie urzędów skarbowych od 2022 roku

nabycie sprawdzające Reforma Polskiego Ładu wdraża kolejne działania w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Tym razem urzędnicy otrzymają nowe narzędzie do kontroli uczciwości podatników, a mianowicie nabycie sprawdzające. Dowiedz się, czym jest nabycie sprawdzające! czytaj dalej

Bank jako płatnik z tytułu wypłaty zagranicznej emerytury

Bank jako płatnik z tytułu wypłaty zagranicznej emerytury Zagraniczne emerytury stanowią świadczenie pieniężne podlegające opodatkowaniu w Polsce. Czy bank pełni rolę płatnika z tytułu wypłaty zagranicznej emerytury? Odpowiadamy w tym artykule! Dowiedz się więcej na temat wypłaty zagranicznej emerytury i renty! czytaj dalej

Faktura wystawiana przez nievatowców - warto wiedzieć

Faktura wystawiana przez nievatowców - zasady wystawiania Dokumentowanie sprzedaży jest bardzo istotną kwestią zarówno dla vatowców jak i podatników zwolnionych. Nievatowcy także mogą wystawiać faktury, bez podatku VAT naliczonego. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiana przez nievatowców! czytaj dalej

Budowa domu na sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności

Budowa domu na sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności Na gruncie podatku PIT prowadzenie działalności nie zostało uzależnione od okoliczności formalnego zarejestrowania we właściwym urzędzie. Jak w takim razie powinna być rozliczona budowa domu na sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności? czytaj dalej

Elektroniczne potwierdzenie rezerwacji lotu a dowód księgowy

Elektroniczne potwierdzenie rezerwacji lotu czy stanowi koszt? Wydatek co do zasady powinien zostać odpowiednio udokumentowany fakturą lub rachunkiem. Co w przypadku, gdy usługodawca nie wystawia faktur sprzedaży? Czy elektroniczne potwierdzenie rezerwacji lotu wystarczy do ujęcia wydatku w kosztach KPiR? Sprawdź! czytaj dalej

Jakie skutki podatkowe niesie przeniesienie siedziby firmy do innego kraju?

Jakie skutki podatkowe niesie przeniesienie siedziby firmy do innego kraju? Skutki przeniesienia siedziby firmy do innego kraju mają kontekst wielowymiarowy. Decydując się na takie działanie powinno brać się pod uwagę nie tylko ustawy o PIT i CIT, ale też exit tax. Czym skutkuje przeniesienie siedziby firmy do innego kraju? czytaj dalej

NIP, PESEL - dla kogo jaki identyfikator podatkowy?

Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? Czy wiesz, w jaki sposób można uzyskać identyfikator podatkowy, jakimi są NIP lub PESEL? Którym z nich powinien posługiwać się podatnik prowadzący działalność? Czy istnieje możliwość zmiany posiadanego identyfikatora podatkowego? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Działalność nierejestrowana - czym jest i co mówi o niej ustawa?

Działalność nierejestrowana Zgodnie z Konstytucją Biznesu między innymi możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Na czym polega działalność nierejestrowana? Jak rozliczać ZUS, PIT oraz VAT w momencie jej prowadzenia? Czy należy wystawiać faktury sprzedaży? Sprawdź! czytaj dalej

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku pracodawcy

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku pracodawcy Zobowiązaniem podatkowym nazywamy zobowiązanie osoby płacącej podatki do płacenia na rzecz jednostek państwowych podatków, do których się zobowiązał. Do czego służy zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w przypadku podatnika? Dowiedz się czytając artykuł czytaj dalej

Ulga podatkowa na zatrudnienie i szkolenia na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

Ulga podatkowa na zatrudnienie i szkolenia na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą Dla przedsiębiorców przyznawane są różne ulgi, nie każdy jednak jest świadomy tego jak z nich korzystać. Jedną z ulg jest ulga podatkowa na zatrudnienie i szkolenia dla przedsiębiorców. Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach? czytaj dalej

Wyłączenie pracownika US z prowadzenia sprawy podatkowej

Wyłączenie pracownika ze sprawy podatkowej Wyłączenie pracownika urzędu skarbowego z prowadzenia sprawy podatkowej i kwestie z tym związane są regulowane w Ordynacji podatkowej. Pracownik wyłączony nie może podejmować żadnych czynności procesowych. Więcej na ten temat dowiesz się czytając artykuł! czytaj dalej

Interpretacja 590 jako rozwiązanie wprowadzane w ramach Polskiego Ładu

Nowy Polski Ład – interpretacja 590 Interpretacja 590 to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Porozumienie inwestycyjne oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Deklaracja VAT-26 – aktualizacja przy rezygnacji z odliczenia 100% VAT

deklaracja VAT-26 Użytkując pojazd wyłączenie w działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-26, niemniej jednak możliwa jest zmiana użytkowania zgłoszonego pojazdu. Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy deklaracja VAT-26 podlega aktualizacji czytaj dalej

Czy opóźnienie w odbiorze mieszkania przekreśla prawo do ulgi mieszkaniowej?

Czy opóźnienie w odbiorze mieszkania przekreśla prawo do ulgi mieszkaniowej? Prawo do ulgi mieszkaniowej a opóźnienie w odbiorze mieszkania to kwestia sporna. Jakie są wyroki NSA i zdanie Fiskusa w tej kwestii? Czy samo zawarcie umowy deweloperskiej uprawnia do skorzystania z ulgi? A może jedyne odbiór? Sprawdź w naszym artykule! czytaj dalej

Formalności podatkowe przy nabyciu spadku

formalności podatkowe przy nabyciu spadku najważniejsze informacje Nabycie spadku wiąże się z wieloma formalnościami, o których spadkobierca nie może zapomnieć. Jakie formalności podatkowe przy nabyciu spadku należy dopełnić? Jak i gdzie zgłosić fakt nabycia spadku? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Korekta kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R – rozliczenie

Korekta kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R – rozliczenie Wprowadzenie ulgi na działalność b+r ma na celu wspieranie innowacyjności w gospodarce państwa. Może bowiem dać korzyści podatkowe i zmniejszyć opodatkowanie. Aby z niej skorzystać konieczna jest korekta kosztów kwalifikowanych. Zobacz jak ją rozliczyć! czytaj dalej

Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać?

Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać? Ryczałt czy VAT? To częste pytanie jakie zadają sobie osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą. Czym jest ryczałt oraz VAT oraz jakie są różnice między nimi? Czy można stosować każdy z tych podatków? Jakie kryteria należy spełniać? Sprawdź! czytaj dalej

Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika po zmianach SLIM VAT 2

Ulga na złe długi a korekta podatku VAT W przypadku nieopłacenia należności z tytułu dokonanej transakcji na gruncie podatku VAT powstają konsekwencje zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Powstaje wówczas tzw. ulga na złe długi. Sprawdź, na czym polega i jak z niej skorzystać! czytaj dalej