Poradnik Przedsiębiorcy

Ordynacja podatkowa

Wzruszenie decyzji ostatecznych a przedawnienie

Wzruszenie decyzji ostatecznych postępowania podatkowego Postępowanie podatkowe charakteryzuje się trwałością decyzji ostatecznych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach decyzje ostateczne mogą być wzruszone. Kiedy możliwe jest wzruszenie decyzji ostatecznych i stwierdzenie ich nieważności? Sprawdź! czytaj dalej

Właściwy urząd skarbowy dla VAT i PIT - jak się ustala?

Właściwy urząd skarbowy - jak ustalić? Przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą, powinien ustalić, jaki urząd skarbowy jest dla niego właściwy do rozliczeń podatku dochodowego a także podatku VAT. Przeczytaj i sprawdź jak określić właściwy urząd skarbowy po zmianach! czytaj dalej

Podatek od pożyczki - kiedy nie zapłacisz PCC?

Podatek od pożyczki udzielonej przez członka rodziny Zawarcie umowy pożyczki między podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak czy podatek od pożyczki podlega zapłacie w każdym przypadku? Sprawdź, kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC! czytaj dalej

Samofakturowanie - faktura wystawiona przez nabywcę w walucie obcej

Samofakturowanie - jak zaksięgować ? Samofakturowanie polega na wystawieniu przez nabywcę faktury sprzedaży. Częstą sytuacją jest przekazywanie faktury z pewnym opóźnieniem. Dowiedz się więcej na temat samofakturowania oraz według jakiego kursu przeliczyć wartość faktury w walucie obcej! czytaj dalej

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego

Darowizna nieruchomości w świetle prawa podatkowego Darowizna nieruchomości jest częstym sposobem przenoszenia własności nieruchomości stosowanym między najbliższą rodziną, bowiem korzysta ona z wielu zwolnień podatkowych. Przeczytaj i dowiedz się, jakie skutki podatkowe wywołuje darowizna nieruchomości. czytaj dalej

Sprzedaż rzeczy nabytej w ramach dywidendy rzeczowej – koszty

Sprzedaż rzeczy nabytej w ramach dywidendy rzeczowej – koszty Dywidenda jest formą partycypowania przez wspólnika w zysku netto spółki. Przeczytaj i dowiedz się, jak opodatkować sprzedaż rzeczy nabytej w ramach dywidendy rzeczowej? Co będzie kosztem nabycia dywidendy rzeczowej? Sprawdź w naszym artykule! czytaj dalej

Faktura wystawiona na błędny podmiot - jak poprawnie skorygować błędy?

Faktura wystawiona na błędny podmiot - jak należy ją skorygować? Często zdarzają się przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego niż faktyczny. Jak wówczas powinna zostać skorygowana faktura wystawiona na błędny podmiot? Czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej nabywcę? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Faktura do paragonu z NIP - warto wiedzieć

Faktura do paragonu z NIP Od 1 stycznia 2020 r. możliwość wystawienia faktury do paragonu na rzecz przedsiębiorcy została obwarowana dodatkowymi wymogami, takimi jak wskazanie na paragonie numeru NIP. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza faktura do paragonu z NIP! czytaj dalej

EE – nowe oznaczenie w pliku JPK_V7

Symbol EE Z wejściem w życie nowego pliku JPK_V7 podatnicy VAT czynni będą zobowiązani do stosowania dodatkowych oznaczeń, m.in. symbolu EE w odniesieniu do sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Sprawdź, na czym polega oznaczenie EE! czytaj dalej

Darowizna w najbliższej rodzinie bez podatku

darowizna w najbliższej rodzinie Darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z opodatkowania pod warunkiem spełniania pewnych wymogów formalnych. Kluczowym w tej sytuacji będzie zgłoszenie tego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia spadku

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy nabyciu spadku? Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich osób fizycznych, które na podstawie dziedziczenia uzyskały spadek w całości lub części. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy nabyciu spadku? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Krajowa Informacja Skarbowa czyli pomoc udzielana podatnikom

Krajowa Informacja Skarbowa - kontakt Krajowa Informacja Skarbowa powstała, by pomagać podatnikom w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Wydaje również indywidualne interpretacje podatkowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o KIS oraz o tym, jak się z nią skontaktować! czytaj dalej

Deklaracja VAT-26 – aktualizacja przy rezygnacji z odliczenia 100% VAT od wydatków

deklaracja VAT-26 Użytkując pojazd wyłączenie w działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-26, niemniej jednak możliwa jest zmiana użytkowania zgłoszonego pojazdu. Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy deklaracja VAT-26 podlega aktualizacji czytaj dalej

Gdzie płacić podatki - wszystko co trzeba wiedzieć!

gdzie płacić podatki Płacenie podatków jest obowiązkiem zarówno przedsiębiorców jak i osób prywatnych. Prowadząc działalność, podatnicy często mają jednak wątpliwości, który urząd jest właściwy w kwestii zapłaty podatku. Przeczytaj artykuł i dowiedz się gdzie płacić podatki! czytaj dalej

Konto firmowe a konto prywatne w działalności gospodarczej

Konto firmowe a konto prywatne Zakładając działalność gospodarczą przedsiębiorcy często zadają pytanie, czy trzeba zakładać osobne konto firmowe? Przeczytaj i sprawdź, jakie są zalety posiadania konta firmowego oraz kiedy transakcje powinny być wykonane za pomocą przelewów bankowych! czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe - jakie są sankcje za jego niezłożenie?

Sankcje za niezłożone sprawozdanie finansowe Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z wymogiem, dotyczącym sporządzenia corocznego sprawozdania finansowego. Co w sytuacji, gdy nie zostanie ono sporządzone? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Jakie sankcje grożą za niezłożone sprawozdanie finansowe? czytaj dalej

Działalność nierejestrowana - czym jest i co mówi o niej ustawa?

Działalność nierejestrowana Zgodnie z Konstytucją Biznesu między innymi możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Na czym polega działalność nierejestrowana? Jak rozliczać ZUS, PIT oraz VAT w momencie jej prowadzenia? Czy należy wystawiać faktury sprzedaży? Sprawdź! czytaj dalej

Jak określić moment powstania przychodu z działalności gospodarczej?

Jak określić moment powstania przychodu z działalności gospodarczej? Przedsiębiorco! Czy wiesz, w jaki sposób należy określić moment powstania przychodu? Czy okres rozliczeniowy może być dłuższy niż 12 miesięcy? Przeczytaj nasz artykuł i zobacz, czy dzień otrzymania zapłaty może być również datą powstania przychodu! czytaj dalej

Czynny żal dla JPK V7 - kiedy należy stosować?

Czynny żal dla jpk v7 Od 1 października 2020 wszystkich podatników VAT obowiązuje nowy plik JPK V7. Może się zdarzyć, że podatnik popełni błąd w wysłanym pliku i będzie wymagana wysyłka korekty JPK V7. Przeczytaj i dowiedz się, jak wygląda w praktyce czynny żal dla JPK V7! czytaj dalej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy

Rachunek bankowy w firmie Czy zakładając działalność, przedsiębiorca powinien otworzyć firmowy rachunek bankowy czy też możliwe jest nieposiadanie przez firmę konta bankowego? Czy bank jest wsparciem dla przedsiębiorcy przy lokowaniu środków finansowych? Dowiedz się więcej! czytaj dalej