Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kalkulator wynagrodzeń netto - brutto

Kalkulator wynagrodzeń - brutto / netto / pełny koszt pracodawcy

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia przeliczenie kwoty brutto wpisując kwotę netto należnego wynagrodzenia oraz wylicza całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Przy pomocy kalkulatora można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia, wyliczyć składki ZUS oraz określić sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

Kalkulator wynagrodzeń

%

Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

  • Kwota brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS.
  • Kwota netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.
  • Koszty uzyskania przychodu
  • Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – 111,25 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
  • Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne - 139,06 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
  • Ulga podatkowa - jest to kwota 46,33 zł (rocznie wynosi 556, 02 zł). Przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2
  • Fundusz pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi płacić składki na FP.

Należy pamiętać, że płaca minimalna od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 PLN brutto.