Czerwiec 2022
25
Sobota
  • Dzień ustawowo wolny od pracy
  • ZUS (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
  • Dzień ustawowo wolny od pracy
  • Podatek dochodowy
  • PIT 4
  • PIT 8A
  • ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, kamandytowe, komandytowo-akcyjne)
  • VAT 7
  • VAT UE (elektroniczna)
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów