0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Aktywa - definicja, przykłady i ich rodzaje

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, tak zaczyna się definicja aktywów. Co praktycznie do nich zaliczamy? Jakie wyróżniamy rodzaje aktywów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

7 czerwca 2024

Sprawozdawczość

Kogo dotyczy centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych?

Czy Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych jest obowiązkowy dla wszystkich podatników podatku akcyzowego? Czy są jednak pewne wyjątki od tego? Co w przypadku dokonania zgłoszenia po terminie? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania!

17 maja 2024

Sprawozdawczość

Zasada ostrożności a sprawozdanie finansowe

Zasada ostrożności jest niezwykle pomocna przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego. Pomaga ona zachować ostrożność podczas wyceny składników majątku firmy. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko zniekształcenia wyniku finansowego. Przeczytaj!

10 maja 2024

Sprawozdawczość

Oznaczenie WEW niektórych dokumentów w JPK_V7

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do comiesięcznego składania pliku JPK_V7. Na podstawie tego pliku urząd uzyskuje informacje m.in. o zawieranych transakcjach. Przeczytaj artykuł i sprawdź, do jakich transakcji jest stosowane oznaczenie WEW!

10 maja 2024

Sprawozdawczość

Najczęstsze błędy przy sporządzaniu rachunku zysków i strat - rodzaje

Rachunek zysków i strat to jeden z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego pozwalający kontrolować kondycję finansową podmiotu. Czy wiesz, jakie są najczęstsze błędy przy sporządzaniu rachunku zysków i strat? Wyjaśniamy w artykule!

9 maja 2024

Sprawozdawczość

Rabat udzielony nabywcom po zakończeniu roku obrotowego - rozliczenie

Jednostki handlowe mogą udzielać rabatu kupującym na podstawie wielkości zakupów w danym roku dopiero po jego zakończeniu. Czy wiesz, jak powinien zostać wykazany w księgach rachunkowych rabat udzielony nabywcom po zakończeniu roku obrotowego? Wyjaśniamy!

8 maja 2024

Sprawozdawczość

Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

Jednolity plik kontrolny zawiera dane zawarte w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów. Fiskus na bieżąco posiada informację na jakiej podstawie podatnik rozlicza podatek VAT. Poznaj oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K. Sprawdź!

7 maja 2024

Sprawozdawczość

Zwrot z tytułu ulgi na dzieci a składki w części M. w zeznaniu rocznym PIT-36

Odliczasz ulgę na dzieci? Czy wiesz, że zwrot z tytułu ulgi na dzieci przysługuje, jeśli w zeznaniu rocznym kwota należnego podatku nie umożliwia pełnego odliczenia ulgi na dzieci? Sprawdź, wykazać ją w części M. zeznania rocznego PIT-36?

22 kwietnia 2024

Sprawozdawczość

Jak wykazać sprzedaż prywatnego samochodu w zeznaniu rocznym?

Czy wiesz, kiedy powinieneś wykazać sprzedaż prywatnego samochodu w zeznaniu rocznym PIT? Jak ustalić podstawę opodatkowania sprzedaży prywatnego samochodu? Na którym formularzu PIT wykazać dochód ze sprzedaży prywatnego samochodu? Odpowiedzi w artykule!

17 kwietnia 2024

Sprawozdawczość

Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Poznaj wszystkie ważne terminy podatkowe związane z obowiązkami, jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy. Sprawdź, kiedy musisz rozliczyć się z podatku dochodowego, składek ubezpieczeniowych oraz podatku VAT. Wszystko o terminach podatkowych!

11 kwietnia 2024

Sprawozdawczość

Ubezwłasnowolnienie małżonka a wspólne rozliczenie roczne

Małżonkowie, którzy nie podpisali intercyzy, mają możliwość wspólnego rozliczania się z fiskusem. Czy jest jednak taka możliwość w przypadku, gdy następuje ubezwłasnowolnienie małżonka? Dowiedz się, czy opiekun ma wtedy prawo do wspólnego rozliczania się.

9 kwietnia 2024

Sprawozdawczość

Bilans - czym jest i o jakich zasadach należy pamiętać

Bilans stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego działalności gospodarczej. Jakie są podstawowe zasady jego sporządzania oraz jak wygląda jego wzór? Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czym jest bilans w rachunkowości!

21 marca 2024

Sprawozdawczość

Wycena bilansowa udziałów w innej spółce - jak powinna zostać dokonana?

Udziały w innej spółce stanowią wartościowo wyrażone prawa własności do jej majątku. Jednym z kluczowych zagadnień związanych z inwestowaniem w udziały jest ich wycena bilansowa. Jak powinna zostać dokonana wycena bilansowa udziałów w innej spółce?

14 marca 2024

Sprawozdawczość

Pokrycie straty finansowej kapitałem rezerwowym - ewidencja w księgach

Zdarzają się sytuacje, gdy firma zamyka rok obrotowy stratą, która może zostać pokryta kapitałem rezerwowym. W jaki sposób jest tworzony kapitał rezerwowy i jak zewidencjonować w księgach rachunkowych pokrycie straty finansowej kapitałem rezerwowym?

13 marca 2024

Sprawozdawczość

Zmiana miejsca zamieszkania a formularz ZAP-3

Przy zmianie miejsca zamieszkania nie zapomnij o złożeniu formularza ZAP-3 do właściwego urzędu skarbowego! Poznaj, jakie kary mogą zostać nałożone za niezłożenie formularza oraz brak aktualizacji adresu zamieszkania oraz kto składa formularz ZAP-3!

12 marca 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów