Poradnik Przedsiębiorcy

Sprawozdawczość

Cash flow w sprawozdaniu finansowym - najważniejsze informacje

Cash flow, czyli sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w firmie Część działalności zobowiązanych jest do tworzenia sprawozdań finansowych, które zawierają podstawowe informacje o rocznej działalności firmy pod względem finansowym. Jednym z jego podstawowych elementów jest cash flow. Sprawdź, jak przygotować cash flow! czytaj dalej

Bilans zamknięcia jako jeden z elementów sprawozdania finansowego

Bilans zamknięcia Bilans zamknięcia jest jedną z ważniejszych części sprawozdania finansowego, które składają podmioty prowadzące pełne księgi. Jak należy definiować bilans, jaką powinien mieć formę i co się na niego składa? Przeczytaj artykuł i sprawdź. czytaj dalej

Aktywa i pasywa - definicja i rodzaje

Aktywa i pasywa Podmioty podlegające pod ustawę o rachunkowości zobowiązane są sporządzać sprawozdanie finansowe. Jednym z najważniejszych części sprawozdania finansowego jest bilans, który dzieli się na aktywa i pasywa. Jak należy rozumieć definicję aktywów i pasywów? czytaj dalej

Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

ważne terminy podatkowe Poznaj wszystkie ważne terminy podatkowe związane z obowiązkami, jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy. Sprawdź, kiedy musisz rozliczyć się z podatku dochodowego, składek ubezpieczeniowych oraz podatku VAT. Wszystko o terminach podatkowych! czytaj dalej

Nabycie sprawdzające – nowe narzędzie kontroli podatników

Nabycie sprawdzające Polski Ład wprowadził dla urzędów nowe narzędzie kontroli, a mianowicie nabycie sprawdzające. Jaki jest cel nabycia sprawdzącego oraz kiedy przedsiębiorca będzie podlegać kontroli? W artykule przedstawiamy jaka jest zatem podstawa do kontroli podatnik! czytaj dalej

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - zasady funkcjonowania

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność w zakresie wyrobów akcyzowych lub są podmiotem, który nie posiada firmy lecz zużywa wyroby akcyzowe. Sprawdź, kiedy zatem następuje obowiązek rejestracji w CRPA? czytaj dalej

Zerowy spis z natury a obowiązek jego ewidencji w KPiR

Zerowy spis z natury a obowiązki ewidencyjne Czy wiesz, że brak składników majątku, które ujmuje się w spisie z natury, nie zwalnia podatnika z obowiązku jego sporządzenia. Czy zerowy spis z natury podlega ujęciu w KPiR? Przeczytaj nasz artykuł, poznaj odpowiedź na pytanie i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Remanent a wycena towarów częściowo zużytych

Remanent a wycena towarów - poprawne rozliczenie Remanent ma na celu zbadanie faktycznej ilości towarów, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, odpadów i braków posiadanych przez przedsiębiorstwo. Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Przeczytaj więcej, remanent a wycena towarów przez firmę. czytaj dalej

Kara za niezłożenie sprawozdania do GUS - dla kogo?

Kara za niezłożenie sprawozdania do GUS Główny Urząd Statystyczny zajmuje się zbieraniem informacji w celach statystycznych. Jakie informacje zbiera GUS? Kiedy i jakie dane należy podać obowiązkowo? Czy kara za niezłożenie sprawozdania do GUS jest możliwa? Dowiedz się więcej czytając artykuł! czytaj dalej

Dział spadku i jego wpływ na podatek od spadków i darowizn

Dział spadku i jego wpływ na podatek od spadków i darowizn Dział spadku jest określeniem wartości majątku wchodzącego w skład spadku oraz jego podziale pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Czy dział spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? Sprawdź, jak przepisy regulują to zagadnienie! czytaj dalej

Jakie są obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW?

Obowiązki informacyjne spółek notowanych na giełdzie Przez spółki GPW należy rozumieć spółki prawa handlowego, które mają prawo uczestniczyć w działaniach giełdowych. Obowiązki informacyjne spółek GPW to w głównej mierze przedstawienie danych obrazujących aktualny stan przedsiębiorstwa. Więcej w artykule! czytaj dalej

Powiadomienie o przeprowadzce za granicę - kogo dotyczy?

Czy powiadomienie o przeprowadzce za granicę jest obowiązkowe? Obecna swoboda w przemieszczaniu się skłania do refleksji nad obowiązkami osób, które decydują się na emigrację. Czy obowiązkowe powiadomienie o przeprowadzce za granicę dotyczy każdego podatnika? Gdzie należy dokonać zgłoszenia? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Skutki nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych

Skutki nierzetelnego prowadzenia ksiąg dla podatnika Obowiązkiem nałożonym na podatników jest prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli rzetelnie i w sposób niewadliwy. Wtedy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Jakie są skutki nierzetelnego prowadzenia ksiąg? czytaj dalej

Faktura i rachunek - jakie są między nimi różnice?

faktura i rachunek Dokumentowanie czynności dokonanych w ramach działalności gospodarczej to obowiązek przedsiębiorcy. Sprawdź, kiedy faktura i rachunek powinny być wystawione przez przedsiębiorcę, a także dowiedz się, jakie są różnice między nimi! Szczegóły w artykule! czytaj dalej

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – co należy wiedzieć?

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ważne informacje W określonych w Ordynacji podatkowej przypadkach organ podatkowy może nałożyć na podatnika tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Czym ono właściwie jest? Kiedy może zostać nałożone i w jakiej wysokości? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Czy prąd z OZE w deklaracji akcyzowej to konieczność?

Prąd z oze w deklaracji akcyzowej Obecnie coraz większą rolę odgrywa produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii. W przypadku mniejszych podmiotów zazwyczaj prąd produkowany jest na własne potrzeby z pomocą paneli fotowoltaicznych. Czy prąd z OZE podlega akcyzie? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Na czym polega reglamentacja działalności gospodarczej?

reglamentacja działalności gospodarczej a koncesja Reglamentacja to wprowadzone czasowo lub na stałe ograniczenie wolnego obrotu. Jakiego rodzaju działalności gospodarcze objęte są koniecznością uzyskania koncesji Czym jest reglamentacja działalności gospodarczej? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Strata podatkowa – jak długo należy przechowywać księgi?

strata podatkowa - ile przechowywać dokumentacje Podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych przechowują księgi do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czym jest strata podatkowa i jak jej rozliczenie wpływa na termin przechowywania ksiąg? O tym szerzej w artykule! czytaj dalej

Doręczenia elektroniczne - jakie zaszły zmiany?

doręczenia elektroniczne - jakie zmiany Rozwój elektroniczny idzie do przodu. Dlatego też państwo próbuje się dostosować do aktualnej sytuacji. Doręczenia elektroniczne pism do urzędów jest jedną ze zmian. Takie doręczone pismo będzie miało taki sam skutek jak doręczenie pisma tradycyjnie. czytaj dalej

Kody GTU w nowym JPK V7 - Pytania i odpowiedzi

Kody GTU - najczęstsze pytania Czym są grupy towarowo-usługowe ✅ (kody GTU)❓Czy należy je umieszczać na fakturach? Czy tylko w nowym JPK V7? A może są jeszcze inne wymogi. czytaj dalej