0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie ZUS

Ubezpieczenie ZUS

Rok składkowy w aspekcie rozliczania składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu czują się zagubieni przy ustalaniu wysokości składki zdrowotnej opłacanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jak rozumieć rok składkowy w aspekcie rozliczania składki zdrowotnej? O tym w artykule poniżej!

22 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Akta osobowe - okresy przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych. Co zrobić, aby krócej przechowywać akta osobowe? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

21 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Wszystko o zaświadczeniu ZUS Z-3 - wypełnianie krok po kroku

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy do ustalenia i obliczenia wysokości zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS dla pracownika. W jakich sytuacjach konieczne jest wystawienie tego zaświadczenia i jak je wypełnić krok po kroku? Zobacz!

21 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Składka wypadkowa - jak ustalić właściwą stopę procentową?

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają wyłącznie osoby, które z danego tytułu podlegają mu obowiązkowo lub które przystąpiły dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Składka wypadkowa jest w całości finansowana ze środków płatnika składek.

20 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Jak wypełnić ZUS ZSWA? Instrukcja krok po kroku

Zatrudniasz pracowników którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Czy masz obowiązek składać deklarację ZUS ZSWA? Zobacz, jak krok po kroku wypełnić formularz ZUS ZSWA. Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł!

17 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

W przypadku niezdolności do pracy, każda osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu ma zagwarantowane świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu. Dowiedz się, jaki zasiłek przysługuje w przypadku pobytu pracownika w szpitalu!

17 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Z czym wiąże się przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Czy wiesz, jakie konsekwencje generuje przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno - rentowych oraz jak ustalić moment przekroczenia rocznego ograniczenia? Sprawdź, jak rozliczyć nienależnie opłacone składki! Przeczytaj!

17 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Do czego służy deklaracja ZUS DRA i jak ją wypełnić?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest bardzo ważnym dokumentem – przekazuje się na niej informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Kto jest zwolniony z jej przekazywania? Jakie dane się na niej znajdują? Sprawdź!

16 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Kiedy występuje przedawnienie składek ZUS?

Kiedy następuje przedawnienie składek ZUS? Czym jest przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia? Jaki wpływ na zaległości ma opłacanie bieżących składek? Czy, gdy ZUS domaga się zwrotu należności, płatnik może odwołać się od takiej decyzji? Sprawdź!

16 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Jakie konsekwencje generuje nieopłacenie składek ZUS w terminie?

Terminy płatności składek ZUS ustalone są odgórnie i obowiązkiem przedsiębiorcy jest ich dotrzymywanie. Czy wiesz, jakie konsekwencje niesie za sobą nieopłacenie składek ZUS w terminie? Sprawdź, jakie są terminy płatności składek. Przeczytaj!

16 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Wynagrodzenie członka zarządu a składki ZUS

Od 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania wynagrodzeń dla członków zarządu. Jak wygląda kwesta składek i podatku od takiego wynagrodzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie członka zarządu!

15 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Składki ZUS członków komisji antyalkoholowej

Tworzenie i umożliwienie działania komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zadanie gmin. W związku z tym powstaje pytanie, czy składki ZUS członków komisji antyalkoholowej należy opłacać? Szczegóły na ten temat znajdziesz w artykule!

14 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Choroba przedsiębiorcy a pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS

Przedsiębiorco, prowadzisz własną działalność i dodatkowo jesteś zatrudniony na etat i zachorowałeś? Sprawdź, czy choroba przedsiębiorcy uprawnia do pomniejszenia podstawy wymiaru składek ZUS! Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł!

14 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Roczna składka zdrowotna - zasady wyliczania

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej mogą wyjść nadpłaty lub niedopłaty. Czy roczna składka zdrowotna pomniejszana jest o wpłaty dokonywane w ciągu roku? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat rocznych rozliczeń składki zdrowotnej!

14 marca 2023

Ubezpieczenie ZUS

Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie małżonka na gruncie przepisów prawa różni się nieco od zatrudnienia zwykłego pracownika. Małżonek pozostający z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym jest traktowany przez ZUS jako osoba współpracująca. Dowiedz się więcej!

10 marca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów