Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie ZUS

ZUS RP-7 - kiedy należy go wypełnić?

RP-7  co zawiera i jak go wypełnić? Pracownik udający się na emeryturę może poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia RP-7. Jest to dokument, który potwierdza wypłacone wynagrodzenia. Czy pracodawca zawsze ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Składki za studenta - kiedy trzeba je płacić?

Składki za studenta - kiedy trzeba je płacić? Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika posiadającego status studenta, nie zawsze zobowiązany jest do opłacania za niego składek ZUS. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź w jakich sytuacjach pracodawca zwolniony jest z opłacania składki za studenta! czytaj dalej

Zasiłek dla bezrobotnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności Często zdarza się tak, że przedsiębiorca, który ma problemy finansowe, decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Czy w czasie zawieszenia, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Przeczytaj i sprawdź, na jaką pomoc może liczyć! czytaj dalej

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

wniosek o przeliczenie emerytury Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reguluje kwestie dotyczące ponownego przeliczenia emerytury. W jaki sposób oblicza się wysokość emerytury? Kiedy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Sprawdź! czytaj dalej

Jak wzrosną składki ZUS w 2021 roku!

Jak wzrosną składki ZUS w 2021 roku! Jakie składki ZUS zapłacimy w 2021 roku? Czy znamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe? Przeczytaj i dowiedz się, jaka podwyżka czeka przedsiębiorców w 2021 roku! czytaj dalej

Umowa zlecenie - legitymacja studencka nic nie znaczy dla ZUS

Umowa zlecenie - legitymacja studencka nic nie znaczy dla ZUS Umowa zlecenie ze studentem jest zwolniona z oskładkowania. Problem jednak pojawia się ze studentami pomiędzy I a II stopniem studiów, których legitymacja studencka jest ważna. Jakie jest stanowisko ZUS w tej sprawie? Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Czy elektroniczne zwolnienia lekarskie należny przechowywać w dokumentach firmowych?

elektroniczne zwolnienia lekarskie Pracodawca posiadający konto na PUE ZUS otrzymuje elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) bezpośrednio po tym, jak wystawi je lekarz. W jaki sposób pracodawca powinien przechowywać takie dokumenty? Sprawdź w naszym artykule! czytaj dalej

Kiedy należy wypełnić zaświadczenie Z-3a dla zleceniobiorcy?

Kiedy należy wypełnić zaświadczenie Z-3a dla zleceniobiorcy? W celu uzyskania przez zleceniobiorcę zasiłku chorobowego, konieczne jest, by zleceniodawca wypełnił i przekazał do ZUS-u zaświadczenie Z-3a, w którym wskaże przychód zleceniobiorcy będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Zgłoszenie wspólnika do ZUS-u

Zgłoszenie wspólnika do zus-u Czy wspólnik spółki jest zobowiązany do opłacania składek ZUS? Czy ma on prawo do korzystania ulg przewidzianych dla przedsiębiorców? Jakie deklaracje powinien przekazać do ZUS?Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak wygląda zgłoszenie wspólnika do ZUS-u! czytaj dalej

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS

rozliczenie spółki i wspólników z zus Spółka jest płatnikiem składek jedynie zatrudnionych w niej pracowników. Jeżeli nie zatrudnia pracowników, wspólnicy wykazują deklaracje i opłacają składki wyłącznie za siebie. Dowiedz się, jak w praktyce wygląda rozliczenie spółki i wspólników z ZUS! czytaj dalej

Jak jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - część II

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - jak ją ustalić część II Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do świadczeń chorobowych. Jakie składniki wynagrodzenia mogą zwiększyć zasiłek? Przekonaj się, czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc! czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne - podział na dobrowolne i obowiązkowe

Jak opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Ubezpieczenie zdrowotne ZUS można podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. Leczenie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym jest finansowane ze składek na to ubezpieczenie, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej

Jak zawieszenie działalności wpływa na okres preferencyjnych składek

Czy zawieszenie działalności wpływa na okres preferencyjnych składek? Gdy firma nie przynosi zysków, przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie działalności. Czy jest to korzystne rozwiązanie w czasie opłacania preferencyjnych składek? Jak zawieszenie działalności wpływa na okres preferencji? Przekonaj się! czytaj dalej

Zerowa podstawa wymiaru składek a raporty rozliczeniowe

Zerowa podstawa wymiaru składek zobowiązuje do składania raportów Płatnicy składek bardzo często są wzywani przez ZUS do złożenia korekt dokumentacji rozliczeniowej obejmującej m.in. sporządzenie imiennych raportów miesięcznych. Dowiedz się, czy zerowa podstawa wymiaru składek zobowiązuje do składania raportów! czytaj dalej

Kiedy podstawa wymiaru zasiłku ubezpieczonego powinna być podniesiona?

Kiedy podstawa wymiaru zasiłku ubezpieczonego powinna być podniesiona? Wskutek corocznego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia zmienia się również minimalna podstawa wymiaru zasiłku. Sprawdź kiedy istnieje obowiązek podwyższenia podstawy wymiaru zasiłku ubezpieczonego do podstawy minimalnej obowiązującej w 2020 roku! czytaj dalej

Jak prawo do emerytury lub renty wpływa na składki ZUS w przypadku różnych umów?

Jak prawo do emerytury lub renty wpływa na składki ZUS w przypadku rożnych umów? Osoba, która posiada emeryturę lub rentę może podjąć dodatkowa prace zarobkową. Jak prawo do emerytury lub renty wpływa na wysokość składek ZUS? Czy zależy to od rodzaju umowy jaka podpisze emeryt lub rencista? Przeczytaj nasz artykuł i na ten temat! czytaj dalej

Całkowita niezdolność do pracy - jakie są warunki przyznania renty?

Całkowita niezdolność do pracy - kiedy można ubiegać się o rentę? Na podstawie orzeczenia lekarskiego ZUS wydaje decyzje o uprawnieniach do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, której wysokość zależy m.in. od okresów składkowych i nieskładkowych. Dowiedz się, czym jest całkowita niezdolność do pracy? czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – jakie są różnice?

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią? Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe to częste zagadnienie poruszane przez przedsiębiorców i nie tylko. Istnieją dwie z pozoru podobne składki ZUS – w naszym artykule wyjaśniamy, jakie są różnice między nimi. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Kilka działalności gospodarczych a składki ZUS

Kilka działalności gospodarczych a opłacanie składek ZUS Wielu przedsiębiorców prowadzi kilka działalności gospodarczych równocześnie. Jak w takiej sytuacji wygląda rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Czy wszystkie składki należy opłacać podwójnie? Przeczytaj koniecznie nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Indywidualna interpretacja również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Indywidualna interpretacja również w ZUS Jeżeli przedsiębiorca ma problem ze zrozumieniem przepisów prawa może ubiegać się o wydanie interpretacji w odpowiedniej instytucji. Indywidualna interpretacja może być wydawana również przez ZUS. Czego może dotyczyć taka interpretacja? Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim, zapisując dziecko do żłobka, traci urlop rodzicielski?
Zobacz odpowiedź eksperta