Poradnik Przedsiębiorcy

Urlopy i inne

2021-10-21

Urlopy i inne

Choroba pracownika a wypowiedzenie zmieniające

Choroba pracownika a wypowiedzenie zmieniające Wypowiedzenie zmieniające pracownika jest następstwem zmiany warunków zatrudnienia pracownika i wynika z jednostronnej woli pracodawcy. Jakie konsekwencje niesie za sobą ta forma wypowiedzenia i jak działa wypowiedzenie zmieniające na urlopie chorobowym? czytaj dalej
2021-10-15

Urlopy i inne

Czy praca podczas urlopu wypoczynkowego jest możliwa?

Czy praca podczas urlopu wypoczynkowego jest możliwa? Pracodawca nie może narzucić pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego wykonywania na swoją rzecz pracy, nawet w ramach umowy cywilnoprawnej. Przeczytaj i sprawdź czy jednak czy możliwa jest praca podczas urlopu wypoczynkowego! czytaj dalej
2021-10-05

Urlopy i inne

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym Za okres urlopu wychowawczego pracownik zachowuje również prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednak urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym ustalany jest na zasadzie proporcji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-10-05

Urlopy i inne

Nieobecność w pracy? Usprawiedliwienie jest niezbędne

Nieobecność w pracy - jak poinformować pracodawcę? Różne zdarzenia losowe mogą spowodować, że niemożliwym będzie stawienie się w pracy. W takim przypadku bezwzględnym obowiązkiem pracownika jest zgłosić nieobecność w pracy pracodawcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób poinformować pracodawcę! czytaj dalej
2021-10-04

Urlopy i inne

Planowane w 2022 roku zmiany w Kodeksie pracy związane z rodzicielstwem

Planowane w 2022 roku zmiany w Kodeksie pracy związane z rodzicielstwem Wraz z początkiem nowego roku wprowadzone zostaną zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany mają one dotyczyć tzw. work-life balance, czyli równowagi w życiu osobistym i zawodowym w stosunku do rodziców wychowujących dzieci. Co ma się zmienić? Przeczytaj! czytaj dalej
2021-09-29

Urlopy i inne

Zaległy urlop wypoczynkowy - tylko do końca września!

Zaległy urlop wypoczynkowy - tylko do końca września! Często zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują w całości przysługującego im w danym roku urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop do końca września, w roku następnym! Dowiedz się więcej czytając artykuł! czytaj dalej
2021-09-28

Urlopy i inne

Rozliczenie nadgodzin w równoważnym czasie pracy

Rozliczenie nadgodzin w równoważnym czasie pracy Rozliczenie nadgodzin w równoważnym czasie pracy może wydawać się problematyczne, jednak nie musi takie być. Jak to zrobić prawidłowo? Jakie są zasady obliczania nadgodzin w tym przypadku? Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-09-24

Urlopy i inne

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września!

Zaległy urlop wypoczynkowy - do kiedy należy go wykorzystać? Jeżeli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni wolnych w ciągu bieżącego roku, może z nich skorzystać do końca września roku następnego. Czy jest to obowiązkowe? Czy zaległy urlop wypoczynkowy można zamienić na ekwiwalent? Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-09-06

Urlopy i inne

Czy choroba może przerwać urlop wypoczynkowy pracownika?

Czy choroba może przerwać urlop wypoczynkowy pracownika? Czy choroba może przerwać urlop wypoczynkowy? Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu? Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca w związku z udzielaniem urlopów wypoczynkowych? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule! czytaj dalej
2021-08-30

Urlopy i inne

Urlop okolicznościowy oraz płatne zwolnienie z pracy - komu przysługuje?

Urlop okolicznościowy oraz płatne zwolnienie z pracy - komu przysługuje? Kodeks pracy przewiduje możliwość udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego oraz zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Komu przysługuje urlop okolicznościowy na jakich zasadach? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-08-23

Urlopy i inne

Dzień wolny na szczepienie - kto może skorzystać?

Dzień wolny na szczepienie - komu przysługuje? Czy pracownikowi przysługuje dzień wolny na szczepienie przeciwko COVID-19? Z jakich uprawnień może skorzystać w takiej sytuacji? Czy pracodawca jest zobowiązany do przyznawania profitów z tego tytułu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2021-08-18

Urlopy i inne

Urlop wypoczynkowy w czasie rodzicielskiego łączonego z pracą na pół etatu

Urlop wypoczynkowy w czasie rodzicielskiego łączonego z pracą Kodeks pracy zawiera zapisy, które umożliwiają podjęcie zatrudnienia podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego. Czy pracowniki ma wtedy prawo dodatkowego wolnego? Sprawdź, jak rozliczyć urlop wypoczynkowy w czasie rodzicielskiego łączonego z pracą! czytaj dalej
2021-08-17

Urlopy i inne

Prawo do urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na umowę zlecenie

Czy zatrudnienie na umowie zlecenie daje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zleceniobiorcy przysługują uprawnienia zawarte w treści umowy zlecenie. Nie obowiązują tu przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Dlatego, aby zleceniobiorca mógł mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, musi to wynikać z treści umowy. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-08-06

Urlopy i inne

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego W pierwszym roku pracy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego wynosi w sumie 38 dni roboczych. Dlaczego i na jakich zasadach przysługuje mu tak długi urlop wypoczynkowy? Sprawdź jakie uprawnienia urlopowe mają młodociani! czytaj dalej
2021-07-22

Urlopy i inne

Dodatkowy staż pracy a ponowne przeliczenie wymiaru urlopu

Dodatkowy staż pracy a ponowne przeliczenie wymiaru urlopu Jak powinien zachować się pracodawca w sytuacji gdy pracownik w trakcie trwania umowy doniósł swoje świadectwa pracy potwierdzające dodatkowy staż pracy? Jak przeliczyć poprawnie nowy wymiar urlopu? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2021-07-15

Urlopy i inne

Wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy

Wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy - jak obliczyć? Przepisy nadają pracownikowi wiele przywilejów jeśli chodzi o kwestie płacowe, ale także nakładają na niego pewną odpowiedzialność względem pracodawcy. W jaki sposób ustala się wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy? Sprawdź! czytaj dalej
2021-07-08

Urlopy i inne

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski - darmowy wzór z omówieniem

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski - darmowy wzór z omówieniem Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski należy przekazać pracodawcy. Jakie najważniejsze informacje należy w nim zawrzeć? Ile wynosi urlop macierzyński?Poznaj odpowiedź na ten temat i pobierz wzór takiego dokumentu w dwóch formatach: PDF i DOCX! czytaj dalej
2021-06-07

Urlopy i inne

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli - kiedy można skorzystać?

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli - ile trwa? Przywilejem, z którego mogą skorzystać nauczyciele jest urlop dla poratowania zdrowia. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby z tego urlopu skorzystać? Jak długo trwa urlop dla poratowania zdrowia i komu się należy? Więcej w artykule! czytaj dalej
2021-06-04

Urlopy i inne

Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Wczasy pod gruszą – kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać? Pracodawca w ramach działalności socjalnej może wypłacać liczne świadczenia np. wczasy pod gruszą. Czym są wczasy pod gruszą? Czy każdy pracownik może uzyskać to dofinansowanie i ile ono wynosi? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-05-27

Urlopy i inne

Ekwiwalent za pranie - kiedy przysługuje?

Ekwiwalent za pranie - kiedy przysługuje? Masz obowiązek zapewnić swojemu pracownikowi odzież służbową? W niektórych sytuacjach należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za pranie. Kiedy pracodawca powinien go wypłacić pracownikowi? Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł! czytaj dalej