0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlopy i inne

Urlopy i inne

Nieobecność w pracy? Usprawiedliwienie jest niezbędne

Różne zdarzenia losowe mogą spowodować, że niemożliwe będzie stawienie się w pracy. W takim przypadku bezwzględnym obowiązkiem pracownika jest zgłosić nieobecność w pracy pracodawcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób poinformować pracodawcę!

27 września 2023

Urlopy i inne

Czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego? Czy polecenie wykorzystania urlopu jest wiążące? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

26 września 2023

Urlopy i inne

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września

Jeżeli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni wolnych w ciągu bieżącego roku, może z nich skorzystać do końca września roku następnego. Czy jest to obowiązkowe? Czy zaległy urlop wypoczynkowy można zamienić na ekwiwalent? Dowiedz się więcej!

21 września 2023

Urlopy i inne

Fałszowanie ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy powinna odzwierciedlać faktycznie przepracowane przez pracownika godziny oraz zawierać informacje o nieobecnościach. Co w sytuacji, kiedy pojawią się w niej błędy? Sprawdź, co grozi za fałszowanie ewidencji czasu pracy!

12 września 2023

Urlopy i inne

Becikowe - kryteria i wymagane dokumenty

Becikowe jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które można otrzymać z tytułu urodzenia dziecka. Należy jednak spełnić kryteria dochodowe oraz złożyć niezbędne dokumenty. Sprawdź, jak otrzymać becikowe! Odpowiedź znajdziesz w artykule.

30 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Odwołanie pracownika z urlopu - konsekwencje podatkowe

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W pewnych uzasadnionych sytuacjach pracodawca może jednak odwołać podwładnego z wakacji. Jakie aspekty podatkowe niesie ze sobą odwołanie pracownika z urlopu? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

28 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na uczące się dzieci

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, państwo może wypłacić zasiłki, które częściowo finansują koszty utrzymania dziecka. Przeczytaj i dowiedz się, jakie przysługują świadczenia rodzinne związane z pobieraniem nauki przez dzieci.

28 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Wraz ze zmianą Kodeksu pracy w 2023 roku zmieniona także rozporządzenie, które reguluje wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Co zmieniło się w tym zakresie? Jakie dokumenty należy załączyć do składanych wniosków? Sprawdź!

22 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Wniosek o urlop - prawa i obowiązki związane ze złożeniem wniosku

Prawo do urlopu wypoczynkowego dla pracownika reguluje Kodeks Pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu. Z kolei pracownik ma obowiązek złożyć do pracodawcy wniosek o urlop wypoczynkowy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

18 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Jak rozliczyć czas oczekiwania na badania lekarskie?

Czasami na badania lekarskie pracownik musi dłużej poczekać. Co w tej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Czy czas oczekiwania na badania lekarskie powinien zostać uznany za nieobecność usprawiedliwioną? Sprawdź jak wyliczyć wynagrodzenie!

11 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Urlop dla samozatrudnionych - wszystko co należy wiedzieć

Pojęcie urlopu co do zasady jest zarezerwowane jest dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. A czy możliwy jest urlop dla samozatrudnionych? Z jakich rodzajów "urlopów" mogą korzystać przedsiębiorcy? Sprawdź to!

10 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Nowa dokumentacja dotycząca uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem

Pojawiły się nowe przepisy dotyczące składania przez pracowników wniosków w sprawie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jak wygląda nowa dokumentacja dotycząca uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem? Przeczytaj i dowiedz się!

4 sierpnia 2023

Urlopy i inne

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

W sytuacji, gdy pracownik wykorzystał już cały przysługujący urlop wypoczynkowy, może on skorzystać z urlopu bezpłatnego, za który nie przysługuje wynagrodzenie. Czy pracodawca ma obowiązek wykazać urlop bezpłatny na świadectwie pracy? Sprawdź!

27 lipca 2023

Urlopy i inne

Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Pracodawca w ramach działalności socjalnej może wypłacać liczne świadczenia np. wczasy pod gruszą. Czym są wczasy pod gruszą? Czy każdy pracownik może uzyskać to dofinansowanie i ile ono wynosi? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

26 lipca 2023

Urlopy i inne

Nieobecność w pracy a pomniejszenie wymiaru urlopu

Przepisy kodeksu pracy uprawniają pracodawcę do obniżenia wymiaru urlopu pracownika po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy. Przeczytaj i sprawdź, kiedy następuje pomniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz jak należy je obliczyć!

25 lipca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów