Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dostępne stawki ryczałtu

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają obowiązek wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. Do wyboru jest pięć form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa, podatek tonażowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy wybierający ryczałt w zależności od rodzaju prowadzonej działalności mają do wyboru siedem stawek. Sprawdź, jaka stawka ryczałtu przypisana jest do danego rodzaju działalności!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczeń z fiskusem. Przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, więc nie ma możliwość pomniejszenia go o poniesione koszty. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu również w formie spółki jawnej lub cywilnej, a także osoby duchowne.

Limity a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Żeby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy spełnić warunki dotyczące limitów osiąganych przychodów. Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub,
 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 250 000 euro (1 078 425 zł w 2017 roku).

W przypadku podatników, którzy są uprawnieni do kwartalnego rozliczania podatku, limit ten został obniżony do 25 000 euro (107 842,50 zł w 2017 roku).

Ważne!

Limity ryczałtu wyrażone w euro należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 1 dzień roboczy października roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Początkujący przedsiębiorca, który przekroczy wspomniane limity w pierwszym roku podatkowym, nie traci prawa do rozliczania się w formie ryczałtu, jednak w kolejnych latach zobowiązany jest do pilnowania limitów.

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie powoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Podstawowe stawki ryczałtu

Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z siedmiu stawek ryczałtu. W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z kilku z nich. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyróżnia się 5 podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Szczegółowe informacje o przypisaniu rodzaju działalności do stawki ryczałtu reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka ryczałtu 20%

Stawka ryczałtu 20% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • nauczycieli udzielających korepetycji,
 • tłumaczy,
 • położne i pielęgniarki,
 • techników dentystycznych,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy,
 • lekarzy weterynarii.

Stawka ryczałtu 17%

17-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,

 • obsługi centrali radio-taxi,

 • pośrednictwa w:

  • organizacji wyjazdów turystycznych,

  • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,

  • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,

  • handlu hurtowym,

 • świadczących usługi:

  • fotograficzne,

  • hotelarskie,

  • parkingowe,

 • wydawania:

  • pakietów gier,

  • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,

 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:

  • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,

  • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,

  • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,

  • porad dla dzieci.