Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności za granicą

Przedsiębiorca rozwijający swoją działalność gospodarczą, wraz z upływem czasu będzie potrzebował dodatkowego miejsca prowadzenia firmy. W przypadku otwarcia dodatkowego oddziału na terenie kraju nie ma żadnych wątpliwości, jednak co należy zrobić, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na posiadanie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności za granicą? Okazuje się, że z punku widzenia prawa, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jednak warto wspomnieć o bardzo istotniej rzeczy, jaką jest spełnienie warunków innych krajów, aby móc prowadzić działalność na ich terenie.

Podawanie danych o dodatkowych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter jedynie informacyjny, najistotniejsze jest miejsce stacjonowania siedziby firmy. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej - wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają takie dane, jak:

  • miejsce zamieszkania i adres zamieszkania przedsiębiorcy,

  • adres do doręczeń przedsiębiorcy,

  • adresy, w których wykonywana jest działalność gospodarcza, a tym:

    • adres głównej siedziby firmy, oraz

    • adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności, jeżeli zostały utworzone.

We wniosku CEIDG-1 widnieje również rubryka (11.3.1), która służy do określenia kraju posiadania dodatkowego miejsca wykonywania działalności. Należy jednak pamiętać, że podanie owego miejsca nie uprawnia jednocześnie przedsiębiorcy do prowadzenia czynności związanych z działalnością. Muszą zostać spełnione warunki dyktowane regulacjami prawnymi, mówiącymi o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym kraju.

Przepisy krajowe stanowią jedynie obowiązki przedsiębiorców wykonujących czynności wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej.