0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności za granicą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca rozwijający swoją działalność gospodarczą, wraz z upływem czasu będzie potrzebował dodatkowego miejsca prowadzenia firmy. W przypadku otwarcia dodatkowego oddziału na terenie kraju nie ma żadnych wątpliwości, jednak co należy zrobić, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na posiadanie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności za granicą? Okazuje się, że z punku widzenia prawa, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jednak warto wspomnieć o bardzo istotniej rzeczy, jaką jest spełnienie warunków innych krajów, aby móc prowadzić działalność na ich terenie.

Podawanie danych o dodatkowych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter jedynie informacyjny, najistotniejsze jest miejsce stacjonowania siedziby firmy. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej - wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają takie dane, jak:

  • miejsce zamieszkania i adres zamieszkania przedsiębiorcy,

  • adres do doręczeń przedsiębiorcy,

  • adresy, w których wykonywana jest działalność gospodarcza, a tym:

    • adres głównej siedziby firmy, oraz

    • adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności, jeżeli zostały utworzone.

We wniosku CEIDG-1 widnieje również rubryka (11.3.1), która służy do określenia kraju posiadania dodatkowego miejsca wykonywania działalności. Należy jednak pamiętać, że podanie owego miejsca nie uprawnia jednocześnie przedsiębiorcy do prowadzenia czynności związanych z działalnością. Muszą zostać spełnione warunki dyktowane regulacjami prawnymi, mówiącymi o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym kraju.

Przepisy krajowe stanowią jedynie obowiązki przedsiębiorców wykonujących czynności wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów