0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kary pieniężne dla podatników w związku z KSeF - od kiedy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2024 roku wejdzie w życie nowy obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Finansów kary pieniężne dla podatników za nieprzestrzeganie obowiązku stosowania systemu KSeF będą stosowane od 1 stycznia 2025 roku. Kary te dotyczyć będą również podatników będących osobami fizycznymi! Sprawdź szczegóły w artykule!

Kary pieniężne dla podatników w KSeF

Kary pieniężne w zakresie obowiązkowego KSeF przewidziane są dla podatników, którzy wbrew obowiązkowi, nie wystawią faktury ustrukturyzowanej. Dotyczy to przypadków, gdy wystawiona zostanie inna forma faktury niż ta wymagana (np. faktura konsumencka z powodu błędu w identyfikacji nabywcy lub faktura w innej formie elektronicznej). Należy przy tym zaznaczyć, że wystawienie faktury ustrukturyzowanej oznacza jej przesłanie do KSeF. Jeśli podatnik wygeneruje fakturę w odpowiednim formacie, ale nie prześle jej do systemu, to w zasadzie nie wystawi faktury. Kary pieniężne będą dotyczyć również podatników, którzy w przypadku awarii lub problemów przewidzianych w przepisach, nie prześlą w wymaganym terminie do KSeF faktury wystawionej w trybie offline.

Zgodnie z projektem ustawy, kary pieniężne dla podatników mają dotyczyć zarówno podatników VAT czynnych jak i zwolnionych z VAT.

Kary pieniężne dla podatników - jaka będzie ich wysokość?

Według założeń projektowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł nałożyć w drodze decyzji kary pieniężne dla podatników do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF. Z kolei, w przypadku faktur bez wykazanego podatku VAT kary pieniężne będą wynosić do 18,7% wysokości kwoty należności kwoty ogółem wykazanej na tej fakturze.

Warto przy tym zaznaczyć, że w sprawach nakładania oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielaniu ulg w jej wykonaniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, w zależności od popełnionego wykroczenia kary pieniężne w wyniku prowadzonego postępowania będą umiarkowane. Co oznacza, że przy wymierzaniu kary pieniężnej za niekorzystanie z KSeF, organ podatkowy będzie brał pod uwagę m.in. wagę i okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełniania obowiązków w przeszłości, wysokość korzyści, które osiągnęła strona, a także fakt czy podatnik był wcześniej karany za podobny czy.

Planowany termin wejścia w życie powyższych przepisów to 1 stycznia 2025 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów