0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator odsetek bankowych

Wielkość tekstu:

Kalkulator odsetek bankowych a wysokość odsetek

Kalkulator odsetek bankowych pomaga wyliczyć przyszły zysk z lokat i kont oszczędnościowych - pozwala wyliczyć odsetki od zgromadzonego kapitału w danym okresie. W celu oszacowania zysków, do kalkulatora należy wprowadzić informację o kwocie, okresie na jaki ma zostać zdeponowana, rodzaju kapitalizacji oraz oprocentowaniu w skali roku.

Kalkulator odsetek bankowych

Kalkulator odsetek bankowych
%
Odsetki

Jak działa kalkulator odsetek bankowych?

Kalkulator odsetek bankowych to narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób można oszacować zysk z lokat i rachunków oszczędnościowych - pozwala wyliczyć odsetki od zgromadzonego kapitału w danym okresie. Na ich wielkość ma wpływ wysokość oprocentowania, okres trwania lokaty lub rachunku oszczędnościowego, a także kapitalizacja.

Kapitalizacja, to dopisywanie narosłych odsetek do kapitału przez okres kapitalizacji. Od wyliczonego zysku należy odjąć podatek Belki - podatek od zysków kapitałowych, który każdorazowo pobierany jest przez bank od naliczonych odsetek. W ten sposób powstanie ostateczny wynik, czyli zysk netto.

Aby wyliczyć przyszły zysk, do kalkulatora należy wprowadzić kwotę, okres, na jaki ma zostać zdeponowana (w dniach, miesiącach lub latach), oprocentowanie w skali roku oraz rodzaj kapitalizacji (dzienna, miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna).

W celu wyliczenia odsetek bankowych należy podać:

  • kwotę wpłaconą na lokatę/rachunek oszczędnościowy,
  • ustaloną stopę procentową (podaną przez bank),
  • termin należności - dzień, w którym wpłacono środki pieniężne,
  • datę zapłaty - czyli datę zakończenia lokaty/rachunku oszczędnościowego.

Przykład 1. 
Podatnik planuje ulokować 10.000 zł na lokatę oprocentowaną 6% w skali roku, na okres 5 lat. Środki pieniężne mają zostać wpłacone 1 maja 2015, a wypłacone 30 kwietnia 2020. Dane, które należy wprowadzić do kalkulatora, to:

Kwota: 10.000
Wysokość odsetek: 6 %
Termin należności: 1.05.2015
Data zapłaty: 30.04.2020

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów